Het Bewustzijn van een Geascendeerde Meester aanraken

ONDERWERPEN: De onwil van Australië om te transcenderen – Het hogere potentieel voor Australië – Mensen echt de keuze geven – Het hoogste potentieel voor een spirituele retraite – De barrière tussen het spirituele en het materiële – Een geascendeerde meester aanraken – De kromme logica

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 15 juni 2012 –  Melbourne, Australië

Ik ben daadwerkelijk Elohim Astrea, de Elohim van de vierde straal, die je vaak hebt horen karakteriseren als zuiverheid, maar die natuurlijk nog vele andere schakeringen heeft. Omdat elke straal 144 verschillende schakeringen heeft en daardoor kun je een spirituele straal niet nauwkeurig omschrijven. En je kunt de vierde straal pas kennen, als je alle 144 aspecten van die straal kent. En dat geldt natuurlijk voor iedere straal.

Laten we dan eens naar één aspect van de vierde straal kijken, die heel erg belichaamd wordt in dit decreet (Decreet 4.01 aan Elohim Astrea) dat jullie hebben opgezegd, namelijk vaart maken, versnellen, accelereren. Wat is het tegenovergestelde van versnellen? Nu, je zegt waarschijnlijk vaart minderen, vertragen, decelereren, maar dit is eigenlijk niet het geval. Het tegenovergestelde van acceleratie is het bewustzijn dat niet in beweging wil komen, dat niet wil veranderen, dat niet bereid is te transcenderen, dat niet bereid is hogerop te komen. Niet in die zin dat het beslist niet bereid is te veranderen op de horizontale manier, maar dat niet bereid is te veranderen op de verticale manier, waardoor het transcendeert, hoger gaat, dan haar huidige niveau.

De onwil van Australië om te transcenderen
En waarom ben ik dan degene die de dictaten voor deze conferentie opent? Waarom spreek ik over het tegenovergestelde van acceleratie? Nu, dat komt natuurlijk omdat er bij ieder spirituele conferentie die wij geven een bepaalde hoeveelheid licht wordt uitgegeven en er is een bepaalde weerstand tegen het uitgeven van dat licht door de bewustzijnsstaat die niet door het licht wil worden geaccelereerd.

Maar hier in het Australische werelddeel heb je te maken met een bepaalde schakering van dit bewustzijn, de onwil om te transcenderen, de onwil boven een bepaald niveau uit te komen. Dit vind je ook op veel andere plaatsen op de wereld. Wij zijn hier niet om een soort weegschaal in te stellen die het jullie mogelijk maakt om de ene natie of het ene werelddeel met het andere te vergelijken. We hebben niet de wens jullie aan te moedigen om een soort waardeoordeel te vormen. Niettemin vinden we het wel nodig om de bewustzijnsstaat van een bepaalde natie of werelddeel aan te spreken.

Want hoe kunnen jullie als de spirituele mensen, de voorlopers zijn om die natie uit die bewustzijnsstaat te halen, als je het niet inziet, of niet begrijpt, of duidelijk verwoordt in jullie oproepen of zelfs visualisaties.

De Australische natie heeft zeker te maken met een hele donkere wolk van dit bewustzijn dat niet bereid is verticaal in beweging te komen, die niet bereid is te transcenderen, die niet bereid is in de spiegel te kijken en te beseffen: Wij zijn niet in de hoogst mogelijke bewustzijnsstaat, we hebben bepaalde onzuiverheden.

We hebben een zekere ruwheid in het collectieve bewustzijn, die je op vele manieren in onze samenleving kunt zien, maar misschien wel nergens zo duidelijk als in de manier waarop we tegen elkaar praten, de manier waarop we over elkaar praten, of zelfs over onszelf praten. Zelfs in ons gevoel voor humor, de manier waarop we grappen maken over onszelf, over elkaar, die een beetje degraderend is. Niet boos, niet gemeen of kwaadaardig, maar het is gewoon een gewoonte geworden die het Australische volk niet ziet, het niet als overnodig beschouwen, maar ze denken: “Ah, iedereen doet het, zo zit het nu eenmaal, dat is de manier waarop de Aussies grappen maken en er schuilt geen kwaad in.”

