WIN23: Het Bewustzijn van de Antichrist in Rusland aanvechten

Roept op het bewustzijn van de antichrist in Rusland aan te vechten en te ontmaskeren

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, aanvaard ik mezelf als de Levende Christus voor Rusland en ik vecht het bewustzijn van de antichrist aan, zodat het volk van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken een referentiekader krijgen en in staat zijn om een echte keus te maken tussen de ene realiteit van Christus en de vele subtiele illusies van de antichrist. Ik roep vooral het blootleggen op van het bewustzijn van de antichrist in … (Doe specifieke oproepen)

Gebed voor Extatische vrede
Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost te vinden.
Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip te vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij te vinden.

Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.
Door anderen te vergeven, ontvangen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven om de Levende Christus te zijn – op aarde, zoals wij dat in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN wat wij Boven al zijn, zal Rusland hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En daardoor BEN IK de Gouden Eeuw die in Rusland wordt gemanifesteerd, omdat ik Gods vlam van Extatische Vrede liefheb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK in op de wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

 

Eerste Straal – Macht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus,
dat in de duisternis van zijn schijnt
dat alle Russen uitdaagt
om de waarheid en de onechtheid te zien.

Ik roep de hemel en de aarde
om vast te leggen dat ik
jullie het leven en de dood voorleg
en dus zeg ik:

KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!

2. In naam van Aartsengel Michaël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter het verlangen naar een sterke leider die alle problemen kan oplossen, zodat de mensen geen verantwoording voor hun natie hoeven te nemen.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het verlangen om het communistische systeem en de machtsstructuur terug te halen.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de onwil om de verantwoordelijkheid te dragen die leidt tot totalitaire en autoritaire machtsstructuren.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het verlangen van Rusland om superieur te zijn aan andere naties, vooral door militaire macht en specifiek door nucleaire wapens.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter alle indelingen van de maatschappij in bepaalde klassen.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter alle neigingen om Rusland bezig te zien met een ideologische oorlog tegen het Westen, die teruggaat naar de tijd van de Sovjet Unie.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter vreemdelingenhaat en nationalisme, dat leidt tot agressie, extremisme en terrorisme.

 

Tweede Straal – Wijsheid
1. In naam van Aartsengel Jophiël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter het systeem zelf, vooral de neiging ervan om zich als een beest te gedragen, zodat de mensen in leiderschapsposities het systeem niet kunnen veranderen – zelfs als ze dat zouden willen.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus,
dat in de duisternis van zijn schijnt
dat alle Russen uitdaagt
om de waarheid en de onechtheid te zien.

Ik roep de hemel en de aarde
om vast te leggen dat ik
jullie het leven en de dood voorleg
en dus zeg ik:

KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!

2. IK BEN de ENE, die vele vormen aanneemt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het verlangen van de internationale machtselite om de Russische natie te vernietigen, met communisme, met alcoholisme, met consumentisme en met alle andere middelen.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan evenwichtige politieke oppositiepartijen, waaronder de grap van een zogenaamd parlementaire oppositie in Rusland.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het formeren van jeugdorganisaties onder de strenge controle van de machtselite.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het wantrouwen dat mensen in zichzelf, in elkaar en in de regering hebben.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter slavernij en het gevoel dat mensen slaven van het systeem zijn.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter alle kritiek op anderen en het verlangen om hun eigen overtuigingen aan anderen op te leggen.

 

Derde Straal – Liefde
1. In naam van Aartsengel Chamuël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter alle minachting voor de wet en de aanvaarding van een valse moraal en ethische waarden als de morele code voor het leven.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen)

IK BEN het Licht van Christus,
dat in de duisternis van zijn schijnt
dat alle Russen uitdaagt
om de waarheid en de onechtheid te zien.

Ik roep de hemel en de aarde
om vast te leggen dat ik
jullie het leven en de dood voorleg
en dus zeg ik:

KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn achter het nepotisme aan, wat leidt tot vele vormen van corruptie die gelijke kansen en de gelijkheid in de rechtspraak ondermijnen.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geboren Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat mensen dwingt in militaire dienst te gaan.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat achter het treiteren en andere vormen van machtsmisbruik in het militaire apparaat zit.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan kennis van het feit dat het universum een spiegel is die naar iedereen terug laat komen wat hij uitzendt.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het ontbreken van de wens om je eigen intuïtie te gebruiken als innerlijk referentiekader voor jouw leven.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de gehechtheid aan specifieke mentale kaders en gedachtepatronen, vooral alle ideologieën die beweren dat er een ultiem systeem is dat alle problemen oplost.

