WIN19: Aartsengel Michaëls Invocatie voor Rusland

Noot: Deze invocatie is in het Russisch vertaald. De Russische versie is voor Russen en daarom staan daarin woorden zoals ‘wij’ en ‘ons’. Deze Nederlandse versie is voor mensen die geen Russisch spreken en daarom worden hier de woorden ‘zij’ en ‘hen’ gebruikt, omdat je oproepen doet voor het Russische volk.

 

Deel 1

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Geliefde Aartsengel Michaël, ik draag deze invocatie op aan de manifestatie van Gods wil en Gods koninkrijk in Moeder Rusland om de Russen te bevrijden van alle krachten van het totalitarisme en … (Beschrijf de situaties en omstandigheden die je wilt dat Aartsengel Michaël en zijn engelen oplossen.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden dat jouw koninkrijk door ons in Rusland wordt geopenbaard. Wij aanvaarden onze verantwoording om jouw Wil op aarde te openbaren zoals die in de hemel geopenbaard is.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoording voor ons leven en onze planeet. Wij beloven ons boven de verzoekingen van het lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig in Rusland geopenbaard zijn. Amen.

Aartsengel Michaël, neem gezag over alle duistere geesten in Moeder Rusland
In naam van Jezus Christus en met het gezag van mijn Christuszelf geef ik nu Aartsengel Michaël het volledige gezag om de leiding te nemen in Moeder Rusland om alle duistere geesten die haar, haar zonen en haar dochters van hun spirituele licht beroven, te binden en verteren. Daarom beveel ik:

1. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid bij mij en vorm een ondoordringbaar schild rondom mijn energieveld en het energieveld van alle Russen. Bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere krachten van angst. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van alle angst dat zij niet goed genoeg zijn, dat zij niet capabel zijn om zichzelf te regeren of dat God hen niet gunstig gezind is. Help hen hun ware identiteit te accepteren als zonen en dochters van God die zichzelf kunnen regeren door de Christusgeest in hen.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer der Engelen,
Jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen zeggenschap over ons leven
en openbaren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten van zowel hoogmoed als inferioriteitsgevoel. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van alle manipulatie door de machtselite die ervoor zorgt dat zij geloven dat het communisme vrede en geluk over de hele wereld verspreidt. Help hen in te zien dat het gemenebest waar zij naar verlangen, alleen kan tot stand kan komen door middel van de Christusgeest. Help hen te accepteren dat zij gelijk zijn aan alle andere zonen en dochters van God en dat Moeder Rusland haar plek als gelijke onder de naties kan innemen door de Bruid van Christus te worden.

3. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en de duistere geesten van boosheid. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van al hun boosheid op God en elke geneigdheid om iemand anders te zoeken die ze de schuld kunnen geven van hun ellende en zelfs de wens om andere naties de schuld te geven en te straffen. Help hen te accepteren dat zij zonen en dochters van God zijn en dat zij de macht van God en de volmaakte visie van Christus kunnen gebruiken om een betere toekomst voor Rusland te creëren.

4. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten van depressie in Rusland. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van elk gevoel dat er nooit iets verandert, dat zij hun verleden niet kunnen ontstijgen en dat Rusland gedoemd is te mislukken. Help hen te accepteren dat met God alles mogelijk is en dat Moeder Rusland aan haar verleden zal ontstijgen en een mooie toekomst krijgt volgens de Christusvisie.

5. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten van wanhoop. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van elk gevoel dat zij op een of andere manier tekortschieten, dat zij zichzelf niet kunnen regeren en dat zij machteloos zijn om hun toekomst te verbeteren. Help hen te accepteren dat zij alleen machteloos zijn als ze de macht van God binnenin hen negeren. Help hen elke geneigdheid te overwinnen om het op te geven zonder het te proberen, zodat Christus door hen heen zal overwinnen in Moeder Rusland.

6. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten van passiviteit. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van het gevoel dat ze niet de leiding over hun natie kunnen nemen, het gevoel dat iemand Rusland moet besturen en dat zij sterke leiders nodig hebben om hen te vertellen wat ze moeten doen. Snijd hen los van de leugen dat het individu niet het verschil kan maken en help hen te accepteren dat één Christuswezen een hele natie kan verheffen. Help hen te accepteren dat zij met de Christusgeest de leiding kunnen nemen over hun natie en hun lot.

7. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten van onverantwoordelijkheid. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van elk gevoel dat zij geen verantwoording voor hun situatie hoeven te dragen, dat zij de staat of krachten van buitenaf de schuld kunnen geven van hun ellende en dat één enkel persoon niet het verschil kan maken. Help hen te accepteren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun situatie, omdat zij de macht van God binnenin hen hebben genegeerd. Help hen te accepteren dat zij de eerste stap moeten doen en God het gezag geven de leiding over hun natie te nemen. Help hen te accepteren dat iedereen belangrijk is in de ogen van God en dat door de Christusgeest door hen heen te laten werken, zij het verschil maken voor de toekomst van Rusland.

8. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten van onverschilligheid. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van elk gevoel dat niets er toe doet, dat er geen God, geen hogere waarheid is of morele principes zijn. Help hen te accepteren dat zij het gezag in Rusland hebben en dat de natie zal opkomen of neergaan door hun keuzes. Daarom moeten zij de waarheid en de juiste moraal met behulp van de Christusgeest zoeken.

9. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle draaikolken van energie en duistere geesten die verslavingen veroorzaken. Snijd de zonen en dochters van Moeder Rusland los van alle verslavingen, vooral aan wodka, tabak, seksuele promiscuïteit en onzuiver voedsel. Help hen te accepteren dat het leven de moeite waard is en dat het dus belangrijk is dat zij hun lichaam en geest tegen vernietiging beschermen. Help hen het belang in te zien van zichzelf zuiver houden, zodat zij de open deur kunnen zijn voor de Christusgeest.

 

Deel 2

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red alle Russen anders komen zij om! (3x).
Aartsengel Michaël, red alle Russen van het doodsbewustzijn waardoor zij zichzelf als een sterfelijk menselijk wezen beschouwen dat van hun God gescheiden is.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij beschermer van ons Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van de vrije wil die ik van God heb gekregen, verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden van de leugens van de antichrist die mijn ziel omhuld hebben, zodat ik gevangen zit in een spinnenweb van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt. Aartsengel Michaël, ik ben bereid het doodsbewustzijn te ontstijgen en vrij te zijn de waarheid van de Christus te zien en de stralende werkelijkheid van God. Ik ben bereid mijn God te zien en niet meer als menselijk wezen, maar als het spirituele wezen dat ik echt ben, te leven.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke levensgevoel te verliezen, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, dat wordt gebaseerd op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben bereid mij maar op één doel te richten, zodat ik aan de subtiele leugens van het kromme denken voorbij kan zien en met het Licht van Christus word gevuld. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen van deze wereld op te geven en de beperkingen die zo echt lijken. Ik ben er klaar voor dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te winnen en mijn ware identiteit als zoon/dochter van God te aanvaarden.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het licht van Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen van deze wereld de werkelijkheid van mijn God is en daarom beloof ik nooit meer een verschijnsel op deze wereld als permanent te beschouwen. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij. Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

 

Aartsengel Michaël, neem gezag over de archieven uit het verleden van Moeder Rusland
In naam van Jezus Christus en met het gezag van mijn Christuszelf geef ik Aartsengel Michaël nu het volledige gezag om de leiding te nemen over Moeder Rusland en alle karmische archieven en alle draaikolken met energie van een verkeerde kwaliteit die Moeder Rusland belasten en haar zonen en dochters in een neerwaartse spiraal gevangenzetten, te verteren. Daarom beveel ik:

1. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden die het misbruik van macht bevatten door de Russische Tsaren. Verteer alle archieven van lijfeigenschap en snijd het Russische volk los van elk gevoel dat zijn achterlijk zijn en niet in staat zichzelf te regeren. Snijd alle Russen los van elke geneigdheid om zich aan het verleden vast te klampen, omdat ze het gevoel hebben dat het gisteren altijd beter was dan vandaag. Snijd hen los om de toekomst met de Christusvisie te omarmen.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer der Engelen,
Jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen zeggenschap over ons leven
en openbaren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van de Bolsjewistische revolutie en de moord op de laatste tsaar en zijn gezin. Verteer alle archieven van de verschrikkingen en het vermoorden van iedereen die tegenstand bood aan de communisten. Snijd alle Russen los van elke angst om op te komen voor het goede. Help hen de geneigdheid te overwinnen hun hoofd te buigen voor een meedogenloze leider, zodat zij de leiding kunnen nemen over hun natie en hun lot door middel van de macht van God binnenin hen.

3. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van Vladimir Lenin en zijn terreurregering. Verteer alle archieven van het misbruik van macht door Lenin en de leugens van de antichrist die door hem werden verspreid. Verteer elke cultus rondom de persoon Lenin en alle pogingen hem tot een god te verheffen. Vernietig de draaikolk van kwaad die boven het Rode Plein en Lenins mausoleum geconcentreerd is. Snijd alle Russen los van alle communistische/marxistische leugens en het geloof dat de staat voor hen zal zorgen.

4. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van Joseph Stalin en de massamoord op zijn eigen volk. Verteer alle archieven over het doden van  miljoenen mensen die tegen Stalin of het communisme waren. Verteer de archieven die gaan over het zenden van alle vijanden van de staat naar werkkampen in Siberië. Vernietig het bewustzijn dat het aanvaardbaar vindt dat je juist degenen doodt die zich tegen de staat verweren. Snijd alle Russen los van elke angst om hun leven te verliezen in Christus’ naam. Help hen de liefde van Christus krijgen, zodat de macht van God binnenin hen alle totalitaire krachten zonder geweld of bloedvergieten kunnen omverwerpen.

5. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van de Grote Patriottische Oorlog en het immense verlies van levens onder het Russische volk. Verteer alle archieven van Russische leiders die bereid zijn een ongelimiteerd aantal mensen van het Russische volk op te offeren om een overwinning te behalen of het communisme te behouden. Snijd alle Russen los van het gevoel dat het individu waardeloos is en help hen te accepteren dat zij oneindig veel waard zijn in de ogen van God. Herstel het respect voor het individu als zoon of dochter van God.

6. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van het communisme en het geloof dat de staat ieder aspect van het leven kan plannen. Verteer alle archieven van het geloof dat menselijke wezens God niet nodig hebben, maar een maatschappij kunnen opbouwen zonder zijn macht. Snijd alle Russen los opdat zij kunnen inzien dat ze altijd zichzelf vernietigen wanneer zij de macht van God binnenin hen weigeren te gebruiken. Snijd hen los van alle illusies opdat ze kunnen zien dat het ware gemenebest zich alleen maar kan manifesteren wanneer Rusland door Christus wordt geregeerd en niet door de mens.

7. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van economische ongelijkheid en de geneigdheid van een machtselite om het Russische volk te exploiteren. Verteer alle archieven van het misbruik van economische macht om de mensen als slaaf in te lijven en een hele kleine elite onbeperkte macht, rijkdom en privileges te geven. Snijd alle Russen los van de illusie van het communisme opdat ze kunnen inzien dat het gewoon wordt opgelegd als een andere vorm van economische slavernij dan die hen door de tsaren en de feodale heren werd opgelegd. Snijd alle Russen los van de illusie dat zij Gods overvloed niet waard zijn opdat zij economische vrijheid kunnen opeisen. Help hen te accepteren dat het Christusbewustzijn de sleutel is tot het overvloedige leven.

8. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden van de droom om wereldvrede te brengen met het communisme en militaire macht. Verteer alle archieven van het misbruik van macht door communistische militaire leiders. Snijd alle Russen los van de illusie dat zij met geweld vrede kunnen brengen. Help hen te accepteren dat het een hele natie niets oplevert als ze de hele wereld verovert, maar haar ziel verliest. Help hen te accepteren dat zij andere naties niet hoeven te veroveren, maar dat zij de strijd in zichzelf moeten overwinnen, zodat Christus binnenin hen ware vrede kan brengen.

9. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle archieven uit het verleden dat het Russische volk onwetend of inferieur is, waardoor zij denken dat ze sterke leiders nodig hebben om hen te vertellen wat zij moeten doen. Verteer alle archieven van hun onwil om de verantwoording voor zichzelf en hun natie te nemen, wat ervoor zorgt dat zij passief blijven en weigeren zichzelf te regeren. Snijd alle Russen los opdat ze kunnen inzien dat de sterke leider die zij nodig hebben de Christus binnenin hen zelf is. God is de ware leider van Moeder Rusland.

 

Deel 3

Ik eis Moeder Rusland voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart eis ik Moeder Rusland voor God en de geascendeerde meesters op. Ik zal de krachten van de antichrist Moeder Rusland niet laten vernietigen in hun poging te bewijzen dat God ongelijk had door ons vrije wil te geven. Ik zal hen niet zielen laten vernietigen in hun hoogmoedige zoektocht naar wraak op God. Daarom gebruik ik mijn vrije wil om de waarheid van de Christus te kiezen boven de leugens van de antichrist.

Geliefde Aartsengel Michaël, stuur miljarden Engelen van de Blauwe Vlam om alle Russen van de leugens van de antichrist, het doodsbewustzijn en de sluier van gescheidenheid los te snijden. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle Russen en help hen aan de dualiteit van het menselijke denken voorbij te zien opdat zij vrijelijk kunnen kiezen wie zij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle zielen van angst te bevrijden. Ik roep op dat alle zielen de mogelijkheid krijgen een volledig vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het bewustzijn van het leven. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik naar de vier windstreken van Moeder Rusland:

KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Aartsengel Michaël, bind de zielen die de dood verkiezen en verwijder hen van de aarde, zodat ze de mensheid niet mee ten onder kunnen sleuren naar hun eigen gecreëerde hel. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die het leven verkiezen, zodat zij het Christusbewustzijn kunnen openbaren en de open deur worden om Gods koninkrijk in Moeder Rusland te brengen.

Ik roep Aartsengel Michaël op en ik roep de kracht van het licht in zijn reservoir boven het Rode Plein op. Ik beveel dat deze niet te stuiten kracht van licht alle totalitaire krachten verteert die Moeder Rusland en haar volk als slaaf inlijft. Ik eis Moeder Rusland voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning van Rusland. Amen.

 

Aartsengel Michaël, neem de leiding over elke vorm van corruptie in Moeder Rusland
In naam van Jezus Christus en met het gezag van mijn Christuszelf geef ik Aartsengel Michaël het volledige gezag om de leiding te nemen over Moeder Rusland en elke vorm van corruptie te verteren die door de krachten van de antichrist is gecreëerd, die proberen Moeder Rusland in hun macht te krijgen en haar zonen en dochters gevangen te zetten met behulp van hun totalitaire macht. Daarom beveel ik:

1. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht op de hoogste niveaus in de Russische regering en in alle plaatselijke vormen van bestuur. Neem de leiding over alle pogingen om Rusland in een totalitaire staat te veranderen, door het communisme door een andere vorm van dictatorschap te vervangen. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer der Engelen,
Jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen zeggenschap over ons leven
en openbaren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in alle aspecten van de Russische economie. Neem de leiding over alle pogingen om de economie te manipuleren door het geld van het volk af te pakken en het in handen van een kleine elite te geven. Neem de leiding over alle pogingen om de staat weer eigenaar van de productiemiddelen te maken. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

3. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in het Russische leger. Neem de leiding over al het misbruik van soldaten en alle pogingen om het nucleaire arsenaal van Rusland weer op te bouwen met de bedoeling internationaal blackmail te plegen. Neem de leiding over alle risico’s dat nucleaire wapens in verkeerde handen vallen. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

4. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in de Russische geheime dienst. Neem de leiding over degenen die geheimhouding gebruiken als excuus om de mensenrechten te schenden en Rusland weer in totalitaire staat te veranderen. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

5. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in de Russische media en het schoolsysteem. Neem de leiding over alle pogingen de vrije meningsuiting en het controleren van de informatie die Russische volk krijgt, te vernietigen. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

6. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in de Russische economie. Neem de leiding over al het misbruik van economische vrijheid en het formeren van een maffia of ondergrondse economie. Neem de leiding over alle pogingen om gelijke economische kansen voor alle Russen af te pakken. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

7. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in de Russische gemeenschap die de wetten handhaven. Neem de leiding over alle krachten die de politie omkopen om aan misdaden te ontkomen. Neem de leiding over het smokkelen van drugs naar Rusland. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

8. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in de Russische wetenschappelijke gemeenschap. Neem de leiding over al het misbruik van de wetenschap om een ideologie te verspreiden die anti-god is en daardoor de waarde van het menselijke leven loochent. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

9. Aartsengel Michaël, ontmasker, vernietig en verteer elke vorm van corruptie en misbruik van macht in het kerkelijke leven in Rusland. Neem de leiding over alle krachten die proberen de Russisch orthodoxe kerk in de enige religie te veranderen die is toegestaan, waardoor het tot een instrument wordt waar de regering macht over heeft. Neem de leiding over de vervolging van andere religies en de poging hun godsdienstvrijheid af te nemen. Verteer het rookgordijn dat deze corruptie en manipulaties verbergt. Maak het Russische volk bewust van wat er in het geheim gebeurt en help hen te accepteren dat alleen God de macht heeft hun problemen op te lossen. Daarom geef ik nu God het gezag om de leiding te nemen over alle aspecten van de Russische maatschappij.

 

Deel 4

Maak het Russische volk ervan bewust dat ze het leven moet beschermen
Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid in Rusland en zend miljarden engelen van de Blauwe Vlam om alle mensen van de noodzaak bewust te maken dat ze het leven overal waar het misbruikt en vernietigd wordt, moeten beschermen. Snijd alle Russen los van de willoosheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomt dat ze inzien dat mensen vanaf de wieg tot het graf misbruikt worden. Snijd alle Russen los van de emotionele wonden, ongevoeligheid en het opgaan in zichzelf, wat hen verhindert te zeggen: “Tot zover en niet verder, ik zal niet langer toestaan dat het leven in Moeder Rusland misbruikt wordt!”

Aartsengel Michaël, maak de mensen ervan bewust dat ze zich los kunnen maken van de machtselite die het leven misbruikt en de mensen behandelt als gebruiksgoederen of als schaakstukken in hun nooit eindigende spel om macht en controle. Help hen zich eruit los te maken en een onafhankelijk en uitverkoren volk te worden, een volk uitverkoren door God, omdat ze het leven hebben gekozen, uitverkoren om het leven te beschermen tegen de duistere krachten die deze planeet afschuimen op zoek naar wie ze kunnen verslinden.

Aartsengel Michaël, licht de mensen voor over de kracht van vrije wil opdat zij kunnen beseffen dat jij bereid bent alle duisternis uit Moeder Rusland te verwijderen, maar dat je pas kunt handelen als zij bereid zijn zich los te maken uit de duisternis door die geest in hen te laten zijn die ook in Christus Jezus was. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle mensen in Moeder Rusland te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN! (4x)

Word wakker en bescherm het leven in de baarmoeder tegen abortus, geweld en drugs. Bescherm alle kinderen tegen seksueel en emotioneel misbruik, kinderprostitutie en slavenarbeid. Bescherm de tieners tegen drugs, pressie van gelijken en de ‘Als het goed voelt, doe het dan’-cultuur. Bescherm volwassenen door zich niet te laten behandelen als oud vuil en zich niet door de machtselite als pion te laten gebruiken. Bescherm de ouderen om niet als nutteloos aan de kant gezet te worden in plaats van hun wijsheid constructief te gebruiken. Bescherm al het leven tegen de beledigende denkwijze dat niets ooit genoeg of goed genoeg is.