En ik zekere zin schuilt er ook geen kwaad in, maar er zit ook geen acceleratie in. Want dit gevoel voor humor en deze houding ten opzichte van het leven, deze manier van naar het leven kijken, blijft op een bepaald niveau, en is heel weerbarstig de noodzaak te erkennen dat het hogerop moet, de noodzaak te erkennen dat het boven dat niveau uit moet komen en het potentieel om boven dat niveau uit te komen.

Het hogere potentieel voor Australië
En waarachtig, de Australische natie heeft een veel groter potentieel dan wat je tegenwoordig vergroot ziet uitgebeeld. Wij, de geascendeerde meesters, handhaven het volmaakte concept voor iedere natie. We kijken niet met een veroordelende blik, een oordeel, met negativiteit naar deze natie, dit werelddeel Australië. Maar we kijken er wel naar en we zien wel het hogere potentieel dat jullie hebben.

En dus kijken we natuurlijk ook realistisch naar waar jullie tegenwoordig zitten. En zodoende spreek ik nu in het massabewustzijn dat jullie niet aan jullie hoogste potentieel voldoen. Er is zoveel meer dat naar boven kan worden gehaald op dit verbazingwekkende continent, waar jullie verbazingwekkende natuurlijke bronnen hebben, maar ook een veel hoger creatief potentieel dan nu door de mensen wordt getoond.

En dit potentieel kan niet worden ontsloten met jullie huidige bewustzijnsstaat, de manier waarop jullie naar jezelf kijken, de manier waarop jullie denken dat een bepaalde manier van leven, een bepaalde houding ten opzichte van het leven ‘goed genoeg’ is. Het is niet goed genoeg, als het meer kan zijn! Ik zeg niet dat jullie vergeleken met veel andere naties op een verschrikkelijk laag niveau zitten. Begrijpen jullie dat mijn geliefden? We vergelijken niet, we zeggen niet dat Australië op een bepaalde manier achterloopt. Maar we zeggen wel dat vergeleken met wat jullie zouden kunnen zijn, jullie onder jullie hoogste potentieel zitten.

En zodoende moeten jullie, de spirituele mensen je hiervan bewust zijn. Je moet in gedachten een stapje achteruit doen en naar deze natie kijken, naar het volk kijken, zelfs kijken hoe ze met elkaar omgaan, tv kijken en hoe mensen spreken, wat hun gedrag is, wat ze over Australië zeggen, wat ze over het leven zeggen, wat ze over de mensen zeggen. Kijk hiernaar en zie dat jullie, die de voorlopers zijn, het bewustzijn moeten herkennen, moeten herkennen dat het niet jullie hoogste potentieel is. Jullie moeten vervolgens herkennen dat als je hier bent opgegroeid, je door dit bewustzijn bent beïnvloed, gewoon omdat jij als kind de neiging hebt te denken dat wat jij om je heen ziet, normaal en natuurlijk is. En misschien zie je het wel niet eens, omdat je er zo aan gewend bent dat je het als vanzelfsprekend beschouwt!

Maar als spiritueel persoon kun je niet iets als vanzelfsprekend beschouwen. Je moet naar jezelf kijken en zien hoe jij bent beïnvloed door een bewustzijnsstaat die je niet bij je hoogste potentieel brengt. En dus moet je bij jezelf beginnen. Je moet beginnen die te helen, te transcenderen en bereid te zijn je erbovenuit te accelereren. En dan kun je zien hoe het andere mensen beïnvloedt. Je kunt beginnen met oproepen ervoor te doen. Maar je je zult ook – zonder iets specifieks te doen – doen wat het meest belangrijk is. Alleen al door je aanwezigheid, door het feit dat jij je boven die bewustzijnsstaat uit hebt geaccelereerd, vorm je een soort referentiekader voor alle mensen die je ontmoet.

