Corruptie is één van de grootste Bedreigingen voor de Democratie

ONDERWERPEN: De grote beproeving voor de democratie – Waarom corruptie een bedreiging voor de democratie vormt – Een moderne versie van de feodale samenlevingen – De verdeeldheid in Europa – Hoe corruptie de economie beperkt – De kunstmatige inflatie van de prijs van onroerend goed – Inferioriteit/Superioriteit in Europa

Geascendeerde Meester Elohim Hercules, 8 juni 2012 – Berlijn.

Dit dictaat werd in het openbaar buiten het Duitse Parlementsgebouw in Berlijn ontvangen.

IK BEN Hercules en ik vertegenwoordig de zeven Elohim. Wij manifesteren onze Aanwezigheid hier in het centrum van de stad Berlijn om een krachtige, maar wel totaal evenwichtige en uitgemeten hoeveelheid energie van de zeven stralen uit te geven, die als dispensatie geldt om de natie Duitsland te helpen in de dagen en jaren die eraan komen, omdat die het centrum zullen zijn van de cruciale beslissingen die zullen bepalen of Europa meer een ware eenheid wordt, of dat ze achteruit gaat naar een gefragmenteerde staat, die wij de afgelopen eeuwen al zo vaak hebben gezien.

Het is waarachtig niet een kwestie of de Euro het overleeft, of wordt veranderd of vervangen door een andere munteenheid of zelfs meerdere munteenheden. Waar wij vanuit het geascendeerde rijk naar op zoek zijn, is een verandering in bewustzijn, niet zozeer de veranderingen in de buitenwereld. De vraag is of er een omslag in het collectieve bewustzijn van Europa kan komen, een omslag die oorzaak en effect wil herkennen. De ware oorzaak, het ware effect, in plaats van die twee door elkaar te halen zoals nu al eeuwenlang in dit werelddeel gebeurt, is dat jij je wel moet afvragen wanneer de gewone man, bij wijze van spreken, zich ervan bewust begint te worden en dan beseft dat er iets niet juist kan zijn in de manier waarop hij naar het leven kijkt, zijn kijk op de wereld.

De grote beproeving voor de democratie
Wat is één van de grootste beproevingen voor de democratie als regeringsvorm? De grote apathie van de mensen. Waar komt die apathie vandaan? Nu, van de vervorming van de zeven stralen natuurlijk. Maar in deze uitgave wil ik het over de houding hebben die je zo vaak tegenkomt bij de mensen in democratische naties, omdat zij naar de huidige omstandigheden kijken – hoe die er ook uitzien – en hun schouders ophalen en zeggen: “Zo gaat het nu eenmaal” of “Zo moet het gewoon.”

Nu, er is niets op aarde dat is zoals het moet zijn. Wat er op aarde manifest is, is het effect van een oorzaak, en die oorzaak zijn menselijke wezens. Iemand, een groep mensen, zet een oorzaak in gang die het huidige effect heeft geschapen dat je nu in de maatschappij ziet, en zij doen dat met hun bewustzijn. En dus wordt het tijd om te ontwaken en de waarheid onder ogen te zien die al meer dan een eeuw door de wetenschap is bewezen, namelijk dat energie een fundamenteler waarheidsniveau dan materie heeft. En daarom moet het er niet toe doen wat er in het materiële rijk gebeurt, want het wordt veroorzaakt door iets in het rijk van de energie. En de menselijke geest, het menselijke bewustzijn kan natuurlijk energie uitwisselen.

En omdat alles van energie wordt gemaakt, kan bewustzijn uiteindelijk materie scheppen, of in ieder geval materie een vorm geven. Zonder dit besef kan de democratie het niet overleven, noch kan haar hoogste potentieel bereiken, en als je dus naar de EU als geheel kijkt en waar de grootste economische uitdagingen zitten, als je naar naties kijkt die nu de grootste financiële moeilijkheden hebben, zie je heel duidelijk dat de naties die de grootste financiële problemen hebben, de naties zijn waar je in alle sectoren van de regering de meeste corruptie ziet. En dus is de grootste beproeving voor de democratie – of in ieder geval het opnieuw vestigen van een fiscaal progressieve staat – natuurlijk dat corruptie aan de kaak moet worden gesteld, zien wat het echt is, een directe bedreiging van de democratie.

Waarom corruptie een bedreiging voor de democratie vormt
Wat is één van de ideeën als je een democratie vormt? Welnu, ten eerste dat wij een maatschappij hebben die wordt gebaseerd op principes, op wetten. Dit is natuurlijk niet uniek voor een democratie, want Nazi-Duitsland of de Sovjet Unie hadden ook wetten. Maar wat een democratie uniek maakt, is dat iedereen, voor de wet gelijk is, of in ieder geval gelijk zou moeten zijn.

