1.51 Voor het Oordeel van de Antichrist

Met de autoriteit mij gegeven door de Almachtige God door mijn individuele Christuszelf, sta ik vandaag op om gerekend te worden tot zoon/dochter van God.

Ik eis mijn goddelijke erfenis op en ik bevestig de werkelijkheid van de Levende Christus, het universele Christusbewustzijn en mijn individuele Christuszelf. Ik aanvaard dat ik een geestelijk wezen ben, dat IK de Levende Christus op aarde BEN en dat alle mindere manifestaties en mijn sterfelijke identiteitsgevoel onecht zijn.

Ik eis mijn hele bewustzijn en wezen voor God op en ik roep de Christuswaarheid op om alle aspecten van mijn wezen die niet volmaakt in overeenstemming zijn met mijn hoogste potentieel als medeschepper met God te verlichten. Ik bevestig hierdoor dat ik bereid ben alles in mijn wezen op te geven wat onecht is, waaronder mijn menselijke ego, het menselijke denken en alle gewoonten en impulsen die de volledige expressie van mijn geestelijke potentieel beperken. Ik geef liefdevol dergelijke beperkingen over aan God en zie dat ze in de Eeuwige Vlam van God gegooid worden
om nu en eeuwig te worden verteerd.

Ik roep naar mijn Christuszelf om in mijn geest en wezen af te dalen om elke ruimte op te vullen, zodat er geen plaats is voor binnendringende onvolmaakte manifestaties. Ik aanvaard en bevestig dat mijn wezen gevuld wordt met de Liefde en de Waarheid van de Levende Christus en daarom BEN IK hier de Levende Christus in actie.

Ik aanvaard dat ik door mijn overgave aan de Christuswaarheid, het gezag heb gekregen om het Christusoordeel over alle leven op aarde af te roepen. Ik roep daarom rechtstreeks het hart van Jezus Christus en zijn engelen van het oordeel aan om Gods oordeel te brengen naar alle wezens op deze aarde die niet in overeenstemming zijn met de volmaakte visie van Christus.

Ik roep dat alle wezens op aarde door de engelen van het oordeel verlicht moeten worden
zodat ze de werkelijkheid van hun huidige bewustzijnsstaat kunnen zien en de werkelijkheid van hun Christuspotentieel.

Ik erken dat onwetendheid een vrije keus in de weg staat en daarom eis ik dat alle wezens bewust gemaakt worden van de realiteit dat er een alternatief is voor de zelfvernietigende spiraal van het menselijke denken en dat ze een Christuspotentieel hebben. Ik eis dat alle wezens de gelegenheid krijgen om vandaag te kiezen wie zij willen dienen door hun opties te kennen en de gevolgen van die opties.

Met het gezag van de Levende Christus eis ik dat die wezens die ervoor kiezen te rebelleren tegen de wet en wil van God van hun macht ontdaan worden om mensen te beïnvloeden en ze naar beneden mee te sleuren in hun door hen zelf gecreëerde Hel op aarde. Ik eis dat dergelijke rebellerende wezens
van de aarde weggehaald zullen worden in overeenstemming met de volmaakte visie van de Christus.

Ik roep in het bijzonder het oordeel van de Levende Christus op over… (noem mensen of beschrijf situaties)

Daarom bevestig ik het oordeel van Jezus Christus over alle krachten van de antichrist die de manifestaties van Gods koninkrijk op aarde tegenwerken.

Ze worden op dit moment vastgebonden met Christuskracht,  de aarde is vrij om Gods koninkrijk te zijn (3x).

Ik aanvaard dat het nu op dit moment gebeurt met de volledige kracht van de Opgevaren Meester
Jezus Christus en zijn legioenen engelen.
Ik bevestig:

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x)

Ik bevestig hierbij dat ik enkel de Christuswaarheid in mij als echt aanvaard, in allen die ik ontmoet, in mijn maatschappij en op planeet aarde. Alle mindere manifestaties zijn onecht en ik bevestig dat ze geen macht hebben in het licht van de Waarheid.

Door de volledige autoriteit van de Levende Christus in mij, eis ik hierbij planeet aarde voor God, de Opgevaren Schare en voor mijn Heer en Verlosser, de Levende Christus op. Ik eis de geascendeerde meester Jezus Christus op als de rechtmatige spirituele koning van de aarde en ik aanvaard hem vandaag als mijn spirituele koning.

Daarom aanvaard ik en bevestig ik dat Gods koninkrijk, nu en eeuwig, op aarde wordt geopenbaard.
Amen.