De ware sleutel om een natie te veranderen, is het bewustzijn van de mensen te veranderen

UIT: Er IS méér in het Leven!

Master MORE, 26 oktober 2007

Dankbaarheid, mijn geliefden, is een Godeigenschap die in nauw verband staat met de Kracht en de Wil van God. Want wanneer je weet dat je in de juiste verhouding tot God staat, omdat je Gods Wil geaccepteerd hebt – niet als de wil van een boos wezen in de lucht, maar de wil van je eigen Hogere Wezen – dan zul je van nature een diep gevoel van dankbaarheid voelen. Want je zult weten dat het universum zich als geheel in nauwe overeenstemming met de Wil van God ontvouwt en ontwikkelt. En je zult weten wanneer je Eén met die hogere wil van je wezen blijft, dat alles wat er op aarde gebeurt binnen de Wil van God valt en daardoor kun je alles wat er gebeurt met dankbaarheid tegemoet treden. Dankbaarheid voor de kans om te leren, maar zelfs nog meer dankbaarheid voor de kans om te transcenderen, om verder te gaan.

Want, mijn geliefden, als er iets is waar ik jullie van wil doordringen, één gedachte die vertegenwoordigt wat op dit moment in de geschiedenis de Wil van God voor deze planeet is, dan is het wel zelftranscendentie. En met nog meer zekerheid, dit is de Wil van God voor deze natie Engeland, Groot-Brittannië en de Britse Eilanden. De zelftranscendentie die, net als een krachtige storm die over de Atlantische Oceaan aankomt stormen, het sombere gepraat over ondergang en verderf verjaagt uit het bewustzijn waar jullie je allemaal zo bewust van zijn en waar jullie over hebben gediscussieerd en in deze rozenkrans hebben aangesproken.

Dus, mijn geliefden, dit is de Wil van God – dat Groot-Brittannië werkelijk een maatschappij in de Gouden Eeuw wordt, een voorbeeld van hoe een maatschappij in de Gouden Eeuw opgebouwd kan worden. Niet door de machtigen in hoge posities, niet door de elite, niet door het establishment. Maar door de ware elite, de spiritueel meest bewuste mensen, die de voorlopers zijn voor het ontwaken van de mensen zelf, zodat een kritieke massa bereikt wordt waardoor de mensen de verantwoording voor zichzelf willen nemen en zeggen: “We zullen ophouden met klagen over wat er is en we zullen veranderen wat er is, want we weten dat wij de kracht in bewustzijn hebben om dit te doen.”

En dus, mijn geliefden, waar komt dit inzicht vandaan? Welnu, het komt daadwerkelijk door het inzicht in hoe het universum werkt – dat het universum, het materiële universum, een spiegel is die enkel naar een individu of een heel land kan terugspiegelen wat zij ernaar toezenden door de kracht van hun geest. Want zie je, mijn geliefden, de grootste leugen waar de mensen op aarde van worden doordrenkt, is dat de dingen die fysiek zijn in steen uitgehakt zijn en niet door de mensheid veranderd kunnen worden.

Dit heeft vele vormen aangenomen, waaronder wat wij in deze rozenkrans aan het licht brengen van de valse drie-eenheid van de monarchie, het klassensysteem en de kerk, die het Christuspotentieel van haar eigen leden ontkent, zelfs haar eigen leiders. Dus, geliefden, wanneer je dit inziet, zie je in dat de mensen in deze leugen zijn gaan geloven. Maar meer dan dit, ze gingen erin geloven, omdat het een zelfvervullende profetie is geworden. Het lijkt hen toe dat zij niets kunnen veranderen, omdat elke keer wanneer zij proberen iets in het uiterlijke te veranderen – hetzij door hun eigen inspanningen of door hun regering – zien ze dat er geen echte verandering is opgetreden. Er zijn misschien een aantal geleidelijke veranderingen hier en daar, maar niet de werkelijke omwenteling in de maatschappij waarvan zij van binnenuit weten dat die mogelijk is. En dat is dus de reden dat de mensen zich machteloos voelen.

