Hoe je het Oordeel oproept

Jezus: Het oordeel oproepen moet je niet te licht opvatten. Wanneer je het oordeel voor de krachten van de antichrist oproept, is het mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat ze je zullen proberen aan te vallen op spiritueel niveau door negatieve energie op je te richten of door te proberen gedachten in je geest te projecteren. In werkelijkheid is er geen reden om hierover gealarmeerd te zijn, omdat ieder mens op aarde voortdurende het slachtoffer is van dergelijke aanvallen.

Je hoeft enkel maar van te voren gewaarschuwd te zijn, zodat je voor twee telt door de spirituele bescherming aan te doen die nodig is om dergelijke aanvallen af te weren. Daarom is het essentieel, als je van plan bent om het oordeel aan te roepen, dat je de oproepen gebruikt die elders voor spirituele bescherming beschreven worden. Ik beveel ook sterk aan dat je de oproep aan de Violette Vlam gebruikt om onvolmaakte energieën te transformeren die naar de oppervlakte komen, zowel in je eigen bewustzijn, als buiten je, ten gevolge van de aanroep van het oordeel.

Wat ik hier zeg, is dat enkel serieuze studenten de aanroep van het oordeel zouden moeten doen en ze zouden een verplichting moeten aangaan. Ik stel voor dat je 5-10 minuten beschermende aanroepen doet voor je de aanroep voor het oordeel doet en dan 5-15 minuten aanroepen van de violette vlam naderhand. Als concreet voorbeeld van een dergelijke matrix van aanroepen, stel ik het volgende voor:

  • Zeg Ik ben verzegeld in een Sfeer van Licht 1x of 3x op.
  • Zeg Aartsengel Michaël, Bevrijd me, 3x op.
  • Zeg Kom Geliefde Michael, 9x op.
  • Zeg de aanroep Voor het Oordeel van de Antichrist, 1x op.
  • Zeg Violet Vuur, Verhoog de aarde, 9x op.

Eén efficiënte manier om het oordeel aan te roepen is door een eenvoudig gebed of aanroep aan Aartsengel Michaël te doen om de krachten van de antichrist op deze aarde te binden en de demonen en duistere krachten die proberen de mensen op het pad van haat tot slaaf te maken, om de draaikolken van negatieve energie te binden en te verteren en de macht af te nemen van de zielen die een verbintenis met het duister zijn aangegaan. De volgende aanroepen van het oordeel vertegenwoordigen echter een systematischer manier om het oordeel aan te roepen.

Hieronder volgen in het Nederlands alle oproepen in hun geheel in de juiste volgorde:
(Persoonlijk vind ik het fijn om de aanroepen in het Engels te doen, omdat het dan rijmt en je daardoor een krachtig ritme te pakken kunt krijgen. Het oordeel spreek ik dan in het Nederlands uit, omdat dit naar mijn idee dan meer gezag heeft. Houd wel in gedachten dat je het allemaal uit liefde doet!)

HET GODSOORDEEL:

IK BEN Verzegeld in een Sfeer van Licht (1x of 3x)

Voor je deze affirmatie opzegt, neem je een paar seconden om je aandacht op je hart te richten en je op je Christuszelf te concentreren. Visualiseer, dat je Christuszelf deze affirmatie door jou geeft en dat de kracht van de Heilige Geest door de woorden stroomt.

IK BEN Verzegeld in een Sfeer van Licht

In naam van Jezus Christus aanvaard ik de vlammende aanwezigheid van mijn Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid om mij heen als een volmaakt aura van Christuslicht, Christuskracht, Christuswaarheid en Christusliefde. Ik aanvaard dat ik afgesloten word van alle energieën minder dan de volmaaktheid van Christus.

Ik geef alles op wat minder is dan de Christus volmaaktheid in mijn bewustzijn en wanneer de prins van deze wereld komt, vindt hij niets in mij. Daardoor hebben de krachten van deze wereld geen kracht om mij te scheiden van mijn Christus Zelf, mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn God.

Ik geef elk gevoel van scheiding van God op en het gevoel dat ik de doener ben. Ik aanvaard dat mijn IK BEN Aanwezigheid de ware doener in mijn leven is en dat mijn Aanwezigheid tot nu toe werkt en ik werk.

