Een naam draagt vaak de vibratie van een persoon

ONDERWERPEN: Moeder Maria heeft Jezus ‘yesuh’ genoemd – een naam draagt de vibratie van een persoon – Jezus is de officiële naam – Petrus – Waarom iemand ervoor kiest in een katholieke omgeving te incarneren – angst overwinnen

Vraag: Laten we dit nu uit de wereld helpen: je noemt je Meester Jezus, maar in alle literatuur van de Essenen wordt er in het Aramees naar je verwezen als eesho of eeshu oshu of ‘shu. Yeshua is de Hebreeuwse afleiding van het Aramese eesho. Dus de vraag is hoe je mama je heeft genoemd, en je vrienden en familie?

Ik werd Steven genoemd, dus dat is mijn naam, laten we nu eens doen of we beiden 21 zijn en we elkaar tegenkomen. Ik zeg: hallo, mijn naam is Steven Perry en ik komt uit Saint John in Canada en dan zou jij zeggen…

Jouw Mama heeft je YESUH genoemd. Dus dan was het niet Yeshu, Yeshua of Eesho of Eesa? Dus je mama noemde jou YESUH. Dus dat zou er op je ID staan als je die destijds had.

Meester Jezus, ik krijg de meeste hoofdpijn van jou.

Ik denk dat ik een zware schuld aan jou heb want jij bent wat ik van jou probeer te leren, maar ik heb mijn menselijke mislukkingen. Ik zal jou en jouw leringen die je hebt onderricht toen je geïncarneerd was, blijven zoeken.

Want het lijkt bevolen dat ik dat moet doen. Het heeft mij altijd geïntrigeerd waarom ik bij de katholieke kerk en in dit gezin moest incarneren. Ik heb nooit van het christendom gehouden en ik betwijfel of ik dat ooit zal doen. Het weerspiegelt niet de ware leringen van jou en daarom wil ik er niets mee te maken hebben.

Zoals Meester Yoda zei, dat Angst tot boosheid leidt, boosheid leidt tot haat en haat leidt tot lijden.

Antwoord van de geascendeerde meester Jezus door Kim Michaels:

Heb je zin om mee te doen aan een experiment? Ga naar de bibliotheek of het internet en zoek eens 10 verschillende namen op voor ‘melk’ in verschillende talen.
Schenk jezelf dan een glas melk in. Kijk naar de lijst en denk eens na over de volgende vraag: “Zal de naam die jij kiest voor de melk de vaardigheid om mijn dorst te lessen, beïnvloeden?” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik zal je dorst naar waarheid lessen hoe je mij ook noemt.

Mijn moeder noemde me ‘Yesuh’ en sprak dat met zoveel zachtheid uit dat geen moderne spelling of uitspraak dat ooit zou kunnen imiteren.

Ik werd Steven genoemd, dus dat is mijn naam, laten we nu eens doen of we beiden 21 zijn en we elkaar tegenkomen. Ik zeg hallo mijn naam is Steven Perry en ik komt uit Saint John in Canada en dan zou jij zeggen…

Ik zou zeggen: “Ik ben Jezus Christus (als jij de Engelse versie van je naam gebruikt, gebruik ik ook de Engelse versie van die van mij). Ik ben een zoon van God en ik woon in het eeuwige koninkrijk van mijn Vader. Ben je er zeker van dat je niet meer identiteit hebt dan wat je me zojuist hebt verteld?

Jouw Mama heeft je YESUH genoemd. Dus dan was het niet Yeshu, Yeshua of Eesho of Eesa? Dus je mama noemde jou YESUH. Dus dat zou er op je ID staan als je die destijds had.

Yesuh was een koosnaampje dat mijn moeder gebruikte. Mijn officiële naam zou juister zijn als je hem vertaalde met Yeshua. Maar: what’s in a name? Een naam draagt vaak de vibratie van een persoon. Hoewel een aantal moderne christenen de voorkeur geven aan de naam Yeshua of Joshua, zou ik persoonlijk veel liever hebben dat iedereen de naam Jezus gebruiken zou. Jezus is de meest bekende naam voor mij en het draagt mijn vibratie.

Ik heb al mijn discipelen een spirituele naam gegeven die in de meeste gevallen anders was dan hun gegeven naam. Deze spirituele naam droeg het potentieel van wat de discipel moest uitbeelden. Bijvoorbeeld, Petrus betekent rots en dat duidt aan dat Petrus het potentieel had om een stevig fundament te worden voor de christelijke beweging. Helaas heeft Petrus, door drie keer te zeggen dat hij me niet kende, niet aan dat potentieel voldaan.

