Er bestaat geen enkel systeem dat alle problemen oplost

Lanello, 2 november 2008

UIT: Kan een door Mensen gemaakt Systeem het Beloofde Land op Aarde brengen?

Jullie hebben de heerschappij over de aarde
We zijn echt geen menselijke wezens, en jullie zijn echt geen menselijke wezens – tenzij je dat denkt. Want dan moeten we natuurlijk buigen voor je vrije wil en je laten denken dat de machtselite macht over je heeft – terwijl jullie in werkelijkheid de medescheppers zijn. Jullie zijn degenen die het gezag van God gekregen hebben om heerschappij over de aarde te hebben. Begrijpen jullie dit, mijn geliefden?

De gevallen engelen kregen nooit het gezag van God om heerschappij over de aarde te hebben. Ze kunnen beweren dat ze dat gezag gekregen hebben – sommigen geloven dat het hele materiële universum ten behoeve van hen geschapen werd; dit is niet het geval. Het is gewoon weer een redenering van het dualiteitsbewustzijn. Ze kregen nooit het gezag over deze planeet. JULLIE hebben het gezag over deze planeet gekregen.

Maar toen jullie dat gezag niet aannamen, toen werd de gevallen wezens toegestaan hier te incarneren. En dat werd toen het probleem, waardoor mensen nog meer verwikkeld raakten in het bewustzijn van geen verantwoording en gezag willen nemen. In plaats daarvan wilden ze dat de blinde leiders – die beweren dat ze het allerhoogste gezag hebben – ze naar het beloofde land zouden leiden – en niet erin slagen te beseffen dat ze nooit in dat beloofde land zouden aankomen. Want tegen de tijd dat ze weer incarneerden, waren ze de nutteloze zoektocht naar het beloofde land vergeten waar ze de laatste 30 incarnaties of meer doorheen gegaan waren.

De traditionele doctrines in de religie, politiek en wetenschap
En toch zie je in het tijdperk van tegenwoordig dat er mensen zijn die beginnen te beseffen dat het Beloofde Land zelfs hier niet op aarde gevonden kan worden, dat er iets meer moet zijn bij deze zoektocht naar het Beloofde Land die voor ieder mens integraal is. En zodoende beginnen ze te onderzoeken of ze het inderdaad in de christelijke hamel kunnen vinden, zoals 2000 jaar geleden beloofd is. Of dat iemand het ooit kan vinden, omdat het niet bestaat zoals beweerd wordt door het materialisme of het Marxisme.

Of dat er echt wel meer is, of het echt mogelijk is om een heel ander rijk te vinden dat niet gedefinieerd wordt door menselijke ideologieën of doctrines of dogma’s – die mooi zijn aan de buitenkant, maar die aan de binnenkant net gewitte graven zijn die gevuld zijn met de beenderen van de doden, mijn geliefden. Want dat is waar ze van gemaakt zijn: de botten van dode mensen – degenen die gevuld zijn met de doodsheid van het bewustzijn van de antichrist en die hun verkeerde leringen, hun ideologieën, nu al eeuwen naar buiten brengen.

Ah, mijn geliefden, het is een opluchting dat zoveel mensen in Europa begonnen zijn met de hele verlokking van de Marxistische filosofie te transcenderen. Want ik moet je zeggen dat er bijna geen verkeerde leringen op aarde zijn die meer buiten de werkelijkheid staan dan de leringen van het Marxisme. Hoewel zoals met alle verkeerde leringen, er een paar juiste opmerkingen in staan, die zo vervormd zijn dat het bijna een wonder is dat iemand zo een ingewikkelde vervorming heeft kunnen bedenken. De waarheid in iets vermommen dat zo moeilijk te begrijpen is dat bijna iedereen die het leest met zijn eigen interpretatie komt. Wat natuurlijk onderdeel vormt van het ontwerp – opdat allen een rechtvaardiging vinden voor hun eigen egoïstische neigingen, die door deze ideologie gerechtvaardigd worden. Zoals je bij Lenin en Stalin gezien hebt, die de volmaakte rechtvaardiging gevonden hadden, mijn geliefden.

