WIN22: Het Gouden Eeuwbewustzijn in Rusland wekken

Roept het Gouden Eeuwbewustzijn onder het Russische volk op

 

In naam van de Kosmische Christus roep ik de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder aan en ik wijd deze oproep aan het bewust maken van de meest spirituele mensen in Rusland van het bewustzijn van de Gouden Eeuw … (Doe specifieke oproepen)

Gebed voor Extatische vrede
Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost te vinden.
Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip te vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij te vinden.

Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.
Door anderen te vergeven, ontvangen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven om de Levende Christus te zijn – op aarde, zoals wij dat in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN wat wij Boven al zijn, zal Rusland hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En daardoor BEN IK de Gouden Eeuw die in Rusland wordt gemanifesteerd, omdat ik Gods vlam van Extatische Vrede liefheb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK in op de wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

 

Eerste Straal – Macht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

 

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

God geeft met het grootste genoegen
zijn koninkrijk aan het Russische volk.
Het Russische volk heeft creativiteit
van God gekregen en
die kan alle problemen oplossen
om de Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

De spirituele mensen zijn de open deur
voor het Licht van God
om alle onvolkomenheden in de Russische samenleving
en geschiedenis bloot te leggen.
Het Licht verlicht ook het potentieel
om een Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat alle naties op aarde momenteel ver beneden het bewustzijnsniveau zijn dat nodig is om de Gouden Eeuw te manifesteren. En Rusland vormt hier geen uitzondering op.

3. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat Rusland de kloof moet dichten tussen haar huidige staat en het niveau van de Gouden Eeuw, het Russische volk moet gaan erkennen dat haar natie in gebreke blijft, dat er werk gedaan moet worden en veranderingen doorgevoerd.

4. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat er een uniek mechanisme in de nationale psyche van Rusland bestaat dat volledig het besef voorkomt dat er veel veranderingen nodig zijn.

5. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat een realistische blik op de geschiedenis van Rusland zal aantonen dat de enige eigenschap die de vooruitgang in Rusland voorkomt de ongevoeligheid van het Russische volk voor het leven is.

6. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat die ongevoeligheid voor het leven voorkomt dat het Russische volk Gods onvoorwaardelijke liefde voelt. Daardoor kan ze niet echt een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen.

7. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat het gebrek aan een waarachtig gevoel van eigenwaarde ervoor heeft gezorgd dat het Russische volk haar gevoel van eigenwaarde op de wereld zoekt. In de tijd van de Sovjets werd dit uitvergroot door de wens om de Russische superioriteit met behulp van militaire macht te vestigen en door door andere naties gevreesd te worden.

8. Aartsengel Michaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat het verlangen naar eigenwaarde op deze wereld precies datgene is wat het Russische volk ervan weerhoudt om toe te geven dat Rusland moet veranderen en dat zij moet leren van andere naties en daarmee samenwerken.

 

Tweede Straal – Wijsheid
1. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de ongevoeligheid voor het leven en het verkeerde gevoel van eigenwaarde een spirituele impasse heeft gevormd die groei in Rusland blokkeert.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

God geeft met het grootste genoegen
zijn koninkrijk aan het Russische volk.
Het Russische volk heeft creativiteit
van God gekregen en
die kan alle problemen oplossen
om de Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

De spirituele mensen zijn de open deur
voor het Licht van God
om alle onvolkomenheden in de Russische samenleving
en geschiedenis bloot te leggen.
Het Licht verlicht ook het potentieel
om een Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. IK BEN de ENE, die vele vormen aanneemt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat als Rusland haar impasse niet doorbreekt, de vele bestaande problemen in de Russische samenleving ervoor zullen zorgen dat die van binnenuit afbrokkelt, omdat de tweede wet van de thermodynamica zo werkt.

4. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de enige manier om de impasse te doorbreken is door met een realistische blik naar Rusland en haar geschiedenis te kijken, openlijk te zien en te erkennen hoe de ongevoeligheid voor het leven ieder aspect van de Russische samenleving heeft beïnvloed.

5. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat dit een bewuste actie van de wil vergt, de bereidheid om de ongevoeligheid voor het leven opzij te zetten en de pijn te verduren van eerlijke zelfobservatie.

6. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de ongevoeligheid voor het leven ook het effect heeft gehad dat het de Russische mensen verdoofde tegen de pijn die hun scheiding van Gods liefde heeft veroorzaakt. En juist door die onwil om pijn te ervaren, zijn zij niet bereid om eerlijk naar hun natie te kijken.

7. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat om de impasse te doorbreken, de spirituele mensen de weg moeten wijzen door weloverwogen te beslissen om de pijn van de zelfobservatie voor hun natie te verduren.

8. Aartsengel Jophiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat enkel door eerlijk te kijken naar de tekortkomingen in het verleden, het Russische volk in staat zal zijn om verder te kijken dan die omstandigheden en zich opnieuw te verbinden met Gods liefde en de creativiteit die zij van God heeft gekregen.

 

Derde Straal – Liefde
1. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat Gods liefde voor het Russische volk onvoorwaardelijk en oneindig is. Er zijn geen omstandigheden op aarde waaraan je moet voldoen om Gods liefde waard te zijn.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

God geeft met het grootste genoegen
zijn koninkrijk aan het Russische volk.
Het Russische volk heeft creativiteit
van God gekregen en
die kan alle problemen oplossen
om de Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

De spirituele mensen zijn de open deur
voor het Licht van God
om alle onvolkomenheden in de Russische samenleving
en geschiedenis bloot te leggen.
Het Licht verlicht ook het potentieel
om een Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat zij de open deur moeten worden om de stroom van Gods onvoorwaardelijke liefde door de verdedigingsmuren in het collectieve bewustzijn heen te laten dringen – de muren die bedoeld zijn om de mensen hun emotionele-spirituele pijn niet te laten voelen.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geboren Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat deze verandering zich al heeft ingezet, maar dat die nog veel meer opgevoerd moet worden om het Russische volk met hun verleden te laten breken en naar het Gouden Eeuwbewustzijn op te klimmen.

5. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat zij de enigen zijn die een niet te stuiten impuls kunnen opbouwen die door de ongevoeligheid voor het leven en de weerstand tot eerlijk zelfonderzoek heen zal breken.

6. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat hoewel deze periode pijnlijk en moeilijk is, vooral voor de oudere generatie, die maar kort hoeft te duren.

7. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat als die periode van eerlijk zelfonderzoek wel plaats heeft, deze snel de weg voor Rusland zal openen om door de pijn heen te gaan.

8. Aartsengel Chamuël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat eerlijk zelfonderzoek ertoe zal leiden dat veel Russen Gods liefde opnieuw ontdekken en ervaren. Het zal hen ook weer met hun van God gekregen creativiteit in contact brengen en zij zullen deugdelijke oplossingen voor Ruslands huidige problemen gaan zien – alle daarvan zullen Godoplossingen zijn.

 

Vierde Straal – Zuiverheid
1. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de ongevoeligheid voor het leven uit een onderliggende situatie voortkomt.

Refrein 1 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

God geeft met het grootste genoegen
zijn koninkrijk aan het Russische volk.
Het Russische volk heeft creativiteit
van God gekregen en
die kan alle problemen oplossen
om de Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

De spirituele mensen zijn de open deur
voor het Licht van God
om alle onvolkomenheden in de Russische samenleving
en geschiedenis bloot te leggen.
Het Licht verlicht ook het potentieel
om een Gouden Eeuw in Rusland te manifesteren.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wat je aan anderen doet, jij eerst aan jezelf moet hebben gedaan. Als jij ongevoelig bent voor anderen, komt dat omdat jij ongevoelig voor jezelf bent.

3. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de enige manier om ongevoelig voor jezelf te worden, is omdat je weigert de verantwoording voor jezelf te dragen, wat jouw gemoedstoestand, jouw lot en jouw verlossing inhoudt.

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich tot uitdrukking brengt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer jij weigert de verantwoording voor jezelf te dragen, jij je macht uit handen geeft en dan lijkt of jij geen controle over jouw leven hebt en pijn niet kunt vermijden.

6. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer jij geen controle hebt, jij de omstandigheden niet kunt veranderen die jou pijn doen en dan worden die al gauw onverdraaglijk.

7. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer jij de macht uit handen hebt gegeven, de enige manier om pijn te vermijden, is je zo ongevoelig maken dat je, óf de pijn niet opmerkt, óf met die pijn kunt leven.

