Er is maar één conflict dat zich steeds maar weer herhaalt

Lees de hele boodschap hier.

Lanello, 2 november 2008

 

Ik sta in een vastberaden houding, want ik heb mijn voeten stevig op de grond van deze natie Duitsland geplant. Want zoals sommigen van jullie wel weten, hebben wij, de geascendeerde meesters, etherische retraites in het etherische rijk, die gelokaliseerd zijn boven specifieke fysieke locaties overal boven de aardbol. En ik en mijn geliefde gemalin hebben onze retraite daadwerkelijk boven het Rijndal in Duitsland, waarvan het centrum vlakbij de Lorelei ligt.

Dus ik heb een lange geschiedenis van incarnaties op dit werelddeel. Ik heb een grote investering in spiritueel licht hier, in degenen die vele levens mijn studenten zijn geweest, terwijl ik op diverse manieren als leraar en leider heb gefungeerd. Er zijn ook velen die nog nooit van de geascendeerde meesters hebben gehoord, maar niettemin mijn studenten zijn op innerlijk niveau en daarom openstaan om ideeën en concepten te ontvangen uit het geascendeerde rijk door de levensstroom, de Vlam, die IK BEN. En zodoende heb ik daadwerkelijk een onderdeel gevormd van dit werelddeel, van haar verleden. Ik heb mijn gevechten gestreden, omdat ik toen ik nog steeds in het dualiteitsbewustzijn was en net als zoveel van ons – ik durf wel te stellen wij bijna allemaal – geloofden dat als wij maar één specifieke manifestatie van het kwaad konden vernietigen, alles dan wel goed zou komen op planeet aarde.

 

Leer van de geschiedenis – anders herhaal je hem
Als wij de waarheid van de innerlijke leringen van Christus slechts hadden begrepen, namelijk dat er geen enkele manier bestaat om het kwaad te bestrijden, maar dat wij de andere wang moeten toekeren. Hoeveel bloedvergieten, hoeveel oorlogen hadden er dan wel niet in dit werelddeel voorkomen kunnen worden als meer van ons dat inzicht hadden gehad in vorige levens. Als geascendeerd wezen klaag ik natuurlijk niet over het verleden, maar wanneer je niettemin in een werelddeel zoals Europa bent, dan is het nodig te erkennen dat dit werelddeel inderdaad een heel verleden heeft – een lang en enigszins bloederig verleden. Dus moeten de mensen in Europa, die hier tegenwoordig geïncarneerd zijn dat verleden ontstijgen, dat het echt noodzakelijk wordt om naar het verleden te kijken, de lessen uit de geschiedenis te halen. Want wordt er niet gezegd, dat tenzij je die lessen leert, jij gedoemd bent de fouten uit de geschiedenis te herhalen.

En hoe vaak hebben we dit niet uitvergroot gezien op dit werelddeel, waar het ene conflict het toneel klaar zet voor het volgende. En waar de opkomst van de ene machtselite een conflict creëerde dat, toen zij de zittende machtselite werden, de tegenovergestelde polariteit aantrokken en er een nieuw conflict geboren werd. Ach, wat een patroon, wat een patroon en het is zo vaak herhaald dat het walgelijk is om ernaar te kijken.

 

Er bestaat maar één conflict op aarde
Het is zeker mijn bedoeling dat jullie ernaar kijken, of het jullie laat walgen of niet; want er komt een moment dat je verder gaat – je komt uit dat gevoel van hopeloosheid en wanhoop. Want wanneer je in feite durft te kijken naar wat er aan de hand is – wanneer je durft te kijken naar waarom het gebeurt – zie je dat zelfs als er een schijnbaar eindeloze stroom conflicten op deze planeet en dit werelddeel zijn geweest, er eigenlijk maar één conflict is dat zichzelf gewoon steeds maar herhaalt in steeds andere fysieke omstandigheden.

En dat conflict bestaat natuurlijk tussen wat wij de machtselite en de mensen van God hebben genoemd. Het is het conflict tussen degenen die gevallen zijn, zoals Maitreya in zijn baanbrekende en magnifieke boek heeft uitgelegd, en degenen die de dualiteit ontstijgen. Wanneer je ziet dat die gevallen wezens vielen omdat zij eerlijk, serieus, oprecht – of zou ik moeten zeggen naïef – geloofden dat zij slimmer waren dan God en beter dan God wisten hoe zij een heel universum moesten leiden. En dus vervielen ze tot het dualiteitsbewustzijn, belandden op de aarde en zijn hier sindsdien steeds weer opnieuw geïncarneerd. En ze hebben hetzelfde patroon steeds weer herhaald door te proberen om de ultieme macht over de mensen te krijgen door de foute overtuiging – de absoluut naïeve overtuiging – dat zij konden bewijzen dat God ongelijk had en zij gelijk.

