Jezus uit Nazareth

ONDERWERPEN: mensen werd vereenzelvigd met groepen, geen specifieke locatie – allen kunnen worden gered

Vraag: Wat betreft ‘uit Nazareth’, is het heel grappig, omdat Nazareth nog niet eens bestond tijdens het leven van Jezus. Dat kwam pas honderd jaar later. Dus het lijkt erop dat uit Nazareth een verkeerde vertaling is van de Nazerener van de Nazareeërs. Nazareth bestaat op geen enkele kaart van Palestina in die tijd. Er is geen kaart van het oude Palestina waar Nazareth op staat. Maar er bestaat wel een Gennesareth.

Antwoord van de geascendeerde meester Jezus door Kim Michaels:

Het oude Israël was een turbulente samenleving waar groepen mensen in en uit trokken en mensen een nomadische levensstijl bezaten. Mensen gebruikten vaak groepsverbanden als middel om zich te identificeren. Er zijn veel streken die geen duidelijk omlijnd geografisch centrum hebben. Nadat groepen zich vestigden en steden begonnen te groeien, werd een geografisch centrum gevormd. De sta kreeg vaak de naam van de mensen die het grootst in aantal waren in de streek.

Zoals ik elders heb gezegd, staan er veel dingen in de Bijbel die niet letterlijk moeten worden genomen. Bepaalde dingen werden later toegevoegd en helaas werden er ook dingen uitgehaald.

In dit geval denk ik niet dat dit iets aan de principiële boodschap verandert. Ik ben opgegroeid bij een groep mensen die vooral in Jerusalem als verschoppelingen werden beschouwd. Dit werd gedaan om aan te tonen dat voor God iedereen hetzelfde is en dat allen de kans krijgen om te worden verlost. Dit was een belangrijke boodschap onder de joden, omdat velen geloofden dat zij alleen Gods uitverkoren volk waren en dat alleen zij zoden worden gered. Tegenwoordig geloven velen dat alleen christenen gered worden. Opnieuw, dit is een misvatting.