Niemand staat boven de wet. Niemand is een bevoorrechte elite, die weg kan komen met iets, waar de gewone burger niet aan kan ontkomen. Want als je eenmaal toelaat dat er zo’n elite ontstaat, dan is zo’n democratie ondermijnd en zie je dan niet dat je misschien een maatschappij een democratie kunt noemen, er zijn misschien mensen die elke vier jaar, of hoe vaak maar, gaan stemmen, maar als er een onderliggend systeem is dat een elite heeft geschapen en als die elite privileges kan kopen van de verkozen regering, nu dan kun je niet zeggen dat het een democratisch verkozen regering is. Want het is geen democratische regering en die werd verkozen door ontstentenis, omdat de mensen geen echt alternatief hadden voor deze corrupte regering.

En dat is juist waarom het volk – wanneer die dat steeds opnieuw ziet gebeuren en wanneer zij opgroeien met dit systeem en dit bewustzijn – haar schouders ophaalt en zegt: “Zo gaat het nu eenmaal.” En zij geloven dat zij er niets aan kunnen doen om die denkwijze te veranderen. Want zij zien dat er, hoewel de democratie op een bepaald moment in hun maatschappij is gekomen, eigenlijk niets is veranderd, zoals veel mensen in Rusland zien dat het na het communisme niet anders is dan voor het communisme. Want dezelfde corrupte bevoorrechte elite regeert het land nog steeds en het maakt eigenlijk niet uit of je op de ene presidentskandidaat of de andere presidentskandidaat stemt, want er zijn mensen die zichzelf toch wel boven de wet stellen, wetten maken zodat zij opnieuw president kunnen worden of dat langer blijven, en dan in essentie een dictator worden die niet echt verkozen wordt, behalve dan door een democratisch nepproces.

Een moderne versie van de feodale samenlevingen
En wat je dan hier in Europa, in diverse landen, ziet, waaronder natuurlijk Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, is een hoog niveau van corruptie in alle niveaus van de regering, omdat jij er, tenzij je iemand kent of geld hebt om ervoor te betalen, niet doorheen komt. Je kunt geen zaak vestigen, je kunt je bedrijf niet uitbreiden. Je kunt een bedrijf niet in stand houden. Je komt nergens boven het niveau uit dan elk willekeurig niveau waar een gewone burger aan moet voldoen in het huidige niveau van de economie in dat land. Begrijpen jullie niet dat wat je zelfs hier in West-Europa in veel van de zuidelijke naties ziet, een staat is die niet zo heel veel verschilt van de feodale samenlevingen in de middeleeuwen?

Oppervlakkig gezien heb je een democratie, maar je hebt geen ware democratie als alle mensen voor de wet niet gelijk zijn. Er bestaat nog steeds een bevoorrechte elite. Ja, in aantal is de elite tegenwoordig groter dan in de feodale samenlevingen, omdat een relatief klein aantal landeigenaren en edelen een land konden besturen. Maar niettemin bestaat er nog steeds een elite die maar uit een klein percentage van de bevolking bestaat, en door hun invloed, hun connecties, en hun geld, hebben zij het land in hun macht ondanks het democratische proces, dat eigenlijk niet een proces is maar een façade.

En is het dan inderdaad juist dat andere naties – die lang geleden een poging hebben gedaan om in ieder geval de ergste vormen van corruptie te transcenderen – borg staan voor naties waarin mensen niet bereid zijn om overeind te komen en een ware democratie op te eisen? Want heb je niet door dat wanneer je een samenleving hebt met een democratische grondwet – waar de mensen de gelegenheid krijgen om te stemmen, de kans krijgen iets te zeggen – die mensen zich niet aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken door hun schouders op te halen en dan te zeggen: “Zo gaat het nu eenmaal.” “Wij kunnen er niets aan doen.”

Omdat jullie er iets aan kunnen doen. Jullie kunnen in voldoende grote aantallen opkomen en ware hervormingen, ware veranderingen, eisen. Wat denk je dat mensen in andere delen van Europa hebben gedaan om het elitarisme en corruptie te overwinnen? Zij gingen overeind, zij eisten verandering. Zij waren bereid om zichzelf te veranderen en zij wilden alert en ijverig zijn en eisen dat hun landen niet in corruptie terugvielen, zoals natuurlijk altijd het gevaar bestaat dat een land dat doet.

