Democratie is een buitengewoon veeleisende regeringsvorm

Saint Germain, 22 maart 2010

UIT: Ik luid officieel het Begin van het Aquariustijdperk in – vang mijn Enthousiasme op

Besef dat de democratie de meest veeleisende vorm van regering is
Hiervoor moet je het gevallen bewustzijn overwinnen dat enkel de elite iets waardevols te zeggen heeft. Wat is er in jullie maatschappij gebeurd? Kijk eens een paar honderd jaar terug en je zult zien dat 99,9 % van de mensen geregeerd werd door een heel klein groepje mensen. Soms maar één man en een paar dozijn om die leider heen die een hele natie regeerden. Wat heb je tegenwoordig: democratieën.

Nogmaals, er is een tendens om te denken dat de regering moet regeren, de regering moet besluiten nemen en dus zijn mensen in Amerika en in andere democratieën voortdurend aan het jammeren en klagen over hun regering. Maar het is per slot van rekening hun regering.
Waar, mijn geliefden, kun je me een contract tonen waarin staat dat als je een democratische regering hebt, je alleen nog maar elke vier jaar naar een klein hokje moet gaan om een kruisje te zetten in een van te voren bepaald hokje. En dat je dan aan je verantwoording als burger hebt voldaan in een democratische natie. Heb je een dergelijk contract? Ik ben me niet van een dergelijk contract bewust. Maar waarom doet 99% van het volk dan alsof ze een dergelijk contract hebben?

Democratie is een buitengewoon veeleisende vorm van regering, want het is geen vorm van regering waarbij de mensen kunnen blijven slapen. Als ze dat wel doen, dan zal hun democratie geen democratie meer zijn, want ze zullen al heel snel door een machtselite geregeerd worden. Maar let op het essentiële verschil. Een democratie is nog steeds een democratie, wat inhoudt dat de mensen een veel betere kans hebben om hun regering terug te roepen dan ze onder een totalitaire vorm van regering hadden, waar vaak bloedvergieten voor nodig was.

Zoveel mensen in de wereld van vandaag worden zich bewust van het feit dat er iets mis is met hun democratie, dat er verborgen krachten zijn die hun democratie regeren en ze staat niet echt open voor de mensen en wordt niet echt geregeerd door de mensen. Dit is juist. Ik juich deze mensen toe omdat ze in de beginstadia zijn, maar wanneer verplaatsen ze zich van de beginstadia naar de meer gevorderde stadia? Want zie je, in de beginstadia besef je dat er iets mis is, maar je denkt nog steeds dat je er niets aan kunt doen. En daarom is alles wat je kunt doen, jammeren en klagen en hopen dat op een dag iemand anders iets eraan zal doen.

Nu, laat me je hier eens vragen om een beetje logisch redeneren. Laten we zeggen dat je een burger bent in een democratisch land en dat je tot het besef komt dat niet alles is zoals het hoort te zijn in jouw regering. Er is een verborgen samenzwering, er is een kleine elite, die dingen achter de schermen doet die niet eerlijk is en niet oprecht en niet in overeenstemming met wat in het beste belang is van de mensen. Je wordt je hiervan bewust – ik betwist niet dat dit gebeurt. Maar nu word jij je dit gewaar en hoe verwacht je dat dit zou kunnen veranderen?

Denk je dat – in gedachten, zie je voor je – dat op een dag er iemand aankomt, als de held op het witte paard die één van de oude steden van het Amerikaanse westen binnen komt rijden, zijn pistool trekt en alle slechteriken dood schiet en dat ze daarna nog lang en gelukkig leven? Zie je dit voor je? Denk je dat Barack Obama die man op het witte paard was? Of dat iedereen die man op het witte paard zou kunnen zijn?

Zie je dat je het probleem niet kunt overwinnen door voor je te zien hoe een andere elite eraan komt en de slechte elite eruit gooit. Want of het nu een ‘goede’ of ‘slechte’ elite is, het blijft een elite. En je zult het elitarisme niet te boven komen, zelfs als een ‘goede’ elite jouw maatschappij regeert. Je zult elitarisme enkel te boven komen wanneer een kritieke massa mensen in die maatschappij wakker wordt en besluit om de verantwoording te nemen en besluit om verantwoording voor die natie te nemen, voor hun eigen regering, voor hun eigen leven, voor hun eigen lot.