Meester Jezus, ik krijg de meeste hoofdpijn van jou.

Je krijgt hoofdpijn omdat je te veel tijd besteedt aan het nadenken over mij en het verstandelijk beredeneren van mij in plaats van naar binnen in je hart te gaan en mijn Aanwezigheid bij je te ervaren. Je levensstroom heeft een diepgaand innerlijk contact met mij, maar jij probeert te voldoen aan het verlangen van je levensstroom te voldoen door het intellect en dat kan gewoonweg niet. Wanneer je besluit dat je er genoeg van krijgt, gebruik dan de middelen op deze website om mij in je hart te zoeken.

Ik denk dat ik een zware schuld aan jou heb want jij bent wat ik van jou probeer te leren, maar ik heb mijn menselijke mislukkingen. Ik zal jou en jouw leringen die je hebt onderricht toen je geïncarneerd was, blijven zoeken.

Je bent mij niets verschuldigd, maar je dankt het aan jezelf dat je mijn ware leringen hebt ontdekt, niet alleen maar zoals ik ze destijds heb onderricht, maar ook nog zoals ik ze tegenwoordig onderricht. Je innerlijke drijfveer is dat je levensstroom weet dat jij het potentieel hebt om in dit leven je Christusschap te manifesteren. Dat is trouwens de boodschap op deze website en vooral in het boek ‘Master Keys to Personal Christhood’. Laat menselijke mislukkingen je niet ontmoedigen dit pad te volgen. Het enige wat je kan tegenhouden, is wat jij besluit wat je tegenhoudt.

Want het lijkt bevolen dat ik dat moet doen. Het heeft me altijd geïntrigeerd waarom ik bij de katholieke kerk en in dit gezin moest incarneren. Ik heb nooit van het christendom gehouden en ik betwijfel of ik dat ooit zal doen. Het weerspiegelt niet de ware leringen van jou en daarom wil ik er niets mee te maken hebben.

Veel levensstromen zijn, in eerdere levens, diep gekwetst door het orthodoxe christendom. Deze levensstromen zijn naar hun huidige leven gekomen met een sterk intuïtief gevoel dat er iets ontbreekt aan het orthodoxe christendom.

Deze levensstromen hebben ervoor gekozen om te incarneren in een christelijke cultuur, zodat ze de kans konden krijgen om verder te kijken dan de uiterlijke, of orthodoxe, leringen en mijn ware innerlijke leringen te ontdekken.

Jouw levensstroom heeft daar niet voor gekozen vanwege jou. Jij hebt ervoor gekozen om dit te doen, omdat het door het opgroeien in een christelijke cultuur, maar het wel te transcenderen en mijn ware innerlijke leringen te ontdekken, jij die mensen kunt helpen die nog in die cultuur vastzitten.

Juist die mensen die bereid zijn door dit proces heen te gaan, zijn mijn grootste hoop op een wereldwijd ontwaken die het miljoenen mensen mogelijk zal maken om mijn ware, innerlijke leringen te ontdekken. Laat al je spijtgevoelens los over dat je in die omstandigheden bent geboren en omarm de kans persoonlijk te groeien en dan te proberen anderen zoals jij te helpen.

Zoals Meester Yoda zei, dat Angst tot boosheid leidt, boosheid tot haat en haat leidt tot lijden.

En hoewel deze uitspraak waar is, wat is de positieve uitspraak. Wetende dat angst tot lijden leidt, helpt je niet ontsnappen aan dat lijden, wel? De sleutel om de angst te boven te komen, is dus de volmaakte liefde, de onvoorwaardelijke liefde van God. Deze liefde is een hogere vorm van vibratie, een hogere vorm van energie, en wanneer ze de lagere vibraties van angst ontmoet, verteert ze die vibraties.

Door naar binnen te gaan in jouw hart en contact te maken met jouw Christuszelf, kun jij de open deur worden voor het licht van God door het in je bewustzijn te laten stromen en het de vibratie van angst te laten verteren. Je kunt op verstandelijk niveau geen angst verwijderen. De enig echte oplossing is de hogere vibratie van liefde toe te voegen. Daarom zei Mozes: “Onze God is een verterend vuur.” Onze God is een God van liefde, en als jij hem dat laat zijn, zal zijn liefde alle lagere vibraties in je wezen verteren.