Jezus als de enige zoon van God

ONDERWERPEN: Alle mensen zijn zonen of dochters van God – jij bouwt je individualiteit op – jouw ego kan niet accepteren dat jij een zoon of dochter van God bent – 2000 jaar geleden was Jezus uniek in die zin dat hij zijn ware identiteit had geaccepteerd – van Jezus werd een afgod gemaakt

Vraag: Was Jezus Christus de enige zoon van God?

Antwoord van Geascendeerde MeesterJezus door Kim Michaels:

Alles in de wereld van vorm is uit Gods substantie geschapen. Zonder Hem is er niets gemaakt dat gemaakt is. Elke levende ziel is daarom een zoon of dochter van God.

Er zijn echter veel vrome Christenen die heel sterk voelen dat ik een speciaal iemand was en deze overtuiging heeft enige geldigheidswaarde. Ik zeg daardoor niet dat ik het volledig eens ben met deze overtuiging, ik zeg alleen maar dat het begrijpelijk is waarom zoveel Christenen zich aan dit geloof vasthouden. Laat mij het uitleggen.

Wat betekent het nu echt om een zoon of dochter van God te zijn? God heeft je vrije wil gegeven en God heeft je het vermogen gegeven om te scheppen. Je ziel werd oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, wat betekent dat zij een unieke individualiteit bezat. Je geestelijke ouders echter hebben je individualiteit niet als iets onveranderlijks geschapen. Je hebt de vrije wil en het scheppende vermogen om je eigen individualiteit te bouwen op het fundament dat door je geestelijke ouders is gelegd. Dit is echt je eigenlijke bestemming.

Het leven kan daarom als een proces worden gezien waardoor je ziel voortdurend haar identiteitsgevoel aan het opbouwen is. In algemene zin is het de bedoeling dat je blijft bouwen aan je identiteitsgevoel, totdat je het punt bereikt dat je beseft dat je een individualisatie van God bent en dat je de volledige scheppende vermogens van God zelf bezit. Daarom zei ik: “Jullie zijn Goden.”

Noot: de rest van het antwoord staat in het boek ‘De Mystieke leringen van Jezus’.