Verklarende Woordenlijst V-W

Verkeerd kwalificeren
Alles wat wij doen, voelen of denken wordt met energie gedaan. Wij ontvangen energie van de IK BEN Aanwezigheid en geven het dan een bepaalde kwaliteit door het een bepaalde vibratie te geven. Alles wat onder de vibratie van liefde zit, zoals angst, boosheid en verdriet, is  verkeerd kwalificeren en maakt karma.

Vier lagere lichamen, vier niveaus van de geest
De meesters zeggen soms dat wij mensen vier lagere lichamen hebben die corresponderen met de vier niveaus van het materiële universum: het identiteitslichaam, het mentale lichaam, het emotionele lichaam en het fysieke lichaam.

De meesters spreken over vier niveaus in de geest:

De identiteitsgeest huisvest ons diepste identiteitsgevoel (wie wij zijn en wat wij kunnen doen).
De mentale geest huisvest onze gedachten (hoe wij dingen kunnen doen).
De emotionele geest huisvest onze gevoelens (waarom wij iets willen/moeten doen).
Het fysieke lichaam houdt verband met de noden van het lichaam.

Vier niveaus in het materiële universum
Alles wordt van energie gemaakt, dus de hele wereld van vorm wordt gemaakt van energie met eigenschappen die op diverse niveaus vibreren. Men kan een continuüm van vibraties creëren van het hoogste niveau van de Schepper, tot het laagste. Er tussenin kan men verscheidene indelingen, compartimenten of octaven van vibraties bepalen. Bijvoorbeeld, een belangrijke deling is die tussen het spirituele en materiële rijk.

Er zijn verscheidene indelingen in het spirituele rijk, terwijl het materiële rijk er vier heeft. Dit zijn van hoog naar laag:

Het etherische of identiteitsniveau
Het mentale niveau
Het emotionele niveau
Het fysieke niveau

Violette Vlam
De spirituele energie die vooral efficiënt karma en verkeerd gekwalificeerde energie kan transmuteren. Saint Germain heeft een kosmische dispensatie gekregen om de violette vlam in de jaren (19)30 te onthullen. Sindsdien hebben studenten van geascendeerde meesters haar opgeroepen door middel van decreten, invocaties en affirmaties.

Het is echter van belangrijk te beseffen dat de violette vlam verkeerd gebruikt kan worden. Verkeerd gekwalificeerde energie wordt veroorzaakt door een beperkende overtuiging. De energie verzamelt zich geleidelijk aan in jouw aura, waardoor jij je belast voelt. Je kunt de violette vlam oproepen zonder de beperkende energie te veranderen, wat je op korte termijn beter laat voelen. Als je de overtuiging echter niet veranderd, blijf je energie verkeerd kwalificeren. En als je de violette vlam blijft gebruiken om de energie te transmuteren, misbruik je Saint Germains dispensatie, omdat je geen spirituele groei op lange termijn bereikt.

Volmaakt concept of visie
Dit verwijst naar de visie van het hoogste potentieel of een zuivere visie die niet door de dualiteit vervuild is. Bijvoorbeeld: Moeder Maria hield de volmaakte visie voor ogen dat Jezus aan zijn missie zou beantwoorden.

Vrije Wil
De meesters onderrichten dat het uiterst belangrijk is om vrije wil te begrijpen, vooral in verband met het dualiteitsbewustzijn. Vrije wil is de basiswet die de functies in het materiële rijk leidt. Bijvoorbeeld: de aarde werd door de Elohim geschapen in een veel hogere staat dan wij tegenwoordig zien. In het begin was er geen gebrek aan natuurlijke bronnen en bestond ziekte niet.

Deze beperkende omstandigheden zijn gemaakt omdat de meerderheid van de menselijke wezens hun vrije wil hebben gebruikt om het dualiteitsbewustzijn in te gaan. De natuur – in de betekenis van elementale wezens – hadden geen andere keuze dan vergroot materiële omstandigheden uit te beelden die in het bewustzijn van de meerderheid van de mensen bestonden. Menselijke wezens werden geschapen om over de aarde te heersen, en de elementale wezens kunnen alleen maar de beelden aannemen die wij in onze identiteits-, mentale, emotionele en fysieke geest handhaven.

Maar het belangrijkste punt van vrije wil is dat wij, te allen tijde, het recht hebben, onze vorige keuzes te transcenderen. God en de geascendeerde meesters zullen ons nooit proberen tegen te houden om eerdere keuzes te transcenderen. Slechts het ego en de duistere krachten zullen proberen ons te laten geloven dat wij gebonden zijn aan keuzes uit het verleden.

Wereldleraar
Een geascendeerd wezen dat het ambt vervult om de mensheid te onderrichten. Momenteel wordt dit ambt bekleed door geascendeerde meesters Jezus en Kuthumi. Niet geascendeerde wezens kunnen ook dienen als wereldleraren in een lagere hoedanigheid.

Woord
Uit het Evangelie van Johannes: “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.” Dit is in feite een verkeerde vertaling van het Griekse woord Logos, dat verwijst naar het ongedeelde geheel. Dit is het symbool van het Christusbewustzijn, dat ontworpen werd om het eenzijn van al het leven te handhaven. Dus is het Woord datgene wat ons de illusies der dualiteit laat doorzien.