Het eenstemmig Opzeggen van Rozenkransen

Begrijpen hoe het eenstemmig opzeggen van rozenkransen heel krachtige geluidsgolven produceert die de niet harmonieuze vibraties die de maatschappij afbreken, in harmonie brengen

Saint Germain, 7 april, 2007

UIT: Hoe kan Amerika één Natie onder God zijn?

Zeer vereerde dames en heren – en wie misschien nog meer aanwezig is (Gelach). Want er zijn hier echt veel engelen aanwezig die boven de dualiteit van de sekse op aarde staan. Want ze hebben eenzijn met de LOGOS bereikt, de realiteit van de Christusgeest, die in het leven geroepen is om eenzijn tussen alle aspecten, alle uitdrukkingsvormen van de ene God in de wereld van vorm te vestigen en te handhaven.

Dus, mijn geliefden, feliciteer ik, Saint Germain, jullie voor het werk dat jullie tot dusver tot stand hebben gebracht en dat zijn hoogtepunt bereikte in deze laatste rozenkrans die jullie opgezegd hebben. Weet je, mijn geliefden, de film die jullie gezien hebben over de kracht van vibratie* zou jullie een enigszins visuele indruk moeten geven van wat er bereikt kan worden wanneer jullie je rozenkransen en decreten opzeggen.

Want jullie zien een trage, passieve substantie die door de toepassing van geluid in diverse patronen in beweging wordt gezet. En ik kan jullie verzekeren dat terwijl jullie een rozenkrans opzeggen, jullie de vibratie van geluid in het massabewustzijn en de vier niveaus van het materiële universum brengen. En ik kan je ervan verzekeren, mijn geliefden, dat het effect van jullie rozenkransen veel dramatischer is dan wat jullie in deze film zagen. En ik kan er misschien aan toevoegen dat het ook veel mooier is. Want wanneer jullie eenstemmig samenkomen, wanneer jullie met één stem spreken, creëren jullie een zeer krachtig verenigd en harmonieus patroon.

En zien jullie, mijn geliefden, een van de grootste problemen op aarde is de grote hoeveelheid geluidsgolven die de ether doorkruisen – die chaotisch, ongecoördineerd zijn. En juist het ongecoördineerde geluid breekt de georganiseerde, mooie structuren die duurzaam zijn, af.

En dus is een deel van de taak om rozenkransen op te zeggen en Licht aan te roepen, de chaos neutraliseren. En hoe kun je de chaos neutraliseren, tenzij wat je uitzendt meer is dan chaos, harmonieuzer, verenigd, is en daarom een gebundelde vibratie uitzendt. Want ik zeg jullie, mijn geliefden, wat de wetenschap jullie ook kan leren, is dat je een substantie kunt hebben, zoals gas, waarin alle moleculen op verschillende richtingen gericht worden in een chaotisch patroon. Wanneer er echter bepaalde soorten energie op gericht worden, komt er een moment waarop – plotseling – een overgangsfase tot stand komt en de moleculen dan naast elkaar komen te liggen en er eenzijn is.

Eenzijn in Geest heft individualiteit niet op
En zie je, mijn geliefden, dat moet gebeuren voor deze natie Amerika, om één volk onder God te worden. Er moet een bepaalde bundeling in het bewustzijn van de mensen komen. Want zoals ze zeggen: “Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht.” En zo is Amerika ver beneden het volmaakte concept geraakt dat ik voor dit land heb. En wat zal dat terugbrengen, tenzij er een bundelende kracht is die verder gaat dan waar mensen zich op het bewuste niveau van gewaar zijn?

En die kracht is niet alleen het geluid dat tot uitdrukking gebracht wordt. Wil het volledig resultaat hebben, dan moet het geluid, het Woord dat je spreekt, bezield worden met de Geest, zodat ze het Levende Woord wordt, in plaats van een mechanisch opzeggen dat niet echt doordrongen wordt met de Geest en daarom de stuwkracht mist om door de chaos van het massabewustzijn heen te breken.

Zie je, mijn geliefden, daarom hebben wij over het belang van het WOORD, het Levende Woord gepraat. Want wanneer jullie als groep bijeenkomen, staat het effect van jullie rozenkransen en jullie samenzijn in verhouding tot de mate van harmonie en eenzijn die jullie kunnen bereiken. En hoe kunnen jullie eenzijn bereiken? Dat kunnen jullie alleen wanneer een kritiek aantal mensen in de groep naar het Levende Woord in zichzelf reikt.

Want zie je, mijn geliefden, zoals alles op deze wereld kan het concept van harmonie en eenzijn inderdaad door het dualiteitbewustzijn vervormd worden – zoals jullie bij veel beschavingen gezien hebben, waar de machtselite uniformiteit probeert te scheppen door van mensen in feite robotten te maken die blindelings de blinde leiders volgen. En hoewel dit oppervlakkig gezien op eenzijn lijkt, is het niet de echte vereniging van de Geest.

Want zie je, mijn geliefden, God wil niet dat je blindelings God, of een spirituele leider, of een uiterlijke religie volgt. God schiep jullie – stuk voor stuk – als een uniek individu. En God wil niet dat jij je individualiteit uitwist om een bepaalde staat van uniformiteit in een spirituele groep of gemeenschap te bereiken. Wat God werkelijk wil, is dat jij je individualiteit uitdrukt – zelfs wanneer jullie samenkomen.