Word wakker en neem de macht van je vrije wil terug en geef Aartsengel Michaël en de geascendeerde meesters dan de macht alle duisternis te verwijderen en openbaar Gods koninkrijk in Rusland! Ik eis de Moeder Rusland voor God op en ik aanvaard Jezus Christus als de spirituele Koning van Rusland, nu en eeuwig. Amen.

 

Aartsengel Michaël, neem de leiding over de machtselite in Rusland
In naam van Jezus Christus en met het gezag van mijn Christuszelf geef ik Aartsengel Michaël nu het volledige gezag om de leiding te nemen over de machtselite in Moeder Rusland en de krachten van de antichrist die Moeder Rusland proberen in hun macht te krijgen en haar zonen en dochters tot hun slaaf te maken, te vernietigen en te verteren. Daarom beveel ik:

1. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die gelooft dat zij beter dan God weet hoe alles gedaan moet worden. Ontmasker de elite en verteer de elite die is opgegroeid door in de communistische leugen te geloven dat de mens God niet nodig heeft en daarom gelooft dat zij het recht hebben zich als goden op aarde te gedragen, smachtend naar de absolute macht die zijn weerga niet kent. Snijd het Russische volk los van deze totalitaire macht.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer der Engelen,
Jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen zeggenschap over ons leven
en openbaren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die probeert de ongelijkheid in de Russische samenleving te handhaven en te vergroten door een kleine elite heel rijk te laten worden, terwijl de meeste mensen geen werk kunnen vinden of in armoede leven. Ontmasker en verteer alle pogingen om Rusland te manipuleren om een nieuwe revolutie te beginnen die het fundament legt voor een zelfs nog totalitairder regime. Snijd het Russische volk los van de droom dat de staat en de machtselite de plaats van God kunnen innemen. Help hen zich bewust te worden van het feit dat zij de leiding moeten nemen over hun natie door de macht van God binnenin hen.

3. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die de regering gebruikt om het Russische volk aan onrechtvaardige wetten te onderwerpen die speciale privileges aan de elite geven. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen te voorkomen dat er een echte democratie in Rusland komt. Snijd het Russische volk los om zich te bevrijden van de elitaire regering, en help hen zich te verweren tegen de onrechtvaardige en manipulatieve wetten, zodat God door hen heen kan werken en Godbestuur in Moeder Rusland kan brengen.

4. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die het monetaire systeem gebruikt om het Russische volk te onderwerpen en alle rijkdom in handen van een kleine elite te concentreren. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen de vrije markteconomie in Rusland te vernietigen die proberen de staat weer de macht over de economie in handen te geven en te voorkomen dat kleine bedrijven opkomen. Snijd het Russische volk los van alle onrechtvaardige economische manipulaties opdat God door hen heen kan werken en het overvloedige leven op aarde kan brengen.

5. Aartsengel Michaël, bind de internationale machtselite die het banksysteem gebruikt in een poging de macht in handen te krijgen over de Russische economie. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen de macht in Rusland te grijpen door Rusland zo te manipuleren dat ze een derde wereldoorlog begint. Snijd de mensen los om zich te bevrijden van de oorlogsmachine, zodat ze aan hun bloedige verleden kunnen ontstijgen en echte vrede in Rusland brengen.

6. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die de media en de onderwijsinstellingen gebruikt om mensen te onderwerpen door hen verkeerde informatie te leveren en hun cultuur te degraderen. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen te voorkomen dat het Russische volk weet hoe de machtselite het communisme heeft gebruikt om mensen tot slaaf te maken. Snijd het Russische volk los van alle verkeerde informatie en de onterende cultuur die mensen tot dieren degradeert door leeg vermaak zonder schoonheid, moraal of waarden. Help hen alle foute informatie te herkennen en laat God alle leugens in de Russische samenleving en cultuur blootleggen.

7. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die hun machtspositie gebruikt om de spirituele groei van mensen af te breken door een eindeloze zoektocht naar status, geld en macht of door het materialisme, drugs, alcohol, seks, pornografie en alle andere vormen van verslaving. Snijd het Russische volk los van de leugen dat materiële overvloed en uitspattingen automatisch tot geluk zullen leiden. Help het Russische volk zich te verweren tegen het materialisme, zodat God door hen heen kan werken en Moeder Rusland in een beter podium voor de ascensie van zielen kan veranderen.

8. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die hun positie gebruikt om de spirituele missies van mensen af te breken door volledig gebrek aan respect voor individuele vrijheid en mensenrechten. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen mensen te onderwerpen door onrechtvaardige gevangenschap, schulden, slavenarbeid, prostitutie, sociale technieken of politieke, religieuze en culturele hersenspoeling. Snijd het Russische volk los om zich te bevrijden van alle pogingen hun rechten die ze van God hebben gekregen, af te pakken. Help hen zich te verweren tegen alle pogingen om de vrijheid te vernietigen opdat God door hen heen kan werken om een vrije en rechtvaardige maatschappij veilig te stellen met gelijke kansen voor iedereen.

9. Aartsengel Michaël, bind de machtselite die hun positie gebruikt om het Russische volk te onderwerpen door een volledig gebrek aan respect voor de onschendbaarheid van het menselijke leven. In het bijzonder roep ik op degenen te binden die proberen te voorkomen dat zielen aan hun goddelijke plan voldoen door geboortebeperking, abortus, werkloosheid, armoede, lage pensioenen, een slechte gezondheidszorg en slechte sociale voorzieningen. Snijd het Russische volk los van elk gevoel van hopeloosheid en wanhoop, elk gevoel dat zij niet bij machte zijn hun toekomst te verbeteren. Help hen in opstand te komen tegen alle pogingen om het leven te vernietigen opdat God door hen heen kan werken en het juiste aantal Russen kan laten incarneren.

 

Deel 5

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen met de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van duistere geesten en duistere energie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van spirituele slavernij onder de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Russen los snijden van materiële slavernij onder de machtselite.

Ik kies ervoor om één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite in Moeder Rusland bindt.

 

Wees gegroet Maria (9x herhalen)

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Ik aanvaard dat Moeder Maria mij en alle Russen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder hult. Ik aanvaard dat ik het helemaal waard ben die liefde te ontvangen en ik neem haar in mijn wezen op. Ik laat deze volmaakte liefde mijn angsten en andere onvolmaakte gevoelens verjagen. Ik aanvaard dat mijn ziel eindelijk vrij is om op alle situaties met liefde te reageren. Ik aanvaard dat ik een zon ben die goddelijke liefde uitstraalt naar iedereen die ik ontmoet. Ik aanvaard dat zolang Gods liefde door mij heen stroomt, die alles verteert wat er niet aan gelijk is: die verteert alle krachten van antiliefde in Moeder Rusland.

Moeder Rusland, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam mij, mijn gezin en alle Russen omringen met een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle giftige energie die ons door de krachten van deze wereld toegezonden worden. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle haat, alle reacties en wraak van de krachten van de antichrist die kwaad zijn wanneer wij deze invocatie opzeggen. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in mij bindt, mijn menselijke ego, zodat de prins van deze wereld wanneer hij komt, niets bij mij vindt. Ik geef mijn antizelf op en aanvaard dat hij verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat mijn antizelf, nu en eeuwig, vervangen wordt door mijn Christuszelf. Door de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het koninkrijk van God in Moeder Rusland geopenbaard wordt. Dit wordt geopenbaard door de oneindige macht van God die door mijn IK BEN Aanwezigheid heen werkt en de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël. Amen.