Hoe je het meest effectief Spiritueel Licht oproept

De Aanwezigheid van Licht, 29 december 2004

UIT: Ben je Bereid om Deel uit te maken van de Hiërarchie van het Licht?

Ik kom jullie helpen begrijpen dat het enige wat voor een uitweg in de huidige situatie op aarde kan zorgen, spiritueel vuur is. Het spirituele vuur dat alle verkeerde scheppingen van de mensheid en de verkeerd gekwalificeerde energie echt kan verteren, voordat die energieën zo dicht worden dat de vorm zelf onder zijn eigen gewicht instort. Dus de sleutel om te voorkomen dat het vuur van de hel letterlijk de fysieke planeet begint te verteren, is door spiritueel licht aan te roepen dat de verkeerd gekwalificeerde energie zal verteren voor ze het punt van ontbranding bereikt.

De sleutel is om het spirituele licht van Boven aan te roepen en aan jullie zijn bijzonder krachtige rozenkransen gegeven om deze taak uit te voeren, waaronder de Rozenkrans van Oneindig Licht die velen van jullie de afgelopen maand zo welwillend hebben gegeven. Er zijn echter vele andere spirituele rituelen, uit andere spirituele tradities, die voor deze taak geschikt zijn.

Behalve het gebruik van het uiterlijke ritueel, is het echter noodzakelijk en belangrijk dat jullie begrijpen dat het aangeroepen licht niet gewoon een mechanisch proces is. Licht aanroepen is niet een mechanisch proces; het is eerder een creatief proces. En het zal uiteindelijk alleen succes hebben wanneer je jezelf niet als een mens beschouwd die van het spirituele rijk gescheiden wordt, maar als een verlengstuk van het spirituele rijk, als een verlengstuk van de hiërarchie van spirituele wezens die wij zijn.

Je moet begrijpen dat deze hiërarchie helemaal op God zelf teruggaat. En daarom wil ik jullie een simpele, en enigszins vereenvoudigde lering geven, die je zal helpen je op deze hiërarchie af te stemmen.

Hoe werelden geschapen worden
Alles in de wereld van de vorm wordt door zelfbewuste wezens geschapen. Jij bent een zelfbewust wezen, dat bedoeld is medeschepper met God hier op aarde te zijn. Je werd in de spirituele wereld geboren uit zelfbewuste wezens en die werden op hun beurt weer uit bewuste wezens van een hogere spirituele sfeer geboren. En deze Ketting van Zijn gaat helemaal terug tot het Ene Wezen dat de Schepper van dit universum is. Maar boven de Schepper van dit universum is een zelfs nog hogere sfeer. En de uiteindelijke werkelijkheid is wat Jezus, het Zuivere Wezen van God genoemd heeft.

Het Zuivere Wezen van God is compleet, is heel, is volledig. Het Zuivere Wezen van God is volheid en in het Zuivere Wezen van God bestaan geen delingen of onderscheidingen – daardoor bestaat er geen vorm. Daarom kun je zeggen dat in het Zuivere Wezen van God niets geschapen kan worden, omdat God alles is, God is volheid, dus hoe kunnen er dan onderscheidingen zijn?

Dus voordat er iets gecreëerd kan worden, trekt het Zuivere Wezen van God zich terug en schept een sfeer die geen volledigheid heeft. En dat is wat vele godsdiensten de ‘leegte’ hebben genoemd. En in die leegte reist het Wezen dat je Schepper is. En dat Wezen begint vanuit zichzelf te scheppen en het schept een sfeer in de leegte die niet de hele leegte opvult. En daarna schept het zelfbewuste wezens uit zichzelf en naarmate zij zich het licht van God eigen maken, vullen zij de eerste sfeer van God op.

Wanneer die sfeer gevuld is, transcenderen God en de Wezens van God en breiden zich uit door een tweede sfeer te scheppen. En aanvankelijk is die sfeer niet vol licht, toch heeft het meer licht dan de leegte eromheen. En wanneer die sfeer opgevuld is, wordt er nog een sfeer geschapen. Het is de bedoeling dat dit proces van de in- en uitademing van God zich voortzet tot de gehele leegte opgevuld is en opnieuw de volheid van het Zuivere Wezen van God wordt.

