Hoe mediteer je met muziek

Hoe mediteer je met muziek: Laat de muziek je meenemen op haar stroom tot jij voelt dat je op die heilige plaats van onvoorwaardelijkheid bent

Aartsengel Charity (Naastenliefde) en Paul de Venetiaan, 18 april 2009

Denk een na over de kracht van muziek
Mogen wij, als de vertegenwoordigers van de derde straal, je aandacht eens vestigen op de kracht van muziek, waar jullie nog niet zo lang geleden getuige van waren bij het prachtige gezang in de kerk. Maar zoals de meesten van jullie zich ook realiseren, is dat jullie je hele leven lang bepaalde muziekstukken hadden die je geest verhieven en je hielpen erop af te stemmen – hoewel je het misschien niet met je uiterlijke geest herkend hebt – niettemin hielp de muziek je om af te stemmen op een vibratie die boven je gewone bewustzijnsstaat lag, je daarmee hielp af te stemmen op een vibratie die boven je voorwaarden lag. En dus als jij je opgewekter voelt door muziek, gebruik dan muziek. Vind de soort muziek die je opwekt, omdat het de stroom tot uitdrukking brengt, de stroom van de Rivier van Leven.

En luister er dan niet gewoon naar terwijl je aan het autorijden bent of de afwas of andere mondaine dingen doet. Mijn geliefden, ga zo af en toe een kamer in waar je alleen kunt zijn en niet gestoord wordt. Zet de muziek aan, doe het licht uit, ga op bed liggen zodat je de minste zwaartekracht voelt van je lichaam en laat de muziek je dan meenemen op zijn stroom tot jij je in je heilige plaats van onvoorwaardelijkheid voelt. Waarbij je plotseling het gevoel krijgt dat je achter de muziek het klokkenspel hoort dat het geluid van het leven zelf is. Wanneer je dat klokkenspel hoort, mijn geliefden, dat kosmische gezoen, dan heb je weer wat vergelijkingsmateriaal van wat liefde echt is wanneer het onvoorwaardelijk is.

En dus kun je dat gebruiken om een ander perspectief te krijgen op je leven en hoe voorwaardelijkheid dat gevoel van zweven, waarbij er niets is wat je in een bepaalde omstandigheid trekt, in een bepaalde rol en kostuum in het drama dat vergroot opgevoerd wordt in het materiële universum. Dit is niet escapisme – wanneer je haar gebruikt om niet simpelweg van je problemen weg te lopen, maar een ander perspectief op je problemen te krijgen, zodat jij kunt erkennen dat jij de problemen niet bent. Jij bent MEER. Want je hebt ervaren dat jij méér bent.

Mijn geliefden, denken jullie dat de theatrale minnaar waar ik het over had in een sublieme ruimte kan zweven? Nee. Want hij is te veel met zichzelf bezig en zijn eigen voorwaarden – die hij niet los kan laten. Maar jij wel, de echte jij kan onvoorwaardelijkheid ervaren. En enkel door dat te ervaren, zul je echt weten dat er iets meer is dan de voorwaardelijke wereld. En enkel wanneer je het weet, kun je naar het volgende niveau gaan om mee samen te smelten. Zodat je nu eerst jezelf ziet als het voorwerp van de liefde van de Goddelijke Minnaar en dan met die Goddelijke Minnaar versmelten, zodat je ziet – dat je de open deur bent door – de liefde (die zich) uit moet drukken aan al het leven.