Wat mogen wij over Jezus weten?

ONDERWERPEN: moeilijk om alles te onderzoeken en nergens in geloven – veel mensen durven niet te geloven wat niet bewezen is – geloof wordt het fundament van kennis – veel mensen zijn gespleten door het intellect te vergoddelijken – sommige mensen hebben Jezus 2000 jaar geleden ontmoet – geen fysiek bewijs voor spirituele mysteries – progressieve openbaringen

Vraag: Ik aanbid geen god. Ik onderzoek alles omdat ik zo in elkaar zit. Ik volg geen lering in het bijzonder, maar bestudeer alle leraren. Ik wil zoveel mogelijk weten, de waarheid over jouw leven, gewoon de feitelijke historische waarheid. Ik weet niet wat wij gewone stervelingen over jou mogen weten of heb ik er wel recht op? Je evangelieverhaal kan worden ontleend aan allerlei bronnen zoals goden of historische mensen uit het verleden.

Antwoord van de geascendeerde meester Jezus door Kim Michaels:

Wanneer iemand een vraag naar deze website stuurt, zitten er vaak twee niveaus in die vraag. De feitelijke vraag wordt gesteld door, en zwaar beïnvloed door, het bewustzijn van de persoon, of de uiterlijke geest. Maar achter die vraag zit vaak een diepere vraag verborgen die bij de levensstroom ontstaat en die hij echt wil weten. Ik ben een spirituele leraar, en ik ben heel goed in staat mij af te stemmen op de verborgen vraag van elke levensstroom. Wanneer ik een vraag beantwoordt, dan pak ik zowel de uiterlijke als de innerlijke vraag aan.

Daarom heb ik in mijn antwoord op je eerste stel vragen, een lering gegeven over de noodzaak om in evenwicht te blijven en de noodzaak om een fundament te maken voor je spirituele zoektocht. Ik wilde je helpen begrijpen dat je de ware kennis alleen maar vindt door met een fundament of overtuiging, of geloof, te beginnen. Als je alles onderzoekt, maar nergens in gelooft, dan heeft een spirituele leraar niets om mee te werken.

Er is een kosmische wet, begrijp je, dat wanneer een student een spirituele leraar benadert, de leraar alleen maar kan vermenigvuldigen wat de student op het altaar legt. Als de student nergens in durft te geloven, dan heeft de leraar niets wat vermenigvuldigd kan worden en dan wordt het heel erg moeilijk voor de leraar om de student te helpen.

Ik moet je zeggen dat je een typisch voorbeeld bent van de bewustzijnsstaat die veel mensen met elkaar delen in dit wetenschappelijke en rationele tijdperk. Omdat zoveel mensen het menselijke intellect hebben verheerlijkt en vergoddelijkt, durven ze nergens meer in te geloven dat niet door zogenaamd feitelijk bewijs kan worden bewezen. Maar zoals ik in mijn eerdere antwoord al geprobeerd heb uit te leggen, bestaat er niet zoiets als bewijs dat niet door het menselijke intellect kan worden betwijfeld.

Daarom worden zowel ik als andere spirituele leraren geconfronteerd met een groot aantal mensen dat de oprechte wens heeft om iets te weten te komen, maar die toch in niets durven geloven. De vraag is hoe we de waarheid kunnen overbrengen op zoveel mensen? Het antwoord is dat de enige manier om de student te helpen, is dat de student eerst door het innerlijke proces heen moet om iets te zoeken waar de student in kan geloven. De levensstroom moet op het punt komen dat hij durft te zeggen: “Dit geloof ik, zelfs al is er geen feitelijk bewijs dat het waar is!” In dat opzicht is het niet zo heel belangrijk of de student in iets gelooft wat feitelijk correct is. Zolang de student openstaat voor een hoger inzicht, kan de leraar het geloof van de student uitbreiden en er een nieuwe wending aan geven.

Door door dit proces heen te gaan, komt de levensstroom op een moment dat hij besluit waarin hij durft te geloven, ongeacht wat de wereld ervan vindt. Dit moment van geloof wordt het fundament voor de gemeenschap met zijn Christuszelf en zijn spirituele leraren. God en Gods waarheid staan boven deze wereld. Als je God wilt kennen, moet je verder durven kijken dan deze wereld en geloven in iets wat niet bewezen kan worden met wereldlijke middelen. Als je dit innerlijk fundament niet hebt, kun je Gods waarheid niet kennen, je kunt alleen de relatieve waarheid kennen die gedefinieerd wordt door de machten van deze wereld.