Wanneer er een nieuwe sfeer wordt geschapen, wordt ze van de leegte gescheiden en dat is het proces wat in Genesis beschreven staat dat God het licht schiep en het licht scheidde van de duisternis om de eerste dag te scheppen (Genesis 1:4-5) en op die wijze de eerste sfeer van licht vormde. Dit illustreert het proces van hoe het universum waar jij een onderdeel van bent, de sfeer van God waar jij deel van uitmaakt, in het begin tot leven werd gewekt.

God zendt dan zelfbewuste wezens naar wat Genesis de aarde noemt, maar die in werkelijkheid deze sfeer van God is die veel meer dan de aarde is en meer is dan het fysieke universum. Naarmate deze wezens zich het licht eigen maken, intensiveren ze geleidelijk het licht, totdat de hele sfeer met licht gevuld wordt en enkel licht is. Zij doen dit door Gods bevel op te volgen om zich te vermenigvuldigen en heerschappij te nemen en zij nemen heerschappij door de scheppingskracht van God in zichzelf te gebruiken om het besluit uit te vaardigen: “Laat er Licht zijn, waar Ik ben!”

IK BEN het licht der wereld
IK BEN het Wezen dat de eigenschappen van Gods licht belichaamd, het licht waardoor alles in de wereld van vorm, vorm wordt gegeven, omdat het licht vorm aanneemt. Je zult je herinneren dat de eerste scheppingsdaad die in de Bijbel staat geschreven Gods uitroep is: “Laat er Licht zijn!” En er was licht. Het is mijn vreugde om dan naar binnen te gaan en de leegte met het licht van God op te vullen. Maar ik kan dat enkel doen wanneer ik door zelfbewuste wezens wordt aangeroepen die deel uitmaken van de hiërarchische ketting die naar die bepaalde sfeer van Gods schepping werden gezonden.

Wil je uiteindelijk doeltreffend zijn door het aanroepen van het licht van God, dan moet jij je bewustzijn veranderen tot je begint te beseffen en te accepteren dat je een onderdeel van de hiërarchie van zelfbewuste wezens bent, van medescheppers met God, die helemaal op je Schepper teruggaat. Het gaat zelfs verder terug dan op je Schepper, naar mijn Wezen en de andere Wezens van God tot zelfs het Zuivere Wezen van God zelf waarin geen onderscheidingen zijn en daarom geen wezens zijn, maar enkel ZIJN is.

Wanneer je jezelf opnieuw met de hiërarchische ketting verbindt – dat wil zeggen met de Hiërarchie van Licht – zul je een elektrode voor spiritueel licht worden. En naarmate je dat licht door je heen voelt stromen en naarmate je dat licht toestaat de duisternis in je eigen wezen te verteren, zul je geleidelijk aan worden gezuiverd tot je tot het besef komt dat zelfs al trekt het Zuivere Wezen van God zich terug en de leegte schept, de leegte niet leeg is.

De leegte heeft nog steeds het Wezen van God in zich, alleen heeft het niet de volheid van God. Het heeft het potentieel de volheid van God te zijn en die volheid zal tot stand komen wanneer jij beseft dat je niet enkel een elektrode voor de lichtstroom van de hiërarchie bent, van een uitwendige bron, maar dat je een niveau hoger kunt bereiken, waar je kunt zien dat je licht vanuit jezelf kunt uitstralen.

Dat is dan het moment dat je de verschuiving maakt van het jezelf als mens zien, naar de erkenning van jezelf als onsterfelijk wezen, een geascendeerde meester. Daardoor word je zelf een onafhankelijke zon, een Wezen dat niet enkel toestemming geeft licht van Boven door zich heen te laten stromen, maar dat het innerlijke licht laat doorstromen, in alle richtingen laat uitstromen, als de onvoorwaardelijke liefde van God die over de slechten en de goeden schijnt (Matteüs 5:45). Het is dit licht dat het materiële universum zal opvullen en de planeet aarde uit de duisternis zal optillen, die door de tijd heen door de mensheid werd gecreëerd.