De Moedervlam binnenin jou voelen

ONDERWERPEN: De Moedervlam in Australië – Een meditatie op de Moedervlam in jou – Jouw standpunt op het leven veranderen

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 15 juni 2012 – Australië – Helen Michaels

Ik ben natuurlijk dezelfde Astrea die een paar minuten geleden heeft gesproken. En ik heb natuurlijk de vaardigheid om mijn Aanwezigheid in elk van jullie te manifesteren, zoals jullie mijn Aanwezigheid in diverse boodschappers zien gemanifesteerd, zoals jullie mijn Aanwezigheid door de tijden heen in diverse boodschappers hebben zien manifesteren.

En nu kom ik nog een subtiel aspect van de zuiverheidsstraal aanpakken, dat heel erg in Australië aanwezig is. Denk eens terug aan de tijd dat de veroordeelden naar Australië werden gezonden; grote aantallen mannen en kleinere aantallen vrouwen, veroordeelde vrouwen. Bedenk eens hoe deze veroordeelde vrouwen zich die eerste tijd moeten hebben gevoeld, toen zij samen met een groep harde, ruwe, en hardvochtige kerels aan land werden gezet. Hoe denk je dat zij zich moeten hebben gevoeld?

En je kunt je natuurlijk alleen maar verbeelden hoe die samenleving er toen uitzag, waar nog geen wetten waren, waar nog geen staat was. Waar geen rechten voor vrouwen waren om hen tegen geweld te beschermen, vaak fysiek, maar ook emotioneel en mentaal geweld, door degenen die het gevoel hadden dat zij hier voor straf naar toe moesten, en zij waren erop tegen om naar dit land te komen.

De Moedervlam in Australië
Je kunt je alleen maar verbeelden hoe de Moedervlam er in die vrouwen en mannen uitzag. De Moedervlam, natuurlijk, vertegenwoordigd – en die kan alleen maar vertegenwoordigd worden – door de straal van Zuiverheid. Zowel mannen als vrouwen die geïncarneerd zijn, kunnen de Moedervlam vertegenwoordigen, wanneer zij, in ieder geval de straal van Zuiverheid enigszins kennen. Hoe zou je anders licht kunnen ontvangen van de Vader en zijn licht in de materie leven?

En wanneer ik zeg ‘dit licht leven’, dan bedoel ik dat je dit licht daadwerkelijk in al jouw aspecten van het materiële leven laat stromen. Wat je ook doet, je kunt alles met de straal van Zuiverheid doen, en dat houdt natuurlijk in dat je al een bepaalde mate van Christusschap hebt, bepaalde verworvenheden op alle drie eerste vlammen, en ook op de Vlam van Zuiverheid.

De Vlam van Zuiverheid is zijn en die is bedoeld om in haar zuivere vorm jouw stuitchakra aan te steken, en stel je dan eens voor wat er in die eerste dagen in Australië is gebeurd. Welke perversies er plaatsvonden, toen de eerste mensen uit Engeland, en uit andere landen, hier werden afgezet. Er hangt zeker een donkere wolk boven Australië, en niet alleen door het bewustzijn dat niet wil dat je transcendeert, maar ook door de zware perversies van de Moedervlam.

De Moeder is de zuiverder vorm die altijd de Vlam van de Vader wil belichamen en leven. De Vlam van de Moeder moet de barse omstandigheden doordringen – wat je ook maar op planeet aarde tegenkomt – en die omstandigheden transcenderen door haar eenheid met de Vadervlam. En wanneer dat niet gebeurt, dan kan de perversie die er al is, alleen maar erger worden. Zo was het toen, in die eerste tijd, en ik Elohim Astrea komt dit bewustzijn vernietigen, de perversies van de Moeder die nog in het massabewustzijn hangen. Zodat de mensen die op mijn vlam zijn afgestemd, en enigszins de Aanwezigheid van Zuiverheid voelen, de vervormingen in het massabewustzijn kunnen zien, die bijna boven iedere plek in Australië rondzweven, vooral boven de plekken die dichtbevolkt zijn.

