Jezus, Sananda – opnieuw

ONDERWERPEN: Jezus is niet Sananda – de bedoeling van verkeerde leermeesters is je te ontmoedigen – ze doen dit met valse beloften die ze nooit kunnen vervullen – je moet onderscheid gebruiken – jij bent verantwoordelijk voor wat je gelooft

Vraag: Jezus, ik ga je een vraag stellen die veel mensen zich afvragen… omdat op het internet staat dat jij Sananda bent… Laat me het zo zeggen… Omdat je beweert dat je in het lichaam van Jezus als hem zit… moet je denken zoals hij… Jezus heeft vaak gezegd dat als je God als je verlosser accepteert… God je in zijn koninkrijk laat… er wordt verondersteld dat dit een prachtige plek is…

Hier zijn wat problemen die anderen en ik hebben… op het internet staat dat jij sananda/Jezus van Venus komt….Dat het gewoon een planeet is die vol ronddrijvende geascendeerde wezens is…… Er wordt ook gezegd dat jij jezus/sananda op het ruimteschip steenbok woont, en al een hele tijd…
Dus waar is dit mooie godskoninkrijk als jij waar men van denkt dat hij gods is, er nooit gekomen is, en in een ruimteschip woont…De Steenbok… Er wordt ook gezegd dat Gods koninkrijk niet werkt in Utah met al die mormonen in de buurt…
Wat gebeurt er als iemand ontdekt dat je een geïncarneerde levensstroom bent van één van de geascendeerde meesters die veel overeenkomsten met jou vertoont… Na het lezen van als dit soort dingen over jou op het internet, besluiten ze dat het niet de moeite waard is te ascenderen… Wanneer ze het gevoel krijgen dat ze door jou bedrogen zijn…
Nog iets wat maakt dat alle aliens, vooral jij, denken dat mensen zouden willen evolueren, en ascenderen, en goden worden vooral na wat er werd gezegd over jou in het ruimteschip steenbok, en over op veneus wonen… ik ben het zaad van een ster met vergevorderde vaardigheden en velen observeren mij, vooral veel aliens… ik zie Gods koninkrijk niet in wat ik over je heb gelezen… ik kan er niets mooi aan vinden…

Het antwoord komt van geascendeerde meester Jezus door Kim Michaels:

Het internet is een geweldig middel om informatie te verspreiden. Helaas is het net zo’n ‘geweldig’ middel om verkeerde informatie te verspreiden en ik neem aan dat je beseft dat niet alles wat op het internet beschikbaar is, waar of nuttig is. Zoals ik overal op deze website uitleg, is alles onderworpen aan de vrije wil van de mensen en daardoor heb ik geen controle over de informatie die bedrieglijk is of die naïeve mensen op het internet zetten.

Daardoor kan ik niet verhinderen dat heel veel mensen informatie op het internet plaatsen die mijn naam verbindt aan de naam van een verkeerde leermeester die zichzelf Sananda noemt. Alles wat ik eraan kan doen, is deze informatie afwijzen, zoals ik al vele malen op deze website heb gedaan. Link 1 Link 2.

Ik voel duidelijk mededogen met de vele mensen die door deze verkeerde informatie zijn misleid. Zoals uit je eigen brief blijkt, heeft het bestuderen van deze verkeerde informatie ertoe geleid dat jij je verward en ontmoedigd voelt en dit is nu juist het verborgen doel van deze leringen. Deze verkeerde leermeesters proberen mensen aan te trekken die spiritueel bewust zijn maar nog geen Christusonderscheid bezitten. Daardoor zijn ze gevoelig voor grote beloften en wanneer die beloften niet vervuld worden, voelen ze zich uiteindelijk ontmoedigd en geven het spirituele pad misschien wel op – wat natuurlijk het doel is van alle verkeerde leermeesters.

Ik moet echter zeggen dat ik me niet verantwoordelijk voel voor het feit dat jij of iemand anders door deze verkeerde informatie bent beïnvloed, ook al wordt mijn naam erin gebruikt. Eerlijk gezegd hebben veel christelijke kerken verkeerde informatie uitgegeven in mijn naam en ik ben vanzelfsprekend niet verantwoordelijk voor het feit dat sommige mensen hun vrije wil verkeerd gebruiken. De mensen die de informatie uitbrengen, zijn daar verantwoordelijk voor en de mensen die het geloven zijn verantwoordelijk voor wat zij willen bestuderen.

Het is jouw verantwoordelijkheid jouw onderscheidingsvermogen te gebruiken betreffende welke informatie jij in je hoofd toelaat. Dus moet ik je erop wijzen dat jouw beschuldigende toon – die mij de schuld geeft voor het feit dat je vrijwillig informatie hebt geloofd waar ik niets mee te maken had – aantoont dat je niet de volledige verantwoordelijkheid hebt genomen voor je persoonlijke groei.

Als je mijn lering over de verkeerde leermeesters zou willen bestuderen, zie je dat wanneer mensen verkeerde informatie bestuderen, het gewoonlijk komt omdat de informatie hen iets vertelt dat zij – of liever hun ego – willen horen. Dus als je eerlijk kijkt naar de overtuigingen die jij hebt die je gevoelig hebben gemaakt voor deze leringen over de valse Jezus/Sananda, je de ervaring kunt omdraaien en die kunt gebruiken om onderscheidingsvermogen op te bouwen.