Maar de sleutel om dit gevoel van geen macht hebben te overwinnen, is het besef dat wij gegeven hebben, namelijk dat het universum zal terugspiegelen wat je uitzendt. En daarom is de sleutel tot het veranderen van een maatschappij niet de heersers veranderen. Het is zelfs niet de elite omver werpen met gewelddadige middelen zoals in Frankrijk gedaan is en zoals hier in Groot-Brittannië in veel gevallen geprobeerd is te doen en gedaan is. Nee, mijn geliefden, de echte sleutel om een land te veranderen, is door het bewustzijn van de mensen te veranderen. En die verandering moet ergens beginnen – bij een bepaald persoon.

De omwenteling moet vanuit de mensen komen
Want, mijn geliefden, jullie zullen niet op zekere ochtend wakker worden en zien dat de London Times een grote krantenkop heeft over de mogelijkheid tot het veranderen van de maatschappij door het veranderen van het individuele bewustzijn van de mensen zelf. Want het establishment, de regering en alle aspecten van de maatschappij zijn meer rigide en minder flexibel dan het volk zelf. Daarom moet de echte omwenteling van onderaf komen.

Dit is altijd zo geweest, mijn geliefden. Want je zult zien dat de grootste revolutionair in de Westerse wereld Jezus zelf was die een lering uitbracht die totaal revolutionair was in vergelijking met wat de mensen in Israël in de tijd van zijn verschijning daar geloofden. En dus wie waren de mensen die Jezus accepteerden? Waren het de tempelpriesters en de Schriftgeleerden en de Farizeeën? Nee, mijn geliefden. Want degenen die de leiding hebben over het huidige systeem, zijn altijd degenen geweest die een onheilig verbond sloten om in de allereerste plaats dat systeem te willen behouden. Want ze willen hun positie van privileges en macht behouden. En daarom moet je altijd tussen de mensen zoeken naar degenen die ogen hebben om een nieuw revolutionair idee te zien en oren om het te horen.

En zodoende, mijn geliefden, vandaag de dag is het precies hetzelfde. Je kijkt terug op het leven van Jezus en je ziet met hoe weinig mensen hij in zijn tijd contact kreeg. Toch zie je de veranderingen die in de Westerse maatschappij tot stand zijn gekomen als gevolg van de ideeën die hij naar voren bracht. Je zou naar het einde van zijn leven kunnen kijken en zeggen dat hij weinig in het fysieke tot stand bracht. Maar hij heeft wel degelijk datgene tot stand gebracht waarvoor hij kwam, namelijk het proces om het bewustzijn van de mensen te veranderen.

Welnu, mijn geliefden, in de huidige wereld hebben we een heel andere situatie dan die waar Jezus voor stond en daar zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste is dat het in het Vissentijdperk nodig was dat er slechts één persoon was die de vertegenwoordiger van Christus op aarde was. Want het bewustzijn van de mensen was zo laag dat er in die tijd op aarde niet veel mensen waren die persoonlijk Christusschap konden demonstreren. Dat is veranderd, mijn geliefden, want in de afgelopen 2000 jaar hebben vele, vele mensen – waaronder jullie allemaal hier – aangeboden om te incarneren met het specifieke doel om juist in de huidige tijd je Christusschap op te bouwen, waarbij het het plan en de Wil van God was dat veel mensen naar voren zouden treden en dat Christusschap demonstreren.

Dus zijn er inderdaad veel mensen geïncarneerd die heel, heel dicht bij het manifesteren en het tot uitdrukking brengen van hun Christusschap zijn. Sommigen doen dit zonder het te weten, zonder de woorden te hebben om naar voren te brengen wat ze aan het doen zijn. Maar anderen hebben nog net dat kleine beetje ontwaken nodig, zoals sommigen van jullie hier tot uitdrukking hebben gebracht, dat wanneer je een lering vindt die je hart raakt, je het dan weet en voelt dat je thuis bent gekomen.

