Waarom zou jij je druk maken over je energieveld?

De afbeeldingen die bij dit artikel horen staan hier.

door Kim Michaels

De meeste mensen die openstaan voor de Transcendence Tools zijn zich er waarschijnlijk al van bewust dat er een energieveld om het menselijke lichaam heen bestaat dat vaak aura wordt genoemd. Zij weten waarschijnlijk ook dat er in dit veld een aantal centra zijn, die vaak chakra’s worden genoemd en er zijn zeven de belangrijkste.

Het doel van deze sectie is je een korte beschrijving te geven van jouw energieveld. De chakra’s worden hier beschreven. Het is niet de bedoeling dat het een volledige lering wordt, maar het minste wat je moet weten om effectief gebruik te maken van de Transcendence Tools.

Waarom zou je die moeite nemen?
Zoals op diverse plaatsen wordt uitgelegd, zijn de belangrijkste factoren die jou inperken overtuigingen, en de energie die je hebt verzameld met een lagere frequentie. Maar waar worden die overtuigingen en energie opgeslagen? Het antwoord is: in jouw persoonlijke energieveld dat onderdeel vormt van wat psychologen traditioneel jouw onderbewuste geest noemen.

Afbeelding

Door dit feit alleen al heeft jouw persoonlijke energieveld een belangrijke invloed op jouw algemeen gevoel van welzijn. De meeste mensen in de moderne wereld zijn zich wel bewust van het belang van persoonlijke hygiëne. Jouw fysieke lichaam wordt vanzelfsprekend na een poosje smerig en kan zelfs bacteriën en virussen oppikken die ziekten kunnen veroorzaken. Dus als jij zou ophouden met de verzorging van jouw lichaam, zou dit het eerst jouw gevoel van welzijn beïnvloeden, dan jouw fysieke gezondheid – en op den duur zou je lichaam daardoor zelfs kunnen sterven.

Maar hoe komt het dat het, wanneer jouw fysieke lichaam smerig wordt, jouw gesteldheid beïnvloedt en jou moe of ‘smerig’ laat voelen? Omdat alles uit energie bestaat, wat inhoudt dat ieder deel van het leven een component in energie heeft. Wanneer jouw lichaam vuil oppikt, is dat zichtbare of fysieke vuil slechts het topje van de ijsberg. Het vuil wordt gevormd door verscheidene frequenties in energie, waarvan sommige niet met de ogen kunnen worden gezien. Maar die ongeziene frequenties in energie zullen niettemin jouw persoonlijke energieveld beïnvloeden.

Zoals uitgelegd, zijn er vier niveaus in jouw geest, vier niveaus in jouw energieveld. Die worden in een paar leringen de ‘vier lagere lichamen’ genoemd. Het is een simpel feit dat jij om totale persoonlijke hygiëne te krijgen alle vier lichamen moet schoonhouden. Transcendence Tools zullen jou helpen om jouwe ‘energielichaam’ schoon te houden.

Dit is de algemene motivatie om je van jouw energieveld bewust te worden, maar er bestaat nog een diepere.

Wat was er eerst, de aura of het lichaam?
Denk eens aan het oude raadsel: “Wat was er eerst: de kip of het ei?” Als je hier over nadenkt, is het nogal verbijsterend. Het eerste kuiken moet uit een ei zijn gekomen, maar wie heeft dan dat eerste ei gelegd, omdat eieren door kippen worden gelegd? Wel, gelukkig hoeft de relatie tussen het lichaam en de aura niet een raadsel te zijn.

Zoals meer gedetailleerd in 36 Ideeën wordt uitgelegd, zijn wij allemaal met een wereldbeeld opgegroeid dat zich richt op het materiële universum, omdat de fysieke zintuigen en de wetenschap dat kunnen ontwaren. Dit wordt versterkt door het wetenschappelijk materialisme dat beweert dat er behalve de materiële wereld niets anders bestaat. Met andere woorden, onze gerichtheid op de materie laat ons gemakkelijker geloven dat materie de eerste substantie was, dat de materie dat veroorzaakt heeft. We zijn geneigd te denken dat de materiële wereld onafhankelijk van ons denken bestaat en dus heeft de geest maar weinig invloed op de materie, dat kan niet op de materie inwerken.