De essentiële vraag voor spiritueel Europa
En wat we dus zien, is dat we nu een groeiend aantal mensen in Europa hebben die deze traditionele benaderingen beginnen te onderzoeken. En waar jullie de visie voor moeten handhaven, is dat ze verdergaan met dat onderzoeken en ze daadwerkelijk beginnen te onderzoeken of er een door mensen gemaakt systeem is dat het Beloofde Land op aarde brengt, dat het Beloofde Land naar dit werelddeel brengt.

Is het mogelijk een systeem te creëren dat automatisch het Beloofde Land brengt? Dat is de essentiële vraag voor de top tien procent waar de mensen in het Europese werelddeel over moeten nadenken. Dit is de essentiële vraag, mijn geliefden. Want zie je niet dat de werkelijkheid hier is – zoals we verschillende malen in verschillende contexten hebben uitgelegd dat er geen absoluut systeem is? De waarheid is dat jullie medeschepper zijn. Het is de bedoeling dat jullie iets naar buiten brengen dat je samen schept, en creativiteit is spontaan. Creativiteit is spontaan. Creativiteit is geen systeem.

Creativiteit is een spontane uitdrukking van de Heilige Geest die waait waarheen hij wil en dat wat waait waarheen hij wil, past in geen enkel systeem. De Heilige Geest is geen systeem. Het is de Rivier van Leven die constant – niet alleen zoals een rivier op aarde stroomt – maar constant zelftranscendeert en méér wordt tijdens dat proces.

De essentie van creativiteit
Zodoende mijn geliefden, is dit de sleutel voor je eigen groei, voor je eigen transcendentie en dat je een manier vindt om invloed op de maatschappij uit te oefenen. Durf elk willekeurig systeem en alle systemen te onderzoeken die je dit of dat, of nog iets anders, beloven. Durf het te onderzoeken en maak de mensen ervan bewust dat de echte sleutel tot vooruitgang, de echte sleutel tot de Gouden Eeuw van Europa, daadwerkelijk creativiteit is.

En de essentie van creativiteit is dat je erkent dat je meer dan een menselijk wezen bent. En je laat de eigen Hogere Wezen zich door jou tot uitdrukking brengen, zoals Christus 2000 jaar geleden gedemonstreerd heeft toen hij zei: “Ik zelf kan niets doen, de Vader in mij doet het werk.” En toen liet hij de Vader het werk doen en de wonderen verrichten die hij gedaan heeft, zelfs al worden die tegenwoordig door velen ontkend.

Niettemin wensen wij niet de uiterlijke wonderen naar voren gebracht te zien worden. Wat we naar voren gebracht willen zien, zijn de ideeën, de inzichten die een nieuwe en hogere maatschappij naar voren zullen brengen – een nieuwe benadering van deze eeuwenoude problemen die onoplosbaar waren in het verleden omdat ze met precies dezelfde bewustzijnsstaat werden benaderd als die ze in de eerste plaats gecreëerd heeft.

Opnieuw, de concepten van de universele spiegel en wat je erop projecteert is wat naar je terugkeert. Dit zijn concepten, mijn geliefden, die mensen, tenminste veel mensen, tegenwoordig kunnen begrijpen, want ze zijn op innerlijke niveaus erop voorbereid.

Maar ze hebben een uiterlijk contact nodig dat ervoor zorgt dat de innerlijke voorbereiding doorbreekt naar hun bewuste geest. Waardoor je zult zien – wanneer je ze met de ideeën laat kennismaken – ze zeggen: “O, maar dat wist ik altijd al. Ik praat hier al jaren over, maar ik had het nog niet in de grotere context begrepen, ik zag het grotere plaatje niet, ik begreep niet helemaal wat ik aan het doen was.”

