De samenleving veranderen

De moslimlanden en een seculiere samenleving

 

Canada als voorloper voor de ideeën van de Gouden Eeuw

Onze bijdrage aan de ontmaskering van de machtselite

Mensen die hun macht in de regering misbruiken

De verbinding met het collectieve bewustzijn en het land van je geboorte

Een toestroom van mensen uit verschillende culturen brengt mogelijkheden

Privacy in de Gouden Eeuw

Jonge mensen moeten nadenken over de manier waarop ze naar financiële zekerheid kijken

Het spirituele potentieel van Frankrijk

De handel in seks met kinderen

Hoe kunnen we een eind maken aan de verminking van vrouwelijke geslachtsdelen?

Het hogere potentieel van filosofie

Het hoogste potentieel van de Montessorimethode

Vrouwen in de IT

Een hogere opleiding kan veel meer zijn dan alleen maar een rationele geest opleiden

De lessen van de Coronacrisis

Dualiteit in de Gouden Eeuw

Het fenomeen trollen

Geweld tegen vrouwen

De betrokkenheid van jonge mensen bij klimaatveranderingen

Leiderschap in de Gouden Eeuw

Hoe je het onderwijssysteem verandert

Gemeenschappen in de Gouden Eeuw

Relaties in de Gouden Eeuw

Bezit in de Gouden Eeuw

Het onderwijsstelsel moet voortdurend worden aangepast omdat het bewustzijn hoger wordt

Een nieuwe taal voor een nieuwe generatie

De leringen over de geschiedenis van de planeet aarde in een fictief boek?

Het gemiddelde niveau van het collectieve bewustzijn van de planeet

Engels wordt de gebruikelijke taal in de Gouden Eeuw

De spirituele oorzaak van de vluchtelingencrisis en andere problemen in de welvarende naties

De verborgen oorzaak van het groeiende aantal daklozen is elitarisme

 

De complexiteit en het tijdschema om de Gouden Eeuw te manifesteren

Waarom kunnen we ons niet gewoon op onszelf focussen?

 

De Panama papers

Gratis energie

De oorspronkelijke bewoners bepalen het lot van de aarde

Zijn gewelddadige revoluties en protesten nodig?

De visie van Saint Germain op een regering in de Gouden Eeuw die niet door een elite wordt gedomineerd

Geweldsspiralen in de samenleving voortzetten of afbreken

Hogere rolmodellen die gebaseerd zijn op opkomen voor je principes

Kan het dialectisch materialisme of socialisme ooit sociale gerechtigheid brengen?

Kan het socialisme helpen om de armoede te verwijderen?

De noodzaak kinderen te leren hun psyche te beheersen

Godbestuur in de Gouden Eeuw

De geest brengt verandering op elk gebied van de maatschappij

Waarom hebben spirituele bewegingen niet meer invloed op de samenleving?