Vlees eten

ONDERWERPEN: spiritueel voedsel ten opzichte van fysiek voedsel – Jezus was geen vegetariër – moderne mensen eten meer vlees dan nodig is – voedsel in individueel en zou meer in evenwicht moeten zijn volg je innerlijke aanwijzingen – luister naar jouw lichaam – natuurlijke voeding is gezond, als het maar schoon is

Vraag: Jezus, Als jij toen je Esseen was, onderwees dat het verkeerd is om vlees te eten, waarom zeg je dan nu dat het nu oké is om in bescheiden mate vlees te eten. Zei je niet zoals opgetekend in het Heilige Evangelie van de Essenen, toen je Esseen was, dat alle vleeseters het gevaar liepen om vervloekt te worden en naar de hel te gaan?
Zou het niet ideaal zijn om rauwe groenten en fruit te eten, wat voedsel is in de meest natuurlijke staat?

Antwoord van Jezus:

Vergelijk de verklaring die jij aanhaalt met de officiële Evangeliën Ik zei in feite:

Niet wat de mond van een mens ingaat, ontheiligt een mens, maar datgene dat er uitkomt, dit ontheiligt een mens (Matteüs 15:11)

Deze verklaring alleen al, demonstreert dat ik me niet in de eerste plaats zorgen maakte om het fysieke dieet van mensen, maar met hun spirituele dieet. Dat is nog steeds mijn allereerste zorg.

Je zult ook in de Evangeliën zien, dat ik het Paschamaal at, dat lam bevat. Je zult zien dat ik de broden en de vissen vermenigvuldigde en dat ik mijn discipelen hielp vis te vangen. Dus je kunt zien, dat ik niet streng vegetarisch was en ik moedigde mijn discipelen niet aan om nooit enig vlees van welke aard ook te eten.

2000 Jaar geleden echter aten de mensen niet veel vlees. Hun dieet was in de eerste plaats vegetarisch, omdat ze het zich eenvoudig niet konden veroorloven om grote hoeveelheden vlees te eten. Dit is veranderd en in de Westerse maatschappij van tegenwoordig kunnen mensen het zich veroorloven om grote hoeveelheden vlees te eten. Het gevolg is dat de meeste moderne mensen veel meer vlees eten dan aan te raden is vanuit spiritueel opzicht of zelfs gezond vanuit een fysiek standpunt. Dus moedig ik iedereen wel aan om minder vlees te eten.

Ik moedig echter geen enkele vorm van extremisme in het dieet. Het dieet van iemand is een zeer individuele zaak. Daarom moet je altijd de richtlijnen van je Christus Zelf en de tekenen van je lichaam volgen.

Een van de thema’s op deze website is dat mensen in een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin ze vast zijn komen te zitten door de relativiteit van het menselijke denken. Deze betrekkelijkheid is er vaak de oorzaak van dat mensen van het ene relatief extreme in het tegenovergestelde extreme schieten. Met andere woorden, iemand kan ontwaakt zijn voor de behoefte aan een gezond dieet, maar schiet daar dan in het extreme in door en gebruiken de uiterlijke wil om een dieet te volgen dat onevenwichtig is of zelfs ongezond.

Bijvoorbeeld, ik beschouw een dieet van rauw voedsel ongeschikt voor de meeste mensen, omdat het moeilijk is om voldoende gevarieerd in een dergelijk dieet te eten. Om te variëren moet je voedsel eraan toevoegen dat alleen gegeten kan worden als het gekookt is.

Ik zeg niet dat niemand rauw voedsel of een veganistisch dieet moet volgen. Ik zeg dat mensen niet op een dergelijk dieet moeten gaan vanwege wat ik filosofische of uiterlijke redenen noem. Met andere woorden, de legitieme bezorgdheid om het lijden van dieren te minimaliseren, mag niet de beslissende factor zijn om een vegetarisch of een dieet van rauw voedsel te kiezen. Wat de belangrijkste zorg zou moeten zijn, is een intuïtief inzicht dat komt uit het Christus Zelf van iemand. Wat ik hier zeg, is dat aan het Christusschap meer zorg besteed moet worden dan aan een dieet.

Als jij een inzicht krijgt om op een dieet van rauw voedsel of veganistisch eten te gaan, doe het dan vooral. Erken echter alsjeblieft dat niet iedereen datzelfde inzicht zal krijgen. Met andere woorden, als jij tot het inzicht krijgt dat het goed voor jou is om op een bepaald dieet te zijn, begin dan alsjeblieft niet te geloven dat het goed voor iedereen is. En besluit alsjeblieft niet dat je altijd op een dergelijk dieet moet zijn. Wees gevoelig voor de signalen van je lichaam en je Christus Zelf. Veel mensen dwingen zichzelf om veel langer op een bepaald dieet te zijn dan nodig is en in enkele gevallen hebben ze hun lichaam beschadigd in dat proces.

Ik ben het er wel mee eens dat het beter is, zowel spiritueel als om gezondheidsredenen dat het beter is om voedsel zo natuurlijk mogelijk te eten. Opnieuw moet hierin echter een balans worden gevonden. Er zijn veel landen op de wereld waar mensen voedsel eten dat heel natuurlijk is, maar desondanks, vanwege een lagere hygiënische maatstaf, gevuld met bacteriën die het ongezond maken. De hoeveelheid chemicaliën die echter in veel geïndustrialiseerde naties gebruikt worden is duidelijk niet goed en het brengt zowel de spirituele als de fysieke gezondheid van vele mensen in gevaar.

Ik voorspel dat wetenschappers de komende decennia gaan beseffen dat de hoeveelheid chemicaliën in het voedsel een immens gevaar vormt voor de volksgezondheid. Daarom voorzie ik dat er belangrijke veranderingen zullen komen in de manier waarop de geïndustrialiseerde naties voedsel verbouwen, transporteren, bewaren en bereiden.

Noot: voor de bespreking of Jezus een Esseen was, moet je bij een ander antwoord kijken.