Een Unieke Kans om het Bewustzijn achter de Hysterie van 2012 te transcenderen

ONDERWERPEN: Transcendentie en zelftranscendentie – De druk overwinnen om je aan te passen –  De hysterie van 2012 transcenderen – De zoektocht naar een absolute waarheid – Stop met je te concentreren op ‘daarbuiten’

Maha Chohan, 14 maart 2012

De Maha Chohan BEN IK. En ik kom om officieel een nieuw decreet uit te brengen, die ik als een geschenk uit mijn hart aan degenen geef die oprecht de initiaties van dit Jaar van de Heilige Geest willen ondergaan en daarvoor slagen. Maar dit decreet is natuurlijk een tijdloos geschenk, dat ver na één jaar kan worden gebruikt.

Daardoor is dit daadwerkelijk een enorme kans voor alle mensen die al enige tijd een spirituele lering hebben gevolgd – vooral deze spirituele lering – die de rozenkransen, invocaties en andere decreten hebben gedaan. Dit is een kans om de Vlam van Integratie op te roepen, die je kan helpen de zeven stralen te integreren, zodat er meer evenwicht komt tussen de zeven stralen in je wezen. Want ik kan je ervan verzekeren dat er een moment komt op het spirituele pad – waarop je boven het 96e niveau komt – waarbij evenwicht een belangrijke factor wordt waar je aan moet werken, niet enkel in je innerlijke wezen, maar ook in je manier van uitdrukken, in je handelingen, je woorden, hoe je met andere mensen omgaat.

Mijn geliefden, dit komende jaar – dat al begonnen is – zal daadwerkelijk een uitdaging vormen of een kans, afhankelijk van hoe je het benadert. Daardoor zou je in de allereerste plaats moeten weten dat de Heilige Geest een stroom is. En dus is de enige manier om echt door het jaar heen te zeilen, door op de stroom van de Heilige Geest mee te gaan. Dit betekent niet, mijn geliefden, dat je gek moet worden. Het betekent niet dat je moet stressen door te denken dat de stroom van de Geest inhoudt dat je sneller moet rennen dat je tot nu toe hebt gedaan. In tegendeel, met de Geest meegaan, zal voor veel van jullie juist betekenen dat je langzamer gaat, dus je haalt je aandacht af van deze uiterlijke activiteiten, die je heen en weer sleuren, denkend dat je op een of ander doel af moet rennen. En daarom heb je nooit tijd om naar binnen te gaan en het stil zijn te vinden. Het stil zijn, mijn geliefden.

Want ik zeg je, te midden van de stroom van de Heilige Geest is er inderdaad stil zijn, eeuwig stil zijn, het eeuwige nu. Zodoende zou je misschien de gelegenheid hebben om dit decreet, dat ik heb uitgebracht, dagelijks, op te zeggen. En daarna, als je klaar bent – hoe vaak je er ook voor kiest om hem op te zeggen, maar ik stel voor om tenminste negen keer en bij voorkeur 24 – maar als je dan klaar bent, neem dan even wat tijd om je op de stilte af te stemmen. En laat het stil zijn je tonen waar je daarna naar toe moet drijven.

Doe een poging – en ik zeg dit natuurlijk met een beetje humor – doe een poging om de uiterlijke geest te stillen, die je laat denken dat je altijd sneller moet rennen en meer doen. Doe een poging om te stoppen een dolle poging te doen, zodat jij in feite dat punt van stil zijn kan voelen. En daarna, wanneer je het stil zijn hebt ervaren, nu dan – als je er niet gehecht aan bent – voel je misschien een prikkel, een stroom, van de Geest om in een bepaalde richting te gaan.

Maar er zit een essentieel verschil tussen het voelen van de stormloop van buitenaf – van de wereld, van je uiterlijke geest, zelfs van de lagere geesten – en daarna de zachte innerlijke stroom van de Ene Heilige Geest te voelen. Het verschil is subtiel, tot je jouw onderscheidingsvermogen verscherpt. Ik ben me ervan gewaar dat het voor sommigen onmogelijk is om het verschil zelfs maar te voelen. En tegen hen zeg ik: Welnu, zoek dan het stil zijn en neem een beslissing om een poosje niet je ingevingen te volgen. Maar simpelweg stil te zijn en te weten dat de IK BEN in jou God is. Want alleen als je de IK BEN in jou kent als het punt van stil zijn, ben je in staat om met het IK ZAL ZIJN aspect van je Aanwezigheid mee te gaan, dat trouwens de stroom van de Heilige Geest door je wezen is.

