Eenzijn met het Hart van Saint Germain

ONDERWERPEN: De energie die het Australische volk belast – Vrijheid bestaat slechts in het nu – Oorzaak en gevolg verwarren – Gemotiveerd door onopgeloste psychische problemen – Waarom Saint Germain jullie nodig heeft – Eenzijn met het hart van Saint Germain

Geascendeerde Meester Saint Germain, 16 juni 2012

Natuurlijk BEN IK vrijheid en jullie zijn vrijheid. IK BEN Saint Germain en ik kom hier om een dispensatie in het Australische werelddeel te verankeren door jullie een ankerpunt te geven van een speciale tint van de Vrijheidsvlam die het potentieel heeft om dit werelddeel te bevrijden, niet alleen van de annalen van het verleden, maar ook om de mensen te bevrijden van hun huidige bewustzijnsstaat.

De energie die het Australische volk belast
Terwijl jullie dit nieuwe decreet aan mij aan het opzeggen waren, heb ik natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om door jullie energieveld heen te lopen en op en neer te lopen, van oost naar west, noord en zuid, op dit werelddeel Australië, mij af te stemmen op de mensen op een meer fysieke manier dan wij gewoonlijk in het geascendeerde rijk doen. Hoewel ik het gevoel heb dat er veel niet gezegd wordt, voelde ik wel iets in het bijzonder waar ik jullie aandacht op wil vestigen. En dat is dat het Australische volk, de meeste mensen, worden belast met een specifieke energie. Een soort vermenging, mijn geliefden, van spijt of gemiste kansen, of het gevoel dat het niet zo is als het had kunnen, of zou moeten, zijn.

Dit zorgt ervoor dat de mensen serieuzer zijn dan zij hoeven te zijn, dat dit hen niet beslist inferieur laat voelen, maar een bepaald gevoel van hopeloosheid, bijna fatalisme. Het is alsof zij niet echt geloven dat er iets kan veranderen, dat de omstandigheden kunnen verbeteren, dat bepaalde problemen kunnen worden opgelost.

Vrijheid bestaat slechts in het nu
Nu zal ik van onderwerp veranderen door opnieuw het onderwerp superioriteit en inferioriteit aan te snijden. Zoals wij al eens hebben gezegd, kom je in het bewustzijn dat je een doel moet vaststellen, dat een superieure staat is die je moet bereiken. Wat gebeurt er dan met jou?

Nu, als je dit bewustzijn hebt, waarin jij je superieur aan andere mensen voelt, dan heb je het gevoel dat jij je, omdat de aarde nog niet is hoe die moet zijn volgens jouw epische visie, op de toekomst richt, op wat er nog niet is gebeurd, maar zou moeten gebeuren, wat moet gebeuren, wat jij met alle mogelijke middelen tot stand moet brengen. Jij zit opgesloten in de toekomst. Jij zit gevangen in de toekomst die nog niet tot stand is gekomen, dus is jouw gevangenis de toekomst.

Kijk dan eens naar degenen die zich inferieur voelen, zodat zij slachtoffer zijn die niet vrij kunnen zijn, zij kunnen hun lot niet veranderen. Zij kijken vaak naar het verleden, naar wat er is gebeurd dat hen tot slaaf heeft gemaakt, welke onrechtvaardigheid zij hebben ervaren in het verleden, hetzij door de elite die hen regeert, hetzij andere mensen, of een boze God in de lucht. Die mensen zitten in het verleden opgesloten, gevangen in het verleden.

Je denkt nu misschien dat de sleutel tot vrijheid is het verleden loslaten en naar een situatie in de toekomst te gaan. Maar, zolang jij die als een afstand beziet tussen waar jij nu bent en waar jij zou moeten zijn om vrij te zijn, kun je niet vrij zijn. Je kunt niet in de verte, in de ruimte, in de gescheidenheid, vrij zijn, Je kunt slechts in het nu vrij zijn, in de eenpuntigheid, in het huidige moment, in de pauze tussen verleden en toekomst.

Er zijn veel mensen die denken dat zij in het heden leven, maar dat is niet zo, omdat zij de toekomst zien door het filter van één van die dualistische drama’s, die óf in het verleden werden geschapen, óf in hun visie op de toekomst die nog moet komen. Dat geeft aanleiding tot een gevoel van spijt, van gemiste kansen. Wanneer je naar de toekomst kijkt, betreur je dat het toekomstige doel zich nog niet heeft waargemaakt. Wanneer je naar het verleden kijkt, betreur je wat er wel of niet is gebeurd in het verleden. Beide keren zit je vast, je kunt niet vrij zijn, je kunt jouw visie niet ontstijgen.

Oorzaak en gevolg verwarren
Wat is de sleutel? In enige mate is dat het inzicht dat wij aan jullie hebben gegeven, waardoor jullie geleidelijk aan door de zeven stralen opklimmen, de diverse illusies overwinnen, zodat je bij elke straal waar je doorheen gaat, door een sluier die jouw visie verduistert heen gaat en je daardoor gevangen zet. Wat je gevangen zet, is niet een situatie buiten jou, maar een visie, een mentaal beeld dat jij in je geest hebt. De gevangenis is jouw geest, dat zijn niet de omstandigheden in de buitenwereld. Maar kijk eens naar wat er met de meeste mensen op aarde is gebeurd.