Mensen echt de keuze geven
Veel van hen weten dit niet bewust, maar ze zullen voelen dat jij niet in hetzelfde lagere bewustzijn bent en daardoor krijgen ze de keus. Kijken ze oprecht naar jou en gaan ze nadenken over waarom jij je anders voelt, waarom jij een andere vibratie hebt, waarom jij niet op dezelfde degraderende manier spreekt, waarom jij geen grappen maakt met dat degraderende, basale gevoel voor humor?

En zij krijgen dan mogelijk voor het eerst in hun leven, een keuze, een echte keuze. Zullen ze dit bewustzijn ook in zichzelf zien, zullen ze hun potentieel zien om het te transcenderen en zullen ze er iets aan doen? En dat is natuurlijk alles wat jij kunt doen. Vaak is het niet mogelijk om openlijk met mensen over bepaalde omstandigheden of onderwerpen te spreken.

Kijk eens hoe vaak jullie hebben geprobeerd om met andere mensen te spreken over jullie spirituele overtuigingen en je spirituele kijk op het leven. En kijk eens hoe vaak ze je kunnen volgen, want wat doen ze dan? Ze reageren op de woorden die je zegt, en de woorden die jij zegt, hebben een bepaalde betekenis, een bepaalde associatie in je geest dat overeenkomt met jouw bewustzijnsniveau. Maar zij zitten in een andere bewustzijnsstaat en daarom roepen de woorden die jij zegt een andere associatie op en geven een andere reactie in hun wezen. En zodoende reageren ze op het niveau van de woorden, en ze komen nooit op het punt van openstaan voor de innerlijke boodschap die achter de woorden zit.

Vele malen kun je gewoon niet met mensen communiceren op het niveau van woorden. Maar je kunt hen wel een referentiekader leveren, door in een hogere bewustzijnsstaat te zijn en door die tot uitdrukking durven te brengen. De woorden zullen de mensen niet eens zozeer veranderen; het is de ontmoeting met het licht. En wanneer jij de open deur wordt voor het licht dat door jou heen stroomt, geeft dat de mensen een referentiekader dat ze in de meeste gevallen nog niet eerder hebben gekregen. Want ze zijn nog maar zelden iemand tegengekomen die meer een open deur was dan de gemiddelde persoon.

In veel gevallen zou je er veel voordeel van kunnen hebben, en het zou je leven gemakkelijker maken, als je wat afstand neemt, niet zo aan de woorden vastzit, om mensen een bepaalde boodschap te geven, en je laat het licht dat referentiekader zijn. Dit is de beste kans die je hen kunt geven. En dan blijf jij niet gehecht aan de keuzes zij maken, want het is niet jouw rol de baas over hun keuzes te zijn, maar ze enkel de optie geven om te kiezen.

Dit is het potentieel dat jij hebt als je de vierde straal van acceleratie uitdrukt. Want wanneer je de open deur wordt voor het licht van acceleratie, dan kun je de mensen om je heen laten accelereren, zelfs als ze het eerst niet merken, maar ze zullen het – deze acceleratie – op een of ander niveau in hun wezen merken. En dit betekent niet dat ik je vraag eropuit te gaan en te spreken op de manier waarop ik op dit moment spreek, want er zijn vele manieren om te spreken, zelfs zacht en vriendelijk, maar in je hart ben je nog steeds verbonden met je hogere wezen, je IK BEN Aanwezigheid. En daarom kan er licht door je heen stromen, in een hogere mate dan mensen gewoonlijk ervaren.

Het hoogste potentieel voor een spirituele retraite
Waarom spreek ik, en waarom spreken wij in het algemeen, over een referentiekader? Welnu, laten we dit eens in verband brengen met waarom jullie hier zijn, in een spirituele retraite. Wat is in het algemeen de hoogste bedoeling om naar een spirituele retraite te komen? Veel komen omdat ze verwachten leringen te krijgen, of ze verwachten hoge ervaringen, of wat ze ook maar ervaren – of ze verwachten heling of een of ander wonder.