Welnu, mijn geliefden, de andere omstandigheid die tegenwoordig anders is in vergelijking met de tijd van Jezus, is natuurlijk dat de communicatiemiddelen nu zoveel beter zijn. En dit betekent dat er een potentieel is dat wanneer de mensen die klaar zijn om hun Christusschap te manifesteren, naar voren treden en dat doen, zij hun ideeën kunnen overbrengen, zij hun Christusschap op zo een manier tot uitdrukking kunnen brengen die zich veel verder verspreid dan wat je in de tijd van Jezus zag.

Ook heb je natuurlijk het bijkomende voordeel dat degenen die hun Christusschap in deze tijd tot uitdrukking brengen, niet na drie jaar aan het kruis genageld zullen worden en zo van de aarde weggehaald worden. Jullie kunnen als vertegenwoordigers van de Levende Christus de rest van je natuurlijke levensduur hier blijven. Sommigen van jullie zelfs langer dan die levensduur die de verwachting zou zijn als je niet je Christusschap tot uitdrukking zou brengen.

Wat onecht is, heeft geen macht over wat echt is
En dus, mijn geliefden, ondanks het feit dat je het gewicht van het massabewustzijn voelt, dat je de traagheid van het massabewustzijn voelt, dat je de tegenstand van zowel het massabewustzijn van het volk als het bewustzijn van de elite voelt – die alle beschikbare middelen zullen gebruiken om een revolutionaire verandering in Groot-Brittannië en elders te stoppen – ondanks dat je dit gewicht voelt, moet ik je zeggen dat het allemaal onecht is. Want zie je, mijn geliefden, de fundamentele waarheid van het leven is, dat wat onecht is, geen macht heeft over dat wat echt is.

En dus is het enige wat nodig is een verandering in bewustzijn, waardoor je beseft dat je binnen in je wezen de vonk van echtheid hebt, de vonk van goddelijkheid. Je kunt ermee in contact komen en wanneer je dat doet, weet je dat wat ze je ook in het fysieke aandoen, ze geen macht over je hebben. Zag je dat ook niet in Jezus? Waar ondanks het feit dat ze hem mishandelden, hem martelden en hem aan het kruis nagelden, ze geen echte macht over hem kregen. Ze konden zijn Eenzijn met God niet tegenhouden.

Daardoor, mijn geliefden, is het de Wil van God dat mensen wakker worden gemaakt voor het feit – zoals sommigen van jullie hier al gezegd hebben – dat zoveel in hun huidige samenleving gebaseerd wordt op onechtheid. Niet alleen in Groot-Brittannië natuurlijk, maar in ieder land op aarde. Maar gelet op waar we nu zijn, laten we eens naar de Britse maatschappij kijken. Is er werkelijk wel iets wat echt is?

Welnu, er zijn zeker wel veel dingen die echt zijn in de Britse maatschappij, maar vaak is datgene wat echt is, slim gemixt door wat onecht is, tot het punt waarop het een nieuw concept heeft gevormd, waar de zaden van de echtheid als diamanten zijn die in het lood van de onechtheid zijn vastgezet. En zodoende kunnen mensen, of het verschil niet zien, of ze denken dat de diamanten van de echtheid – die zij zien glinsteren – beslist in het lood van de onechtheid vastgezet moeten worden. En zodoende voelen ze dat het hopeloos is om die twee te scheiden.

Maar zie je, mijn geliefden, niets is hopeloos – helemaal niets. Niets is hopeloos voor degenen die bereid zijn zichzelf te veranderen en jullie zijn allemaal bereid jezelf te veranderen, anders zouden jullie hier nu niet zijn. En ik moet je verzekeren dat zelfs al voel jij je soms alleen, er miljoenen zijn die ook bereid zijn te veranderen. Ze hebben alleen nog niet dat bewuste contact gemaakt met hun eigen innerlijke wezen, met de hogere werkelijkheid in zichzelf, dat jullie al gedaan hebben. En dat is de reden waarom ze voorbeelden en leraren zouden kunnen gebruiken die niet bang zijn om voor hun mening op te komen en te laten zien dat er een hogere werkelijkheid is, dat er zoiets is als een werkelijkheid die de onechtheid van de dualiteit te boven gaat, waarin alles zo gemixt is dat je het verschil niet kunt zien. Of dat je denkt dat het ene niet zonder het andere kan bestaan, want je denkt dat de diamanten één polariteit vormen en ze een tegengestelde polariteit moeten hebben die de onechtheid is. Dus denk je dat die twee een dualistische relatie met elkaar hebben.

