De enorme bosbranden die worden veroorzaakt door abnormale hitte in Rusland

ONDERWERPEN: Branden die worden veroorzaakt door hebzucht – zoektocht naar meer plus vasthouden aan wat je al hebt – de Russen moet ontwaken uit de overtuiging dat de staat almachtig is – wees bereid om het oude bewustzijn te transcenderen – rampen tonen aan dat de mensen het oude bewustzijn niet hebben getranscendeerd – vraag om internationale hulp – boosheid, onwetendheid en hoogmoed geen belangrijke kwesties in Rusland – ontkenning van verantwoordelijkheid heeft tot het communistische tijdperk geleid – spirituele hulpmiddelen gebruiken

Vraag: Beste Kim en Jezus
Groeten uit Dushanbe, Tajikstan – ex-Sovjetrepubliek! Ik volg jullie leringen op de voet.

Ik heb een vraag over de enorme bosbranden zoals ze worden veroorzaakt door de abnormale hitte in Rusland. Ik haal je geweldige dictaten van de Russische conferentie van dit jaar weer voor de geest, heb ik gelijk als ik aanneem dat de branden in Rusland de pogingen zijn van de Goddelijke machten om de meeste Russische mensen te wekken uit hun ongevoeligheid voor het leven?

Wat kunnen Russische mensen doen om de consequenties van deze natuurrampen te verkleinen? Dit is heel pijnlijk om het lijden van de mensen te observeren en de rigide pogingen van de machtselite om hun reacties die geen effect hebben, te demonstreren.

Er is ook ernstig gevaar dat de branden nucleaire objecten bereiken
en enorm veel schade aanrichten

Ik probeer de Oost-Westrozenkrans van Moeder Maria te lezen. Ik herinner me
dat Moeder Maria heeft gezegd dat deze rozenkrans goed is om natuurlijke omstandigheden in evenwicht te brengen en calamiteiten te voorkomen/verkleinen. Is er nog iets anders wat je ons kunt aanbevelen?

Heel hartelijk dank voor je leiding en verduidelijking van deze vraag.

Vraag 2: Ik heb de recente conferentie in St. Petersburg gevolgd, terwijl ik thuis in de UK was, via deze website. Gautama Boeddha verwijst ernaar dat het communisme de stroom in de vorm van een 8 tussen oost en west blokkeert. Zijn de bosbranden een zuiveren van negatieve energie die er sinds de val van het communisme nog hangt?

Antwoord van Moeder Maria door Kim Michaels (12 augustus, 2010):

Noot: Voor een gedetailleerder inzicht in hoe de  meesters
spirituele energie uitgeven, kijk je bij het volgende antwoord.

Zoals ik al eerder heb uitgelegd, houdt vuur verband met het spirituele gif begeerte. Net als met al het andere, heeft begeerte een Alpha- en Omega-aspect. Het Alpha-aspect is dat je steeds meer wilt, wat kan leiden tot een spiraal die nooit ophoudt en daardoor je hele leven opslokt, net als een vuur een bos. Toch is het Omega-aspect dat je vasthoudt aan wat je hebt, waaronder het bewustzijn dat je al heel lange tijd hebt.

Je ziet beide vergroot opgevoerd in Rusland, in de zin dat veel van de laagste tien procent aan de nooit eindigende zoektocht naar steeds meer materiële bezittingen of zelfs materiële macht zijn begonnen. En veel mensen van de middelste tachtig procent handhaven nog steeds wat ze kennen, namelijk het bewustzijn dat ze in het communistische tijdperk hebben opgebouwd. De middenweg is dat het volk in Rusland een standpunt inneemt, zodat hun land niet een pion wordt in de eindeloze begeerte naar materialisme. Maar dat vraagt van hen dat ze het net zo eindeloze verlangen naar macht en controle opgeven dat de natie tijdens het communistische tijdperk opslokte.

Wat is de extreme uitkomst van begeerte? Dat zou zijn dat een entiteit alles bezit en in zijn macht heeft – zoals de staat probeerde te doen tijdens het communisme. Er was een bewustzijn tijdens het communisme dat de Sovjetstaat almachtig was, zelfs dat ze de natuur in haar macht had door enorme bouwkundige projecten, zoals de stroom van de rivier omdraaien. En als de natuurkrachten eenmaal uit de hand lopen, is zodoende de kracht van menselijke wezens niet genoeg om het tegen te houden. Dus één van de lessen die er geleerd moet worden, is daadwerkelijk dat de staat de natuur niet kan beheersen. Je moet een beroep doen op een hogere macht die boven de natuurkrachten staat en meer macht heeft, namelijk God en de Opgevaren Schare – die de macht en het gezag heeft over de elementale wezens. Dus je vermoedt hierdoor waarschijnlijk al dat veel van de gebeurtenissen in Rusland sinds de val van het communisme als onderliggende les hebben het Russische volk te wekken uit de overtuiging dat de staat almachtig, onfeilbaar of op zijn minst onwrikbaar is.