Maar de totale ervaring van het komen naar een retraite is – door het licht te ervaren, door invocaties en decreten op te zeggen en door naar jezelf te kijken hoe je wordt gestimuleerd om hoge ervaringen te begrijpen en te krijgen – dat jij je eigen bewustzijn boven haar normale niveau uit accelereert dan je bij je dagelijkse activiteiten hebt. Waarop jij je vaak belast voelt of in verschillende richtingen wordt getrokken door je verantwoordelijkheden.

En wat win je door je bewustzijnsstaat erbovenuit te accelereren? Je krijgt een nieuw referentiekader dat er een hogere bewustzijnsstaat is dan je normale dagelijkse niveau, dat je een hoger potentieel hebt. En dus draag je deze ervaring, dit referentiekader, met je mee als je terugkomt uit een retraite. En je kunt haar gebruiken om jezelf geleidelijk aan te accelereren bij je dagelijkse activiteiten. Dus dan ben je in staat om een enigszins hoger bewustzijnsniveau in je dagelijkse leven te handhaven dan je daarvoor kon. En wanneer je dit doet en dit blijft doen, dan kun je geleidelijk je bewustzijn verhogen naar een punt waarop er eigenlijk niet eens zoveel verschil meer zit tussen je dagelijkse bewustzijnsstaat en het bewustzijn dat je bij een retraite bereikte.

En dan weet je dat je dagelijkse bewustzijnsstaat permanent naar een nieuw niveau is verhoogd, en dat willen wij natuurlijk graag bij jullie allemaal zien. Wat we zijn echt blij om retraite te kunnen verzorgen en we zijn blij dat jullie hier gekomen zijn en dat jullie bewustzijn geaccelereerd wordt. Maar op den duur willen we graag zien dat zoveel mogelijk mensen permanent worden geaccelereerd, zodat je een hoger bewustzijnsniveau in je dagelijkse activiteiten kunt handhaven.

De barrière tussen het spirituele en het materiële
Want hebben we de laatste jaren al niet veel gesproken over de noodzaak om de barrière tussen spirituele en normale of zelfs wereldlijke activiteiten af te breken? Hoe vaak hebben we gezegd dat materie waarlijk uit de Geest wordt gevormd, dus overal in de materie zit de Geest. En mensen hebben toch al duizenden jaren deze barrière tussen wat zij als spiritueel en wereldlijk of mondain of materieel beschouwen.

En zoveel spirituele mensen denken dat hun dagelijkse activiteiten niet spiritueel zijn en niet spiritueel kunnen worden gemaakt, dus moeten ze zich uit hun dagelijkse leven terugtrekken. En jullie zien precies waarom dit centrum waar jullie zijn, werd gebouwd: om mensen de gelegenheid te geven zich uit hun dagelijkse activiteiten terug te trekken, zodat ze kunnen denken dat ze dan iets spiritueels doen. En zeker, we ontkennen niet dat het jullie kan helpen om naar een setting te komen zoals een retraite en je los te maken van je dagelijkse activiteiten. Omdat je gedachten vaak troebel zijn wanneer je te midden van intense activiteiten bent of je aandacht in andere richting wordt getrokken, en je niet gemakkelijk naar binnen kunt gaan.

Desondanks willen we dat jullie op den duur die barrière afbreken, zodat je beseft dat de Geest overal is. Ik, Astrea, ben niet alleen bij je tijdens deze retraite en wanneer je thuis bent – ik ben altijd bij je. En daardoor ben je perfect in staat om je op mijn Aanwezigheid af te stemmen waar je ook maar bent. En ik wil graag dat je jouw bewustzijn verheft naar het niveau waarop je altijd op mij kunt afstemmen. Dat doe je zelfs niet altijd door 36 keer mijn decreet op te zeggen. Want jullie weten heel goed dat het mogelijk is om een decreet op een mechanische manier op te zeggen, waarbij je niet beslist op mijn Aanwezigheid afgestemd bent, zelfs terwijl je het decreet opzegt.

