De energie van de aanklager van de broeders overwinnen

Elohim Astrea, 17 december 2009

De hele boodschap staat hier.

 

Geen veroordeling in de vierde straal van Zuiverheid
Kun je zien hoe vaak jij in dit en in vorige levens in verzoeking bent gebracht om de spiraal in te gaan van met argumenten en met tegenargumenten op het niveau van woorden komen? Kun je zien dat ik niet hier ben om jou schuldig te laten voelen, om op jezelf neer te kijken omdat je dit gedaan hebt? Want dat je dit op aarde gedaan hebt, is een gegeven. Jullie hebben het gezegde dat je niet kunt worstelen met een vetgemest varken zonder modder op je te krijgen. Evenzo kun je niet met het vetgemeste varken van het collectieve bewustzijn op aarde worstelen zonder modder op je te krijgen.

Ik ben de Elohim van Zuiverheid. Dat betekent dat ik een zuivere visie heb en de werkelijkheid op aarde ken – dat het onmogelijk is voor ieder wezen – wat ze ook bereikt hebben of door hun onschuld – op aarde incarneren zonder modder op je te krijgen, zonder onzuiverheden op te nemen. Je weet dat Jezus geïncarneerd was als Koning David en hij begeerde de vrouw van een soldaat en dat zijn handelingen niet zuiver waren. Pak jezelf niet te hard aan, omdat je in een negatieve spiraal bent gekomen, omdat je onzuiverheden, zelfs onzuivere motieven, hebt gekregen.

Besef dat de waarheid is dat er geen onzuiverheden op aarde zijn die niet gezuiverd kunnen worden met de oneindige stuwkracht van de Zuiverheid die IK BEN. Ik ben hier niet om je te veroordelen, te beoordelen, je slecht over jezelf te laten voelen. Ik ben hier om je te accelereren, je een alternatief te bieden voor welke onzuiverheden ook die je in je wezen zou kunnen hebben. Want ik, Astrea, heb de stuwkracht, de oneindige stuwkracht van Zuiverheid, die je eruit kan schieten, die je verder dan welke onzuiverheid op aarde ook kan accelereren – wanneer je bereid bent eerlijk naar jezelf te kijken en vast te stellen welke onzuiverheden je opgenomen hebt.

En op dit specifieke moment ben ik hier om een geschenk aan te bieden aan degenen die de onzuiverheden hebben opgenomen van die hele spiraal van de beschuldiging van de broeders, de beschuldigende energie, de beschuldigende ruzies, de beschuldigende woorden veroorzaakt hebben. Ik ben bereid om je het geschenk van mijn stuwkracht aan te bieden door bereid te zijn de decreten en de rozenkransen te vermenigvuldigen die je voor mij opzegt met een factor die bepaald wordt door jouw bereidheid om eerlijk naar jezelf te kijken en realistisch te schatten hoe veel je van de beschuldigende energie hebt opgenomen, hoeveel impulsen je hebt om ruzie te willen maken op het niveau van woorden, het laatste woord op aarde willen hebben in plaats van één te zijn met het Woord van de hemel.

Daarom verleen ik je dit geschenk, dat ik bereid ben je een bepaalde vermenigvuldiging te geven voor je inspanningen om te onderscheiden wat ‘het Woord’, het Christusbewustzijn is, en de ‘woorden’ die uit het bewustzijn van de antichrist opwellen, het verdeelde dualiteitsbewustzijn. Dit is mijn aanbod, dit is mijn geschenk. Je kunt het op elke manier aannemen die je wilt. Het is een geschenk uit respect voor jouw vrije wil. Als je nog steeds wenst om de eindeloze inconsequente cyclus van ruzie maken met andere mensen te ervaren – haarkloverij over bepaalde interpretaties van bepaalde woorden, in de klassieke cyclus gaan van ‘hij zei, zij zei’ – dan buig ik voor jouw vrije wil. Want je hebt natuurlijk het recht om in deze bewustzijnsstaat te blijven tot je genoeg van deze ervaring hebt.

En mocht je het komende jaar op een bepaald moment besluiten dat ‘je er nu genoeg van hebt en nu zie ik in dat het me niets oplevert,’ voel dan niet dat ik je zal veroordelen, omdat je er zolang over gedaan hebt om op dat punt te komen. Wend je gewoon tot mij in mijn decreten, de rozenkrans die geformuleerd wordt en open je hart voor het Woord dat IK BEN – en ik zal je daadwerkelijk helpen.

Mocht je wensen om door te gaan met het spel van beschuldiging, dan respecteer ik opnieuw je vrije wil. En ik zeg nogmaals dat wat je misschien tegen mij zou kunnen zeggen, ik je nooit zal veroordelen. Ik zal die zuivere visie handhaven. Ik zal de zuivere liefde handhaven, en op welk moment je ook besluit dat je genoeg van dit spelletje om te beschuldigen hebt, ik zal je met het open hart ontvangen van de Moeder van de vierde straal, de Elohim van de vierde straal.

Want zie je, ik koester geen wrok. Ik veroordeel niemand, want ik heb die behoefte niet. Want zie je, ik ben een geascendeerd wezen. Ik heb geen behoefte om iemand op aarde te beschuldigen. Waarom heb ik geen behoefte om te beschuldigen? Omdat ik niet door iemand op aarde bedreigd wordt, door welke energie op aarde ook, door welk idee, concept of argument in woorden geformuleerd. Ik word niet bedreigd en daarom hoef ik niet te beschuldigen en ik hoef me niet te verdedigen. Ik heb geen behoefte om met mijn vinger naar een bepaald individu te wijzen, want ik ben een geascendeerd wezen en daardoor heb ik mijn wezen versneld tot voorbij de beschuldigende energie van de gevallen wezens. Ken het verschil – als je ertoe bereid bent – ken het verschil in vibratie. En dan als je bereid bent, neem mijn aanbod dan aan, zodat je misschien in zuiverheid kunt accelereren, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid!

Let op je reactie bij deze woorden, want de energie die naar je toe komt, is geen beschuldigende energie, maar het is de energie van zuiverheid die de duisternis die in je eigen wezen is, zal oprakelen. En daardoor zou je zelfs – met je vervuilde waarneming – kunnen waarnemen dat mijn energie bedreigend, of dit of dat is. Maar weet dit: als je eerlijk naar je reactie kijkt, zul je in staat zijn te zien wat voorkomt dat je uit die neerwaartse spiraal stapt en de ascenderende spiraal van de zuiverheid ingaat. En let daardoor op je reactie, als je daartoe bereid bent. En als je niet daartoe bereid bent, ga in vrede, terwijl ik zeg:

Accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid, accelereer in zuiverheid!

Elohim! Elohim. Elohim. (De meester chants.)