Je hebt het recht om de wil van God te roepen om zich op aarde te manifesteren

Moeder Maria, 20 februari 2005

UIT: Als je mij liefhebt, zeg dan mijn Rozenkrans van Gods Wil op

God wacht op jou om je standpunt in te nemen
Mijn geliefde harten, de Zon van Gods Wil is werkelijk aan het opkomen op aarde en wanneer jij je slechts losmaakt van de antiwil van het ego en jezelf opnieuw op de echte wil van je ziel en IK BEN Aanwezigheid wilt richten, zul je het koninkrijk van God in je binnengaan, zelfs al heb je nog steeds dit beperkte fysieke lichaam. Je zult het ware leven van de wil van God door je wezen voelen stromen en zich door al je gedachten, gevoelens en daden uitdrukken. Zo zul je zien dat de wil van God op aarde gemanifesteerd wordt. Het zal alle duisternis verteren tot alle mensen het overvloedige leven zullen delen, wat de wil van God voor deze prachtige planeet is.

Mijn geliefde harten, vergelijk de schoonheid van de natuur met de lelijkheid die in sommige gebieden door de mens gecreëerd is. En besef dan dat het Gods wil is dat deze planeet enkel schoonheid, liefde, vrede en harmonie uitdrukt. Het is niet Gods wil dat er conflicten, pijn en lijden op aarde zouden zijn. En wanneer je deze waarheid beseft, besef je dat jij, als zoon of dochter van God, het absolute recht hebt, jou door God gegeven, voor de waarheid op aarde op te komen, op te komen voor Gods wil, op te komen voor liefde, vrede en harmonie. En je hebt het recht de wil van God op te roepen om de antiwil van de ego’s van de mensheid te verteren en de antiwil van de machten van duisternis die denken deze planeet bezitten.

Je hebt het recht te zeggen: “Genoeg! Ik zal mij van de antiwil en van alle duisternis losmaken. En ik zal de wil van God ZIJN, op aarde gemanifesteerd.” En daardoor heb je het recht te verlangen dat Gods wil de duisternis, de pijn en het lijden verteert en dat Gods koninkrijk, Gods vrede, Gods harmonie en Gods liefde aan Moeder Aarde en al haar kinderen wordt teruggegeven.

Mijn geliefde harten, als je mij lief hebt, zeg dan mijn Rozenkrans voor Gods Wil op en bevrijd de aarde van de antiwil. Bevrijd je broeders en zusters van de antiwil. En bevrijd jullie eigen ziel van de antiwil. De hemel wacht op het gezag om deze planeet te zuiveren en die autoriteit moet van jullie komen.

Ik ben jullie Moeder Maria, maar ik ben ook een geascendeerd wezen en als zodanig heb ik de volmaakte balans van de uitbreidende en samentrekkende krachten van God. En zo ben ik ook één met de Wil van de Vader. En daarom ben ik één met de Vader die niet zal accepteren dat zijn zonen en dochters vast zitten door de antiwil. En daarom, in eenzijn met de wil van de Vader in mij, zeg ik: “Laat er Licht op aarde zijn en enkel Licht. En er IS licht. Het IS klaar!”

Zo verzegel ik jullie nu in de onvoorwaardelijke liefde van de Vader-Moeder God, verankerd in mijn eigen Wezen en in het Wezen van mijn spirituele broeder, Jezus. Wij verzegelen jullie nu in de liefde van de Moeder van God en in de waarheid van de Zoon van God. We verzegelen jullie in de Wil van de Vader en we verzegelen jullie in de zelftranscendentie van de Heilige Geest, die blaast waarheen zij wil en zo alle ego-illusies verdrijft, die jullie ziel in de val laat zitten.
Het wordt verzegeld.