Christus bewees de triomf van de individualiteit over de structuren
Dit is de verandering die de laatste 2000 jaar en daarvoor onderweg is, maar vooral geïnitieerd door de komst van Christus. Want wat deed Christus? Hij bewees het ultieme potentieel van individualiteit – de triomf van de individualiteit over structuren die gebouwd werden door het gevallen bewustzijn. De triomf van de individualiteit van God over het doodsbewustzijn die individualiteit en individuele creativiteit ontkent. Dit is de verandering die de laatste 2000 jaar aan de hand is.

Als het Aquariustijdperk een Gouden Eeuw moet worden, moet deze verandering enorm opgevoerd worden. En ze zal geaccelereerd worden wanneer alle mensen die beginnen te ontwaken – beseffend dat er iets mis is met hun democratie – meer doen dan erover klagen, meer doen dan verlangen dat een of andere elite hen weghaalt bij de slechte elite – en beseffen dat de man op het witte paard, de vrouw op het witte paard, die de stad binnen komt rijden en het verschil gaat maken, JIJ is. Jij bent de persoon die het verschil moet maken, door jezelf op te voeden, door dingen te zeggen, door verantwoording te nemen.

Zie je dat, zoals ik eerder hints gegeven heb, zelfs het concept van samenzweringen en samenzweringstheorieën door het gevallen bewustzijn gebruikt kan worden om je te laten voelen dat het voor een gewoon iemand zo overweldigend kan zijn om tegen deze wereldwijde samenzwering, deze geheime maatschappij, te vechten, dat je niets doet. Zie je niet dat door de eeuwen heen, het gevallen bewustzijn altijd precies hetzelfde heeft gedaan: een of ander idee in de wereld zetten – afhankelijk van de stemming van die tijd – dat er een of andere overweldigende kracht kan zijn die je maatschappij regelt en dat jij als individu niet de gelegenheid krijgt om het verschil te maken, dat je er niet tegenop kunt. Maar heeft Christus niet gedemonstreerd dat het individu zich er wel tegen kan verzetten? Zelfs als de machtselite hem doodt, dan zal de Christus hun oordeel tot stand brengen en daardoor zal de maatschappij vooruitgang boeken.

Maar in de democratieën van tegenwoordig is het niet nodig dat je als één individu naar voren treedt en gedood wordt – dit is niet nodig als veel mensen zich onmiddellijk verzetten. Want je beseft natuurlijk dat een machtselite wel één individu of een paar mensen kan ombrengen. Maar ze kunnen niet duizenden mensen omleggen die allemaal hun mond opendoen. Dan zullen ze hun macht opgeven – ze zullen dat doen omdat ze beseffen dat het de enige manier voor hen is om te overleven.

Kijk zelfs de Romeinse keizers, de – ongeveer – meest megalomane leiders die je ooit gezien hebt in de geschiedenis. Ze dachten dat ze goden op aarde waren, maar waarom heeft een Romeinse keizer het Colosseum gebouwd? Dat was om te mensen te amuseren, maar in werkelijkheid moest het de aandacht van de mensen afleiden. Het toont dat zelfs een Romeinse keizer – die dacht dat hij God op aarde was – nog steeds bang voor de mensen was. Omdat als de mensen in voldoende aantallen ontwaakt waren, hij wist dat hij zijn macht verloren zou hebben. Dit was 2000 jaar geleden waar; het is tegenwoordig nog net zo waar. Welke geheime samenzwering je ook voorstelt die deze wereld van achter de schermen draaiende houdt, ik zeg je: ze hebben geen macht om zich tegen de mensen te verzetten – wanneer de mensen zich in voldoende aantallen bewust worden van en besluiten om verantwoording te nemen en eisen dat hun leiders verantwoording nemen voor wat zij doen.

