De illusie overwinnen dat het individu geen verschil in de maatschappij kan maken

UIT: De Wederopstanding van de Moeder in Holland

Moeder Maria, 11 april 2009

Erken je potentieel
Je kunt naar jezelf kijken, mijn geliefden. En zoals jullie tot uitdrukking gebracht hebben, krijg je een innerlijk aanwijzing en dan zegt je uiterlijke geest: “O nee, dat kan niet waar zijn. Niet mijn kleine ikje. Hoe zou ik ooit iets kunnen doen wat een heel land beïnvloedt?” Maar zie je, mijn geliefden, naarmate je jouw hogere wezen integreert, komt er een moment dat jij je af moet vragen, zoals deze boodschapper dat een paar jaar geleden moest: “Geloof ik dat de spirituele leringen die ik volg, waar zijn? Geloof ik dat de spirituele oefening die ik doe, eigenlijk werken? Want per slot van rekening volg ik en bestudeer ik al enige tijd spirituele leringen. Ik heb spirituele technieken gedaan. Ik heb aan mijn psyche gewerkt. Geloof ik dat het werkt? Geloof ik dat het verschil maakt?”

Als het antwoord ‘Nee’ is, houd er dan mee op en geniet van het leven. Maar als het antwoord ‘Ja’ is, erken dan dat jij je vroegere zelfgevoel transcendeert. En naarmate je het vroegere zelfgevoel transcendeert, moet je op een punt komen waarop jij, mijn geliefde, zegt: “Ik ben geen klein ikje dat denkt dat hij of zij niets kan doen, omdat ik opgevoed werd met de gedachte dat ik niets ben en geen verschil op aarde kan maken. Ik ben niet dat gescheiden zelf dat door het bewustzijn van de antichrist geprogrammeerd is om te ontkennen dat de Christus in mij geboren kan worden. Nee, ik ben meer dan dat gescheiden zelf en ik ben bereid om te erkennen dat de Christus zeker in mij geboren kan worden. En hoewel mijn kleine ikje van het gescheiden zelf geen verschil kan maken voor mijn natie, kan de Christus in mij, God door mij, zeker het verschil maken.”

Dit houdt niet in dat je op kruistocht moet gaan en veel religieuze mensen moet ontmoeten en tegen ze preken en proberen ze allemaal te bekeren. Het houdt in dat je gewoon erkent dat je meer kunt zijn. En dat je de open deur kunt zijn door iets op het gepaste moment te zeggen wat het verschil zal maken, niet enkel in individuele levens maar ook in de maatschappij als geheel.

Zie je mijn geliefden, je kijkt naar jezelf en je kijkt naar de groei in bewustzijn, loop niet in de val door te denken dat jullie de enigen zijn die in bewustzijn groeien. Dit is een gebruikelijke vergissing die we in veel spirituele gemeenschappen zien, wanneer ze zeggen: “O, we zijn zo anders dan de mensen in de maatschappij die hun materiële leven leiden en drinken en vrolijk zijn. Ze wijzen ons af, ze begrijpen ons niet. Maar we moeten tenminste wel beter dan zij zijn, omdat wij spiritueel zijn en wij spiritueel aan het groeien zijn. En zij niet.”

Veel mensen zijn eraan toe om wakker te worden
Maar zie je, mijn geliefden, al het leven is met elkaar verbonden. Zoals Jezus gezegd heeft: “En ik, als ik verhoogd wordt, zal ik alle mensen tot me trekken.” Er is een onderliggend eenzijn in al het leven. Omdat jij je bewustzijn verhoogd hebt, heb je veel mensen opgetrokken die boven het massabewustzijn beginnen uit te klimmen. Maar er is een Alpha-Omega actie, mijn geliefden. Je kunt naar jezelf kijken en als je realistisch bent, zie je dat je niet je eigen bewustzijn in je eentje verhoogd hebt. Als er geen andere mensen waren – die bereid waren om ook hun bewustzijn te verhogen – dan had je niet de vooruitgang kunnen boeken die je nu geboekt hebt.