Op dit moment zijn er zoveel stemmen in je geest die zeggen: “Ik wil dit zijn” “Ik wil dat hebben” en je kunt de rest van je leven wel blijven doorrennen achter die stemmen aan. Of je kunt een poging doen om dit hele Jaar van de Heilige Geest – en elke keer dat je deze lering tegenkomt – het stil zijn te vinden. En wanneer je het stil zijn kent – en wanneer je eraan toe bent om eeuwig in dat stil zijn te blijven zonder een uiterlijke wil of een verlangen te hebben waar het stil zijn je heen zou moeten brengen – dan begin je de stroom te voelen die van de IK BEN vloeit, maar de vorm aanneemt waarbij de IK BEN zegt: “Ik wil dit zijn. Ik wil dat tot uitdrukking brengen. En daardoor zal ik zijn die ik zal zijn.”

Transcendentie en zelftranscendentie
Zie je, onder studenten van geascendeerde meesters bestaat het concept de wil van God. En zeker, we hebben een Schepper die de wil heeft om te scheppen. Maar de wil van God voor jou is niet de Schepper van buitenaf die daarboven in de hemel zit op een grote witte troon, met een lange baard. De wil van God voor jou is je IK BEN Aanwezigheid. Maar je zult die wil kennen, niet als de wil van buitenaf, niet als een stem uit de hemel die je zegt: “Doe dit of je gaat naar de hel.”

Je kent die wil van je Aanwezigheid alleen maar wanneer je het ziet ontvouwen, omdat je de open deur bent geworden, je bent bereid om met de stroom van de Geest mee te gaan. Dus wanneer jij zegt: “Ik zal zijn die ik zal zijn” kan het inderdaad wel een gezegde zijn van je uiterlijke geest, zoals elk gezegde van de uiterlijke geest. Maar wanneer je ernaar streeft om naar dat stil zijn te gaan – en op het punt van overgave komt, volledige overgave aan de IK BEN Aanwezigheid – dan hoef je alleen maar met je uiterlijke geest te weten: “Ik zal zijn die ik zal zijn, ik ben bereid om heen te drijven waar de Geest me naar toe beweegt.”

En zie je, de Geest zal je altijd verder brengen dan waar de uiterlijke geest heen wil. Want de Geest zoekt altijd naar transcendentie. Er is transcendentie, mijn geliefden, en er is zelftranscendentie. En de hoogste vorm van zelftranscendentie is wanneer je dat punt van stil zijn bent gaan kennen, en wanneer je probeert dat stil zijn op regelmatige basis te zoeken. Zodat je ontdekt dat je niet meer beslissingen neemt met de uiterlijke geest. Je laat het gewoon bij je komen en je hoeft niet van te voren te weten wat je in iedere situatie moet doen. Je hoeft daar niet te zitten om een beslissing te nemen met je uiterlijke geest; je gaat gewoon op een situatie af en ziet wat de Geest ontvouwt.

De druk overwinnen om je aan te passen
Om je echt op dat punt te laten komen waarop je in staat bent om met de Geest mee te gaan, moet je natuurlijk een nogal substantiële impuls overwinnen, een tamelijk substantieel beest, in het massabewustzijn, dat mensen wil programmeren om te geloven dat ze altijd moeten weten wat ze doen, dat ze altijd aan een bepaalde maatstaf of norm moeten voldoen en dat er hun altijd iets boven het hoofd hangt, in de vorm van een sociale maatstaf, of religieuze maatstaf, of een of andere spirituele lering of nog wat anders.

Er komt een moment op het pad waarop het nuttig is om uiterlijke regels te hebben. Maar er komt een punt waarop het je niets oplevert. En dat zal je niet voorbij het 96e niveau brengen, waarop je Christusschap begint te manifesteren. En het Christusschap is wat? Het is niet, zoals veel mensen denken, iets wat je duidelijk met de lineaire analytische geest kunt definiëren. Want dan ga je verder dan de lineaire, analytische geest en gaat met de Geest mee. Je kunt niet zeggen: “ik ga het altijd zo doen in iedere situatie” want elke situatie is anders, iedereen die je ontmoet is uniek. En dus moet je met de Geest meedrijven om altijd het maximale potentieel om te transcenderen uit iedere situatie te halen.