Bevestig wie je bent
En dit mijn geliefden, is de herkenning die je begint te krijgen wanneer jij jezelf volledig, zoals de Lady Meesters voor me gezegd hebben, om in de spiegel laat kijken en herkent wie je bent – niet als het beperkte menselijke wezen met gebreken, maar als het magnifieke spirituele wezen dat je bent. En bevestigt dat je het recht hebt hier te zijn, je hebt het recht je voeten stevig op de grond van dit werelddeel te planten en te eisen dat dit werelddeel veranderd wordt. Zodat het geschikt is om de geboorte van de Koning der Koningen te ontvangen – die niet uit de hemel komt en op een troon neerdaalt, maar als het Christuskind in het hart van miljoenen mensen. Dit is de transformatie die plaats moet vinden.

Het heeft al in zeker mate plaats gevonden door een democratie naar voren te brengen en veel andere ideeën, zoals de hele verlichtingsperiode. Die je zou kunnen bestuderen, mijn geliefden, om te zien hoe – na eeuwen beperking door de katholieke kerk en haar doctrines – plotseling de geest van het Europese volk bevrijd werd om deze uitbarsting van creativiteit naar voren te brengen. En dat kan zeker in dit tijdperk opnieuw gebeuren. Daar zoeken we naar.

Jullie zelf kunnen deel uitmaken van deze uitbarsting van creativiteit en er is nauwelijks iemand hier die niet het potentieel heeft, niet beslist alleen, maar als onderdeel van een groep, om deel te hebben aan het naar voren brengen van die nieuwe ideeën in diverse gebieden van de maatschappij.

Europa zit dicht bij een doorbraak
Dit is de werkelijkheid waar we voor staan, mijn geliefden. De werkelijkheid is dat Europa heel dicht is bij het doorbreken naar een geheel nieuw niveau van bewustzijn staat. Je kunt naar Europa kijken en het glas als half leeg zien. Je kunt de vele problemen zien en zelfs de smeulende conflicten. Maar dat is dan het parallelle universum waar je in verkiest te leven als jij je op het negatieve richt.

We vragen je te beseffen dat dat universum niet het enige universum is. We vragen je te erkennen dat het motto van alle echte pessimisten is: “Ik ben niet een pessimist, ik ben een realist.” Maar we vragen je te beseffen dat als je echt een realist bent, jij de eeuwige optimist bent. Want je weet dat alles wat in de materie gemanifesteerd wordt, uiteindelijk onecht is. En je weet dat het Ma-terlicht ogenblikkelijk een betere manifestatie kan manifesteren dan je nu ziet. Je weet dat de kracht van God alles kan overwinnen.

En mijn geliefden, het realisme is te beseffen dat hoewel er mensen zijn die vast zitten in de lagere bewustzijnsstaat, er een hogere bewustzijnsstaat is, er een alternatief is. En wanneer je ervoor kiest in dat hogere universum te leven, dan zul je degenen in de lagere universa mee optrekken.

Want zoals Jezus uitgelegd heeft, wanneer je de lat hoger legt, wanneer de top tien procent de lat hoger legt, nu dan zal die ook aan de onderkant verhoogd worden – en zo trek je een heel werelddeel omhoog. Net als de analogie die ik als Lanello meestal gaf, als je aan één hoek van een zakdoek trekt, zul je op den duur de hele zakdoek optrekken, want het zit allemaal aan elkaar vast, mijn geliefden.

Mensen in dit werelddeel zijn met elkaar verbonden in bewustzijn en er zijn maar een paar nodig die zich durven te verheffen, die samen de punt van de speer vormen en dan alle anderen mee omhoog trekken. Niet tegen hun vrije wil, mijn geliefden, maar om te demonstreren dat er een betere manier is – dat er een hoger parallel universum is dan waar de mensen zichzelf in zien leven – geef je ze de kans om te kiezen. En de overgrote meerderheid van de mensen zal het inderdaad beter doen als ze het beter weten. En ze hoeven je alleen maar te zien of horen spreken om het beter te weten en te erkennen dat zij het beter weten en dat er inderdaad een hogere werkelijkheid bestaat.