Hoe kun je een moment van geloof vinden? Dat kan alleen door contact te leggen met je Christuszelf en daardoor innerlijke kennis te krijgen, een staat van gnosis, die het inzicht van het intellect te boven gaat. Het probleem bij de wereld van tegenwoordig is dat zoveel mensen een splitsing hebben in hun levensstroom. Omdat ze het intellect en rationele kennis hebben verheerlijkt, durven ze niet meer af te gaan op hun intuïtieve vermogens.

Veel van deze levensstromen zijn echte spirituele zoekers. Ze willen God en Gods waarheid begrijpen, maar ze zijn gaan geloven dat ze feitelijk bewijs willen voor ze Gods waarheid kunnen accepteren. Zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, kun je geen rationeel of feitelijk bewijs in de buitenwereld vinden van de diepere spirituele mysteries. Je kunt deze mysteries alleen maar begrijpen door de innerlijke staat van vrede die al het intellectuele inzicht te boven gaat.

Je zegt dat je ‘de waarheid over jouw leven, gewoon de feitelijke historische waarheid’ wilt. Maar je zegt ook dat je alles betwijfelt. Dus hoe kan ik je dan iets zeggen en ervoor zorgen dat jij het accepteert – of liever gelooft – dat het echt, ‘feitelijke historische waarheid’ is? Wat zou ik moeten zeggen waardoor jij gelooft wat ik zeg? De simpele waarheid is dat ik niets kan zeggen tot jij een moment van contact met je Christuszelf hebt gemaakt waardoor je de innerlijke bevestiging krijgt dat wat ik zeg de waarheid is.

Een levensstroom kan eeuwig in het relatieve redeneren van het intellect blijven hangen. Vanwege de Wet van Vrije Wil kan een spirituele leraar je niet dwingen uit de impasse te komen. Je moet jezelf uit die impasse halen door te beslissen dat je bereid bent in iets te geloven ongeacht wat de wereld ervan vindt. Ik kan die beslissing niet voor je nemen!

Er is een groep levensstromen op de wereld die zich in een moeilijke situatie bevindt. Dit zijn de levensstromen die mij in levenden lijve ontmoet hebben toen ik 2000 jaar geleden op aarde was. Deze levensstromen hebben mij horen prediken en enkelen van hen hebben me wonderen zien verrichten. Vanwege dit contact in de buitenwereld, zijn ze in mij gaan geloven als de Christus of de Messias. Helaas hadden deze levensstromen heel bijzondere verwachtingen van hoe de Messias moest verschijnen. Toen niet aan deze verwachtingen werd voldaan, vooral als gevolg van wat ze gezien hebben van mijn niet bepaald mooie dood, hebben deze levensstromen hun geloof in mij verloren. Ze hebben mijn wederopstanding niet geaccepteerd en ze begonnen eraan te twijfelen of ik wel echt de Christus was.

Veel van deze levensstromen doen de laatste 2000 jaar niets anders dan steeds opnieuw incarneren in een poging om dit ongeloof in de Levende Christus op te lossen. Enkele van deze levensstromen hebben hun impasse opgelost door contact te maken met de Christus in zichzelf. Helaas zijn anderen niet bereid geweest naar binnen te gaan en in plaats daarvan blijven ze naar uiterlijk bewijs zoeken dat hun geloof in mij weer kan herstellen. Zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, is er niet zulk bewijs. Er is geen feitelijk bewijs dat het menselijke intellect niet kan onderzoeken en vraagtekens bij zetten. Dus is de enige manier om je geloof in mij te herstellen door binnenin jezelf te gaan en bewijs van je Christuszelf te krijgen.

Laat me nu je vragen en commentaren bespreken.

Ik aanbid geen god

God hoeft niet aanbeden te worden door menselijke wezens. De vraag is: “Geloof jij in God?” Geloof jij dat God bestaat? Geloof je dat er een verbinding tussen jou en God is en dat deze verbinding jou in staat stelt God te kennen en je ware relatie tot God te kennen? Als dat niet zo is, moet je een poging doen naar binnen te gaan om die verbinding te ontdekken.

Ik bestudeer alle religies. Ik volg geen lering in het bijzonder, maar bestudeer alle leraren.

Hoewel het goed is om voor meer dan één religie open te staan, is het gevaarlijk om je op teveel dingen te richten. Eén van de belangrijkste ideeën die wordt beschreven door de geascendeerde meesters, is de goeroe-chela relatie. Het idee is dat er een groep spirituele wezens is die al eonen lang als spirituele leraren voor de mensheid heeft gediend.