 

Vierde Straal – Zuiverheid
1. In naam van Aartsengel Gabriël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter elk gebrek aan begrip voor de Wet van de Vrije Wil en de wet die eist dat individuele personen en samenlevingen transcenderen of desintegreren.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus,
dat in de duisternis van zijn schijnt
dat alle Russen uitdaagt
om de waarheid en de onechtheid te zien.

Ik roep de hemel en de aarde
om vast te leggen dat ik
jullie het leven en de dood voorleg
en dus zeg ik:

KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan kennis over het feit dat mensen spirituele wezens zijn, dat God binnenin hen is en dat met God alles mogelijk is.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de onwil om te veranderen, de onwil om wakker te worden, die voortkomt uit de spirituele onwetendheid en de onwil om de verantwoording te nemen.

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich tot uitdrukking brengt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan spirituele opvoeding dat ervoor zorgt dat de mensen verkeerde, gemechaniseerde kennis in plaats van ware spirituele principes geloven.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat ervoor zorgt dat de maatschappij de problemen van kinderen en de bejaarden negeert.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de mechanische benadering van opvoeding, wat kinderen het begrijpen van spirituele principes onthoudt.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het lage bewustzijnsniveau en de cultuur van de mensen die machtsposities bekleden.

 

Vijfde Straal – Waarheid
1. In naam van Aartsengel Raphaël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan dat achter de onwil van de oudere generatie om te vergeven en hun wrokgevoelens ten opzichte van de staat, zit.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus,
dat in de duisternis van zijn schijnt
dat alle Russen uitdaagt
om de waarheid en de onechtheid te zien.

Ik roep de hemel en de aarde
om vast te leggen dat ik
jullie het leven en de dood voorleg
en dus zeg ik:

KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!
KIES HET LEVEN!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het slachtofferbewustzijn en het verlangen om de pijn uit het verleden vast te houden, vooral die uit oorlogen. Ik vecht de onwil aan om het Sovjetverleden te vergeven.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat achter elke neiging om in het verleden te leven en de onwil om in het NU te leven, zit.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn achter afgunst en luiheid aan dat leidt tot de onwil om te zien hoe andere mensen vooruitgang boeken, de neiging om anderen te bedriegen om hen te onderdrukken en het gebruik van zwarte magie om dit te bereiken.

5. IK BEN de ENE, die zich tot uitdrukking brengt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het niet accepteren van alles wat nieuw is en de onwil om van andere naties te leren.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter alle stambewustzijn en het gevoel dat één groep mensen superieur is aan alle andere groepen.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de ongevoeligheid voor het leven dat tot uitdrukking wordt gebracht door minachting voor de individualiteit van kinderen en tieners, die zich manifesteert als psychisch en fysiek geweld ten opzichte van kinderen in het gezin en in opvoedkundige instituties.

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
1. In naam van Aartsengel Uriël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter pedofilie en alle andere vormen van kindermisbruik.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus
dat schijnt op de Russische samenleving
dat alles aan het licht brengt
wat onzuiver en zuiver is.

Ik neem nu de heerschappij over Rusland
en de voormalige Sovjetrepublieken
en ik roep alle mensen op
om de onzuiverheden uit het verleden af te schudden:

ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het ontbreken van een echt systeem om de rechten van kinderen en tieners te beschermen.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de neiging van Rusland om de zuivere dingen uit het westen te negeren en slechts vervormingen over te nemen.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het extreme materialisme dat ervoor zorgt dat mensen slaven worden van het geld of hun lichaam.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat achter het niet accepteren van het Goddelijke Vrouwelijke zit, dat leidt tot onderdrukking van het vrouwelijke, in evenwicht brengende element in zowel mannen als vrouwen.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de vervorming van het mannelijke element in vrouwen, zodat zij zowel in het gezin als de samenleving misbruik maken van macht.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat achter het ontbreken van het juiste mannelijke-vrouwelijke evenwicht in alle menselijke relaties zit.

 

Zevende Straal – Vrijheid
1. In naam van Aartsengel Zadkiël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter het inadequate en onrechtvaardige systeem van belasting heffen.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus
dat schijnt op de Russische samenleving
dat alles aan het licht brengt
wat onzuiver en zuiver is.