Dus wanneer wij wij voor het eerst horen dat er een energieveld rondom ons lichaam bestaat, is het gemakkelijk te denken dat het veld door het lichaam wordt gevormd; dat het lichaam de oorzaak is en de aura het effect. Ons is allemaal verteld dat het magnetische veld rondom een magneet wordt gevormd door de fysieke klomp ijzer, zo denken wij ook over onze aura. En je kunt ook zeker leringen vinden die de aura als het product van het lichaam beschrijven.

Maar met de simpele formule van Einstein dat E=mc2, werd bewezen dat dit wetenschappelijk onjuist is. Zoals in de 36 Ideeën wordt uitgelegd, zegt de formule van Einstein dat de wereld wordt gemaakt uit één substantie, namelijk energie. De materie is eigenlijk energie die vorm heeft aangenomen, waardoor het voor onze zintuigen vast lijkt en onveranderlijk. Maar in werkelijkheid is het de allereerste of de onderliggende substantie wat inhoudt dat energie de oorzaak is en wat wij materie noemen gewoon het effect van wat er gebeurt op het diepere niveau van vloeibare energie.

Zoals de kwantumfysica heeft bewezen, bestaat er een rijk van hoogfrequente energie boven het materiële frequentiespectrum. De wereld wordt gevormd door deze hoogfrequente energie in vibratie te verlagen en die dan op een bepaalde gedachtenmatrix te projecteren. Dit betekent iets heel diepgaands: het magnetische veld wordt NIET door de staaf ijzer geproduceerd. De ijzeren staaf is gewoon het dikste deel van een groter energieveld.

Onze fysieke ogen kunnen alleen het dikste deel van dit veld zien en daardoor hebben wij oorzaak en effect door elkaar gehaald. In werkelijkheid ligt de oorzaak op hogere niveaus van energie en alles wat je in het materiële rijk ziet, is slechts het effect van ongeziene oorzaken. Wat betekent dat het menselijke lichaam NIET de aura vormt. De aura is een complex energieveld die verscheidene lagen heeft, die worden gemaakt van verschillende energiefrequenties. Het lichaam is slechts het dikste deel van dit veld.

Dit betekent dat het fysieke lichaam wordt gemaakt door het energieveld. De energie die jouw fysieke lichaam vormt, kwam uit een hoger rijk. Die werd eerst in vibratie verlaagd tot het niveau van jouw identiteitsgeest (of identiteitslichaam) en nam een bepaalde vorm aan gebaseerd op jouw overtuigingen over jouw identiteit. De energie die gevormd werd, werd vervolgens naar het niveau van jouw mentale geest verlaagd, waar die nog concreter en gedetailleerder werd. Toen werd die weer verlaagd naar het niveau van jouw emotionele lichaam, en werd nog concreter. En toen werd die energie uiteindelijk verlaagd tot het niveau van het materiële spectrum, waar het jouw fysieke lichaam beïnvloedt.

Het belang van deze kennis is natuurlijk dat een bepaalde conditie in jouw fysieke lichaam zelden wordt veroorzaakt op het niveau van het lichaam. Het begint met een beperkende overtuiging in jouw identiteitslichaam, wordt dan concreter gevormd door beperkende overtuigingen in jouw mentale lichaam enzovoort. Wat betekent dat als jij effectief een conditie in jouw fysieke lichaam wilt transcenderen, jij dat niet kunt doen door alleen maar op het niveau van het lichaam te werken, omdat dit het niveau van effect is. Je moet ook aan de drie hogere niveaus werken, daar waar de oorzaak ligt. En hiervoor zijn de Transcendence Tools voor bedacht, omdat jou dat te helpen voor elkaar te krijgen. De hulpmiddelen zullen je op diverse manieren helpen.

