Hoe één persoon wel – of niet – het verschil maakt

De hele boodschap staat hier.

Saint Germain, 29 december 2007

Mijn geliefde harten, jullie hebben vast wel eens gehoord van de grap: “Hoeveel elektriciens zijn er voor nodig om een gloeilamp te verwisselen? Hoeveel politici zijn ervoor nodig om een gloeilamp te vervangen?” Maar ik, Saint Germain, wil jullie een nieuwe gedachte meegeven. Hoeveel studenten van geascendeerde meesters zijn ervoor nodig om een planeet te veranderen? (Pauze) Ik wacht op jullie antwoord, mijn geliefden. Publiek: “Eén!” Meteen goed! Eén. Want één persoon die besluit dat een of andere manifestatie van onvolmaaktheid niet meer op mijn planeet mag voorkomen, is geweldig veel waard.

Van de wieg tot het graf worden mensen gebombardeerd met energie en ideeën die worden bedacht met maar één bedoeling – en dat is voorkomen dat jij jouw creatieve krachten gebruikt om van deze planeet een godvruchtiger plek te maken om te wonen. Je wordt geprogrammeerd om passief te zijn, net als andere mensen te leven, te denken dat één persoon geen verschil kan uitmaken, dat jij niet de macht hebt om jouw samenleving te veranderen – zelfs op het lage niveau – en zeker niet de macht daarvoor hebt op planetair niveau. Maar ik zeg, wij hebben het steeds weer opnieuw gezegd, dat alles op deze planeet wordt bepaald door de vrije wil van menselijke wezens die geïncarneerd zijn.

En daardoor KAN één persoon het verschil maken door met een absolute en onwrikbare vastberadenheid een besluit te nemen. Wat eigenlijk geen handeling van de wil is, zoals jullie die gewoonlijk opvatten. Want het is een daad van Zijn, van Zijn wie jij BENT, in contact staan met een hoger deel van jouw wezen, zodat het licht van jouw hogere wezen door jouw lagere geest stroomt. En op die manier kun je de vastberadenheid krijgen die niet uit jouw gewone wil voortkomt – die gemakkelijk kan worden veranderd door een impuls van buitenaf – maar de innerlijke vastberadenheid – het innerlijk weten dat dit de nieuwe realiteit op jouw planeet is, omdat jij die verandering bent. En jij bent bereid die verandering op de wereld te ZIJN door het spirituele evenwicht te bewaren voor die verandering. Zodat jij de – onwrikbare – visie hebt dat een bepaalde manifestatie niet tot stand komt op deze planeet.

De kracht van ‘Eén’ begrijpen
Vele jaren geleden – toen hij nog heel jong was – maakte deze boodschapper zich heel erg zorgen over een atoomoorlog. Op een avond ging hij diep in meditatie en riep uit tot God – en voelde een grote mate van eenzijn met God over het onderwerp atoomoorlog – hij riep uit dat die tegengehouden moest worden. En hij voelde een stroom terugkomen, de verzekering dat er geen atoomoorlog zou komen, in ieder geval niet op grote schaal op deze planeet. Maar dat kwam, omdat hij – totaal onbewust voor zijn dagelijkse denkgeest – had beloofd mee te helpen om het evenwicht te handhaven, zodat er niet zo’n oorlog zou komen.

Maar één persoon kan niet het evenwicht bewaren als miljoenen mensen de andere kant opgaan. Opnieuw, omdat de Wet van Vrije Wil zich moet uitleven door mensen de lessen te geven die zij nodig hebben om hun bewustzijn te veranderen. Hoewel het waarde heeft dat één persoon zijn of haar bewustzijn verandert, moet er in de meeste gevallen er een kritiek aantal worden bereikt, zodat er een tegenwicht ontstaat tussen de mensen die hun bewustzijn willen verhogen en degenen die dat niet willen, inclusief de mensen die er gewoon onverschillig over zijn omdat zij niet beter weten.