Ik neem nu de heerschappij over Rusland
en de voormalige Sovjetrepublieken
en ik roep alle mensen op
om de onzuiverheden uit het verleden af te schudden:

ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het ontbreken van belangenspreiding in de economie en de onwil om de productie aan te passen aan de behoeften van het volk en wat geëxporteerd kan worden.

3 Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het formeren van monopolies in ieder aspect van de economie en de zakenwereld, vooral monopolies in de energieproductie en -distributie.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan sociaal bewustzijn in de economie, omdat winst belangrijker is dan de behoeftes van het volk.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan spirituele visie, Goddelijke Leiding en creativiteit in de zakenwereld, industrie, technologie, wetenschap, scholing en cultuur.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan respect voor de waarde van het leven en de waarde van het individu, vooral in het gezondheidszorgsysteem met haar gemechaniseerde, bekrompen benadering van genezing.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het zelfgevoel in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die al het leven liefheeft.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter alle corruptie en misleiding in de gezondheidszorgindustrie, vooral wanneer het de gezondheid van mensen opoffert om farmaceutische bedrijven meer winst te laten maken.

 

Achtste Straal – Integratie
1. In naam van Aartsengel Uzziël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter de neiging van de mensen om te denken dat dokters verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid in plaats van in te zien dat gezondheid een weerspiegeling is van iemands bewustzijnsstaat.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus
dat schijnt op de Russische samenleving
dat alles aan het licht brengt
wat onzuiver en zuiver is.

Ik neem nu de heerschappij over Rusland
en de voormalige Sovjetrepublieken
en ik roep alle mensen op
om de onzuiverheden uit het verleden af te schudden:

ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de georganiseerde misdaad om mensen te kidnappen en te vermoorden om hun organen te stelen.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan bereidheid van spirituele en morele mensen om de politiek in te gaan.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan zelfrespect, dat tot uitdrukking komt als gebrek aan respect voor het milieu, waaronder het consumentisme en ontbossing.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan opvoeding over een gezonde levensstijl, wat leidt tot escapisme door middel van drugs, alcohol en andere onzuivere activiteiten die negatieve spiralen vormen.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter alle verkeerde informatie over eetpatronen en de vervuiling van voedsel door chemicaliën, suiker en genetisch gemanipuleerd voedsel.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter corruptie, wetteloosheid en straffeloosheid onder de instanties die de wet handhaven en in andere gebieden van de maatschappij.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

 

Negende Straal – Evenwicht
1. In naam van Aartsengel Uniël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan vrijheid van bewustzijn.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus
dat schijnt op de Russische samenleving
dat alles aan het licht brengt
wat onzuiver en zuiver is.

Ik neem nu de heerschappij over Rusland
en de voormalige Sovjetrepublieken
en ik roep alle mensen op
om de onzuiverheden uit het verleden af te schudden:

ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de verdeeldheid die veroorzaakt worden door extreme posities die betrekking hebben op het gebruik van het Russisch versus de nationale talen in de voormalige Sovjetrepublieken.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het kidnappen van mensen en hen te dwingen tot zwaar werk of in de prostitutie te werken.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de weerstand om Lenins mausoleum van het Rode Plein te verwijderen.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de overtuiging dat er geen rechtvaardigheid op aarde bestaat en dat mensen niet bij machte zijn om positieve veranderingen in de maatschappij te bewerkstelligen.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter het gebrek aan gewaarzijn en acceptatie dat mensen een onvervreemdbaar recht hebben om vrij te zijn.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de onwil om samen te werken met en te leren van andere naties.

 

Tiende Straal – Transparantie
1. In naam van Aartsengel Immanuël verklaar ik dat ik de Levende Christus ben en ik vecht het bewustzijn aan achter de angst voor de dood, als het struikelbok in de menselijke psyche dat constant gebruikt is door de gevallen wezens om de mensen in te lijven tot slaaf.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN het Licht van Christus
dat schijnt op de Russische samenleving
dat alles aan het licht brengt
wat onzuiver en zuiver is.

Ik neem nu de heerschappij over Rusland
en de voormalige Sovjetrepublieken
en ik roep alle mensen op
om de onzuiverheden uit het verleden af te schudden:

ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!
ACCELEREER IN ZUIVERHEID!

2. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de angst om een fout te maken, de angst om actie te ondernemen en alle niet-willen en niet-zijn.

3. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de angst die veroorzaakt wordt door de rode terreur van Stalins regime en alle onderdrukking die daarop is gevolgd, waaronder de laatste beslissing om de geheime politie meer macht te geven.

4. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de angst om voor je leven, je gezondheid, je rijkdom en veiligheid te vrezen, wat leidt tot een nooit eindigende zoektocht om steeds meer in de materiële wereld te vergaren.

5. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan dat voorkomt dat het Russische volk openlijk naar zichzelf en hun samenleving kijkt. Ik vecht het bewustzijn aan dat maakt dat mensen iets voor andere mensen, de wereld, God en uiteindelijk zichzelf, willen verbergen.

6. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de programmering die voorkomt dat het Russische volk begrijpt dat er zonder transparantie, geen verantwoordelijkheid kan zijn.

7. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de programmering die voorkomt dat het Russische volk begrijpt dat als mensen wordt toegestaan hun macht uit te oefenen zonder verantwoordelijkheid, er geen vrijheid en rechtvaardigheid in de maatschappij kan zijn.

8. Ik ben de Levende Christus en ik vecht het bewustzijn aan achter de angst die voorkomt dat het Russische volk Christusschap tot uitdrukking brengt door transparant te zijn en rekenschap af te leggen op elk gebied van de regering en de maatschappij.

 

IK BEN de ENE
IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.
IK BEN de ENE, die vele vormen aanneemt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.
IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geboren Zoon, de Logos van de Christusgeest.
IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich tot uitdrukking brengt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.
IK BEN de ENE, die zich tot uitdrukking brengt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.
IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.
IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het zelfgevoel in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die al het leven liefheeft.
IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

 

Geliefde Aartsengel Michaël, Jophiël, Chamuël, Gabriël, Raphaël, Uriël, Zadkiël, Uzziël, Uniël en Immanuël, maak de spirituele mensen in Rusland, en daarna alle Russen, bewust van het feit dat zij de Goddelijke Moeder in Rusland zijn en dat accepteren. Haal hen uit de illusie dat er iemand van buitenaf komt om alles in orde te maken. Maak hen bewust van de waarheid dat God inderdaad een Gouden Eeuw in Rusland en op de wereld wil manifesteren, maar alleen wanneer zij accepteren dat God dit door ons heen kan doen.

Dus zijn wij hier om het verticale eenzijn van elke persoon te vormen door één te worden met zijn of haar hogere Wezen. En daarna vormen wij het horizontale eenzijn van de spirituele mensen die het eenzijn met elkaar vormen dat alle aardse verschillen overstijgt. Uit dit eenzijn wordt de Christus geboren, die de Gouden Eeuw in Rusland en op aarde ZAL manifesteren. Dus zeggen wij:

WIJ ZIJN DE ENE, ZO BOVEN ZO BENEDEN (1, 3, 9 keer of meer)

OM MANI PADME HUM (9, 33 of 144 keer. Visualiseer de Kosmische Sloopbal die het bewustzijn achter de problemen vernietigt die in de invocatie genoemd worden.)

Rusland wordt geheeld, Rusland wordt verzegeld,
Gods eigen visie wordt onthuld. (9, 33 of 144 keer)

 

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik dat de spirituele mensen van Rusland de volmaakte visie hebben van hun dienstbaarheid aan het leven, aan hen gegeven door hun hogere Zelf.

Namens alle Russen aanvaard ik de eenpuntige visie van Christus die de balk in ons eigen oog blootlegt, zodat we alle dualistische illusies kunnen zien en bewust opgeven. Ik accepteer dat het Russische volk gewekt wordt om het verschil te zien tussen de waarheid van Christus en de onechtheid van de dualistische illusies die uit de geest van de antichrist voortkomen.

In onvoorwaardelijke overgave aan het eenzijn met mijn hogere Wezen, zie ik niets op deze wereld wat macht over mijn Geest heeft en daardoor accepteer ik geen onvolmaakte omstandigheden als permanent of uiteindelijk zelfs als echt. Daardoor word ik transparant voor de illusies en de energie op deze wereld. Mijn oog is eenpuntig en daardoor vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Naarmate ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor Rusland moeiteloos wordt gemanifesteerd en ik aanvaard dat Rusland wordt verzegeld in de perfecte visie van God.

Ik weet dat wat onecht is, niet iets wat echt is, kan beïnvloeden. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat alleen het volmaakte concept voor Rusland echt is. Ik aanvaard dat God Rusland geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie wordt Rusland voor eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN, Rusland méér is en de aarde méér is.