Ik aanvaard dat een onoverwinnelijke golf van de Violette Vlam van Vrijheid mij vult en alle onvolkomenheden in mijn bewustzijn, wezen en wereld verteert. Ik aanvaard dat ik gereinigd word en heel gemaakt door de kracht van de Heilige Geest en daarom word ik vandaag geestelijk opnieuw geboren. Ik aanvaard de alchemistische eenheid van mijn ziel met mijn Christus Zelf, nu en eeuwig.

Door de kracht van mijn Christus Zelf word ik bevrijd om te zien dat alles God is. Ik aanvaard dat ik vrij ben alles te zijn wat ik in God ben en daarom bevestig ik dat ik hier beneden alles ben wat ik Boven ben. Hierdoor ga ik verder en straal de Liefde en Waarheid van Christus naar allen uit die ik ontmoet en ik houd het volmaakte concept voor mij, voor alle leven en voor de planeet aarde, vast.

Ik, en mijn volheid, zijn van de Heer.
Alle mensen en hun volheid zijn van de Heer.
De aarde en haar volheid is van de Heer.
Het wordt op dit moment door de volledige kracht van de Levende Christus in mij gedaan. Het is daarom beëindigd. Amen.

Het Oproepen van Bescherming door Aartsengel Michaël

In naam van IK BEN DIE IK BEN, in naam van Jezus Christus, roep ik het hart van Aartsengel Michaël aan om mij te beschermen tegen alle onvolmaakte energieën, alle krachten van het kwaad, alle krachten van de antichrist en alle krachten van antivrede.

In naam van Jezus Christus, in naam van mijn IK BEN Aanwezigheid en Christus Zelf, roep ik het hart aan van geliefde Aartsengel Michaël, alle legioenen van de Blauw Vlam en de Wil van God en de gehele geest van de Opgevaren Schare mij en mijn leven te beschermen tegen alle onvolmaakte energieën, alle krachten van het kwaad, alle krachten van de antichrist en alle krachten van antivrede. Volgens de wil van God wordt het gedaan.

Aartsengel Michaël, Bevrijd mij (9x)

Aartsengel Michaël, bevrijd mij
Vol nederig ontzag roep ik naar de machtige wet van de Hemel.
Naar Michael schreeuw ik nu: verteer elke twijfel in mij!

In Gods naam beveel ik Heer Michaël om nu jouw Aanwezigheid
in mijn energieveld te brengen, beschermd door jouw schild.

Ik roep nu naar mijn Heer met jouw zwaard van de Blauwe Vlam:
Verteer alle duisternis hier, jouw aanwezigheid altijd nabij.

Heer Michaël neem de leiding, met jouw band van de Blauwe Vlam;
Versla alle krachten die jou tegenwerken.

Heer Michaël neem de leiding, mijn leven ligt in jouw handen.
Ik vertrouw op jou, ik ben nu aan God getrouw.

Ik zie de Christus in mij; ik weet dat ik zal winnen.
Ik geef mijn sterfelijke leven op, ik leef nu in de Geest.

Heer Michaël, beëindig elke strijd en geef alle mensen leven,
O Michael, verhoog de aarde naar haar nieuwe geboorte.

Leid de mensen uit de kooi de Gouden Eeuw in.
De Christus zal iedereen bevrijden om Gods kind te zijn.

Ik verzegel dit gebed in het Hart van God voor de manifestatie van Christusvolmaaktheid op aarde en in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn. Het wordt gedaan in overeenstemming met Gods Heilige Wil. Amen.

Kom Geliefde Michaël (9x)

Kom geliefde Michaël, bescherm me hier
Kom geliefde Michaël, bescherm me hier
Met jouw Aanwezigheid nabij, ben ik niet bang.

De dag is gekomen, de aarde wordt verhoogd.
Gods wil wordt gedaan, zijn naam zij geprezen.

Heer Michaël, hak de Gordiaanse knoop door.
Ik ben nu vrij om de waarheid te zien.

De dag is gekomen, de aarde wordt verhoogd.
Gods wil wordt gedaan, zijn naam zij geprezen.

Ik geef mijn liefde aan God Boven.
Heer Michaël, wees altijd bij mij.

De dag is gekomen, de aarde wordt verhoogd.
Gods wil wordt gedaan, zijn naam zij geprezen.

Ik verzegel dit gebed in het Hart van God voor de manifestatie van Christusvolmaaktheid op aarde en in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn. Het wordt gedaan in overeenstemming met Gods Heilige Wil. Amen.

