Het concept het spirituele evenwicht bewaren

UIT: Vrouwen zullen niet meer de Schuld krijgen van de Val van de Mens

Surya, 25 oktober 2009

Surya, gij volmaakt evenwichtige. Dit is mijn identiteit, mijn geliefden. Evenwicht is trouwens een Godkenmerk dat ik al eeuwen belichaam en daardoor handhaaf ik vanaf de Godster Sirius het evenwicht voor de aarde. Zo weinig mensen hebben dit concept begrepen van het handhaven van het spirituele evenwicht voor degenen die afgedaald zijn in de dualiteit.

Begrijpen jullie, mijn geliefden, zoals Jezus zei tot zijn discipelen: “Ge zijt gekocht voor een prijs,” wanneer iemand zijn vrije wil gebruikt om het dualistische bewustzijn in te gaan, dat ze dan een onevenwichtigheid creëren in hun plaatselijke invloedssfeer? Maar zie je, mijn geliefden, de meest basale wet in het universum is de Wet van Evenwicht. Er kan geen onevenwichtigheid in het universum zijn. Dit is een wet. En daardoor zou deze wet voorschrijven dat degenen die naar een onevenwichtige bewustzijnsstaat gaan onmiddellijk een reactie zullen creëren die tegengesteld is aan hun onevenwichtige actie. En deze reactie wordt ogenblikkelijk naar hen teruggekaatst door de kosmische spiegel, welnu, dan zullen ze onmiddellijk vernietigd worden door hun onevenwichtige actie en de reactie erop.

Dit nu lijkt het onmogelijk te maken dat iemand op een onevenwichtige manier zijn vrije wil gebruikt en dat is ook zo. Maar wat het wel mogelijk maakt voor wezens om naar de dualiteit te gaan, is dat er Wezens zijn in het Spirituele Rijk die beloven dat ze de balans zullen handhaven, ze zullen hun spirituele licht en hun stuwkracht erbij doen, zodat de balans over het algemeen een poosje kan worden gehandhaafd, terwijl deze wezens die verkozen hebben naar de dualiteit te gaan een gelegenheid geboden wordt om een minder extreme manifestatie van hun onevenwichtige bewustzijnsstaat te ervaren. Zodat ze niet ogenblikkelijk vernietigd worden, maar in feit een mildere versie ervaren van wat ze gecreëerd hebben.

Daardoor, door het hebben van die ervaring – wordt hen een kans geboden om geleidelijk genoeg te krijgen van wat hen in de dualiteit aangeboden wordt. Tot dan gebruiken ze, met hoger bewustzijn, hun vrije wil om te zeggen: “Dit is genoeg, Ik wil iets meer. Ik wil verder dan deze onevenwichtige staat. Ik wil naar huis terugkeren naar een echte staat van balans, de balans tussen Alpha en Omega, tussen mannelijke en vrouwelijke aspecten van mijn eigen Wezen. Ik wil terugkeren naar het Spirituele Rijk, waar de balans nooit verbroken werd, waar er zeker perfecte balans is, perfecte transparantheid, perfect equilibrium,” mijn geliefden.