De verdeeldheid in Europa
De waarheid is eenvoudig dat er een beperkte verdeeldheid in Europa is, tussen naties waarin mensen, in ieder geval gedeeltelijk, hun verantwoordelijkheid hebben genomen, omdat zij, om eerlijk te zijn, op zoek zijn naar een gemakkelijke uitweg. Er zijn ook veel mensen in die naties die hopen dat zij zelfs eens op die plek zitten dat zij worden betaald. Of zij kennen iemand in hun familie die in zo’n positie zit en dus willen zij het systeem niet omverwerpen.

Maar ik zeg je dat er niets verandert tot de mensen overeind komen en één simpel feit bevestigen, namelijk het principe dat jij jouw talenten moet vermenigvuldigen opdat wat jij ontvangt vermenigvuldigd wordt door wat jij uitgeeft. En wanneer jij dat eeuwige universele principe beseft, jij wel bereid moet zijn om je in te spannen, en dan wordt je op dezelfde manier beloond wanneer genoeg mensen dat doen en wanneer de dingen naar het fysieke octaaf doorsijpelen.

Maar zolang de meerderheid van de mensen het idee heeft dat zij er op een gemakkelijke manier vanaf willen, dat zij het van de regering op hun handje krijgen – dat zij een gemakkelijk leven willen, omdat zij hun talenten niet willen vermenigvuldigen, wat die talenten ook zijn, welke talenten zij ook hebben – welnu, hoe kan een land dan corruptie transcenderen, wanneer iedereen het in stilte eens is met corruptie, omdat zij alleen maar zitten te wachten, en hopen dat zij, of iemand die zij kennen, in een positie komen waarin zij door corruptie geld ontvangen?

Hoe corruptie de economie beperkt
Maar waarom zou je er niet voor zorgen dat jij geld ontvangt door de universele vermenigvuldiging, dat het universum voor de overvloed zal zorgen van degenen die hun talenten vermenigvuldigen? Zie je niet in dat de reden dat bepaalde naties die een veel lager niveau van economie hebben dan anderen, dit juist komt omdat de mensen niet bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen? Zij zitten maar te wachten of zij geld krijgen. Maar zie je niet in dat er in een corrupte economie maar een bepaalde hoeveelheid geld is en dat het land op geen enkele manier dat niveau van overvloed kan transcenderen?

En wat doet dat corrupte systeem dan? Dat creëert een situatie waarin er maar een bepaalde hoeveelheid geld is en iedereen probeert dan om zelf een steeds groter stuk van de taart te krijgen. Terwijl de hoeveelheid constant toeneemt, wanneer je een systeem hebt waarin de mensen hun talenten willen vermenigvuldigen.

En dus is er geen behoefte aan mensen die corrupt zijn, omdat zij zien dat door een inspanning te leveren, door het initiatief te nemen, door een bedrijf op te zetten, zij meer winst van het universum kunnen ontvangen, zij dan één of andere betaling zouden ontvangen. Dit is de situatie die je in de noordelijke Europese landen ziet, waaronder hier in Duitsland, waarin de mensen bereid zijn aan de slag te gaan. Zij zijn bereid hard te werken. Zij zijn bereid om de verantwoording te dragen voor hun persoonlijke financiën en niet meer schulden te maken dan redelijk is.

De kunstmatige inflatie van de prijs van onroerend goed
En dus zie je dat dit in andere naties moet worden veranderd. Zelfs een aantal andere landen die het financieel goed doen, moet erkennen dat de hausse dit tot de uitbarsting in 2008 leidde, ook een vorm van corruptie was, alleen op veel hoger niveau, omdat degenen die de financiële elite vormden erin geslaagd zijn om een inflationistische cyclus te vormen die vooral de prijs van onroerend goed buiten alle proporties aan inflatie onderhevig liet zijn.

Maar de mensen dachten dat zij hun huis, als het in waarde steeg, op een dag met winst zouden kunnen verkopen, of dat zij een lening konden nemen op de vrije waarde en die gebruiken om hun levensstijl te financieren. Maar je moet toegeven dat dit ook een vorm van corruptie is. Want wat doet corruptie?

Die steelt de waarde van het harde werken van het volk. Maar deze financiële corruptie steelt de waarde van jouw werk door de waarde van het geldstelsel van de hele munteenheid van een natie af te waarderen. Want wanneer je de prijzen van onroerend goed opdrijft tot drie keer het onderhoudsniveau dat op hun salaris wordt gebaseerd, dan steel je het geld van de mensen, omdat zij heel veel meer voor hun huis, voor hun hypotheek, moeten betalen. En dit verschilt niet zo veel van wat je moet betalen als iemand jouw winkel beschermt, of om iets in orde te laten maken, wat dat ook maar is.