Hoe Transcendence Tools je kunnen helpen om je aura te zuiveren
Laten we eens naar een concreet voorbeeld kijken. Laten we zeggen dat iemand in zijn identiteitslichaam de overtuiging heeft dat hij een gescheiden wezen is, die in een wereld leeft waarin iedereen erop uit is om te krijgen wat hij wil, en dat zij het met geweld van hem zullen afpakken. Omdat de hoogfrequente energie van zijn spirituele zelf zijn persoonlijke identiteits’lichaam’ binnenkomt, wordt dat gekleurd door die overtuiging en krijgt de vibratie de energie van angst.

Afbeelding

Het geloof in gescheidenheid wordt dan gecombineerd met de energie van angst en passeert het mentale lichaam. Het mentale lichaam staat onder het identiteitslichaam in de hiërarchie. Met andere woorden, wat zich in het identiteitslichaam van iemand bevindt, vormt een kader en het mentale lichaam kan alleen binnen dat kader functioneren.

Het mentale lichaam staat open voor veel meer ideeën dan het identiteitslichaam. Daardoor kunnen er veel verschillende overtuigingen zijn in het mentale lichaam en sommige daarvan kunnen de overtuigingen die zich in het identiteitslichaam bevinden, tegenspreken of die overtuigingen betwijfelen. Maar des te meer energie van angst in het identiteitslichaam wordt verzameld, des te meer kracht de overtuigingen die zich in het mentale lichaam bevinden, krijgen, waardoor ze moeilijker teniet te doen zijn. Dus kan iemand op intellectueel niveau de noodzaak om ‘aan anderen te doen’ wel begrijpen, maar is niet in staat om daarnaar te leven. De overtuigingen in het mentale lichaam kunnen de impuls die uit het hogere identiteitslichaam komt, niet tenietdoen.

De overtuiging dat jij een gescheiden wezen bent in een vijandige wereld, zal bepaalde overtuigingen op het mentale niveau vormen. Deze overtuigingen zullen ook laagfrequente energie opwekken en dit vormt een pakketje dat naar het emotionele lichaam wordt gezonden. Opnieuw, hoe meer energie in de twee hogere lichamen wordt verzameld, hoe kleiner de kans dat het emotionele niveau teniet kan doen wat die van boven ontvangt.

En dit geldt natuurlijk ook voor het fysieke lichaam, wat voor de meeste mensen het middelpunt is van de bewuste geest. Het resultaat is dat als iemand er vast van overtuigd is dat hij een gescheiden wezen is, gelooft dat hij gerechtigd is om dwang of geweld te gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen een vijandige wereld, en dus constant bezig in een strijd tegen echte of waargenomen vijanden zit.

Laten we nu zeggen dat hij een wake-up call krijgt (misschien vanwege een wond of omdat zijn lichaam ziek wordt) en hij besluit om wat te veranderen in zijn leven. Hij begint zijn eigen psyche te onderzoeken om uit te vinden waarom hij het altijd nodig vindt om te vechten.

Van buitenaf is het wel duidelijk dat hij, als hij echt zijn leven wil veranderen, een proces moet aangaan waarin hij alle beperkende overtuigingen moet blootleggen op de vier niveaus van zijn geest, tot hij uiteindelijk de overtuiging op het identiteitsniveau blootlegt en bewust verandert. De beperkende overtuiging vormt een piramide, en de piramide van overtuigingen heeft een top, namelijk de overtuiging in het identiteitslichaam dat hij een gescheiden wezen is.