Maar de echte essentie van de boodschap van Christus is dat er een fundamenteel verschil is tussen de werkelijkheid van God en de dualistische ‘werkelijkheid’ die de tegenpool is van onechtheid. Er is iets meer, mijn geliefden, en dat iets is de werkelijkheid in je eigen Wezen die Jezus beschreef als de sleutel van kennis. Waarom ‘de sleutel’? Omdat de sleutel je toegang geeft tot het koninkrijk dat in je is. En daardoor zul je, wanneer er meer mensen attent gemaakt worden op de werkelijkheid dat het koninkrijk in hen is – en ze bereid zijn te zoeken naar dat koninkrijk in hen – een verandering in de individuele personen zien. En als steeds meer mensen zich hiervan bewust worden, zul je gaan zien dat zich door het collectieve bewustzijn heen een cumulatief effect verspreid.

Het collectieve bewustzijn is gemakkelijk te veranderen
Want weet je, mijn geliefden, het collectieve bewustzijn lijkt misschien heel rigide en niet flexibel, maar in werkelijkheid is dit een illusie. Het collectieve bewustzijn is heel zacht en heel plooibaar en het zal van nature in elke richting bewegen of worden aangetrokken, waar een kracht is die sterk genoeg is om er aan te trekken. En wat je nu ziet, is dat al heel lang het collectieve bewustzijn van Groot-Brittannië naar beneden wordt getrokken door de valse drie-eenheid van het bewustzijn dat nog steeds door de monarchie, het klasse systeem en de Church of England vertegenwoordigd wordt.

En dit gebeurt al zo lang dat de mensen denken dat dit de enige macht is die ze erkennen. En daarom schijnt het collectieve bewustzijn rigide te zijn. Maar ik vertel je dat op het moment dat er een andere kracht verschijnt en een kritieke massa bereikt, je onmiddellijk het massabewustzijn zult zien verschuiven en naar de sterkere kracht toegetrokken ziet worden.

Mijn geliefden, kijk naar het ijzervijlsel dat je op een stuk papier uitspreidt en bekijk het als een voorstelling van het massabewustzijn. Nu plaats je een magneet aan één kant onder het papier en geleidelijk zal het ijzervijlsel naar de magneet toegetrokken worden. Een beetje zal direct naar de magneet toegetrokken worden, andere deeltjes zullen in het magnetisch veld zelf op één lijn komen te liggen. Maar neem nu een sterkere magneet aan de tegenovergestelde zijde van het papier en, mijn geliefden, is er een of andere magische kracht die het ijzervijlsel bij de zwakkere magneet vasthoudt?

Nee, mijn geliefden, het zal zich onmiddellijk naar de sterkere kracht toe verplaatsen. En zo zit het ook met het massabewustzijn. Want het massabewustzijn heeft eigenlijk geen eigen wil. Dat is de reden, zoals jullie besproken hebben, dat het voelt alsof de mensen niet willen veranderen. Ze willen slechts klagen over degenen die ze onderdrukken. Ze willen geen verantwoording voor zichzelf en hun land nemen. Welnu, laat dit niet zien dat deze mensen eenvoudig zo door het massabewustzijn overweldigd worden dat ze hun individuele wil hebben overgeleverd aan het massabewustzijn?

