Tot jij iets zegt, zal de gouden Eeuw zich niet manifesteren

Veel van de mensen die aan zichzelf werken hebben fouten overwonnen, maar als ze niet bereid zijn zich over deze gebreken in de maatschappij uit te laten, zal de gouden Eeuw zich niet manifesteren

Gautama Boeddha, Rome, 14 februari 2010

UIT: Ik trek Ruimte terug uit het Bewustzijn van Boosheid op Vrouwen

Projecties van de geest
Ik heb beschreven dat, voortbouwend op de verhandeling van Saint Germain, datgene wat je niet onder ogen wilt zien in je eigen wezen iets wordt dat jij – zonder het te zien, zonder te zien dat je het doet – op andere mensen projecteert. Als je boosheid in je hebt, maar je hebt de tweelingen van boosheid in het bos achtergelaten om te sterven – want je wilt hen niet onder ogen komen en ermee omgaan – nu dan, die boosheid zal tot een boos ego uitgroeien. En de collectieve boosheid van een groep mensen zal groeien tot een collectief beest, dat op den duur zal trachten hun maatschappij of beschaving over te nemen.

Zoals Saint Germain beschreven heeft dat een vestaalse maagd bezwangerd raakte en geboorte gaf aan Romulus en Remus, die vestaalse maagd was –volgens de legende – bezwangerd door de God Mars, de God van de oorlog. En daardoor vertegenwoordigen Romulus en Remus de twee dualistische polariteiten die voortdurend met elkaar oorlog voeren. En zelfs hoewel ze proberen Rome onderling te verdelen, kon er geen vrede zijn, want geen van hen zou vrede kunnen hebben zolang er rivaliteit tussen hen was. En daardoor moest op den duur de ene de ander doden, maar dat betekende niet dat degene die overbleef vrede had. Want er kan geen vrede zijn door dit bewustzijn van boosheid en oorlogvoering.

En dus waartoe ik me inspan om hier uit te leggen, is dat wanneer je nog steeds iets in jezelf verloochent, je het op anderen projecteert. En zoals we onlangs hebben uitgelegd, is je waarneming niet passief. Het is een actieve waarneming die een projectie wordt, en wat je dus niet bereid bent in jezelf te zien, is wat je op anderen projecteert. En daarna zie je letterlijk met je geestesoog dat andere mensen boos zijn. Je ziet boosheid in hen – hoewel een paar van hen boosheid kunnen hebben – maar het is, in de eerste plaats, jouw projectie die je ziet. En dit is natuurlijk waarom je gevangen zit, zoals wij hier in Rome hebben uitgelegd en in vele andere verhandelingen, waarbij we dit van verschillende kanten benaderd hebben.

Niet bereid zijn man en paard te noemen
Maar er is een ander aspect dat ik hier zal aanpakken, want er zijn inderdaad mensen op aarde die bereid zijn geweest iets in zichzelf te zien. Er zijn miljoenen mensen die op het punt zijn gekomen dat ze bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken, zoals Christus het zei, en ten minste een of ander aspect van het dualiteitbewustzijn te zien. Toch moet ik je zeggen dat dit ontwaken tegengehouden wordt door een bepaalde bewustzijnsstaat, die niet aan de mensheid is opgelegd door de gevallen engelen in een laatste kuil poging om een wijd verbreid ontwaken tegen te houden.

Je ziet dat wanneer je een element van de dualiteit in je eigen wezen gaat erkennen – wat je misschien een gebrek of een fout in je eigen geest of karakter zou kunnen noemen – dan – zelfs al werk je het door, het opgeeft en je erboven verheft – is het erg gemakkelijk om te geloven in een giftig idee dat de gevallenen uitgezet hebben. En dat is, dat als je een gebrek in je eigen geest had – hoewel jij je erboven hebt geplaatst – je nog steeds tolerant moet zijn naar degenen die dat gebrek nog steeds vertonen. En daardoor moet jij er niets over zeggen, als je het in de maatschappij tentoongespreid ziet. Het is bij wijze van spreken een variant op het oude gezegde dat je denkt dat twee fouten het weer goed maken. En je denkt nu dat er iets fout is met wat je in de maatschappij ziet, maar als jij iets fout in jou hebt gehad, dan zou het verkeerde in jou je bereidheid om over dat foute in de maatschappij te praten, opheffen.

