De aarde zal niet meteen veranderen en het koninkrijk van God openbaren

Uit: De Twaalfde Straal van Wedergeboorte

Jezus, 10 mei 2009

De initiaties van de twaalfde straal
Mijn geliefden, dit zijn de initiaties van de twaalfde straal – de initiaties van niet denken dat herboren worden iets is wat je één keer doet, en dat je daarna eeuwig aan een identiteit vastzit, maar beseffen dat herboren worden een constant proces is, mijn geliefden.

Zoals we gezegd hebben, wordt de wereld gecreëerd door een mentaal beeld op het Ma-terlicht. (En) we hebben het met een film vergeleken die op het scherm geprojecteerd wordt door vele individuele beelden die iedere seconde op het scherm geprojecteerd worden, zodat je fysieke zintuigen de afzonderlijke bewegingen niet kunnen zien. Welnu, zo kun je dus op een punt komen dat je het gevoel krijgt dat je zelfgevoel herboren is, dat je erkent dat de hele planeet aarde – in haar huidige toestand van onbalans en gebrek en armoede – gewoon een mentaal beeld is en als dat mentale beeld werd veranderd, de aarde dan ogenblikkelijk een hogere realiteit zou openbaren.

Nu, mijn geliefden, dit wil niet zeggen dat de aarde onmiddellijk zal verschuiven en het koninkrijk van God openbaren. Want als dat zo was, zou het identiteitsgevoel van te veel mensen ontredderd worden. Ze zouden zich niet aan de veranderingen kunnen aanpassen en ze zouden door een ernstige identiteitscrisis gaan, daarom moet de aarde geleidelijk aan verschuiven en geleidelijk verhoogd worden.

Begrijp je, mijn geliefden, wij, de geascendeerde meesters, hebben echt de macht – de Elohim hebben echt de macht, omdat zij de aarde geschapen hebben – om ogenblikkelijk zoveel licht op de aarde te richten dat het de duisternis zou vernietigen – de onvolmaakte beelden, de onvolmaakte energieën – en de aarde zou onmiddellijk tevoorschijn komen in de zuiverheid van het oorspronkelijke ontwerp. Maar als ze dat zouden doen, zouden de meeste mensen op aarde die naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald, niet in staat zijn zich aan te passen. En daardoor zouden ze in feite van de aarde verwijderd moeten worden. Ze zouden letterlijk sterven, omdat ze fysiek zouden sterven omdat hun zelfgevoel zich niet aan de veranderingen zouden kunnen aanpassen en ze zouden dan naar een andere planeet moeten. En dus gezien het feit dat de aarde gecreëerd werd als platform voor groei, hebben wij er, als zodanig, geen belang bij om de aarde te verhogen, maar het bewustzijn van de bewoners van de aarde te verhogen. Daarom moeten veranderingen geleidelijk doorgevoerd worden.

En dus, zie je, dat we hier een heel delicaat evenwicht handhaven, waardoor we een bepaalde hoeveelheid licht kunnen vrijlaten, maar we kunnen niet al teveel licht vrijlaten, omdat dithet zelfgevoel zou vernietigen van te veel mensen op aarde. En daarom hebben we jullie nodig, die geïncarneerd zijn, om je af te stemmen en die initiatie van de twaalfde straal te doen en jezelf constant herboren te laten worden, iedere dag herboren te laten worden, op ieder moment. Iedere keer dat je een projectie van een lager zelfgevoel krijgt, van een lagere vibratie, herken het dan gewoon voor wat het is en laat jezelf herboren worden als een wezen dat niet meer beïnvloed wordt door die lagere bewustzijnsstaat.

Wat één gedaan heeft, kunnen allen doen
Wanneer je dat aan andere mensen toont, zelfs demonstreert dat jij jezelf, je zelfgevoel, herboren kan laten worden, zodat je niet meer iemand bent met een bepaalde fysieke ziekte – of een emotionele of mentale toestand, hetzij deze of gene gespleten persoonlijkheid – dan kun je dat aan andere mensen tonen, mijn geliefden, dat wat voor jou mogelijk is, ook voor hen mogelijk is.

