Het Levende Woord brengt het oordeel over de machtselite

Het Levende Woord dat in je rozenkransen wordt gesproken, brengt het oordeel over de machtselite door hun eigen afwijzing ervan

Saint Germain , 15 juli 2007

UIT: Politiek en Opleiding in de Gouden Eeuw

Meest genadige dames en heren, ik, Saint Germain, kom vandaag op een lichtere toon dan de dagen daarvoor. Want jullie zijn echt doorgebroken naar een hoger bewustzijnsniveau en jullie zijn behulpzaam geweest om door de dichtheid heen te breken die je hier in dit gebied van Los Angeles vindt, en ook in Californië, waardoor jullie de mensen in deze streek de kans geven om hogerop te komen, helderder te denken dan ze al heel lang in staat zijn geweest.

Want mijn geliefden, ik moet jullie zegen dat hoewel we eerder groepen studenten van Geascendeerde Meesters in deze streek hebben gehad, die vele uren lang decreten hebben opgezegd, er – momenteel beschikbaar – geen grotere kracht is dan de Vrijheidsrozenkransen van Moeder Maria. Er zit een kracht in deze rozenkransen die iedere andere spirituele techniek overtreft – juist omdat ze de Alpha en Omega van God belichamen. Waardoor je zowel de affirmaties als de ritmische gedeelten die herhaald worden, krijgt, die het licht oproepen en het door de affirmaties naar de specifieke omstandigheden sturen.

Het Woord zal de elite oordelen
Maar toch zit er behalve dat nog een heel belangrijk facet aan de rozenkransen. Want mijn geliefden, wordt er niet in de laatste rozenkrans voor het in ere herstellen van het Woord gezegd dat het Woord zelf de machtselite en degenen die niet bereid zijn hun bewustzijn te veranderen, zal oordelen? Dus je ziet, mijn geliefden, het heeft enorme waarde als iemand in het fysieke octaaf bereid is om het Woord fysiek uit te spreken, zoals jullie in je rozenkransen doen. Wanneer je dat Woord spreekt, zal het Woord weergalmen in het massabewustzijn en het zal een oordeel zijn in de zin dat mensen de kans krijgen om – zelfs als ze het zich niet bewust gewaar zijn – het gesproken Woord te accepteren of af te wijzen.

En daardoor zul je zien dat er kring na kring komt, die zich door het water van het collectieve bewustzijn verspreidt. En omdat mensen door een golf van het Woord worden geraakt, zullen sommigen ontwaken en beseffen dat er een nieuwe dag daagt. Terwijl anderen nog meer verankerd worden in de rigiditeit van hun bewustzijn door de nieuwe golf, de nieuwe ideeën, de nieuwe energieën van Aquarius af te wijzen.

Dus mijn geliefden, op een bepaalde manier zijn jullie behulpzaam bij een doorbraak – een doorbraak waar wij van hoopten dat het op deze conferentie zou gebeuren. En daarom zouden we kunnen zeggen dat jullie het verdienen om een wat speelsere dag te krijgen op deze laatste dag. Maar ik moet jullie ook zeggen dat ik een boodschap naar buiten wil brengen waar ik van wil dat hij in dit gebied hier in het fysieke wordt uitgesproken. En daardoor gezien de beperkingen in tijd en ruimte, vraag ik of jullie een stapje sneller willen doen en dit als een gewone werkdag te zien, waar gewerkt moet worden.

Want mijn geliefden, we zijn nog steeds niet in een positie dat we de Gouden Eeuw fysiek manifest hebben en daardoor is het noodzakelijk dat er mensen zijn die gewoon hun tanden op elkaar zetten en blijven duwen tot er een doorbraak volgt. Dit wil niet zeggen dat je geen plezier kunt hebben, maar wanneer jullie allemaal samen zijn op een conferentie zoals deze – waarbij zelfs mensen afstemmen uit verafgelegen gebieden – er een unieke kans is om het Woord van boven voort te brengen en voor jou om het Woord beneden voort te brengen.

Dus ik ben van plan om jullie vandaag nog twee dictaten te geven, die door nog twee rozenkransen moeten worden voorafgegaan. Dus je kunt wel begrijpen dat jullie vanmiddag een druk schema hebben. En dan kunnen jullie naderhand ’s avonds nog wat plezier maken.