Dus wanneer ik zeg dat er maar één student van een geascendeerde meester nodig is om de planeet te veranderen, is dit waar in die zin, omdat als één persoon een besluit neemt, het collectieve bewustzijn zal veranderen. Maar er is een bepaalde kritieke massa personen voor nodig om bepaalde manifestaties in de buitenwereld te voorkomen. Want als één persoon, of maar een paar, een ongodvruchtige situatie op deze planeet zou kunnen verwijderen, hoe kan de meerderheid dan de les leren en op het punt komen waarop zij beslissen dat zij ook genoeg van een bepaalde manifestatie hebben?

De kracht van één moet men op verschillende bewustzijnsniveaus begrijpen. Het heeft waarde dat JIJ een besluit neemt, maar het is ook nodig is dat jij beseft dat jij geen gescheiden individueel wezen bent dat in een wereld leeft met nog zes miljoen andere gescheiden wezens. Het is noodzakelijk dat jij contact maakt met het eenzijn, in jouw eigen Wezen, dat jou het gevoel van eenzijn geeft met jouw eigen IK BEN Aanwezigheid, maar jou ook bij de volgende stap brengt door het besef dat jij één met alle andere mensen bent.

En dan besef je dat het niet altijd genoeg is dat jij innerlijke vastberadenheid krijgt op basis van het eenzijn met jouw eigen hogere wezen. Het is ook nodig dat jij aan de vereiste van Omega voldoet en eropuit gaat om anderen te wekken, zodat zij één kunnen worden met hun eigen hogere wezen. En zodat een kritieke massa mensen op den duur in eenzijn bijeen kan komen over een bepaalde kwestie en zo het collectieve bewustzijn veranderen.

De kritieke massa
Dus mijn geliefden, wat is dit percentage? Wat is de kritieke massa? Nu, net als bij de afschaffing van de slavernij, kwam er een omslag in het collectieve bewustzijn van de mensheid, waardoor het veel mensen duidelijk werd dat het niet meer acceptabel was dat mensen als bezit konden worden beschouwd. En die omslag vond plaats toen de top tien procent dat besef had gekregen. Dus het magische getal, met betrekking tot het echt veranderen van het collectieve bewustzijn, is tien procent.

Als de laagste tien procent het met elkaar eens is dat een bepaalde manifestatie voor hen acceptabel is – en dit is wat zij willen in hun eigen belang – nu dan is er geen tegenwicht van de top tien procent die zegt: “Nee, dit staan wij niet meer toe op onze planeet,” dan zal volgens de Wet van Vrije Wil de laagste ten procent de bevolking naar beneden halen. Maar wanneer de top tien procent op één lijn komt te zitten, het met elkaar eens is, nu dan zullen zij de bevolking omhoog trekken en zal er een positieve omslag plaatsvinden. En dan kunnen veel mensen van de bevolking – ineens – zien wat zij daarvoor niet konden zien, omdat zij door het dualiteitsbewustzijn, het massabewustzijn, werden verblind.

En veel van degenen die zelf de slavernij hadden ondervonden, hadden niet genoeg bewustzijn om hardop te zeggen: “Dit is niet juist, dit is niet acceptabel.” Dus precies tot aan het moment dat die omslag plaatsvond, kon de meerderheid van de bevolking niet zien wat voor veel mensen tegenwoordig vanzelfsprekend is – dat menselijke wezens geen dingen zijn die kunnen worden gekocht en verkocht op de markt. Maar toen de top tien procent die omslag had gemaakt, waren er ineens veel mensen – zonder dat zij zich er bewust van gewaar waren – die beseften: “O ja, dit ligt voor de hand!” en toen steunden zij die omslag in de buitenwereld.

Dus opnieuw, alles begint met één persoon. Maar er zit kracht in aantallen. Als twee mensen in verschillende delen van de wereld – zonder enig contact met elkaar in de buitenwereld – dezelfde vastberadenheid krijgen, dan telt dat mee. Maar als die twee mensen een gevoel van eenzijn tussen hen beiden vormen met hun dagelijkse denkgeest, dan zal het exponentieel meer meetellen. En dan is de som meer dan de som der delen.