En je denkt misschien dat het massabewustzijn een soort wil heeft, maar dat is echt niet zo. Ze is traag, maar het massabewustzijn moet niet verward worden met een feitelijke niet fysieke entiteit zoals een demon, een geest zonder lichaam, een massa-entiteit of een gevallen wezen. Want, mijn geliefden, het massabewustzijn heeft heel weinig idee van een afzonderlijk bestaan en daarom heeft het heel weinig kracht. Het wordt altijd in de richting van een wil getrokken die sterker is dan zichzelf.

En dus, de werkelijkheid waar ik jullie van wil doordringen, is dat de mensen zich in feite niet tegen een verandering in bewustzijn, een verandering in de maatschappij verzetten. Ze neigen eenvoudig naar de sterkste kracht die hen aantrekt. En wanneer de spirituele mensen, de top tien procent van de spiritueel meest gewaarzijnde mensen, in voldoende mate een gezamenlijke visie hebben dat ze een kracht kunnen uitoefenen die sterker is dan de gezamenlijke – en in veel gevallen niet zo eendrachtige – visie van de laagste 10 procent, dan zullen de mensen – ogenblikkelijk – gaan verschuiven. Dat kan niet anders, mijn geliefden.

Dit, dan, zou jullie veel hoop moeten geven, want sommigen van jullie hebben eerder laten zien dat hoewel jullie spirituele mensen zijn, jullie je hopeloos voelen om het bewustzijn van het gros van de bevolking te veranderen, omdat ze zo vast schijnen te zitten in de oude patronen. Maar weet je, mijn geliefden, wat zie je in de mensen? Is het niet dat ze niet bereid zijn om verantwoording te nemen om met zichzelf te beginnen? Welnu, mijn geliefden, kijken jullie dan niet in de spiegel en zien dat velen van jullie nog steeds een restant van dat bewustzijn in je eigen Wezen hebben, waardoor je het gevoel krijgt dat jij een poging wilt doen, je een rol wilt spelen bij het tot stand komen van een betere maatschappij en een Gouden Eeuw, maar je nog steeds denkt dat het tevoorschijn halen van die Gouden Eeuw afhangt van hoe andere mensen reageren in plaats van hoe JIJ reageert?

En zie je, mijn geliefden, dat is de leugen, de leugen die in het massabewustzijn ligt ingebed; dat iemand anders het besluit moet nemen; iemand anders moet het voor ons doen; Jezus moet komen en ons redden; de koning moet het land besturen; de kerk moet ons zeggen wat we over God moeten geloven; de regering en de heersende elite moeten zorgen voor alle praktische zaken in de maatschappij, want het is te ingewikkeld voor ons om het te begrijpen en ermee om te gaan.

En dus, mijn geliefden, ben ik niet hier om jullie je schuldig te laten voelen. Ik probeer jullie gewoon een realistische inschatting te geven dat deel uitmaken van voorloper zijn voor een verschuiving in bewustzijn is dat jullie allemaal vrijwillig bepaalde facetten van het massabewustzijn op jullie genomen hebben – om ze in je eigen Wezen te transmuteren. En wanneer je dat doet, zul je de grootst mogelijke bijdrage leveren die je kunt doen om een verschuiving in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen.

Christusschap hangt niet af van iets buiten jou
Daarom, laat het gevoel van hopeloosheid los! Laat het gevoel los dat je Christusschap afhangt van andere mensen of instellingen in de maatschappij. Want, mijn geliefden, de werkelijkheid die Jezus liet zien, is dat persoonlijk Christusschap niet van iets buiten het individu afhangt.

Kijk naar Jezus. Op een gegeven moment twijfelde bijna iedereen rondom hem aan zijn geestelijke gezondheid door wat hij aan het doen was – zelfs zijn moeder, die een heel hoge visie had dat hij een speciale missie te vervullen had. En zijn broeders ook, en zijn discipelen ook van tijd tot tijd; bijna allemaal slaagden ze er niet in de grotere visie te zien. Maar Jezus weerstond deze aanvallen van hen allen – de mensen, de Schriftgeleerden en de Farizeeën, de hoge heren en de machtigen der aarde evenals de gewone mensen die aan hem trokken om hun koning te worden en de Romeinse bezetters eruit te gooien – hij weerstond ze allemaal en manifesteerde toch zijn Christusschap.