Zien jullie niet in dat wanneer je denkt dat er een gemakkelijke uitweg is, je jouw talenten niet vermenigvuldigt. Het is zo simpel. Dit moet de belangrijkste economie-les zijn die op iedere universiteit, iedere middelbare school, ter wereld moet worden onderwezen. Want er is geen andere manier om een economie te laten groeien dan door mensen hun talenten te laten vermenigvuldigen, wat die talenten ook zijn. En waarachtig, elke natie heeft talenten, alle mensen hebben talenten die zij kunnen vermenigvuldigen.

En alleen door te vermenigvuldigen wat je hebt, vergroot je de totale som, het geheel, zodat het geheel meer kan zijn dan de som der delen. Terwijl het geheel in een corrupt systeem minder is dan de som der delen. En je kunt dit maar op één manier veranderen. Je kunt dit niet aan mensen opleggen. Het kan alleen maar door de mensen zelf veranderd worden, als zij de waarheid herkennen die ik hier uitleg. Maar zij hoeven het mij niet horen uitleggen, want zij kunnen het oppikken door zich af te stemmen. Want dit zit al heel lang in het collectieve bewustzijn en er is een collectieve impuls die gestadig groeit sinds het feodale systeem niet zo lang geleden werd afgebroken.

Maar niettemin, lang genoeg waardoor diverse generaties zijn voorbijgegaan, waarin de mensen zijn opgegroeid met het collectieve momentum door te beseffen dat: “Wat wij zaaien, zullen wij oogsten!” En hoe meer talenten wij vermenigvuldigen, hoe meer wij oogsten, hoe meer opbrengst het oplevert.

Inferioriteit/Superioriteit in Europa
En nu ik het licht heb uitgegeven dat ik hier in Berlijn wilde uitbrengen, en het naar iedere natie in de Europese Unie te verspreiden en het zelfs verder dan de Europese Unie heb verspreid. En dus ben ik klaar met mijn uitgave, en kan ik de boodschapper nu naar de conferentie in Australië zenden, waar het thema superioriteit en inferioriteit zal zijn. En komt het niet mooi uit dat zij hun reis hier in Berlijn beginnen, waar nog niet zo lang geleden een van de meest intense concentratiepunten was van de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek op deze wereld?

Want hoe lang is het geleden dat de Führer hier in deze stad Berlijn stond en de massa toe schreeuwde, die achteloos terug schreeuwden, toen hij schreeuwde: “Deutschland über alles!” Zij schreeuwden terug: “Heil Hitler.” Zien jullie niet dat dit een extreem voorbeeld is van superioriteit? Natuurlijk wel. Maar kun je er ook achter kijken en zien dat het ook een extreem voorbeeld was van de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek? Want de ene kan niet zonder de ander bestaan.

Waarom was het nodig om die massabijeenkomsten te organiseren? Waarom moesten zij zo’n groot leger opbouwen? Waarom moesten zij de wereld veroveren of proberen de wereld te veroveren? Om de diep gewortelde inferioriteit van het Duitse volk te verhullen. En waarom hebben zij zo’n diep gewortelde inferioriteit? Omdat zij bang zijn om Gods liefde voor hen te accepteren. Want er is geen andere oorzaak voor inferioriteit, de onwil om te accepteren dat God onvoorwaardelijk van jou houdt.

Wanneer je dit weet, transcendeer je de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek. Want je weet dan dat jij niet inferieur bent, en wanneer jij niet inferieur bent aan iemand anders, heb je geen behoefte om jouw superioriteit aan anderen te demonstreren. En dus bestaat er hier echt het potentieel dat de Duitse natie dit kan ontstijgen, de impulsen van het verleden kan achterlaten. En zij kunnen dan – in plaats van zichzelf superieur aan alle naties van Europa te beschouwen – zich als de dienaar van allen zien. Niet in de zin dat zij degenen zijn die, omdat zij hard gewerkt hebben, borg moeten staan voor Europa, maar dat zij moeten erkennen wat verlicht eigenbelang is.

En wat is verlicht eigenbelang? Dat je in plaats van jezelf proberen te verheffen vergeleken met anderen, je het geheel probeert te verheffen. Want dat is de enig goede manier om jezelf te verheffen.

Zodoende sluit ik deze uitgave af. Ik verzegel dit land Duitsland en vooral de Duitse regering en de Duitse media, en allen die onderdeel van de verandering in andere Europese naties vormen. Degenen die de weg banen om een duurzame visie op een nieuw Europa naar buiten kunnen brengen, die dichter bij de spirituele eenheid komt die Saint Germain vele jaren geleden voor zich zag. En zodoende wordt deze uitgave met de kracht van Saint Germain verzegeld.