De korte Aanroep van het Oordeel

Het volgende is een korte aanroep die je hardop kunt zeggen om Gods oordeel aan te roepen:

In naam van IK BEN DIE IK BEN en door het gezag van de Godsvonk in mijn hart en het gezag van mijn Christuszelf, roep ik nu de elektronische aanwezigheid op van Jezus Christus om zich te manifesteren waar ik ben en Gods oordeel over alle boosdoeners op deze aarde te brengen, vooral … (Beschrijf kort de situatie en de namen van sleutelfiguren die hiermee gemoeid zijn.)

Met het gezag van Jezus Christus, roep ik nu Gods oordeel en Gods gerechtigheid op neer te dalen op de aanstichters tot oorlog en de boosdoeners op deze planeet. Ik roep de oneindige kracht van God op om deze zielen van hun macht te ontdoen om mensen en naties het pad van haat en oorlog op te sturen.

Met het gezag van Jezus Christus roep ik Aartsengel Michaël en de legioenen van de geascendeerde meesters aan om naar deze wereld af te dalen en spiritueel oorlog te voeren tegen de demonen en de duistere krachten die de mensen tot slaaf maken en hen vastzetten op het valse pad van angst en haat.

Met het gezag van Jezus Christus roep ik de volledige fysieke manifestatie van de Wil van God op voor planeet aarde. Ik eis dat de elektronische matrix van Gods koninkrijk in volledige fysieke manifestatie naar beneden gebracht wordt om alle energieën te verteren die een lagere vibratie hebben dan onvoorwaardelijke liefde.

Met het gezag van Jezus Christus roep ik hierbij het verterende vuur van onze God op. Ik zie en aanvaard dat Gods onvoorwaardelijke en onbeperkte liefde de hele planeet omgeeft en alles wat er niet aan gelijk is, verteert. Ik aanvaard, dat de aarde en haar volheid van de Heer is.

In naam van Jezus Christus het is klaar, het is af, het wordt verzegeld in het hart van God en in het hart van de materie, nu en eeuwig. Amen.

Voor het Oordeel van de Antichrist

Met de autoriteit mij gegeven door de Almachtige God door mijn individuele Christuszelf, sta ik vandaag op om gerekend te worden tot zoon/dochter van God.

Ik eis mijn goddelijke erfenis op en ik bevestig de werkelijkheid van de Levende Christus, het universele Christusbewustzijn en mijn individuele Christuszelf. Ik aanvaard dat ik een geestelijk wezen ben, dat IK de Levende Christus op aarde BEN en dat alle mindere manifestaties en mijn sterfelijke identiteitsgevoel onecht zijn.

Ik eis mijn hele bewustzijn en wezen voor God op en ik roep de Christuswaarheid op om alle aspecten van mijn wezen die niet volmaakt in overeenstemming zijn met mijn hoogste potentieel als medeschepper met God te verlichten. Ik bevestig hierdoor dat ik bereid ben alles in mijn wezen op te geven wat onecht is, waaronder mijn menselijke ego, het menselijke denken en alle gewoonten en impulsen die de volledige expressie van mijn geestelijke potentieel beperken. Ik geef liefdevol dergelijke beperkingen over aan God en zie dat ze in de Eeuwige Vlam van God gegooid worden
om nu en eeuwig te worden verteerd.

Ik roep naar mijn Christuszelf om in mijn geest en wezen af te dalen om elke ruimte op te vullen, zodat er geen plaats is voor binnendringende onvolmaakte manifestaties. Ik aanvaard en bevestig dat mijn wezen gevuld wordt met de Liefde en de Waarheid van de Levende Christus en daarom BEN IK hier de Levende Christus in actie.

Ik aanvaard dat ik door mijn overgave aan de Christuswaarheid, het gezag heb gekregen om het Christusoordeel over alle leven op aarde af te roepen. Ik roep daarom rechtstreeks het hart van Jezus Christus en zijn engelen van het oordeel aan om Gods oordeel te brengen naar alle wezens op deze aarde die niet in overeenstemming zijn met de volmaakte visie van Christus.

Ik roep dat alle wezens op aarde door de engelen van het oordeel verlicht moeten worden
zodat ze de werkelijkheid van hun huidige bewustzijnsstaat kunnen zien en de werkelijkheid van hun Christuspotentieel.

Ik erken dat onwetendheid een vrije keus in de weg staat en daarom eis ik dat alle wezens bewust gemaakt worden van de realiteit dat er een alternatief is voor de zelfvernietigende spiraal van het menselijke denken en dat ze een Christuspotentieel hebben. Ik eis dat alle wezens de gelegenheid krijgen om vandaag te kiezen wie zij willen dienen door hun opties te kennen en de gevolgen van die opties.