Dit kan natuurlijk niet gebeuren, mijn geliefden, tenzij je bereid bent naar het ego te kijken en dat ego te overwinnen. Want anders zal je ego onvermijdelijk je naar een vals ‘Christusschap’ een imitatie van het Christusschap, trekken, wat sommige mensen laat denken dat zij de verlossers zijn, dat zij de wijzen zijn die het beste weten hoe de dingen gedaan moeten worden en zij zodoende de verlossers van de mensen zijn. Dat zag je in Petrus, waardoor hij altijd aan het discussiëren met Jezus was en hem te vertellen hoe hij zijn missie zou moeten uitvoeren. Dit is trouwens het bewustzijn, mijn geliefden, dat met Petrus begon en door de Katholieke Kerk tot een gevestigde instituut werd gemaakt en dat direct verantwoordelijk was voor de opkomst van de periode die de ‘Donkere Middeleeuwen’ in Europa genoemd wordt.

De donkere middeleeuwen in Europa begrijpen
Want wat er gebeurde in de donkere middeleeuwen, was dat de individuele creativiteit van de mensen tot zwijgen werd gebracht, tot op het punt dat nog maar weinig mensen durfden op te vallen en een eigen bijdrage durfden te leveren door nieuwe ideeën in de kunst, literatuur, filosofie, religie of uitvindingen van praktische aard. En, mijn geliefden zie hoe juist dit bewustzijn het idee creëerde dat de mensen in twee gescheiden categorieën ingedeeld kunnen worden – sommigen die boven de bevolking staan, die een elite vormen.

Jezus zou misschien aan de top staan, maar was er niet altijd een kerkhiërarchie van de valse predikers, de wolven in schaapskleren waartegen Jezus zijn volgelingen waarschuwde maar die er geen acht op sloegen? En daarom namen die wolven de christelijke kerk over en maakten er een instituut van dat de mensen onderdrukt en tot blinde volgelingen van de elite maakt – die zelf de blinde volgelingen van hun ego zijn en van de niet-materiële krachten daarachter die hun ego regeren.

En zo verspreidde dit bewustzijn zich door heel de Donkere Middeleeuwen heen over heel Europa. En ik kan je zeggen dat als je kijkt naar hoe de pest, de Zwarte Dood, zich door Europa verspreidde, dat er op hogere niveaus een soortgelijke verspreiding van de zwarte wolk van dit bewustzijn was, dat de mensen onbekwaam zijn – dat ze geen goddelijke vonk en een Christuspotentieel hebben. Dat zij zichzelf niet kunnen regeren en iets unieks vanuit zichzelf naar buiten kunnen brengen, maar dat ze altijd naar iemand anders moeten zoeken om het voor hen te doen. Dit heeft daarna tot een monarchie geleid die gebaseerd is op de ongelooflijke illusie dat zij door God werd aangesteld om het volk te regeren, haar eigen volk te regeren, en dat de mensen in feite door God aan de monarchie werden gegeven als haar slaven, als haar onderdanen, en dat de monarchie alles kon doen wat ze maar wilde.

Want zie je, mijn geliefden, de katholieke kerk had al de bereidheid opgegeven om zich af te stemmen op de hogere Wil van God, waardoor de dualistische wil van de mens, de dualistische wil van het ego, als het allerhoogste gezag in de maatschappij geïnstitutionaliseerd werd. En dus was het slechts een kwestie van tijd dat de monarchie in dezelfde val trapte door te denken dat zij het allerhoogste gezag in de maatschappij was. En toen zag je de ultieme machtsstrijd tussen de monarchie en de kerk. En dit heeft Saint Germain al eerder beschreven in onze series over het in ere herstellen van het Woord – dat de kerk en de kerkelijke hiërarchie de gevestigde machtselite vormde en de monarchie en de adelstand die het land bezaten, de opkomende machtselite vormde. En de machtsstrijd tussen deze beide heeft een tijdlang geduurd maar werd toen  kwam uiteindelijk de ‘oplossing’ toen de Britse vorst zich tot hoofd van de Church of England uitriep, waardoor alle drie in zekere zin verenigd werden, waardoor nu de vervormde drie-eenheid van Vader, Moeder en Zoon compleet was.