Een meditatie op de Moedervlam in jou
Ik kom hier met het zwaard, dat niet echt een zwaard in traditionele zin is, en dit zwaard bestaat uit licht. Het is een zwaard dat die perversies kan binnendringen. Herken je ze, mijn geliefden? Durven jullie ze te herkennen; durven jullie de vervormingen van de Moeder te erkennen die jullie al zo lang tegenhouden van het tot uitdrukking brengen van jullie individualiteit, wie jullie echt zijn? Hebben jullie echt die vervormingen getranscendeerd?

En kunnen jullie een impuls van Zuiverheid sturen – vraag mijn Aanwezigheid, of stuur de impuls van Zuiverheid vanuit jouw eigen hogere Aanwezigheid – naar het centrum van die perversies en zeg: “Jullie hebben niet het recht om in mijn leven te zijn. Ik sluit geen compromissen met het gevallen bewustzijn, elk van die indrukken of verschijnselen die het gevallen bewustzijn heeft aangenomen of mij presenteert.”

Dit vereist dat je de Moedervlam in jezelf erkent en om dat te doen, zal ik jullie door een meditatie heen leiden. Concentreer je op je stuitchakra en focus jezelf op die plek, en jij ziet jezelf daar als de Moeder op deze wereld. Hoe zien jullie jezelf dan, mijn geliefden?

In veel van jullie zit pijn in het Moederaspect van het leven. Er is enorme pijn, omdat de Moeder voelt dat het niet op deze wereld tot uitdrukking kan worden gebracht. Omdat de Moeder de druk van alle perversies buiten voelt, die de Moeder compromissen wil laten sluiten, die willen dat het Moederaspect het gevallen bewustzijn aanneemt – de verschijnselen, alle vervormingen – en door dit conformisme niet het licht van de Vader waarachtig naar deze wereld toe te laten stromen.

Richt je nu in mijn Aanwezigheid precies op je hart. Zie mij niet buiten jou. Kijk direct in jouw hart en naar de stuitchakra, en zie hoe Astrea de ware vlam van de Moeder in jouw stuitchakra aansteekt, zodat je geen compromissen sluit met één van die perversies, het licht van Zuiverheid sluit geen compromissen met het gevallen bewustzijn of één van de verschijnselen die je wordt getoond.

Het Moederlicht komt rechtstreeks van mijn Aanwezigheid en je ziet jezelf als onderdeel van mijn Wezen. Zie je jezelf zoals je bent, één met mij, zie hoe de traditionele manier om naar jezelf te kijken zomaar wegsmelt in het vuur van de zuiverheid die IK BEN. En beschouw jezelf waarachtig als een Aanwezigheid van licht, van de Moeder. Zodat jij jezelf niet beschouwt al een lichaam, iets dat een begin en een eind heeft. Jij bent de Aanwezigheid van Licht, jij bent het gewaarzijn, jij bent het bewustzijn dat zich kan projecteren tot eenzijn met elk van de meesters. En jij kunt ook jezelf projecteren naar het eenzijn met mij.

En omdat ik nu op dit moment de zuiverheid van de Moeder vertegenwoordig, vraag ik jullie één met mij te worden. Voel het vuur van de Moedervlam dat ik ben, en steek dit vuur aan in jouw eigen stuitchakra opdat jullie het echte vuur van de Moeder voelen dat zo kristalzuiver is dat geen enkele onzuiverheid kan worden getolereerd. Voel die Aanwezigheid, die pulserende Aanwezigheid die IK BEN. En voel hoe dit licht op jou regent, in de vorm van kleine deeltjes zuiver wit licht, die jouw hele wezen vullen en jouw wezen veranderen, zodat je begint te stijgen, gevuld wordt met dit Moederlicht.

