De Planetaire Stroom van Energie van Oost naar West

De Oost-West Invocatie (zowel de originele als de Gouden Eeuw Oost-West Invocatie) bevat affirmaties die het licht en de wijsheid van de Dhyani Boeddha’s aanroepen. De affirmaties roepen op om de gifstoffen in alle aspecten van je wezen te verteren. Dit kan tot belangrijke spirituele groei voor jou als individu leiden en het kan ook tot belangrijke vooruitgang op planetaire schaal leiden. Deze vooruitgang heeft twee aspecten.

Het eerste aspect van deze planetaire vooruitgang is dat het de bedoeling is dat er een vrije en evenwichtige stroom van spirituele energie tussen het Oostelijk halfrond en het Westelijke halfrond moet zijn. Zoals ik eerder uitgelegd heb, heeft God een tweevoudige aard, voorgesteld als de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God. Dit is wat de taoïstische religie beschrijft als de balans tussen yin en yang, zoals geïllustreerd in het symbool van de Tai Chi.

Het Oostelijke halfrond, de Oosterse religies en de oosterse cultuur vertegenwoordigen trouwens het vaderaspect van God. Daarom zie je dat de Oosterse cultuur doorgaans spiritueler is dan de Westerse cultuur. Omdat beide culturen echter uit het evenwicht geraakt zijn, veronachtzaamt de Oosterse cultuur vaak de materiële behoeften en daarom zie je zoveel armoede en ziekte in het Oosten.

De Westerse cultuur is in tegenstelling materialistischer en geeft veel aandacht aan de materiële aspecten van het leven. Daarom zie je een hogere levensstandaard en minder armoede en ziekte. Je ziet echter ook een spirituele armoede waardoor veel mensen het bestaan van God of hun eigen spirituele natuur eigenlijk ontkennen. Daardoor negeren en veronachtzamen ze hun eigen spirituele behoeften met het gevolg dat zij voelen dat het leven geen bedoeling, geen betekenis heeft. En zij lopen vaak in de val van fysieke zelfmoord plegen of spirituele zelfmoord plegen door de vele vormen van afleiding en vermaak die door de materialistische cultuur worden gecreëerd.

Dus wat je ziet, is dat de vrije stroom van energie tussen het Oostelijke en Westelijke halfrond ingeperkt is en het gevolg is dat beide halfronden uit hun evenwicht zijn geraakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de hele planeet uit balans is geraakt en dat is daadwerkelijk de reden dat planeet aarde op haar as overhelt. Om de rechtmatige spirituele balans voor de planeet aarde te herstellen, moet de vrije stroom van energie tussen het Oosten en het Westen weer in ere hersteld worden.

Je kunt deze energiestroom visualiseren als het horizontaal cijfer 8. Eén helft van het cijfer 8 ligt boven het Oostelijke halfrond, het andere deel boven het Westelijke halfrond. Het kruispunt van de twee helften ligt boven het Midden-Oosten.

Hoewel de energiestroom door het hele getal 8 beperkt wordt, moet ik jullie zeggen dat de grootste beperking in het gebied van het Midden-Oosten ligt. Zoals Jezus heeft uitgelegd, incarneerde hij niet in het Midden-Oosten, omdat het een gebied van veel licht is zoals vele christenen geloven. Hij is in het Midden-Oosten geïncarneerd, omdat het één van de donkerste gebieden op de planeet is en de grootste blokkade voor de stroom van spirituele energie tussen Oost en West. Hij kwam daarom een nieuwe spirituele lering uitbrengen die de mensen in staat zou stellen de duisternis in het Midden-Oosten te verteren en daardoor de vrije energiestroom tussen Oost en West openstellen.

Als de missie van Jezus volledig tot bloei was gekomen, dan zouden er veel Christuswezens in het Midden-Oosten opgestaan zijn en door hun licht zouden ze de duisternis in dat gebied verteerd hebben en de vrije energiestroom hersteld hebben. Zoals Jezus op deze hele website door uitlegt, is dit helaas niet gebeurd. De christelijke religie werd op een doodlopend spoor gebracht en het gevolg was dat er niet genoeg Christuswezens opgestaan zijn om de balans op aarde te herstellen. Daarom hebben we nu een groot probleem, voorgesteld door de opeenhoping van giftige energieën in het Midden-Oosten.

Deze energieën zijn vervormingen van de oorspronkelijke eigenschappen van God, en worden voorgesteld door de gifstoffen waar ik eerder over sprak. Het is noodzakelijk, voor het herstel van de balans op deze planeet, dat dit gif opgeruimd wordt. Dit is trouwens één van de redenen dat de rozenkrans uitgebracht wordt. Ik kan jullie verzekeren dat deze rozenkrans een zeer belangrijke dispensatie voor deze planeet is. In feite kan ik jullie zeggen dat deze Oost-West Rozenkrans één van de meest krachtige spirituele rituelen is die ooit op deze planeet zal worden uitgegeven. De potentiële kracht ervan is in beginsel ongelimiteerd en als het door mensen met een zuiver hart opgezegd wordt, kan het een wonderbaarlijke invloed op de toekomst van deze planeet hebben, waaronder de toekomst van het Midden-Oosten.

Ik moedig jullie daarom aan deze rozenkrans op te zeggen terwijl je een stroom in de vorm van een cijfer 8 visualiseert, waarbij de energie stroomt vanuit Zuidoost Azië, door India, door het Midden-Oosten naar Europa, naar Noord Amerika, naar Zuid Amerika, door Afrika terug naar het Midden-Oosten, naar de noordelijke delen van Azië, door Japan en Australië en dan terug door Zuidoost Azië. Wanneer je deze stroom visualiseert en visualiseert hoe de spirituele energie alle duisternis boven het Midden-Oosten verteert, bewijs je deze planeet een reusachtige dienst.