Daarom mijn geliefden, zie je dat – zoals sommigen al gezien hebben – dat het Britse volk werkelijk sterk onder de duim gehouden wordt, nog meer dan vele andere naties. Hoewel ik je zal zeggen dat er andere landen op deze planeet zijn waar het volk zelfs nog meer onder de duim gehouden wordt dan wat je in Groot-Brittannië ziet. Want, mijn geliefden, waarom sta ik hier deze woorden in Groot-Brittannië uit te spreken? Dat komt, omdat ik weet dat het Britse volk het vermogen heeft om dit van zich af te schudden, om boven dit bewustzijn uit te stijgen en daadwerkelijk een Gouden Eeuwbeschaving in dit land tot stand te brengen. Maar, mijn geliefden, wil dit gebeuren, dan moet ik je zeggen dat het Britse volk bereid moet zijn te doen wat Saint Germain op onze laatste conferentie in California gezegd heeft – onderzoek alles! Alles, mijn geliefden.

De ontbrekende schakel in de geschiedenis
Want wat heeft de elite gedaan om het volk te onderdrukken? Ja, je zult terugkijken op de geschiedenis en zeggen dat de koning geweldig veel fysieke macht had en dat hij die meedogenloos gebruikt heeft. Laat mij jullie niettemin zeggen dat er nog nooit een regime op deze planeet geweest is – hetzij de Britse monarchie, of de Communistische Partij in de Sovjet Unie, of de keizers van Rome – dat er nog nooit een regime op deze planeet geweest is dat voldoende fysieke macht had om het volk uitsluitend met fysieke macht te onderdrukken. Want als de mensen in voldoende aantallen samengekomen waren en in opstand gekomen tegen die fysieke macht, dan zouden de machthebbers gevallen zijn. En dit hebben jullie in een aantal landen over de hele wereld gezien.

Dus daarom is fysieke macht niet genoeg om mensen te onderdrukken. En dat is werkelijk de ontbrekende schakel in de geschiedenis, waardoor historici ertoe neigen alleen terug te kijken naar de fysieke omstandigheden met de gedachte dat de oorzaak van alles van wat in de wereld gebeurd is op het materiële vlak gevonden moet worden. Maar ik zeg je dat de oorzaak van alles wat op het materiële vlak gevonden wordt, in het bewustzijn van de mensen, het collectieve bewustzijn gevonden wordt. En zodoende, mijn geliefden, zeg ik je dat wat zij gebruikt hebben om mensen te onderdrukken, het Woord, de vervorming van het Woord van God, is.

Het Woord van God is het bewustzijn van Christus dat je in staat stelt – zoals ik aan het begin van deze verhandeling zei – onderscheid te maken tussen wat echt is en wat onecht. En om de mensen dus te onderdrukken, moeten ze die sleutel van kennis wegnemen. Ze moeten deze valse werkelijkheid scheppen, waardoor ze nu twee dualistische polariteiten in het leven hebben geroepen die onafscheidelijk verbonden lijken te zijn aan een dualistische strijd om de suprematie. Toch zijn het beide leugens.

En dit is dus mijn geliefden, één inzicht dat nu in deze tijd in Groot-Brittannië en elders naar buiten moet worden gebracht, want het is het essentiële besef dat verspreid moet worden voordat een Gouden Eeuw kan aanbreken – namelijk de hele aard van de dualiteit. En dit, mijn geliefden, is natuurlijk waarom wij als Opgevaren Schare het nieuwe boek ‘The Art of Non-War’ hebben uitgebracht, dat geschreven is op een manier die universeler is dan elk ander boek dat wij door een dispensatie uitgebracht hebben. Zodoende heeft ze het potentieel de mensen te bereiken en ze wakker te maken voor de fundamentele dynamiek van het dualiteitbewustzijn en hoe dit ze verhindert te onderscheiden wat echt en wat onecht is. Dus iedere actie die ze ondernemen, ieder idee waarin ze geloven, leidt niet echt tot verandering, omdat het alleen maar de dualistische strijd voortzet die juist de wortel is van hun lijden en beperkingen.