Want het motto van de geascendeerde meesters is al heel lange tijd: “Wat één gedaan heeft, kunnen allen doen” geweest. En dit moet gedemonstreerd worden, maar in dit tijdperk is het niet genoeg dat één persoon het demonstreert, zoals ik 2000 jaar geleden. We hebben veel mensen nodig om het te demonstreren opdat mensen kunnen zien dat wat velen gedaan hebben, ik, ook, kan doen. En dit is wat er gebeuren moet op de drempel van de verschuiving naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk – het tijdperk van vrijheid, mijn geliefden. Wat waarachtig een tijdperk is van creatieve vrijheid.

De vrijheid om te opnieuw te scheppen, niet enkel het zelfgevoel – wat essentieel is om te doen als je herboren wordt, je bent je zelfgevoel aan het herscheppen – maar ook de vrijheid om je omgeving opnieuw te scheppen, zelfs je fysieke omgeving op aarde opnieuw te scheppen, die voor zoveel mensen nog steeds lijkt gecreëerd te worden door krachten waar zij geen macht over hebben, mijn geliefden. En daarom hebben ze geen macht – de mensheid heeft geen macht – om zich collectief te opnieuw te scheppen, mijn geliefden.

En daardoor zul je zien dat zowel de traditionele religie – die het beeld versterkt dat je gescheiden van God bent en dat je een verlosser van buitenaf nodig hebt, een religie van buitenaf, om gered te worden – en de traditionele en materialistische wetenschap – die zegt dat je alleen maar een verfijnd dier bent – deze bewegingen inderdaad het beeld aan het versterken zijn dat de mensheid geen collectieve macht bezit om hun fysieke omgeving te veranderen, behalve dan wat ze met hun fysieke lichaam kunnen doen.

Het zelfgevoel van de mensheid moet herboren worden
Zie je mijn geliefden, het zelfgevoel van de mensheid kan herboren worden. Zoals het trouwens vele malen door de geschiedenis heen geweest is, mijn geliefden. Kijk eens naar de middeleeuwse maatschappij in Europa, toen ze geloofden dat de aarde plat was. Het heeft even geduurd, het was niet zo dat iedereen op een morgen wakker werd en zei: “O ja, nu zie ik ook dat de aarde rond is.” Nee, daar was tijd voor nodig. In feite moesten sommige mensen fysiek sterven en weer herboren worden in een nieuwe omgeving voor ze konden accepteren dat de aarde rond was.

Maar niettemin was wat er gebeurde dat het collectieve zelfgevoel – gebaseerd op de overtuiging dat de aarde plat was – stierf en het zelfgevoel van de mensheid herboren werd in het nieuwe gewaarzijn dat de aarde rond is. Dus zul je veel van deze verschuivingen zien, mijn geliefden. De Renaissance was een periode waarin veel van die verschuivingen kwamen. De industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, heeft veel van dergelijke verschuivingen gebracht. En de wetenschap dient nog steeds in zekere mate om deze verschuivingen te brengen, hoewel ze ook tot de positie vervallen is die de katholieke kerk in de Middeleeuwen had door mensen tegen te houden door een materialistische denkwijze.

Toch zul je zien dat de wetenschap zelf, in de komende decennia en jaren, inderdaad uit het materialisme zal schieten. Het materialisme kan haar grip niet op de wetenschap houden, net zoals die oude denkwijze haar grip slechts een poosje op de religie en spirituele mensen kan houden. Zoals je trouwens zoveel mensen in het huidige tijdperk ziet die veel verder gekomen zijn dan de denkwijze die de mensen in het middeleeuwse Europa in de grip van de katholieke kerk hield.