Maar een beroep op ons doen, betekent niet bidden, vasten of offeren, zoals de meeste mensen denken. In plaats daarvan moet je de bereidheid tonen om het bewustzijn te transcenderen dat de calamiteit in het leven heeft geroepen. Als je eenmaal echt het bewustzijn transcendeert, heb jij je les geleerd, en daardoor zal er dan geen spanning meer zijn tussen jouw collectieve bewustzijn en de spirituele energieën die we uitbrengen. In feite kunnen we, als mensen de bereidheid wel tonen om te transcenderen, de intensiteit verkleinen van de spirituele energieën, zodat ze geen ernstige fysieke gebeurtenissen in gang zetten. Dit kan mensen een overgangsperiode geven, zodat ze naar een hoger niveau in bewustzijn opstijgen zonder belangrijke calamiteiten in het leven te roepen. Zodoende is het altijd een teken, wanneer zulke calamiteiten wel gebeuren, dat de mensen niet bereid zijn een bepaalde bewustzijnsstaat te transcenderen.

Nog een les voor het Russische volk om te leren, is dat je hulp moet vragen aan de internationale gemeenschap. Natuurlijk moet jij jezelf zien als onderdeel van de internationale gemeenschap en geen spelletje spelen, zoals andere landen proberen te chanteren met natuurlijke gasleveringen. Er zijn veel naties die klaar staan om Rusland te helpen om boven haar verleden uit te komen, maar ze moeten – en verdienen het te – zien dat Rusland inderdaad bereid is om boven haar verleden uit te komen – waaronder het verlangen om een belangrijke natie te zijn en de bereidheid om alle middelen om macht te demonstreren, te gebruiken, wat nog een uitdrukkingsvorm is van begeerte en het verlangen naar macht.

Laat me je vragen om naar de lijst van spiritueel gif te kijken en hun corresponderende calamiteiten:

  • Het gif van onwetendheid veroorzaakt aardbevingen.
  • Het gif van boosheid veroorzaakt vulkanische uitbarstingen.
  • Het gif van hoogmoed veroorzaakt wind en storm.
  • Het gif van begeerte veroorzaakt branden die door mensen zijn begonnen, of door onweer en bliksem of andere natuurlijke oorzaken. Het is ook de oorzaak van droogte.
  • Het gif van afgunst en jaloezie veroorzaakt overstromingen, of dat nu het resultaat is van regen of veroorzaakt wordt door de oceaan.
  • Het gif van niet-willen, niet-zijn en niet-geloven veroorzaakt extreme kou, zelfs een ijstijd.

Gezien deze lijst, zie je dat het Russische volk – tenminste in het hart van Rusland – op dit moment geen initiaties ondergaan die in verband staan met boosheid, onwetendheid of hoogmoed, omdat er weinig vulkanische uitbarstingen, aardbevingen of stormen in Rusland zijn. Dit zou natuurlijk kunnen worden verklaard door de geografische ligging van Rusland, maar zie niet de diepere realiteit over het hoofd dat mensen worden aangetrokken tot een geografische locatie die wordt gebaseerd op hun bewustzijnsstaat.

Bijvoorbeeld, de mensen in Pakistan zijn naar dat gebied toegetrokken – en ervaren de recente overstromingen – omdat ze afgunst en jaloezie moeten transcenderen, een bewustzijnsstaat die prominent aanwezig is in Arabische mensen en in de religie, de islam in haar huidige vorm. Natuurlijk hebben ze ook een probleem met begeerte, wat de reden is dat ze door deze schijnbaar eindeloze cyclus heengaan van te veel of te weinig regen.

Om terug te keren naar het Russische volk, zie je dat er frequent heel koude winters zijn en dat geeft een probleem aan met niet-willen en niet-zijn. Dit is de onwil om je spirituele potentieel te erkennen, te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen, wat precies is wat het Russische volk kwetsbaar maakt voor het communisme. Het communisme probeert individuele verantwoordelijkheid te vervangen door collectieve verantwoordelijkheid, wat een totale ontkenning is van individuele spirituele groei. Zoals Serapis Bey heeft uitgelegd, is de ascensie een individueel proces.

Laat me ook nog zeggen dat ik degenen die meer inzicht willen in waarom dingen zijn gebeurd, gebeuren, of waarschijnlijk gaan gebeuren in Rusland, aanmoedig de dictaten van de conferentie in St. Petersburg – niet alleen maar te lezen, maar echt te bestuderen – te bestuderen. Er zitten veel juweeltjes verborgen op de regels en tussen de regels door.