Het is daarom een interactieve relatie. En het beeld, het inzicht dat ik je hier wil geven, is dat er daarginds veel meer mensen zijn dan je denkt, die hun bewustzijn op innerlijke niveaus verhoogd hebben, maar die gewoon nog niet tot de uiterlijke erkenning gekomen zijn van het proces, van hun potentieel, van de spirituele kant van het leven. Maar ze staan dicht bij een doorbraak. Wat betekent dat één opmerking, één artikel, één geschrift, één uitdrukkingsvorm, één boek van jou, het verschil kan maken, deze mensen kan bereiken en ze zeker wekken, zoals jullie een ontwaken ervaren hebben – toen je van niet bewust gewaar zijn van de spirituele kant van het leven plotseling gewaar werd van de spirituele kant van je natuur, om je er plotseling van gewaar te zijn en het gevoel te hebben dat een heel nieuw leven zich aan je openbaarde.

Zoveel mensen daarginds zijn aan een ontwaken toe. Maar zie je, waar ze klaar voor zijn, is niet een religieuze tot rebellie aanzettende opstandeling of een hel en verdoemenis prekende priester, want ze staan al boven dat bewustzijn. Ze zijn toe aan iemand die niet spiritualiteit bestudeerd heeft, maar het geleefd heeft. En die het tot uitdrukking brengt, niet op een halsstarrige, gedwongen manier waardoor je tegen jezelf zegt: “O, ik moet eropuit om de wereld te redden en het christendom voor Jezus in ere te herstellen, of de Gouden Eeuw van Saint Germain brengen, of de Goddelijke Moeder voor Moeder Maria in ere herstellen.” Maar je doet het op een manier waardoor je het gewoon door je heen laat stromen, door te durven zijn wie je bent. Durven je hogere wezen tot uitdrukking te brengen in plaats van je uiterlijke geest te gebruiken om te denken dat je op een bepaalde manier moet zijn of doen.

Bewaar het evenwicht
En zie je zodoende het wankele evenwicht hier, mijn geliefden? Jullie hebben in jullie gemeenschap wel een potentieel dat vèrstrekkend kan zijn. Maar we willen niet dat jullie je er met de uiterlijke geest op richten en al te fanatiek te worden en denken dat je dit en je dat moet doen en dat je nooit tijd hebt om van het leven te genieten. Dat hebben we in eerdere organisaties van Geascendeerde Meesters gezien, waardoor de studenten al te zeer geconcentreerd werden op het redden van de wereld, zodat ze het gevoel kregen dat ze niet meer de tijd hadden om gewoon te leven. En dus door zo geconcentreerd met de uiterlijke geest erop gericht te raken, hebben ze hun innerlijke leiding verloren. De hogere leiding van hun eigen hogere wezen. En dus moesten ze alles afdwingen in plaats van het te laten stromen.

Zie je mijn geliefden, er zit een fundamenteel verschil tussen iets met de geest begrijpen – met je geest besluiten dat je nu het inzicht moet implementeren door dit of dat of nog niets anders te doen – er zit een fundamenteel verschil tussen die benadering en de benadering om naar binnen te gaan, om bereid te zijn met de Rivier van Leven mee te drijven.

Je bent bereid geweest om door een proces te gaan van naar de balk in je eigen oog kijken, aan je eigen psyche te werken, kijken naar wat je ervan weerhoudt om je hogere zelf in actie te zijn, om te zijn wie je echt bent. En dan in die overgave te komen dat je wilt zijn wie je bent. En in die overgave erkennen, mijn geliefden, dat je hogere wezen echt is. Dat je hogere wezen het potentieel heeft om zich door jou tot uitdrukking te brengen – als je maar bereid bent niet vast te houden aan het beeld van jezelf als een klein machteloos wezentje.