Zij geloven dat de omstandigheden in de buitenwereld jou je vrijheid afnemen en dus denken zij dat de sleutel tot vrijheid het veranderen van bepaalde omstandigheden in de buitenwereld is. Maar dit is één van de meest subtiele aspecten van het dualiteitsbewustzijn. Wanneer je de dualiteit instapt, begin je de werkelijkheid toe te schrijven aan dualistische extremen. Je begint de werkelijkheid toe te schrijven aan de god in de lucht, die het goede vertegenwoordigt, en aan de duivel in de hel, die het kwaad vertegenwoordigt.

Je gelooft dat bepaalde omstandigheden op aarde door God werden geschapen en dus moet het wel Gods wil zijn dat jij die niet kunt veranderen, en andere omstandigheden op aarde werden door de duivel geschapen en hij heeft ook macht die jou te boven gaat. En dus kun jij niets veranderen. Wat er gebeurt wanneer jij in het dualiteitsbewustzijn bent, is natuurlijk, zoals wij al eerder hebben gezegd, dat je dan oorzaak en gevolg omdraait. Je denkt dat materiële omstandigheden de oorzaak zijn van jouw bewustzijnsstaat, terwijl in werkelijkheid jouw bewustzijnsstaat de oorzaak is van de materiële omstandigheden. Je raakt nu gericht op het veranderen van de materiële omstandigheden als het enige middel dat jij kunt zien om je gemoedstoestand te veranderen.

Gemotiveerd door onopgeloste psychische problemen
Enkele van de meest ontoegankelijke wezens die je ooit zult tegenkomen, zijn de geïncarneerde gevallen wezens. Die zitten zo gevangen in hun spirituele hoogmoed dat zij geloven dat het hun heilige plicht is de hele wereld hun visie te laten aannemen, hun epische visie met de allerhoogste uitkomst die Gods koninkrijk op aarde brengt of alle mensen in de hemel, hoe zij dat ook maar noemen.

Het is gewoon een totale illusie dat menselijke wezens door dit altruïstische doel worden gemotiveerd. Menselijke wezens die vastzitten in de dualiteit kunnen zichzelf bedriegen door te denken dat zij voor een hoger doel werken. Maar de diepere waarheid is dat wanneer je vastzit in de dualiteit, alles wat jij doet wordt gemotiveerd door jouw eigen onopgeloste psychische problemen, jouw eigen bewustzijnsstaat. Jij probeert de wereld niet te veranderen in overeenstemming met een of andere goddelijke visie. Jij probeert de wereld te veranderen om jouw eigen gemoedstoestand te veranderen, omdat jij niet bereid bent verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.

Wat bedoelen wij, wanneer wij het hebben over verantwoordelijkheid voor jezelf nemen? Wij bedoelen eenvoudig dit: Je accepteert dat jouw gemoedstoestand jouw verantwoording is, wat inhoudt dat jij de macht hebt om leiding te geven aan jouw gemoedsgesteldheid, hoe de materiële omstandigheden ook zijn. Dat willen de gevallen wezens niet accepteren. Daarom proberen zij letterlijk, in hun hoogmoed en spirituele blindheid, de hele wereld te veranderen en alle mensen tot hun slaaf te maken op deze planeet om hun eigen gemoedsgesteldheid te veranderen en een gemoedsgesteldheid te krijgen waarin zij eindelijk het gevoel krijgen dat dit de allerhoogste staat van superioriteit is die heeft bewezen dat zij gelijk hadden en God ongelijk.

Dit is hun doel. Ze camoufleren dat door die zogenaamd edele doelen te bepalen en proberen alle mensen mee te krijgen om aan die doelen mee te werken. Maar de diepere waarheid is dat zij door totaal egoïstische mechanismen worden gedreven door hun eigen onopgeloste psychische problemen. Wanneer jij je dit gaat realiseren, begin jij je natuurlijk af te vragen of jij wel door wilt gaan één van die doelen te dienen die door de gevallen wezens werden gesteld, of dat jij een oprechte poging wilt doen om dat niveau van de dualiteit te transcenderen, zodat jij ware vrijheid kunt krijgen.

Waarom Saint Germain jullie nodig heeft
Ik ben natuurlijk de hiërarch van de volgende 2000 jaar van het Aquariustijdperk, en ik ben vastbesloten dat het een Gouden Eeuw wordt – want dat staat voor mij vast. Om dit te laten gebeuren – want ik mag niet fysiek incarneren en de hele aarde in een Gouden Eeuw veranderen – moet dit gedaan worden door mensen die zijn geïncarneerd en die hun vrije wil gebruiken om de Gouden Eeuw te manifesteren door de open deur daarvoor te worden.