Maar die dualistische strijd begint in het bewustzijn, want de elite zelf zou niet de dualistische strijd kunnen voortzetten, als de mensen er niet op reageerden. En dat is de reden waarom je het onheilige bondgenootschap ziet tussen degenen in de machtselite die macht willen en degenen onder de mensen die geen macht willen, maar hun macht willen weggeven en andere mensen beslissingen voor hen willen laten nemen. Zodat zij dan niet de mogelijkheid onder ogen hoeven te zien om verkeerde keuzes te maken, maar kritiek kunnen leveren op degenen die de keuzes maken ongeacht wat die keuzes zijn. En toch kan dit zelfs bijna in één oogwenk verschuiven. En het zal verschuiven wanneer voldoende van de top tien procent die bewustzijnsstaat in hun eigen wezen doorwerkt en haar voor eens en altijd te boven komt.

[]
Niettemin zijn er veel zachtaardiger manieren om mensen wakker te maken voor het feit dat verandering altijd mogelijk is. Kijk naar de geschiedenis, mijn geliefden. Kijk naar hoeveel de maatschappij in duizend jaar veranderd is. Denk eens terug – ga naar een van de musea die je in Groot-Brittannië en elders hebt en zie hoe mensen in het Stenen Tijdperk leefden. En kijk dan naar hoe je tegenwoordig leeft, slechts een paar duizend jaar later. En zie dan eens hoeveel er alleen al de laatste eeuw, alleen al in jouw tijd van leven veranderd is. Hoe de computertechnologie de maatschappij veranderd heeft.

Want, mijn geliefden, zou een realistische inschatting je niet moeten laten zien dat verandering werkelijk mogelijk is? En dat die verandering vele niveaus kan hebben? En is het niet mogelijk om mensen te helpen zien dat de reden waarom de maatschappij nu op een hoger niveau is dan in het Stenen Tijdperk, is omdat er een uitbreiding in bewustzijn is geweest en dat de uitbreiding van bewustzijn de motor achter alle vooruitgang is.

En dan, mijn geliefden, is het niet zo moeilijk om mensen te laten zien dat door het feit dat de uitbreiding van bewustzijn in het Westen eenzijdig is geweest, waardoor mensen de spiritualiteit vergeten zijn – deels door de vervorming van het christendom die de ware leringen van Jezus van de mensen wegnam en daarna ook door het materialistische bewustzijn – nu, daarna zijn mensen uit hun evenwicht geraakt en daarom krijg je een eenzijdige vooruitgang. Je hebt nu technologische vooruitgang – zoals Jezus onlangs in zijn antwoord op een vraag uitgelegd heeft – en die technologische vooruitgang zelf schept problemen die mensen niet kunnen oplossen, omdat ze niet de overeenkomstige groei in hun spirituele bewustzijn hebben. Mijn geliefden, dit is niet, zoals zeggen, rakettechnologie. Het is mogelijk om heel, heel veel mensen deze concepten te laten begrijpen wanneer jij ze je eigen maakt en ze in je eigen woorden tot uitdrukking brengt.

En dus, mijn geliefden, heb ik lang tot jullie gesproken, wat jullie laat zien dat ik een groot verlangen had om weer vrij op het Britse eiland te kunnen spreken. Ik heb hier verschillende levens geleefd en ben bereid geweest het allergrootste offer te brengen om het Britse volk wakker te maken voor een hogere manier, voor hogere principes. Ik heb een heel sterk verlangen deze mensen te zien ontwaken voor hun ware potentieel om een Gouden Tijdperk in dit land tot uitdrukking te brengen.