In feite is het mogelijk dat sommige mensen op een mechanische bewustzijnsstaat overgaan, waardoor het decreet je in feite van de afstemming afhoudt en het moeilijker maakt om je op mijn Aanwezigheid af te stemmen, omdat mensen zich zo concentreren op het decreet en het mechanisch opzeggen van een decreet. Dus je moet ook gevoelig zijn voor jezelf en beseffen dat je soms een decreet misschien beter minder kunt opzeggen dat je meestal doet. En dan op het laatst rustig blijven zitten, je op jouw hart concentreren en proberen je af te sluiten voor de gewone mentale ruis, de normale mentale activiteiten, en alleen mijn aanwezigheid bij jou ervaren.

Want er staat waarachtig een verhaal in de Bijbel van de vrouw die de zoom van de kleding van Christus aanraakte terwijl hij tussen de menigte doorliep en zij werd genezen. Omdat ze zich door het aanraken van de zoom van de kleding van Christus, openstelde voor de stroom van licht in haar wezen. En wat zou ik graag voor jullie willen? Ik wil niet dat je daar zit te decreten tellen, dat je mijn decreet een aantal keer opzegt als onderdeel van je dagelijkse routine. En dan, wanneer je dat gedaan hebt, jij het gevoel hebt dat je hebt gedaan wat je moest doen en dan door kunt gaan met iets anders. Ik wil graag dat jij je afstemt op mijn wezen, en dat geldt voor iedere andere geascendeerde meester.

Als mijn decreet je helpt af te stemmen, doe het dan in ieder geval. Maar als het je hindert, als het je afstemming blokkeert, ga dan op zoek naar een andere aanpak, probeer je af te stemmen zo goed je kunt. Ik weet dat er veel mensen zijn die zich niet kunnen afstemmen, omdat ze nog zoveel dingen moeten opruimen, er zijn zoveel banden met de buitenwereld die je aandacht vragen. En maak je daar dan geen zorgen over – zeg het decreet op, doe de oproepen om je los te laten snijden. Maar doe wel een poging je af te stemmen, wanneer je het gevoel hebt dat het daarvoor de tijd is. Want het mechanisch opzeggen van woorden stelt je niet open voor de stroom van licht van mij naar jou. Pas wanneer je de zoom van mijn kleding aanraakt, als metafoor, omdat je bewustzijn dan openstaat voor de stroom van de Geest.

Een geascendeerde meester aanraken
Dit geldt natuurlijk ook voor deze conferentie, voor deze retraite. Het is niet een kwestie van wat je wel of niet doet. De bedoeling is dat je de zoom van de kleding van ten minste één geascendeerde meester aanraakt die je na aan het hart ligt, zodat je die ervaring krijgt van je eigen persoonlijke, directe innerlijke contact me de meesters. We geven jullie boodschappers die de open deur kunnen zijn voor een tastbaarder boodschap. Maar we willen niet dat jij naar de boodschap luistert en je concentreert op de boodschap of de boodschapper. Alles wat we jullie geven is een middel tot een doel, En het uiteindelijke doel is per slot van rekening eenzijn.

Maar tijdens de andere stadia van je pad, is het doel dat je boven je normale bewustzijnsstaat uit accelereert, dat je ervaart dat je de zoom van het kledingstuk van het bewustzijn van een geascendeerde meester aanraakt, zodat je een nieuw referentiekader krijgt – niet alleen maar dat wij bestaan. Het is goed dat je ons ervaart door de stroom van licht in een dictaat. Maar het is nog veel beter te ervaren dat jij ook persoonlijk contact met ons kunt maken binnenin je eigen wezen.

Dit is onze grootste wens voor je dagelijkse leven, voor een retraite zoals deze. En daarom zal ik eindigen met er weer de nadruk op leggen: word je bewust deze volgende paar dagen – en ook de dagen hierna voor degenen van jullie die hier uit Australië zijn – word je bewust van het bewustzijn dat niet wil accelereren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor alle anderen, want in ieder land is een bewustzijn dat niet boven een bepaald niveau uit wil accelereren.