Maar, mijn geliefden, de individualiteit die uitgedrukt moet worden, is uiteraard niet de valse individualiteit van het ego – dat zich altijd van andere mensen gescheiden ziet en zichzelf de meeste tijd met die andere mensen ziet concurreren. En zo kan het tot geen enkele vorm van eenzijn komen, omdat hij diverse maatregelen wil invoeren, waardoor hij de illusie kan handhaven dat hij beter dan anderen is, omdat hij bepaalde uiterlijke dingen doet – zoals je bij de Schriftgeleerden en de Farizeeën zag – en als je eerlijk bent, zoals je bij veel andere religies en spirituele groepen gezien hebt. Waarbij er altijd een bepaald kliekje of elite is, die denkt dat ze boven de rest van de gemeente staat, omdat ze alle uiterlijke dingen op een bepaalde wijze uitvoeren.

Een zuivering van de nationale psyche
En, mijn geliefden, wanneer je dus dat ego kunt loslaten, kun je één worden, waardoor je eenzijn in jezelf krijgt, eenzijn met het Levende Woord. En zelfs al zit je hier dus in een groep – en je allemaal dezelfde woorden van de rozenkrans opzegt, jullie ze allemaal met dezelfde snelheid en in hetzelfde ritme opzeggen – zijn de woorden die je zegt niet enkel mechanische woorden, want ieder van jullie schenkt je eigen hartvlam, je Godvlam, aan je woorden. Dus hoewel de woorden hetzelfde kunnen klinken, kan ik je verzekeren dat het vibratiepatroon dat uitgezonden wordt, begiftigd wordt met de unieke kwaliteiten van ieders eigen Godvlam.

En, mijn geliefden, hoewel er verschillende Godvlammen zijn, zijn ze alle met elkaar in harmonie. En daarom is de vibratie die wordt uitgezonden, een harmonieuze vibratie. En omdat het met de verschillende Godvlammen begiftigd is, heeft het het potentieel om te versnellen en elke willekeurige lagere vibratie te transformeren. Want die lagere vibraties zijn, per slot van rekening, vervormingen van de Godvlammen.

En zo zien jullie, mijn geliefden, wanneer je een groep hebt waarin een kritiek aantal Godvlammen vertegenwoordigd zijn en waar een kritiek aantal mensen het eenzijn bezit dat hen in staat stelt hun rozenkransen met het Levende Woord te begiftigen, je dan een zeer krachtige, een uiterst mooie handeling krijgt. En als de technologie naar buiten gebracht kan worden, zou het mijn grote vreugde zijn jullie een visueel beeld te kunnen laten zien van wat er in feite gebeurt als jullie deze rozenkransen opzeggen. Meer helaas is die technologie is nog een eindje weg, want eerst is er een transformatie in bewustzijn nodig voor ze uitgegeven kan worden.

Dus staan we opnieuw voor een zeer oud probleem, de aloude uitdaging, uitgedrukt door de woorden van de Bijbel: “Het geloof is de substantie van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet.” Dit betekent dat je bereid moet zijn je rozenkransen op te zeggen en te weten – te geloven en te accepteren – dat ze resultaat HEBBEN, zelfs al zie jij het visueel niet.

En daardoor kom ik jullie aanmoedigen en ik kom jullie feliciteren, want door onze vermenigvuldiging van de rozenkransen die jullie opgezegd hebben, doordat jullie dicht bij Washington D.C. zijn, hebben wij een zeer belangrijke zuivering tot stand kunnen brengen van de nationale psyche die op Washington D.C. gericht is. Dit is een groots werk. En je moet uiteraard niet verwachten dat de president morgen naar buiten komt en een complete ommekeer van het een of ander in zijn politiek aankondigt. Want, zoals altijd, bestaat er vrije wil.

Maar wat ik wel kan zeggen is dat jullie een proces hebben opgestart dat als het versneld en doorgezet zou worden, een katalysator kan worden die de soort verandering in de nationale psyche zal bewerkstelligen waarover ik gisteren sprak, toen ik zei dat er een ontwaken voor de Amerikanen zal moeten komen voor het feit dat Amerika niet onberispelijk is, niet boven de noodzaak om te veranderen, staat. Maar dat ontwaken moet op zo een manier plaatsvinden dat het niet de nationale psyche en het nationale zelfrespect vernietigt.

Dat ontwaken moet voorzichtig gebeuren, wat een bepaalde continuïteit kweekt, zodat we naar een vorm van regering die meer op een gouden eeuw lijkt, kunnen transcenderen zonder een gewelddadige revolutie of een ineenstorting van de economie of het nationale regeringsproces te krijgen.

Want zoals ik gisteren zei, wij hebben er geen belang bij om te zien dat onze inspanningen om oude structuren af te breken door de tegen-machtselite misbruikt worden om de macht die ze niet op een andere wijze konden verwerven, over te nemen. En opnieuw, zoals ik gisteren zei, wil zo een evenwichtige overgang plaatsvinden, dan moet iemand de spirituele balans handhaven door ernaar te streven op de middenweg te blijven. Daarom zei ik jullie uit de buurt te blijven van de uitersten, hoewel je jezelf op de hoogte moet houden – maar laat jezelf nooit in die lagere vibratie komen.

En wanneer je werkelijk – eerlijk – naar jezelf kijkt en je op je hart concentreert, kun je onmiddellijk voelen wanneer de vibratie beneden het niveau van het hart zakt en de solar plexus begint te prikkelen en dat chakra, en mogelijk zelfs de lagere chakra’s, beroert. Je kunt op een punt komen dat je zo gevoelig bent dat op het moment dat je een website opent, of een boek of een krant, je weet dat iets een vibratie heeft die beneden het hart ligt. En daardoor kun je in veel gevallen het onmiddellijk afdoen zonder er in gedachten mee aan de gang te gaan. In andere gevallen moet je het misschien toch nog lezen om bepaalde informatie te krijgen, maar je moet je ervan gewaar zijn om boven de vibratie van de solar plexus te blijven, verankerd zijn in de vrede van het hart.