Dit is het potentieel, mijn geliefden. Want zie je, het verschil tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk is juist dat 2000 jaar geleden de Christus niet in miljoenen mensen geboren kon worden, of zelfs maar 10.000. Ze hadden het bewustzijn nog niet, het collectieve bewustzijn was daar nog niet. Daarom kwam Jezus als voorloper, iemand die het Christusbewustzijn belichaamd heeft en iedereen opriep om hogerop te komen.

Overgave is de sleutel tot echte kracht
Maar in dit Aquariustijdperk is het bewustzijn verhoogd, het voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, geïnternaliseerd door veel mensen. En daardoor krijgen we dan het potentieel dat veel mensen de Christus in zich geboren laten worden. En zodoende hebben we totaal niet de bedoeling om deze beweging zich rond één leider of twee leiders of een paar leiders te concentreren. We hebben echt de bedoeling om een gemeenschap en een beweging te zien waarin vele, vele mensen hun Christusschap tot uitdrukking durven te brengen op elk willekeurig niveau dat Christusschap manifest is en er dan constant naar streven om hogerop te komen door die overgave, die de meester-sleutel is om naar het Christusschap op te klimmen.

Je kunt niet het Christusschap laten, of dwingen te, gebeuren. Je kunt je er alleen maar aan overgeven. Waardoor je herkent zoals Jezus het uitgedrukt heet: “Ik zelf – het gescheiden zelf – kan niets.” “De Vader in mij – het Hogere Zelf – in mij doet het werk.” ”Maar toch zijn ik en mijn Vader één.” Ik en mijn Hogere Wezen zijn één. En zodoende “werkt mijn Vader tot nu toe en ik werk”, omdat ik bereid ben de open deur te zijn. Ik ben bereid niets achter te houden en niet te beperken wat God door mij kan doen.

Dit mijn geliefden, is mijn laatste gedachte over deze uitgave. We zullen later specifiekere aanwijzingen geven naarmate dit weekend vordert. Maar in deze uitgave wil ik jullie met een gedachte achterlaten: Probeer je gewaar te worden van hoe je beperkt wat God door je heen kan doen. Deze boodschapper overdacht deze vraag een aantal jaren geleden. En het was echt het begin van het proces dat hem naar zijn huidige niveau heeft gebracht en het potentieel heeft om hem nog verder te brengen, naar zelfs nog hogere niveaus van dienstbaarheid, zoals elk van jullie het potentieel heeft om veel verder te komen dat wat je tijdgenoten en familie en vrienden van vroeger denken dat er mogelijk is voor jou.

Dit is dan echt de betekenis van The Invitation. De Invitation kan hogerop komen, het oude zelfgevoel transcenderen. Het is niet simpelweg een invitatie om een ark te betreden om te overleven, fysiek. Het is de uitnodiging om de Arke des verbonds te betreden. Wat een symbool is mijn geliefden, voor degenen die bereid zijn om verder dan het gescheiden zelf en het materiële rijk te kijken. Voor degenen die bereid zijn te herkennen dat ze de geïncarneerde Goddelijke Moeder zijn en dat ze als zodanig één zijn met de Goddelijke Vader. En daarom zijn ze ook hier om de visie van de Goddelijke Vader te manifesteren, zodat ze tot uitdrukking komt in de energieën van de Goddelijke Moeder. Zodat er die aansluiting komt, zo boven, zo beneden. Wees hier beneden alles wat je boven al bent.

Denk hier over na, denk hier over na, want dit is waarachtig de uitdaging van Christus, de essentiële mantra en boodschap van Christus in de komende 2000 jaar. Jullie zijn goed op weg om dit te herkennen, maar er zijn nog steeds elementen in jullie wezen waardoor je jouw zelfexpressie beperkt, het God-zelf dat zich uitdrukt door het wezen, door het zelf, dat hier beneden verankerd is. Wees bereid hierover na te denken, wees bereid hierover te discussiëren vanmiddag, mijn geliefden. Zodat het een fundament kan vormen voor ons om je nog meer specifieke punten en aanwijzingen te geven.