Door het gezag van de Levende Christus eis ik dat die wezens die ervoor kiezen te rebelleren tegen de wet en wil van God van hun macht ontdaan worden om mensen te beïnvloeden en ze naar beneden mee te sleuren in hun door hen zelf gecreëerde Hel op aarde. Ik eis dat dergelijke rebellerende wezens
van de aarde weggehaald zullen worden in overeenstemming met de volmaakte visie van de Christus.

Ik roep in het bijzonder het oordeel van de Levende Christus op over… (noem mensen of beschrijf situaties)

Daarom bevestig ik het oordeel van Jezus Christus over alle krachten van de antichrist die de manifestaties van Gods koninkrijk op aarde tegenwerken.

Ze worden op dit moment vastgebonden met Christuskracht,  de aarde is vrij om Gods koninkrijk te zijn (3x).

Ik aanvaard dat het nu op dit moment gebeurt met de volledige kracht van de Opgevaren Meester
Jezus Christus en zijn legioenen engelen.
Ik bevestig:

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x)

Ik bevestig hierbij dat ik enkel de Christuswaarheid in mij als echt aanvaard, in allen die ik ontmoet, in mijn maatschappij en op planeet aarde. Alle mindere manifestaties zijn onecht en ik bevestig dat ze geen macht hebben in het licht van de Waarheid.

Door de volledige autoriteit van de Levende Christus in mij, eis ik hierbij planeet aarde voor God, de Opgevaren Schare en voor mijn Heer en Verlosser, de Levende Christus op. Ik eis de geascendeerde meester Jezus Christus op als de rechtmatige spirituele koning van de aarde en ik aanvaard hem vandaag als mijn spirituele koning.

Daarom aanvaard ik en bevestig ik dat Gods koninkrijk, nu en eeuwig, op aarde wordt geopenbaard.
Amen.

Violet Vuur, Verhoog de aarde! (9x)

In naam van Jezus Christus, in naam van mijn IK BEN Aanwezigheid en Christus Zelf, roep ik naar het hart van geliefde Alpha en Omega, geliefde Saint Germain en alle legioenen van de Violette Vlam om alle onvolmaakte energieën, alle krachten van het kwaad, alle krachten van de antichrist en alle krachten van antivrede, te verteren. Overeenkomstig Gods wil wordt het gedaan.

Instructies: Zeg het refrein na elk couplet op.

Ik roep het Violette Vuur op me steeds hogerop te brengen.
Ik laat met liefde alles achter wat me blind heeft gemaakt.
En naarmate ik de waarheid zie, voel ik dat ik vrij ben.

Refrein:
Violet Vuur, vul mijn ziel
Violet Vuur, ik ben heel
Violet Vuur, brengt me hogerop
Violet Vuur, Gods wens
Ik ben vrij
in God te zijn.

Ik roep de Violette Vlam op om Gods Zuiverheid nu op te eisen.
Met Liefde vergeef ik mezelf en alles wat leeft.
En naarmate ik het verleden loslaat, voel ik dat ik vrij ben.

Ik roep het Violette Licht op om de donkere nacht te verwijderen.
Met liefde weet ik dat ik van de Allerhoogste gekomen ben.
En omdat mijn geest helder is, voel ik dat God hier is.

Ik roep de Violette Vonk op om alles wat duister is te verteren.
Met liefde bevrijd ik iedereen om nu in Gods Licht te zijn.
En naarmate allen naar God toegetrokken worden, voel ik de kosmische dageraad.

Ik roep de Violette Glans op om alle mensen het te laten weten.
Met liefde verhelder ik hun zicht om te zien dat alles Licht is.
En omdat ik de oproep doe, voel ik dat God ons bevrijdt.

Ik roep de Violette Gloed op om de verblindende nevel te verwijderen.
Met liefde zie ik dat alle mensen hun God weer vinden.
En terwijl zijn naam geprezen wordt, voel ik dat de aarde verhoogd wordt.

Ik roep de Violette Straal op om de nieuwe dag te brengen.
Met liefde bevrijd ik de aarde om nu Gods koninkrijk te zijn.
En omdat ik in Gods liefde ben, voel ik de vrijheid van Boven.

Ik verzegel dit gebed in het Hart van God om de Christusvolmaaktheid op aarde en in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn te manifesteren. Overeenkomstig Gods Heilige Wil wordt het gedaan. Amen.