Het probleem is dat als iemand naar zijn psyche begint te kijken, zijn bewuste geest het moeilijk vindt om duidelijk te zien en de reden is de laagfrequente energie die zich in zijn onbewuste geest heeft verzameld. Een beetje van deze energie bestaat op het fysieke niveau en die kan het moeilijk maken om te zien wat er op het emotionele niveau aan de hand is. De energie die zich op het emotionele niveau heeft verzameld blokkeert de visie van wat er op het mentale niveau aan de hand is, enzovoort.

Gezien het feit dat wij in een wereld leven waarin veel strijd, conflicten en geweld bestaan, is het waarschijnlijk dat de meesten van ons een aanzienlijke hoeveelheid laagfrequente energie hebben verzameld op de vier niveaus van onze geest of energieveld. Dus wordt het duidelijk dat wij onmiddellijk de uitdaging moeten aangaan om te beginnen iets van deze energie op te ruimen. Zoals elders wordt uitgelegd, is het een efficiënte manier om dat te doen om hoogfrequente energie uit het spirituele rijk op te roepen, omdat die de laagfrequente energie opruimt. Dit is natuurlijk één aspect van waar de Transcendence Tools jou toe in staat kan stellen. Vooral decreten zijn efficiënt om licht op te roepen.

Het andere aspect is dat jij de beperkende overtuigingen aan het licht moeten gaan brengen en veranderen op de vier niveaus van jouw energieveld. En opnieuw, Transcendence Tools zijn bedacht om jou te helpen dit te volbrengen en de invocaties zijn heel geschikt om dat te doen. Natuurlijk vormt het bestuderen van diverse leringen over spiritualiteit en psychologie ook onderdeel van dat proces.

Wees je bewust van het centrale thema. Jouw energieveld heeft een hiërarchische structuur. Voor de meeste mensen is de bewuste geest gericht op het niveau van het/de fysieke lichaam/geest. Dit is het laagste niveau, het niveau van effect. Je hebt alleen echt succes als je de beperkingen op dit niveau transcendeert door naar de hogere niveaus te gaan, het niveau van de oorzaak. Daarom kun je er enorm veel aan hebben als jij het bewustzijn van jouw energieveld verhoogt en jouw energieveld zuivert.

Hoe Transcendence Tools jou kunnen helpen om je aura te beschermen
Als je ooit een Eerste Hulpcursus hebt gedaan, heb je waarschijnlijk de eerste regel van Eerste Hulp geleerd: Stop het ongeluk. Het idee is dat wanneer er een auto-ongeluk op de snelweg plaats vindt, jouw eerste taak NIET is om de gewonde mensen te helpen, maar ervoor te zorgen dat er niet nog meer ongelukken gebeuren die voor nog meer gewonden zorgen. Zo is het ook met de aura.

Het is natuurlijk belangrijk om je aura te zuiveren, maar het is ook belangrijk dat jij die beschermt tegen nog meer onzuivere energie opnemen. Je leeft in een wereld waarin alles uit energie bestaat. In elke situatie die jij tegenkomt, loop jij rond in een ‘energiesoep’. Hetzelfde trekt hetzelfde aan, dus als jij energie van boosheid in jouw aura hebt, trek je meer energie uit de aura van andere mensen aan of zelfs uit het collectieve energieveld dat de hele planeet omhult.

Let erop dat als er een strijd is om materiële bezittingen, er ook een strijd om energie bestaat. Er zijn mensen die je psychische energie of levensenergie van jou proberen te stelen. Anderen zullen jou proberen in hun macht te krijgen door laagfrequente energie in jouw aura te projecteren.

Het is je misschien wel eens opgevallen dat er op sommige plekken een intensere of zelf opruiende vibratie heerst, terwijl andere een kalmere of opwekkende vibratie hebben. Dit komt gedeeltelijk omdat je laagfrequente energie van andere mensen hebt opgenomen en gedeeltelijk omdat zij hoogfrequente energie uit jouw aura hebben getrokken.

