Een Hulpmiddel om je Geest te verstillen

En dus, zal ik een poging ondernemen om je een eenvoudige, maar doeltreffende methode te geven om dat stil zijn te ervaren, mijn geliefden. Je kunt het op verschillende manieren benaderen. Maar het algemene idee is dat je elke dag even wat tijd opzij zet, of tenminste zo vaak je maar kunt. Ga naar een rustige kamer. Ga gemakkelijk zitten met je ruggengraat enigszins rechtop. En richt je aandacht dan naar binnen.

Onvermijdelijk zullen er gedachten naar boven komen. Val niet in de kuil door te denken dat om je geest te verstillen je de gedachten moet bestrijden, moet tegenhouden. Want door dat te doen, roep jij spanning in je geest op. En hoe kan je geest verstillen als jij je geest zelfs nog meer inspant? Veel mensen hebben talloze uren verspild door te mediteren op hoe je de geest verstild – en door dat te doen de strijd en het rumoer in de geest te versterken. In plaats daarvan is de aanpak simpel. Je weet dat onder elk oppervlakkig verschijnsel een onderliggende, diepere realiteit ligt. Als je naar je fysieke lichaam kijkt, weet je dat onder het zichtbare oppervlak organen en beenderen zijn. Maar de organen en beenderen bestaan uit cellen. De cellen worden gemaakt uit moleculen. De moleculen worden door atomen gemaakt. De atomen zijn als miniatuur zonnestelsels met elektronen die in een baan om de kern draaien. Maar tussen de elektronen en de kern is lege ruimte.

En dus, als je steeds dieper onder de oppervlakkige verschijnselen gaat, zie je dat je op den duur bij iets komt wat leeg is. Leeg. Er is daar niets. Geen elektron, geen neutron, geen proton. Geen moleculen. Geen ‘iets’.

Je kunt verschillende visualisaties gebruiken – misschien zelfs deze die ik net gegeven heb. Misschien kun je een rivier visualiseren en hoe die voortdurend beweegt, maar dat er nog steeds, tussen de molecules, lege ruimte is. Buiten de stroom van hert water om is er een stilzijn dat de achtergrond is van beweging.

Want beweging moet de beweging zijn in relatie tot iets, zoals je heel goed weet dat een heel langzame beweging – waar het geen zin meer heeft om te vergelijken – niet door je zintuigen bespeurd kan worden. En dus is uiteindelijk alle beweging enkel mogelijk omdat er een achtergrond is van stilzijn.

Dus je zou in gedachten misschien kunnen mediteren op een rivier. En naarmate de gedachten opkomen, zie je dat ze als draaikolken in de rivier zijn. Maar als je erin gaat en verder, kom je op den duur bij stilzijn. Mijn punt is dat wanneer een gedachte opkomt, je hem dan niet probeert te bestrijden. Maar ook stroom je er niet mee verder. Je gaat erin. Je gaat erdoorheen. En je kijkt wat erachter zit.

Een andere gedachte kan het resultaat zijn. Kijk wat erachter zit. Als een andere gedachte opkomt, ga erin, ga erdoorheen. Kijk wat erachter zit. Blijf dit doen, mijn geliefden, en op den duur zul je een bepaalde mate van stilzijn bereiken.

Breng tijd door in het stilzijn
Blijf elke dag oefenen en je zult op een punt komen dat je snel het stilzijn in kunt gaan en ervaren dat achter, boven de stroom van gedachten er stilzijn is – een Aanwezigheid die je identiteitsgevoel vormt, je gevoel van Zijn, je gevoel dat ‘IK BEN’. En het is enkel omdat je dat gevoel hebt dat ‘IK BEN’ dat je gedachten kunt hebben die door je geest, door je wezen, komen. En dus door verder te gaan dan iedere gedachte, ieder gevoel, iedere sensatie in je geest, je bij die grond kunt komen die de kern Aanwezigheid is, je IK BEN Aanwezigheid.

En breng dan tijd door in dat stilzijn – zonder het te forceren, zonder het te willen, zonder vragen, zonder iets waar je voor bidt. Wees tevreden om enkel de Aanwezigheid te ervaren, mijn geliefden. Vraag nergens om, geen antwoorden, geen veranderingen. Wees er tevreden mee om de Aanwezigheid te ervaren. En wanneer je voelt dat het tijd is om uit het gevoel te gaan, neem dan even tijd om zachtjes naar de normale bewustzijnsstaat terug te gaan.

Dit is geen meditatie die lang hoeft te duren. En naarmate je er bedrevener in wordt, hoeft het elke dag maar een paar minuten in beslag te nemen. En daarna ga je gewoon weg en doet wat je iedere dag doet, zonder iets te verwachten, te vragen of te eisen. Maar je zult verbaasd staan hoe contact maken met de Aanwezigheid de grote omkering kan zijn om nieuw gedachten, nieuwe perspectieven, nieuwe ideeën in je uiterlijke geest te brengen. Ideeën waarvan je beseft dat zij geen deel vormen van het algemene evenwicht dat in de atmosfeer van deze aarde hangt uit het massabewustzijn, maar van een hoger rijk komen, een bepaalde mate van oneindigheid in zich hebben – en het je daarom mogelijk maken om in die creatieve stroom te zijn om nieuwe oplossingen, nieuwe perspectieven, aan te dragen.

En dan als jij je op die Aanwezigheid afstemt, kun je ook het gevoel bij je hebben van dat stilzijn. Je zult op een punt komen dat je kunt beginnen te spreken vanuit stilzijn. Zodat je woorden niet uit de rust van je eigen geest komen of het collectieve bewustzijn, die proberen een of ander vorm van rust te neutraliseren. (In plaats daarvan) stromen ze van een diepgaander niveau; ze zijn met iets doordrenkt. Ze zijn doordrenkt met een Aanwezigheid en daardoor bereiken ze mensen op een dieper niveau. Want ze raken hen in hun hart en helpen hen om verder te zien.

Er zit soms enige waarde in mensen uitdagen op een heel directe en confronterende manier. Voor enkelen van jullie is dit een natuurlijk uitdrukkingsvorm, tenminste op je huidige niveau. Ik zeg daarmee niet dat jullie je allemaal op dezelfde manier moeten uitdrukken. Ik zeg gewoon dat allen van jullie het potentieel hebben om je Aanwezigheid op een bepaalde manier uit te drukken, zodat er meer achter de woorden zit dan enkel de woorden en de lineaire geest. Zodat ze doordrenkt zijn met iets wat echt is, mijn geliefden.