Wanneer ik zeg dat jij je moet bevrijden van zaken te bestrijden die door het gevallen bewustzijn worden bepaald, bedoel ik niet dat ik wil dat jullie een pacifist worden, die in je kamer zit, Violette Vlam en invocaties opzeggen of spirituele leringen bestuderen. Ik ben op zoek naar miljoenen mensen die mijn geïncarneerde studenten zijn, die zich op diverse manieren met de samenleving bezig houden. Ik zeg niet dat je een dualistische strijd moet aangaan. Alleen door de mensen een referentiekader te geven dat er iets meer is dan de dualistische strijd, zul je de manifestatie van de Gouden Eeuw sneller tot stand brengen.

Zien jullie in waarom wij geen Gouden Eeuw op aarde hebben? Omdat de mensen al zo lang in het dualiteitsbewustzijn gevangenzitten. Wij manifesteren geen Gouden Eeuw door de allergrootste dualistische strijd te winnen, waarbij het goede over het kwade triomfeert door het kwaad te vernietigen. Dit is niet mogelijk, zoals wij al vele malen hebben gezegd, want de ene dualistische polariteit kan zijn tegenovergestelde niet vernietigen. Beide zouden tegelijkertijd ophouden te bestaan. Maar wat uit de dualiteit wordt geboren, kan iets anders wat uit de dualiteit werd geboren, niet vernietigen. Alleen licht van een hogere vibratie kan de dualistische energie transformeren in een hogere vorm van energie. Ik zoek miljoenen mensen die de open deur worden voor de inzichten en de wijsheid, maar ook voor het licht, het licht van vrijheid, of het licht van één van de andere stralen.

Eenzijn met het hart van Saint Germain
De Gouden Eeuw zal zich niet allen door de zevende straal manifesteren. Het wordt in evenwicht gehouden door alle zeven stralen. Ik heb geïncarneerde mensen nodig die één van de zeven stralen willen belichamen, zodat alle stralen evenveel worden vertegenwoordigd. Ik probeer op geen enkele manier het te laten voorkomen dat de zevende straal superieur is aan de andere stralen, want wij hebben ze allemaal nodig. Niets kan zich echt manifesteren zonder de zeven stralen, die allemaal evenwichtig en harmonieus samenwerken.

Ik wil jullie de gelegenheid geven om te bereiken wat er in dit decreet wordt gezegd, namelijk dat jij de liefde voelt die ik voor jullie heb. Ik vraag jullie om je op je hart te richten, je voor te stellen dat je hart een portaal wordt, een poort die opengaat, en dat je er doorheen loopt, een tunnel in die met zacht violet licht is gekleurd. Je blijft lopen en in het begin kun je de vloer nog voelen, maar naarmate je verder gaat, lijkt het of je het gevoel verliest dat er een harde vloer onder je is. In plaats daarvan lijkt het op een mist, een violette mist en je loopt door alsof je op wolken loopt.

Je krijgt het gevoel alsof er scheidingswanden langs de muren van de tunnel zijn en zij zijn van violet licht gemaakt, alsof het portalen binnen portalen zijn. Die portalen, beginnen, als jij erdoor heen loopt, te vibreren, te oscilleren. Het licht oscilleert, sterker, zwakker, sterker, zwakker. En het begint steeds sneller te oscilleren naarmate jij verder die tunnel inloopt.

De oscillaties beginnen dan de tunnel te vullen tot er eigenlijk geen tunnel meer is, er zijn alleen nog maar die oscillaties van violet licht die in intensiteit varieert. Intenser, minder intens, helderder, zachter, helderder, zachter, helderder, zachter, tot jij in een rijk duikt waar jij intens violet licht voelt dat niet vibreert. Het is er stil – totale stilte.

Voor jou strekt zich een groot meer uit dat heel stil is, zoals een meer heel vroeg in de morgen, wanneer het oppervlak net een spiegel is. Terwijl je gaat zitten aan de oever van dit meer, ervaar je de stilte met al jouw zintuigen, je hele wezen. Het is totale vrijheid van geluid, van zien, van reuk, van aanraking, van elke sensorische of aardse sensatie. Totale stilte, totale vrijheid.

Dan word jij je ervan gewaar dat de enige pulsatie die jij voelt, jouw hart is, dat in het normale ritme klopt. Maar dan voel jij dat mijn hart over jouw hart heen ligt, en dat mijn hart ook klopt. Nu zijn jouw hart en mijn hart totaal synchroon, in perfecte harmonie. Ons hart klopt als één, want mijn hart ligt over dat van jou heen, en onze harten zijn één.

Kun jij, in dit eenzijn van hart, de liefde die ik voor jou voel, niet voelen? Ik zal deze verhandeling zachtjes afsluiten en ik vraag jullie rustig te blijven zitten, zolang je maar wilt, en de pulsatie van mijn hart en jouw hart te voelen. En dan verzoek ik je om rustig dit heiligdom te verlaten wanneer jij besluit op te staan.