En je moet je hiervan bewust zijn als spirituele mensen, omdat wanneer je op je gewone plek bent, je in het massabewustzijn van die plek zit en je wordt door dat bewustzijn beïnvloed. En als je het kunt zien en herkennen, dat zal het veel gemakkelijker voor je zijn om je er niet meer mee te vereenzelvigen. Dus dan kun jij jezelf accelereren voorbij het punt, waarop het nog steeds op je gericht wordt, maar waarop het gewoon door je heen gaat. Want er is niets in jou waar het zich aan kan vasthouden; de prins van deze wereld vindt niets bij jou.

De kromme logica
Dit is de komende paar dagen wat er moet gebeuren. Lever deze inspanning – herinner jezelf eraan, herinner elkaar eraan om er gevoelig voor te zijn wanneer je een bepaalde energie, een bepaalde gedachte, een bepaalde emotie, een bepaalde projectie op jou, een bepaalde projectie, bespeurt die probeert te verhinderen dat je er bovenuit accelereert. En mijn geliefden, wees je ook bewust van wat wij de kromme logica hebben genoemd. Er is een energieaspect, waarbij energie naar je gezonden wordt om je eronder te houden, je vast te houden. Maar er is ook een bepaald aspect in de kromme logica die zal proberen je te laten geloven dat jij jezelf niet uit dit niveau kunt accelereren, dat je dat niet moet doen, dat je het niet mag doen, dat er verschrikkelijke dingen gebeuren als je het doet of dat je er nog niet aan toe bent om dat te doen, omdat jij het niet waard bent.

Wees je bewust van de subtiele projecties die van je ego komen, die uit het massabewustzijn komen, die van de duistere krachten komen. Wees je ervan bewust, herken ze en neem dan afstand daarvan. Of als je dit moeilijk vindt, spreek met andere mensen hierover, zodat zij misschien in staat zijn te zien wat jij niet bij jezelf kunt zien, omdat je er zo aan gewend bent. Want je wordt zolang je al geïncarneerd bent, misschien wel levens lang, geconfronteerd met deze projecties.

Het is niet mogelijk om in een situatie te zijn, in een bewustzijnsstaat te zijn, die niet boven haar huidige niveau uit kan worden geaccelereerd. Er is niets in de materiële wereld dat niet kan worden geaccelereerd. Ik ben de Elohim van de vierde straal van acceleratie. Ik weet waar ik over spreek; ik heb het steeds weer gezien in iedere persoon die ooit van de aarde geascendeerd is. Er is geen omstandigheid in de materiële wereld waar jij je niet uit kunt accelereren. Wees je bewust van de kromme logica die zegt dat je voor je iets achterlaat, nog een of ander probleem moet oplossen, je iets op deze wereld moet veranderen, dat je andere mensen moet veranderen – dat jij moet veranderen.

Ja, er zijn bepaalde enigma’s die moeten worden opgelost. Ja, er zijn zeker energieën die je een verkeerde kwaliteit hebt gegeven die moeten worden getransmuteerd. Er zijn verkeerde overtuigingen die je moet doorzien. Maar dit zeg ik jou: er is geen omstandigheid waar je niet van weg kunt lopen en jezelf bovenuit accelereren. Het is waar, je kunt niet van een omstandigheid in horizontale zin weglopen, maar je kunt er wel in verticale zin bovenuit accelereren. Dit kan altijd.

Er is geen enkele omstandigheid die niet tot zuiverheid kan worden geaccelereerd. Hier kan ik je van verzekeren, want ik ben de Elohim van de vierde straal en ik ken zuiverheid beter dan welk wezen op aarde ook, waaronder de gevallen wezens die denken dat ze het beter dan God weten. Maar ik kan je ervan verzekeren: zij weten het niet beter dan God en zij weten niet beter dan de Elohim hoe het materiële universum werkt. En wij proberen jullie te helpen dit ook te weten, zodat je op het punt kunt komen dat je accepteert dat jij jezelf daadwerkelijk naar zuiverheid kunt accelereren.

En daarom zijn jullie verzegeld in de zuiverheid die IK BEN.