Stijg nu zover op dat je de aarde duidelijk kunt zien en je eigen persoonlijke situatie vanuit het standpunt van jouw IK BEN Aanwezigheid, terwijl je nog steeds één met mij bent, nog steeds in eenzijn met mij, zodat er geen verschil bestaat tussen jou en mij. IK BEN niet ergens buiten jou, IK BEN hier, jij bent in het midden van mijn hart en IK BEN één met jouw hart, en dat is de eenheid van de Moeder die ik jullie kom demonstreren.

En ook tijdens deze conferentie hier, omdat jullie bereid waren om de kelk te vormen voor de Vlam van Zuiverheid en degene die altijd bereid is om te ontvangen. Dat is de wet, mijn geliefden, nu jullie daar zweven, daarboven rondzweven, vanaf deze hoogte naar de aarde kijken, zie je vanuit het standpunt van de Goddelijke Moeder wat de realiteit is? Zien jullie dat het niet nodig is dat jij, jouw wezen, compromissen sluit met iets wat minder is dan zuiverheid op deze wereld?

Jouw standpunt op het leven veranderen
Je kunt natuurlijk niet de consequenties van de keuzes uit vrije wil van andere mensen veranderen, maar je kunt wel jouw gezichtspunt op hoe jij naar jezelf kijkt, jouw daden, jouw gedachten, jouw emoties, en ook jouw identiteit veranderen. Zoals de wet zegt, moet de Moeder naar alle vier hoeken van het materiële universum schijnen. Dus jouw zuiverheid moet echt in de vier lagen van jouw wezen schijnen, op het niveau van de identiteit en het mentale, emotionele en fysieke niveau. En op al die niveaus beloof ik dat wanneer je op mij mediteert, IK jou toon waar jij compromissen sluit vanuit een lager perspectief dan de zuiverheid van de Goddelijke Moeder.

Dat is mijn geschenk aan jou. En leer alsjeblieft hoe je een hoger perspectief kunt krijgen over al het leven op planeet aarde. En leer met deze zuiverheid jouw eigen leven te bekijken en de rol die jij daarin hebt. Misschien begin je te begrijpen dat dit, soms, jouw rol is, om alleen maar zuiverheid in actie te zijn. Het betekent niet zoals eerder al gezegd is dat je bepaalde dingen moet doen, of dat je andere mensen moet gaan veranderen. Het is genoeg om de wereld te veranderen, wanneer jij jezelf begint te veranderen – de rest komt vanzelf. Wanneer er één opstijgt, moeten alle anderen volgen – zo luidt de kosmische wet.

En het is mijn geschenk dat mijn Aanwezigheid in ieder van jullie is. Meld je alsjeblieft aan bij mijn retraite wanneer je het gevoel hebt dat de omstandigheden in de buitenwereld meer dan onverdraaglijk worden, wanneer de omstandigheden in de buitenwereld hopeloos lijken. Die lijken zo hard dat jij het gevoel krijgt dat je er niet tegen kunt of ze soms niet kunt veranderen. Meld je bij mij, en probeer in je hart jouw gevoel van eenzijn met mij te voelen. Zodat jij het gevoel hebt dat jij niet een menselijk wezen bent, maar jij bent het gewaarzijn, het bewustzijn, dat het licht van Astrea precies door jouw wezen laat vloeien en het licht van de Elohim van Zuiverheid rechtstreeks richt op op de materiële wereld.

Dat is mijn rol, mijn geliefden en dit is die van elk van jullie. Jullie zijn medescheppers van de werkelijkheid. IK BEN de bouwer van het universum, en alleen op die manier kunnen wij de werkelijkheid veranderen. Het kan niet anders. Het is jullie bewustzijn en de manier waarop jullie jezelf bezien waardoor je de werkelijkheid verandert.

Jullie kelken zijn gevuld met mijn licht, en ik begroet ieder van jullie liefdevol in mijn retraite. En breng de straal van Zuiverheid niet in opspraak. Breng het licht van de Moeder in de materie niet in opspraak. Doe niet mee door iets uit te voeren of te belichamen dat minder is dan de zuiverheid van de Goddelijke Moeder. Dank aan jullie!