Daardoor zijn er vele, vele mensen die eerlijk aan zichzelf werken en grote vooruitgang hebben geboekt, bekeken vanuit het standpunt van ten minste een deel van de balk uit hun eigen ogen verwijderd hebben. Toch zijn deze mensen zo terughoudend geworden om erover te praten, hetzij tegen andere individuen of tegen een of ander collectief probleem, dat ze niet de invloed op de maatschappij hebben wat de bedoeling is dat ze die moeten hebben, hier in het Aquariustijdperk. Ik moet je zonder omhaal zeggen dat je geen manifestatie van een gouden eeuw zult zien, zolang degenen die aan zichzelf werken niet bereid zijn om erover te praten en zich openlijk richten op wat je in andere mensen en in de maatschappij ziet.

Dit is iets dat je bij bijna allen ziet die niet agressief zijn, de niet gewelddadige mensen – degenen die de eerlijke mensen zijn, degenen die de zachtmoedigen zijn, waar Jezus over sprak – wat jullie allemaal hebben. Je kunt in de beschrijving van deze boodschapper zien hoe hij door zijn transformatie ging in Israël, door te beseffen dat er iets was dat hij niet bereid geweest was te zien in de Joden, iets dat hij moest overwinnen in zichzelf en daardoor bereid was te zien, in staat was te zien, maar hij was niet bereid om dat vermogen te gebruiken.

Want zie je, zoals Jezus zei, verwijder eerst de balk uit je eigen oog – en dan zul je helder zien. En wanneer je de balk uit je oog hebt verwijderd, dan zul je die balk of die splinter in de ogen van anderen of in de maatschappij zien. Want wanneer je bereid bent geweest iets in je zelf onder ogen te zien, verloochen je het niet langer en daardoor projecteer je die boosheid niet langer, of wat je maar ziet in iemand anders. En als je het niet langer projecteert, dan is je waarneming niet vervuild door de projectie, door de ontkenning. En daardoor kun je duidelijk zien wat er omgaat in de geest van andere mensen, wat er in de maatschappij aan de hand is.

Hoe zullen de zachtmoedigen de aarde erven?
En dus, je ziet dat Jezus zei dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven. En de zachtmoedigen zijn degenen die bereid zijn aan zichzelf te werken, die bereid zijn iets in zichzelf te zien, om in de spiegel te kijken, om naar iets te kijken in hun eigen oog. Degenen die de zachtmoedigen zijn, maar hoe zullen zij de aarde erven? Niet door God die het hen gewoon komt geven, maar door bereid te zijn om het te overwinnen en daarna erover te praten om anderen te helpen het te overwinnen.

Ik heb het hier geen kritiek op. Ik spreek niet over veroordelen. Ik spreek niet over het beoordelen van mensen. Ik spreek niet over het beschuldigen van anderen dat ze ongelijk hebben of eisen dat mensen veranderen. Ik spreek over het aantonen dat er een hogere staat van bewustzijn is, het te tonen door het te leven. Maar ook door erover te praten en gewoon – zonder de beschuldigende energie, zonder enige boosheid, zonder schuld – maar in een rechtstreekse, liefdevolle manier erover praten en te zeggen: “Ik zie dit en dit en dit; en het is gewoon niet goed, het is niet nodig, niemand heeft er baat bij; het doet mensen slechts pijn, het doet jezelf pijn, het doet de maatschappij pijn op deze manier en deze manier en deze manier.”

Het is mogelijk, mijn geliefden – wanneer je aan jezelf gewerkt hebt dat je boosheid en angst tot een bepaald niveau overwonnen hebt – het is mogelijk om op een heel directe manier erover te praten, maar ook op een zeer niet emotionele – vanuit het standpunt van de lagere emoties – manier, op een manier die recht door zee is, waarbij je gewoon man en paard noemt. Je bent neutraal en objectief, en hoewel een paar zich beledigd kunnen voelen, zul je versteld staan van hoeveel mensen er willen luisteren. Want ze zijn niet gewend aan dit soort energie; ze zijn zo gewend aan de negatieve emoties van boosheid, schuld en de projectie.

En daarom, wanneer iemand erover praat zonder schuld te projecteren, of angst, of negatieve emoties, zullen ze met hun hart luisteren in plaats van enkel met hun emoties te luisteren – en daardoor de emotionele energie afwijzen die op hen geprojecteerd wordt en daarom zullen ze niet luisteren naar de waarheid achter de vibratie wanneer de vibratie niet zuiver is. En in vele gevallen, kunnen ze niet luisteren, omdat hun eigen emoties aangewakkerd zijn door de emotionele projectie die tegen hen komt. En daarom is hun geest overgenomen tot op het punt dat ze niet kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt achter de energie.