De fysieke verschijning van Jezus was een reflectie van zijn ware leringen

ONDERWERPEN: Wetenschappers zijn het nergens over eens – verschil van mening over feiten weerhoudt mensen ervan om een gesloten mentale kader te vormen – Jezus had geen donkere huid – Jezus had een universeel uiterlijk

Vraag: Hoewel deze vraag niet belangrijk lijkt voor velen, omdat ze puur historisch is en niet spiritueel, hoewel het enig misverstand kan ophelderen die ontstaan is door verschillende meningen. Wat was de echte kleur van je huid? Wat was de echte kleur van je huid? Sommigen zeggen dat Jezus ergens geboren werd waar geen mensen met een blanke huid waren, anderen volharden erin dat hij van Arabische afkomst was, wat is waar?

 

Antwoord van Geascendeerde MeesterJezus door Kim Michaels:

Als je het leuk vindt om de discussies onder historici en Bijbelgeleerden te bestuderen, zul je een interessant fenomeen ontdekken. Er is absoluut geen enkel aspect van mijn leven en missie waarover men het in het algemeen eens is. Wat je ook over mij zegt, er zal altijd wel iemand zijn die zegt dat het niet waar is. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat ik als historisch figuur niet eens bestaan heb.

Hoewel dit anderen misschien kan verbazen, ben ik in feite niet ontevreden over deze stand van zaken. Het is niet mijn verlangen om de mensheid een volledig verslag te geven van mijn leven en missie in Galilea. De reden hiervoor is dat als een dergelijk verslag gegeven werd, mensen het snel in een gesneden beeld zouden veranderen. Ze zouden echt een mentaal kader creëren en ze zouden me eeuwig in dat mentale kader neerzetten. Wat betekent dat hun geest dan afgesloten zou zijn voor een hoger inzicht van wie ik echt bent, waarom ik teruggekomen ben en waarom ik tegenwoordig hier ben.

Onderdeel van mijn missie was om mensen te tonen dat er een echte weg is naar verlossing en deze weg gaat verder dan mentale kaders die mensen gecreëerd hebben – de manier die een mens goed toe lijkt. Daarom heeft het feit dat er zoveel onenigheid is over de historische feiten, de functie om tenminste een paar mensen ervan te weerhouden om hun mentale beelden over mij te verstevigen. Dit helpt eigenlijk om de geest van mensen te openen voor nieuw inzichten in mijn echte leringen.

Laat me een heel duidelijke verklaring geven. Welk beeld je ooit van mij zou kunnen creëren, of het de manier was waarop ik er 2000 jaar geleden uit zag, of de manier van tegenwoordig, ik ben altijd meer dat je beeld. Je kunt me net zo min gevangen zetten als een regenboog. Als je achter de vliedende beelden van de regenboog aan zit, zul je niet een pot goud vinden. Je beseft op een goede dag dat jij je leven verspild hebt door fantomen na te jagen in plaats van je tijd te gebruiken om mijn echte leringen te internaliseren en het Christusbewustzijn te krijgen.

Dat gezegd zijnde, mijn huid was lichter dan die van een gemiddelde Jood. Mijn haarkleur was mediumblond tot donkerblond met rood geschakeerd. Ik had niet de typische gelaatstrekken van een Jood of Arabier en ik was niet van Arabische afkomst. Ik had een fysieke verschijning die zo universeel of neutraal was wanneer het op ras aankomt als maar enigszins kan. Mijn fysieke verschijning was een weerspiegeling van mijn echte leringen. Ze waren zo neutraal wanneer het op een religie aankomt als maar in die tijd mogelijk was. Ik wilde dat meer mensen verder dan de mentale kaders van mijn leringen zouden kijken die door het orthodoxe christendom gecreëerd zijn en naar het universele pad kijken in plaats van de door mensen gemaakte regenbogen achterna te zitten.

Maar zelfs mijn echte universele leringen zijn slechts een regenboog vergeleken met de Levende Waarheid van God. Niettemin zou je misschien, als je die regenboog achterna zit, een pot goud vinden – maar enkel als je naar het koninkrijk van God zoekt dat binnenin jou is.