Als je het van mijn invalshoek kon zien, zou je zien dat de rug van de kameel, de Drakenrug, al gebroken is. De macht van de machtselite op deze planeet is al gebroken. De mensen hebben dit nog niet beseft, maar er is maar een lichte verschuiving in bewustzijn voor nodig om de wurggreep van elke willekeurige machtselite, ongeacht hoe machtig je hem ook voorstelt, voor eens en voor altijd te breken. Als zichtbaar voorbeeld kun je kijken hoe, na decennia stilte, de mensen eindelijk beginnen het misbruik openbaar te maken van de katholieke geestelijkheid. Een van de meest verschanste instellingen die er ooit op deze aarde gezien werd, kan niet langer het tij doodzeilen dat zij verantwoordelijk gehouden worden.

Zie je wat hier achter de schermen gebeurt? Zie je waar we over hebben gesproken, hoe een structuur de onderdrukking van de individualiteit vereist? Maar een structuur biedt ook iets aan degenen die bereid zijn om een deel van hun individualiteit te onderwerpen aan de structuur. Het biedt hen dat ze zich achter de structuur kunnen verschuilen, zoals je gezien hebt dat de katholieke priesters zich decennia lang verscholen hebben, terwijl ze kinderen misbruikten. Als de priesters kinderen in een wereldlijke maatschappij hadden misbruikt, zouden ze gepakt zijn en decennia geleden al in de gevangenis gezet zijn. Maar ze zijn erin geslaagd zich decennia lang achter de structuur te verschuilen. Maar het feit dat ze zich niet langer kunnen verschuilen, en dat dit schandaal zich wereldwijd verspreiden zal, toont aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden.

En als je kon zien, wat ik op innerlijke niveaus zie, zou je zien dat zelfs de ergste samenzweringen die jij je maar kunt bedenken, het niet kunnen overleven in het Aquariustijdperkbewustzijn. De Heilige Geest zal waaien waarheen zij wil, het Zwaard van Christus, zoals Gautama Boeddha zei op oudejaarsavond, zal de sluiers doorklieven die deze verborgen structuren van de machtselite één voor één aan het licht brengen. En ze kunnen het niet overleven, ze kunnen het niet langer verborgen houden.

De machtselite kan enkel in het duister welig tieren, ze kunnen het niet overleven wanneer het licht van Christus op hen gestraald wordt. En het licht van Christus wordt op hen gestraald door degenen die bereid zijn hun bewustzijn te verhogen en de aanroepen te doen door onze rozenkransen en oproepen.

Pessimisten zullen de Gouden Eeuw niet manifesteren
Zo, dit is een nieuwe dag. Als je mijn vreugde en optimisme niet kunt zien, dan raad ik je aan om eens ernstig na te denken. Want de pessimisten en fatalisten zullen de Gouden Eeuw van Saint Germain niet opbouwen. Dat zullen de optimisten zijn, die bereid zijn om hun mentale kader te betwijfelen en ieder idee dat Gods creativiteit een beperking oplegt, uitgedrukt door de individualisaties van God. Dat is het laatste vonnis.

De Gouden Eeuw zal gebouwd worden door degenen die bereid zijn te erkennen dat met God alles mogelijk is – wanneer de creativiteit van God uitgedrukt wordt door de individualisaties van God. En daarmee, mijn geliefden, zeg ik jullie nu op dit moment adieu. Maar ik kijk uit naar de vele keren dat ik jullie in de komende jaren zal toespreken. Ik heb veel te onthullen over de Gouden Eeuw van Aquarius. En ik verlang ernaar, ik ben geestdriftig, ik ben vervuld van vreugde bij het vooruitzicht om mijn visie te onthullen aan degenen die ogen hebben om te zien.

Open je ogen en je zult Saint Germains visie voor de Gouden Eeuw van Aquarius zien. Oh wat een mooi visioen is dat, oh wat een mooi visioen. Niet alleen door mij gemodelleerd, maar door de gehele geest van de Opgevaren Schare die met de planeet aarde werken. Het begint bij de centrale zon, naar beneden gefilterd door kosmische wezens, door aartsengelen en de Elohim, door de kosmische Christus, Maitreya, door de geïndividualiseerde Christus, Jezus, door die geliefde Moeder Maria. En door het ambt dat ik heb, dat van de Hiërarch van het Aquariustijdperk.