De hysterie van 2012 transcenderen
Mijn geliefden, het Jaar van de Heilige Geest zal meer dan iets anders de verkeerde leraren aan het licht brengen, waar je ze maar vindt op elk gebied van de maatschappij. Je zult ze ontmaskerd zien in de politiek, in de economie, in de religie, zowel de traditionele als de new age. Je zult het overal zien, waardoor degenen die misleidend zijn, degenen die iets trachten te verbergen, degenen die geen zuivere bedoelingen hebben om het Al te verhogen, ontmaskerd worden en we zien wie ze zijn.

Want 2012 is trouwens het jaar waarin de mensheid een ongehoorde kans krijgt om de verkeerde leraren en hun verkeerde leringen te transcenderen. En mijn geliefden, één van de allereerste verkeerde leringen die in dit jaar kunnen worden getranscendeerd, zijn juist alle leringen die verband houden met 2012 als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. En het hele bewustzijn hierachter dat een verkeerd gevoel van ondergang, of zelfs een gevoel dat hoogmoed aantrekt: dat er iets heerlijks gaat gebeuren en dat die mensen die de voorlopers zijn op een of andere manier worden geëerd. Maar daarachter zitten vele verkeerde subtiele concepten, zoals het idee dat er bepaalde cycli zijn die de mensheid automatisch voorwaarts zal brengen zonder dat iemand zijn ZELF hoeft te transcenderen door bewust delen op te geven van het lagere zelf en het ego, en de verkeerde overtuigingen waarop het berust.

Zie je, mijn geliefden, er zoveel verkeerde concepten met betrekking tot de hele hysterie rond 2012 zijn dat er een ongehoorde kans is om dit te transcenderen, vooral door de meest spirituele mensen? Ik veroordeel niemand omdat hij gelooft in een paar ideeën over 2012. Ik zeg alleen dat als je daartoe bereid bent, je dan een ongehoorde kans krijgt om dat bewustzijnsniveau te transcenderen, waardoor je altijd wacht op iets van buitenaf wat je verandert. En daardoor kun je een stap omhoog doen en het pad beginnen te bewandelen van meesterschap over het ZELF, waardoor je beseft dat niets je gaat veranderen, behalve jouw beslissingen. En dat de sleutel om hogere beslissingen te nemen, is door een hoger gewaarzijn te krijgen. En de sleutel om een hoger gewaarzijn te krijgen, is door je waarnemingsfilter te onderzoeken, je ideeën en overtuigingen aan een onderzoek te onderwerpen, tot je verder kunt gaan dat wat je nu ziet, en iets hogers ziet.

De zoektocht naar een absolute waarheid
Mijn geliefden, het kan in je voordeel zijn om over een paar leringen die we hebben gegeven na te denken, zoals de leringen die enige tijd geleden door Pallas Athena op de Acropolis werden gegeven, toen ze het had over de onmogelijkheid om een absolute waarheid op aarde te formuleren. Er komt een punt dat je om de verkeerde leraren te doorzien, je het subtiele idee moet overwinnen dat er een allerlaatste lering, een absolute lering, is, een absolute waarheid die ooit in woorden kan worden uitgesproken.

En daarom moet je beseffen dat de absolute waarheid de stroom van de Heilige Geest is, die zichzelf iedere seconde transcendeert – nee, vele keren per seconde. En door enkel mee te gaan met DAT, leer je de absolute waarheid kennen. Mijn geliefden, nadat je ascendeert, kun je een staat ervaren – als je wilt – waar geen beweging is. Je kunt die staat ingaan. Maar zolang je nog geïncarneerd bent, is het niet de bedoeling dat je in die staat van onbeweeglijkheid bent, het is de bedoeling dat je meedrijft op de stroom van de Geest.