Dus hoe moet je met dit probleem omgaan? Welnu, op korte termijn, door hoog frequentie licht op te roepen een schild rondom jouw aura te vormen. Je hebt waarschijnlijk wel eens science fictionfilms gezien waarin ruimteschepen een onzichtbaar schild rondom hebben waar kogels of laserstralen niet doorheen kunnen. Dat wil jij rondom jouw aura.

De meest efficiënte vorm van hoog frequentie energie voor bescherming is de energie van de eerste straal, die elektrisch blauw van kleur is. Voor meer over de zeven stralen, kijk je op deze pagina. De eerste straal heeft twee wezens die je kunnen helpen een beschermend schild rondom jouw aura op te wekken. Dat zijn Aartsengel Michaël en Elohim Hercules. Je vindt decreten aan hen in de sectie Decreten. Bij de sectie Invocaties zie je een invocatie aan Aartsengel Michaël, die efficiënt is om bescherming op te roepen.

Een beschermend schild rondom jouw aura heeft twee functies. Die heeft zo’n hoge vibratie dat alles wat minder hoog in vibratie is er niet doorheen kan. Dit betekent dat lagere energie niet jouw aura kan binnenkomen en hogere energie er niet zo snel wordt uitgezogen.

Maar het is belangrijk in gedachten te houden dat energie een golf is en net als elke andere golf werkt. Wanneer een golf met laagfrequente energie het beschermende schild aanvalt, vormt dat een interferentiepatroon met de energie binnenin het schild. Het gevolg is dat de laagfrequente energie in vibratie wordt verhoogd en zo geneutraliseerd. Maar het betekent ook dat een beetje energie binnen het schild in vibratie wordt verlaagd, dus beschermt die je niet meer zo effectief.

Met andere woorden, naarmate de dag vordert, zal het beschermende schild dat jij hebt opgeroepen geleidelijk worden afgebroken (de snelheid van het verval hangt af van hoeveel laagfrequente energie zich in jouw omgeving bevindt). Met andere woorden, je moet het schild regelmatig versterken. Voor echt effectieve bescherming moet je de energie van de blauwe vlam dagelijks oproepen.

Hoe de vrije wil het licht dat jij oproept, kan verzwakken
Het is belangrijk om essentieel onderscheid te maken tussen de geascendeerde meesters en mensen of lagere krachten. De geascendeerde meesters respecteren jouw vrije wil absoluut, wat inhoudt dat zij NOOIT jouw keuzes teniet zullen doen. Dit is één manier waarop dat werkt:

Stel dat je iedere dag decreten opzegt om een schild van bescherming rondom jouw aura op te bouwen. Terwijl je een decreet opzegt, geeft de meester die het decreet sponsort – bijvoorbeeld Aartsengel Michaël – een bepaalde hoeveelheid licht aan jou. Als jij die energie hebt ontvangen, heeft de meester er niets meer over te zeggen en kun jij ermee doen wat jij wilt.

Stel dat iemand ervan houdt naar een bar te gaan. Maar hij heeft ook spirituele interesses en iets hoort over decreten. Hij doet een oproep aan Aartsengel Michaël, en de meester geeft een bepaalde hoeveelheid beschermende energie uit. Hij beseft dan dat hij naar een bar kan gaan zonder zich later heel slecht te voelen. Dus hij blijft naar bars gaan en roept dan gewoon spirituele energie op om zich tegen de consequenties van zijn keuzes te beschermen.

Het uitgeven van spirituele energie luistert naar een simpele wet die door Jezus werd uitgelegd in zijn parabel over de talenten. De situatie is dat een meester weggaat en drie van zijn dienaren verschillende hoeveelheden talenten geeft. Wanneer de meester terugkomt, vraagt hij wat de dienaren met de talenten hebben gedaan. Twee hebben die vermenigvuldigd en zij worden beloond. Maar de derde heeft hem in de grond begraven en hij heeft dan iets gedaan waardoor die van hem wordt afgenomen.