Het grondbeginsel van de goeroe-chelarelatie is dat de student een waarachtige leraar vindt en dan de leraar toestaat hem naar een hoger bewustzijnsniveau te brengen. Dit vereist soms dat de student de leraar moet volgen, zelfs als de uiterlijke geest de aanwijzingen van de leraar niet kan begrijpen.

Als je niet bereid bent een leraar te volgen, dan heb je de grondbeginselen van de meester/discipelrelatie niet echt begrepen. Ik zou je aanraden om een tijd lang één leraar te selecteren en die intensief te volgen. Dit helpt je naar binnen te gaan en contact te maken met je Christuszelf. Als je eenmaal innerlijk contact hebt, weet je wanneer je verder moet kijken dan die ene lering.

Jouw evangelieverhaal kan worden ontleend aan allerlei bronnen zoals goden of historische mensen uit het verleden.

Dat kan zeker, en de reden is dat het Evangelieverhaal veel tijdloze en universele spirituele elementen en leringen bevat. Een paar vind je terug in vroege heidense religies. Ik kan je ervan verzekeren dat ik dat gedaan heb en bepaalde dingen heb gezegd met de specifieke bedoeling het verband tussen mijn missie en de universele spirituele waarheden die de mensen al mensen heugenis hebben geleid, duidelijk te maken.

Het probleem is dat te veel mensen naar mijn leven kijken met het vooroordeel dat door het moderne christendom is gecreëerd. Zoals ik op diverse plaatsen op deze website zeg, ben ik niet gekomen om het christendom te stichten. Ik kwam het universele spirituele pad demonstreren dat naar een hogere bewustzijnsstaat leidt. Ik had geen intentie om tot een idool, of als de enige zoon van God, of zelfs als God die is geïncarneerd, verheven te worden. Ik wilde als een mysterieleraar gezien worden die deel uitmaakt van een oude mysterietraditie.

Helaas heeft de mensheid, met haar neiging om afgoden te creëren, mijn ware leringen en mijn ware boodschap vervormd. Juist daarom heb ik deze website gemaakt in een poging degenen te bereiken die oren hebben om te horen en die bereid zijn verder te kijken dan de orthodoxe ideeën en de echte esoterische leringen te vinden die ik kwam demonstreren.

Denk echter aan mijn lering dat kennis van de feiten je geen geloof oplevert. Als ware spirituele zoeker moet je in de allereerste plaats zoeken naar het innerlijke contact met je Christuszelf dat je het geloof geeft, ongeacht wat de wereld als een feit beschouwd.

Ik weet niet wat wij gewone stervelingen over jou mogen weten of heb ik er wel recht op?

Ik loop niet om de vragen heen, maar er zijn vragen die ik niet wil beantwoorden en er zijn vragen die ik momenteel nog niet mag beantwoorden. Ware spiritualiteit wordt altijd gebaseerd op het principe van progressieve openbaringen. Het idee is dat wij, de geascendeerde meesters, mensen een spirituele lering brengen. Wanneer de mensen de lering bestuderen en toepassen, zullen ze hun bewustzijnsniveau verhogen. Dit wordt dan de fundering voor het uitbrengen van een nog hoger inzicht in spirituele principes. Pas als mensen de vorige lering hebben geïntegreerd, mogen we een geavanceerdere lering geven.

De bedoeling van mijn website is mensen te helpen mijn ware leringen over het innerlijke pad te ontdekken. Mensen helpen dit te doen, is een wankel evenwicht, omdat veel mensen zo zijn opgevoed te geloven in de orthodoxe versie van mijn leringen. Ik wil niet het geloof van iemand in mij of de waarde van mijn leringen vernietigen. Daarom zal ik af en toe weigeren een vraag te bespreken als het antwoord verder gaat dan wat de meeste mensen kunnen accepteren.

Hopelijk zullen steeds meer mensen hun bewustzijn verhogen, zodat ik alle feiten over mijn leven kan vertellen. Jij kunt dit proces helpen door de leringen die je op mijn website vindt, te integreren.

Ik begrijp je wens om het te weten, maar ik hoop dat je erkent dat je verlangen naar kennis in de buitenwereld niet is wat jij zoekt. De kwestie is echt dat jouw levensstroom de wens heeft zijn geloof in mij als de Levende Christus te herstellen. Dat geloof kan niet door uiterlijke kennis worden bewerkstelligd. Ga naar binnen en zoek mij in jouw eigen hart en je zult me daar zeker vinden.