Want we zijn hier niet om de aarde in een soort stationair koninkrijk van God te veranderen. We zijn hier om de aarde te zien doorgaan met transcenderen en te zien hoe de hele materiële sfeer doorgaat met transcenderen, tot ze kan ascenderen en onderdeel worden van het spirituele rijk. En ik kan je ervan verzekeren dat dit niet in jouw leven zal gebeuren, ondanks 2012. Dus je ziet, het is tijd om de droom op te geven dat er op een dag een fantastische verandering zal plaatsvinden en je vanaf dan permanent in een soort hogere staat bent, waarin je door God, of mensen, of engelen wordt bevestigd.

Veranderingen gebeuren maar door een klein stapje per keer. Je kunt blijven staan, wachtend op de grote sprong, en daardoor de vele kansen missen. Of je kunt de vele kleine kansen omarmen en iedere dag in een grote sprong voorwaarts veranderen. Dat is de uitdaging van 2012. Wacht je op de magische gebeurtenis in de buitenwereld die je moet veranderen, of besluit je: “Ik houd op met daar te kijken. Ik ga mijn visie en mijn focus omdraaien en juist naar binnen kijken, tussen mijn eigen ogen, en met het enkelvoudige oog alles zien wat dualistisch is mijn eigen wezen. En dan laat ik het los, ik ga de oproepen doen, ik ga de leringen bestuderen, zodat ik deze illusies en alle verkeerd gekwalificeerde energie kan loslaten. En dan zal ik stap voor stap voor stap voor stap omhoog gaan dit jaar en daarna. En dit is mijn benadering van het leven.”

“Geen gewacht meer op het magische moment, want iedere seconde is een magisch moment, wanneer ik de stroom van de Geest voel. En om die stroom te voelen, moet ik naar het stil zijn gaan en niet zo gericht zijn op de uiterlijke verschijnselen, die alleen maar verschijnselen zijn. Mijn geliefden, je kunt naar een bioscoop gaan en proberen je ogen te richten op de individuele beelden die op het scherm worden geprojecteerd. Of je kunt gewoon achterover gaan zitten en van de film genieten.

Stop met je te concentreren op ‘daarbuiten’
Stop met je te concentreren op alles wat ‘daarbuiten’ gebeurt in de wereld van verschijnselen, waar je door je zintuigen, door je geest, door het Internet mee gebombardeerd wordt. Mijn geliefden, er komt een moment dat je genoeg spirituele leringen hebt bestudeerd, dat je daar niet meer hoeft te zitten en iedere dag als een gek met je muis te klikken of je iets vindt wat nog geavanceerder is. Er komt een moment dat het tijd wordt om te zeggen: “Genoeg, ik zal deze droom opgeven dat als de leringen die ik tot nu toe heb gevonden me niet hebben veranderd, er een of andere magische lering moet zijn die me zal veranderen, en ik moet hem vinden.”

“In plaats daarvan besef ik dat ik genoeg spirituele leringen heb door wat ik al heb – als ik ze me eigen maak. Maar ik zal ze niet internaliseren met de uiterlijke geest. Ik kan ze slechts internaliseren door het stil zijn in mij te vinden. En dat zal ik mij tot doel stellen in dit komende jaar.”

Als je zo boft dat je de leringen vindt die wij hebben gegeven, kan ik je ervan verzekeren dat er meer dan genoeg sleutels zijn in die leringen om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken. Stop met als een razende om je heen te kijken. Gebruik wat je hebt, gebruik de decreten, richt je op het vinden van het stil zijn. En dan zie je hoeveel veranderingen de rest van het jaar er in je leven kunnen plaatsvinden, wanneer je het programma volgt dat we hebben uitgezet.

En zodoende stel ik voor dat je onmiddellijk kunt beginnen, als je dat wilt. Maar ik wil een officiële periode inaugureren, waarbij we vanaf 1 april van dit jaar, ik graag zou willen dat allen die deze leringen bestuderen een novene of wake doen door mijn decreet, of 9 keer, 24 keer, of 36 keer per dag op te zeggen, zoals je wilt, in de hele maand april. En dan zullen we daarna wel verdere instructies geven.

Zodoende zeg ik voor dit moment adieu, maar ik zal dit jaar zeker nog vaker spreken, omdat ik plannen heb om de tijd van mijn boodschappers zou efficiënt mogelijk te gebruiken. Daardoor verzegel ik jullie in de eeuwig stromende liefde die IK BEN.