8. Aartsengel Gabriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat dit het onderliggende psychologische mechanisme is dat het collectieve bewustzijn van het Russische volk beheerst. Tot de spirituele mensen besluiten om deze kwestie zelf af te handelen, kan er geen diepgaande verandering in de Russische samenleving plaatsvinden.

 

Vijfde Straal – Waarheid
1. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer je weigert de verantwoording te dragen voor jezelf, jij God of je spirituele leraar de rug toekeert.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

Wat echt is, kan niet aangetast worden
door datgene wat onecht is.
Het volmaakte concept voor Rusland
is de ENIGE realiteit in Rusland

De Christus wordt geboren
in de spirituele mensen in Rusland
De visie van Christus licht de oplossing
voor alle problemen in Rusland bij.
Het licht van God zegeviert in Rusland.
De Gouden Eeuw is de gemanifesteerde realiteit in Rusland.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat vanwege de wet van vrije wil, de leraar je dan naar de harde leerschool moet laten gaan, waar jij geen bescherming krijgt tegen de gevolgen van jouw eigen keuzes.

3. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat jij juist vanwege jouw weigering om de verantwoording voor jezelf te dragen, zult denken God of de leraar jou straft of je in de steek heeft gelaten.

4. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat jij je dan alleen zult voelen, het slachtoffer voelen, en dat God of de leraar er niet meer voor jou is.

5. IK BEN de ENE, die zich tot uitdrukking brengt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.

6. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat je dan het gevoel krijgt dat jij er helemaal alleen voor staat in het leven op deze wereld, zonder hulp van Boven.

7. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat je natuurlijk alleen bent, maar dat je slechts alleen bent, omdat jij de leraar de rug hebt toegekeerd.

8. Aartsengel Raphaël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat je op elk moment naar de leraar kunt terugkeren, maar om dat te doen, moet jij bereid zijn de verantwoording voor jezelf en je eigen reactie op alles in de materiële wereld te dragen.

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
1. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat zolang jij weigert de verantwoording voor jezelf te dragen, jij je alleen zult voelen, en zolang jij je alleen voelt, zul je spirituele, mentale en emotionele pijn voelen.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

Wat echt is, kan niet aangetast worden door datgene wat onecht is.
Het volmaakte concept voor Rusland is de ENIGE realiteit in Rusland

De Christus wordt geboren in de spirituele mensen in Rusland
De visie van Christus licht de oplossing voor alle problemen in Rusland bij.
Het licht van God zegeviert in Rusland.
De Gouden Eeuw is de gemanifesteerde realiteit in Rusland.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat deze pijn de onvermijdelijke metgezel is van jezelf als gescheiden wezen zien. Die is net een schaduw die iedereen volgt die zich van zijn leraar heeft afgekeerd.

3. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de enige manier om pijn te vermijden is door het identiteitsgevoel te transcenderen dat de pijn veroorzaakt, namelijk het gevoel dat jij een apart wezen bent.

4. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat je dit gevoel van gescheidenheid alleen kunt transcenderen als jij één wordt met jouw spirituele leraar en jouw hogere Zelf.

5. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat om één te worden, je moet besluiten dat jij niet meer probeert iets voor de leraar te verbergen.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de leraar jou pas kan helpen als jij accepteert dat jij alleen verantwoordelijk bent voor jouw bewustzijnsstaat en jouw reactie op alle omstandigheden op aarde.

8. Aartsengel Uriël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer jij de leiding neemt over jouw gemoedstoestand jij in staat bent de impulsen te beheersen die jij naar de kosmische spiegel zendt, en alleen op die manier kun jij de omstandigheden in het leven beheersen.

 

Zevende Straal – Vrijheid
1. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat echte vrijheid pas mogelijk is wanneer je accepteert dat alles wat er met jou gebeurt op de materiële wereld het product is van jouw bewustzijnsstaat.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

Wat echt is, kan niet aangetast worden
door datgene wat onecht is.
Het volmaakte concept voor Rusland
is de ENIGE realiteit in Rusland

De Christus wordt geboren
in de spirituele mensen in Rusland
De visie van Christus licht de oplossing
voor alle problemen in Rusland bij.
Het licht van God zegeviert in Rusland.
De Gouden Eeuw is de gemanifesteerde realiteit in Rusland.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat het materiële universum een spiegel is die de omstandigheden naar jou reflecteert die overeenkomen met jouw bewustzijnsstaat.

3. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat jouw bewustzijnsstaat het exclusieve product is van de keuzes die jij maakt, de keuzes waarmee jij reageert op de omstandigheden die jij op aarde ervaart.

4. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de verantwoording voor jezelf dragen, inhoudt dat jij keuzes maakt en bereid bent te leren van de gevolgen zonder een entiteit van buitenaf, hetzij God, het lot of andere mensen, daarvan de schuld te geven.

5. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer je weigert die verantwoording te dragen, jij, óf onbewuste keuzes maakt – en daardoor niet in staat bent van die consequenties te leren – óf andere mensen of duistere wezens beslissingen voor jou laat nemen.

6. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat dit jou zelfs nog meer pijn zal geven, omdat je geen manier hebt om controle uit te oefenen op wat jij uitzendt en daardoor geen controle kunt hebben op wat de kosmische spiegel naar jou reflecteert.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het zelfgevoel in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die al het leven liefheeft.

8. Aartsengel Zadkiël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de enige uitweg uit deze lastige toestand is dat jij bewust besluit de verantwoording te dragen voor jouw keuzes, de leiding te nemen over jouw bewustzijnsstaat. Je doet dit enkel door bereid te zijn de leraar jou alles te laten tonen wat nog onopgelost is in jouw bewustzijn.

 

Achtste Straal – Integratie
1. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de onwil om de verantwoordelijkheid te dragen, maakt dat het Russische volk zo gevoelig is om een sterke leider te willen volgen, hetzij een persoon of een instituut.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

Wat echt is, kan niet aangetast worden
door datgene wat onecht is.
Het volmaakte concept voor Rusland
is de ENIGE realiteit in Rusland

De Christus wordt geboren
in de spirituele mensen in Rusland
De visie van Christus licht de oplossing
voor alle problemen in Rusland bij.
Het licht van God zegeviert in Rusland.
De Gouden Eeuw is de gemanifesteerde realiteit in Rusland.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat het communisme in Rusland juist aansloeg, omdat het volk niet bereid was haar eigen beslissingen te nemen.

3. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat wanneer jij niet de leiding neemt over jouw eigen bewustzijn, jij niet de leiding kunt nemen over je samenleving en dan blijft er geen andere optie over dan naar anderen te luisteren.

4. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat vanwege de pijn die dit vele levens lang heeft veroorzaakt, het Russische volk haar ongevoeligheid voor zichzelf heeft vergroot om die pijn te vermijden.

5. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat dit er slechts voor zorgt dat de pijn toeneemt, omdat pijn de laatste toevlucht is om de mensen bewust te maken van de noodzaak om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen.

6. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat hoe meer mensen zich verdoven, hoe akeliger de omstandigheden worden, zodat mensen de pijn niet kunnen blijven negeren.

7. Aartsengel Uzziël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat dit verklaart waarom het Russische volk van die buitengewoon corrupte leiders heeft voortgebracht en waarom er zoveel lijden in de Russische geschiedenis is geweest.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

 

Negende Straal – Evenwicht
1. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de Russische mensen het potentieel hebben om uit deze impasse te komen door bewust te besluiten opnieuw één te worden met de leraar.

Refrein 2 (Refrein na iedere affirmatie herhalen)

Wat echt is, kan niet aangetast worden
door datgene wat onecht is.
Het volmaakte concept voor Rusland
is de ENIGE realiteit in Rusland

De Christus wordt geboren
in de spirituele mensen in Rusland
De visie van Christus licht de oplossing
voor alle problemen in Rusland bij.
Het licht van God zegeviert in Rusland.
De Gouden Eeuw is de gemanifesteerde realiteit in Rusland.

Laat er LICHT zijn in Rusland (Zeg deze zin 1x, 3x, of meer op.)

2. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat zij om dat te doen, bereid moeten zijn het Licht van God Rusland te laten bijlichten en daardoor alle onvolkomenheden uit het verleden en heden te laten blootleggen.

3. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat hoewel dit pijn veroorzaakt, die pijn enkel zolang duurt totdat de mensen hun vergissing inzien en ervoor kiezen het bewustzijn te ontstijgen dat voor die vergissing heeft gezorgd.

4. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat het Russische volk zich momenteel niet bij machte voelt om haar lot te veranderen, maar dit wordt veroorzaakt door haar onwil om de verantwoording te nemen.

5. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat de onwil om verantwoording te nemen, ervoor heeft gezorgd dat het Russische volk haar Godkracht weggeeft en dat is de reden dat het lijkt alsof zij niet bij machte is om de samenleving te veranderen.

6. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat bij God alles mogelijk is en het Licht van God heeft natuurlijk de macht om elke willekeurige omstandigheid in Rusland te veranderen.

7. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat het Licht van God enkel Rusland kan ingaan door het hart van de mensen, degenen die ervoor kiezen de open deur te zijn.

8. Aartsengel Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland bewust van het feit dat zelfs een klein aantal mensen dat besluit de open deur te zijn, een proces op gang kan brengen dat geen aardse macht kan tegenhouden. Daardoor is het waarachtig mogelijk dat de spirituele mensen van Rusland het proces op gang brengen dat de Gouden Eeuw in Rusland manifesteert.

 

IK BEN de ENE
IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.
IK BEN de ENE, die vele vormen aanneemt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.
IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geboren Zoon, de Logos van de Christusgeest.
IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich tot uitdrukking brengt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.
IK BEN de ENE, die zich tot uitdrukking brengt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.
IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.
IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het zelfgevoel in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die al het leven liefheeft.
IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

Geliefde Aartsengel Michaël, Jophiël, Chamuël, Gabriël, Raphaël, Uriël, Zadkiël, Uzziël en Uniël, maak de spirituele mensen in Rusland, en daarna alle Russen, bewust van het feit dat zij de Goddelijke Moeder in Rusland zijn en dat accepteren. Haal hen uit de illusie dat er iemand van buitenaf komt om alles in orde te maken. Maak hen bewust van de waarheid dat God inderdaad een Gouden Eeuw in Rusland en op de wereld wil manifesteren, maar alleen wanneer zij accepteren dat God dit door ons heen kan doen.

Dus zijn wij hier om het verticale eenzijn van elke persoon te vormen door één te worden met zijn of haar hogere Wezen. En daarna vormen wij het horizontale eenzijn van de spirituele mensen die het eenzijn met elkaar vormen dat alle aardse verschillen overstijgt. Uit dit eenzijn wordt de Christus geboren, die de Gouden Eeuw in Rusland en op aarde ZAL manifesteren. Dus zeggen wij:

WIJ ZIJN DE ENE, ZO BOVEN ZO BENEDEN (1, 3, 9 keer of meer)

OM MANI PADME HUM (9, 33 of 144 keer)

Rusland wordt geheeld, Rusland wordt verzegeld,
Gods eigen visie wordt onthuld. (9, 33 of 144 keer)

 

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik dat de spirituele mensen van Rusland de volmaakte visie hebben van hun dienstbaarheid aan het leven, dat zij van hun hogere Zelf hebben gekregen.

Namens alle Russen aanvaard ik de eenpuntige visie van Christus die de balk in ons eigen oog blootlegt, zodat we alle dualistische illusies kunnen zien en bewust opgeven. Ik accepteer dat het Russische volk gewekt wordt om het verschil te zien tussen de waarheid van Christus en de onechtheid van de dualistische illusies die uit de geest van de antichrist voortkomen.

In onvoorwaardelijke overgave aan het eenzijn met mijn hogere Wezen, zie ik niets op deze wereld wat macht over mijn Geest heeft en daardoor accepteer ik geen onvolmaakte omstandigheden als permanent of uiteindelijk zelfs als echt. Daardoor word ik transparant voor de illusies en de energie op deze wereld. Mijn oog is eenpuntig en daardoor vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Naarmate ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor Rusland moeiteloos wordt gemanifesteerd en ik aanvaard dat Rusland wordt verzegeld in de perfecte visie van God.

Ik weet dat wat onecht is, niet iets wat echt is, kan beïnvloeden. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat alleen het volmaakte concept voor Rusland echt is. Ik aanvaard dat God Rusland geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie wordt Rusland voor eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN, Rusland méér is en de aarde méér is.