Geluid is een creatieve kracht – leer hoe je het constructief gebruikt

Moeder Maria, 3 januari 2009

UIT: Communiceer dat het Leven méér is

Geluid is een creatieve kracht
Kijk eens naar de wereld mijn geliefden, en denk eens na over wat ik heb gezegd – dat zo veel mensen zoeken naar die ultieme manier om iets op de materiële wereld veilig te stellen. Woorden – geluiden – zijn een creatieve kracht, zoals je in Genesis ziet. “En God zei: “Er zij licht.”” God heeft, toen, woorden gebruikt, om het Ma-terlicht in beweging te brengen door een zichtbaar licht te manifesteren dat in gescheiden vormen zou kunnen worden gekneed en dat apart werd gezet van de niet manifeste leegte die Genesis duisternis heeft genoemd.

Je ziet dan mijn geliefden, dat geluid daadwerkelijk een creatieve kracht is, maar zo veel mensen op deze wereld – die vast zitten in de illusie dat ze heelheid of koesterende zorg moeten vinden op deze wereld – zoeken naar manieren om geluid te gebruiken, om het gesproken woord te gebruiken om anderen te manipuleren. Enkelen proberen zelfs de materie zelf te manipuleren door diverse rituelen en toverformules, waardoor ze geluid proberen te gebruiken om een ritmische kracht te creëren die feitelijk de materie zelf kan breken en in enkele gevallen niets van waarde te creëren behalve dan deze mensen het gevoel te geven dat ze een zekere macht hebben over de materie. Waar ze naar zijn gaan smachten, omdat ze een bijna ultieme staat van gescheidenheid hebben bereikt, door te denken, zoals we hebben gezegd, dat dit hun koninkrijk is, dat zij het bezitten, dat God niet hier is en dat ze het recht hebben ermee te doen wat ze maar willen. Dit is dan de zwarte magie door te proberen de hemel met geweld te nemen, door de creatieve kracht van geluid te gebruiken om een of andere macht over de materie te krijgen, zelfs als het een destructieve kracht is of een kracht die gericht is op iets bereiken – zij het materiële zaken of levensenergie – voor het gescheiden zelf.

Mijn geliefden, jullie die verstandig zijn, zullen natuurlijk beseffen dat dit niet voor jullie is. Jullie proberen geen geluid te gebruiken, waaronder het gesproken woord, om het leven of andere mensen te dwingen je te geven wat je denkt dat je nodig hebt in een staat van gebrek. Wanneer je voor de initiaties van de vijfde straal slaagt, ben je niet in een staat van gebrek en daardoor besef je dat je niets van deze wereld nodig hebt. Je beseft ook de realiteit van vrije wil en daardoor probeer je niet om de creatieve kracht te gebruiken om, bij wijze van spreken, de wereld te dwingen beter te worden – zelfs als het voor het grotere goed van de wereld is. Want je erkent dat het grotere goed van de wereld is dat de mensen ontwaken door hun keuzes uit vrije wil. En zodoende probeer je geluid te gebruiken, je probeert spraak te gebruiken, om mensen te helpen keuzes te maken zonder ze te dwingen een keuze te maken.

Daarom mijn geliefden, gebruiken jullie spirituele technieken zoals mijn rozenkransen om de dichte energieën van het massabewustzijn te transmuteren, waardoor jullie de lasten van mensen verlichten, hun lasten lichter maken, tot ze niet meer zo naar beneden gedrukt worden door de negatieve energie. En daardoor kunnen ze beginnen keuzes uit vrije wil te maken, waardoor ze beseffen dat er een alternatief is om op bepaalde manieren te antwoorden; in plaats van gevangen te zitten in negativiteit.

Je kunt ook op het punt komen dat dat je woorden op een manier gebruikt om mensen te verheffen, zelfs hun illusies aanvechten – zoals Jezus zo vaak met de Schriftgeleerden en farizeeërs heeft gedaan – om ze een keus te geven tussen hun database en een hogere realiteit. Deze zijn allemaal volkomen legitiem, wanneer ze uit zuivere motieven worden gedaan die van het gevoel van heel zijn komen – dat je anderen verheft, niet door ze te dwingen, maar door ze te assisteren bij het maken van betere keuzes. Waardoor ze van binnenuit tot hetzelfde besef komen waar jullie bij gekomen zijn, en daardoor kiezen om het méér te zijn in plaats van het mindere.