Alsof wat er gebeurt op een klein planeetje zoals aarde – wanneer je nadenkt over wat je momenteel in de moderne wereld die jullie kennen, weet over de uitgestrektheid van het materiële universum – zou bewijzen dat God ongelijk had – de God die de Plejaden aaneengeregen heeft, die de Melkwegstelsels aaneengeregen heeft. Hoe kan wat er op dit kleine planeetje gebeurt, ooit significant zijn in het grote plan der dingen? Maar de blindheid van het menselijke ego is zo groot – dat hij eigenlijk gelooft dat hij de macht heeft om het lot van het universum te bezegelen. Wat dom, wat dom, zou ik kunnen zeggen.

 

God laat niet met zich spotten
Dit moeten de mensen inzien – dat het ten zeerste, uiterst naïef is om te geloven dat God zich door mensen laat bespotten. En pas wanneer je dat realistische realiteitsgevoel krijgt over de Wet van God – de feitelijke, absolute onverzettelijkheid van de wet van God – pas dan zul je inzien dat je aan die illusie moet ontsnappen. En je moet de blinde leiders niet meer volgen, degenen die vastzitten in die illusie. Want als je niet ophoudt met naar hen te luisteren, ben je als een schip zonder roer dat door de stroom de Rijn afgevoerd wordt en schipbreuk zal lijden bij de Lorelei, als vertegenwoordiger van de rots van Christus.

Want begrijpen jullie niet dat de Rots van Christus, juist de kracht is die aan het werk is in de tweede wet van de thermodynamica, die alle gesloten mentale kaders afbreekt. Die breekt alle gesloten systemen af en reduceert ze tot de laagst mogelijke energiestaat, want zonder de constante infusie met het leven van Christus is niets duurzaam. En dan krijgen degenen die in een hogere sfeer ervoor kiezen zich af te snijden van die eeuwige stroom, die het leven van Christus is, nog maar een bepaalde hoeveelheid tijd. Hun dagen zijn geteld en er komt dan natuurlijk een moment waarop zij eraan toe zijn weggehaald te worden, omdat zij genoeg kansen hebben gehad om zich tot uitdrukking te brengen.

 

De behoefte aan Christussen
Maar dan is er – zoals wij al eerder hebben gezegd– de voorwaarde dat iemand verheven moet worden naar het niveau van Christusschap dat uitgebeeld wordt als vervorming door deze egocentrische, egoïstische wezens. En als er niemand naar voren durft te stappen en te accepteren dat hij de Christus is – accepteren dat ze een zoon of dochter van God zijn – tenzij dat gebeurt, nu dan kunnen ze niet weggehaald worden.

En ik kan je zeggen dat er nu op dit moment een aantal van die wezens zijn die hun rechtmatige kans hebben gehad, en ze kunnen slechts op deze planeet blijven vanwege het feit dat niemand zijn Christusschap heeft durven op eisen. Wat natuurlijk juist de samenzwering is die zij vanaf het allereerste begin hebben beraamd – zelfs toen Jezus nog op aarde rondliep. En ze probeerden het toneel klaar te zetten, en dachten dat zij hem fysiek konden doden. En daarna, toen dit, natuurlijk, niet werkte, overgegaan zijn op plan B om zijn lering en voorbeeld te doden – zodat niemand naar voren durfde te komen.

En daardoor hebben enkelen van jullie zich natuurlijk gerealiseerd dat dit een donkere wolk is die vooral boven het Europese werelddeel hangt. Ieder werelddeel heeft natuurlijk zijn eigen versie van wat de mensen onderdrukt, maar hier in dit werelddeel Europa bestaat er – vanwege de katholieke kerk en omdat het christendom hier het eerst werd verspreid – zeker een stigma dat je bijna alles kunt doen of zeggen wat je wilt doen of zeggen – behalve dat jij de Christus bent of de vertegenwoordiger van de Christus op aarde. Want juist de wezens die het bewustzijn van de antichrist hebben belichaamd, hebben het als monopolie voor zichzelf opgeëist.

Het wordt natuurlijk tijd dat de mensen overal in Europa wakker worden en beseffen dat dit een complete leugen is. Het is juist de totale en de allergrootste ontkenning van de missie van Christus, juist de missie van Christus om de Christus in ieder mensenhart te bevrijden en ieder mens zijn Christuspotentieel te laten erkennen. Dit is altijd het doel van Christus geweest, dit zal altijd het doel van Christus zijn en het wordt tijd dat de mensen op dit continent wakker worden.