Wanneer een geascendeerde meester jou licht geeft, is het de bedoeling dat je iets krijgt wat je kunt vermenigvuldigen en gebruiken om keuzes te maken die jou niet langer beperken. Als je het licht begrijpt dat jou in staat stelt om beperkende keuze te maken, zal de meester gewoon weigeren om jou meer licht te geven, hoeveel decreten jij ook opzegt.

Het is ook belangrijk dat jij je ervan bewust bent dat jouw vrije wil jouw beschermende schild teniet kan doen. Bijvoorbeeld, jij gebruikt de Transcendence Tools om hoogfrequente energie die in jouw aura ligt opgeslagen op te roepen. Als jij een beschermend schild hebt, kan die energie niet met geweld van jou worden afgenomen – niemand kan het uit jouw aura wegzuigen. Maar als jij je vol medelijden met iemand anders bezig houdt, zal die keuze een opening in jouw energieschild vormen. We zouden kunnen zegen dat spirituele energie jou tegen krachten van buitenaf beschermt, maar jou niet tegen jezelf beschermt.

Het punt is dat je niet spirituele energie kunt oproepen en denken dat je dan gewoon kunt vermijden om je bewust te zijn van jouw keuzes of jouw omgeving. De bedoeling om spirituele bescherming op te roepen is je energieveld tot rust te brengen. Omdat jouw energieveld minder turbulent wordt, wordt jouw visie helderder. Je breidt dan je gevoel uit voor welke activiteiten ervoor zorgen dat hoogfrequente energie eruit wordt gezogen en welke energie van laagfrequente energie jouw energieveld binnenkomen. Dit wordt het fundament om keuzes te maken die jouw spirituele groei versterken, tot je geen spirituele bescherming meer nodig hebt. Straks meer hierover.

Hoe Transcendence Tools jou kunnen helpen om de stroom van vitale energie terug te krijgen
De meesten van ons hebben zoveel laagfrequente energie en beperkende overtuigingen opgepikt dat het licht van ons spirituele zelf niet in zuivere vorm door ons energieveld heen kan stromen. Dit betekent dat onze aura niet met hoogfrequente energie is gevuld en het resultaat is dat er een vacuüm, of lege ruimte, in onze aura bestaat. Je kent misschien wel het gezegde dat ‘de natuur een vacuüm verafschuwt’. Wanneer er een lege ruimte is, zal er iets naar toe vliegen om dat op te vullen.

Maar als je de Transcendence Tools gebruikt zuiver je geleidelijk aan jouw aura van zowel laagfrequente energie als beperkende overtuigingen. Het effect is dat je aura weer haar natuurlijke staat hervindt, wat inhoudt dat de hoogfrequente energie van jouw hogere zelf dan ongehinderd door jou heen kan stromen. Die wordt niet meer geblokkeerd of verkleind door wat er in jouw aura ligt opgeslagen.

Het punt is dat jouw aura in haar natuurlijke staat als een zon fungeert. Er stroomt zoveel hoogfrequente energie doorheen, dat er geen ruimte is om er laagfrequente energie in op te slaan. En alle energie die naar jou wordt toegezonden, wordt simpelweg getransformeerd, zoals alle materie die naar de zon toe wordt gestuurd door het licht dat van de zon komt, wordt opgebrand.

Wanneer je deze natuurlijke staat bereikt, ben je niet alleen beschermd, omdat jij in staat bent om de hoogfrequente energie te gebruiken door jou heen te stromen om iets te creëren dat het leven van iedereen zal verrijken. Je wordt een zon die onbaatzuchtig licht geeft aan allen rondom. Wanneer steeds meer mensen levende zonnen worden, wordt de hele planeet verheven.

Het is verstandig om deze visie in gedachten te houden. Het is ook verstandig om te onthouden dat er tijd voor nodig is en een vastberaden poging alle energie en overtuigingen die de vrije stroom van energie door jouw aura blokkeren, te transcenderen. En het is een belangrijke stap om de energiecentra van jouw aura te begrijpen.