De basale dynamiek die het conflict tussen verschillende groepen vormt

De hele boodschap staat hier.

 

Mijn geliefde harten, jullie hebben erom gevraagd en zodoende zal ik een poging wagen jullie een deel van het antwoord op jullie vragen te geven over het Midden-Oosten. Ik begrijp dat jullie je zorgen maken over de situaties in het Midden-Oosten en de mogelijkheid dat het escaleert. Maar, mijn geliefden, ik kan niet zeggen dat ik of de geascendeerde meesters jullie zorg delen, want wij kijken naar de situaties in het Midden-Oosten vanuit een groter, breder tijdlozer perspectief.

Laat mij jullie proberen te helpen een stap terug te doen uit de situaties in het Midden-Oosten en daadwerkelijk een glimp laten opvangen van het perspectief dat wij op de situatie hebben. Het allerbelangrijkste wat je kunt onthouden, is dat het planeet aarde is toegestaan een kruispunt te worden voor levensstromen uit veel verschillende evoluties. Oorspronkelijk werd de planeet bedacht als een beschermde sfeer om specifieke groepen levensstromen, specifieke evoluties, die wij soms wortelrassen hebben genoemd, te laten afdalen. Maar nadat de zondeval plaatsvond en het bewustzijn van de mensheid naar de dualiteit begon af te dalen, werd er besloten dat levensstromen die geen deel van de oorspronkelijke wortelrassen uitmaakten hier in groten getale zou mogen incarneren. Deze levensstromen zijn uit veel verschillende plaatsen van de Kosmos gekomen, zelfs van andere planeten in dit zonnestelsel.

Waarom werd dit toegestaan? Welnu, mijn geliefden, zoals ik overal op deze website uitleg, was het het oorspronkelijke plan voor planeet aarde dat de levensstromen die hier incarneren nooit hun bewuste gewaarzijn van en hun bewuste contact met hun spirituele leraren zouden verliezen. Maar toch verloren veel levensstromen wel dat contact en toen begonnen ze het gevoel te krijgen dat ze door God in de steek werden gelaten.

Een neerwaartse spiraal creëren
Zoals ik ook uitleg, handelt het materiële universum als een spiegel. Het Ma-terlicht zal de situaties die jij in gedachten hebt in fysieke vorm vergroot uitbeelden. De mogelijkheid bestaat dat een golf levensstromen een neerwaartse spiraal voor zichzelf kan creëren. Dit gebeurt omdat alle levensstromen van die bepaalde golf, of dat bepaalde wortelras, een ongeveer gelijke visie op de aarde hadden en dat zij door God in de steek waren gelaten. Deze visie zal geleidelijk uitvergroot worden weergegeven door fysieke omstandigheden, wat ervoor heeft gezorgd dat de materie zelf zich verdichtte tot het onmogelijk werd om nog iets met de fysieke zintuigen waar te nemen wat buiten het materiële universum viel.

Toen de planeet nog een hogere vibratie had, zouden mensen – zelfs met hun fysieke zintuigen – de fijnere energie kunnen waarnemen naast wat je tegenwoordig materiesubstantie noemt. Maar omdat het bewustzijn van de mensheid dichter werd, werd de planeet zelf dichter. De materie zelf werd dichter en daardoor kunnen de meeste mensen tegenwoordig niets anders waarnemen dan materiesubstantie.

Zien jullie in wat er in een dergelijke neerwaartse spiraal gebeurt? De levensstromen scheppen hun eigen toestand mede en omdat de materie uitvergroot toont wat zij medescheppen, vergeten zij, of weigeren zij te erkennen, dat zij de omstandigheden in de buitenwereld hebben gemaakt die ze dan om zich heen zien. Daardoor raken zij er volledig van overtuigd dat hun mening – dat zij door God in de steek zijn gelaten – helemaal klopt. En ze beschouwen de omstandigheden in de buitenwereld als het bewijs dat hun visie correct is. In werkelijkheid is wat zij zien niet een objectieve situatie. Het is een subjectieve situatie die zij in het leven hebben geroepen. En zodoende is het enige wat de neerwaartse spiraal kan doorbreken, dat de mensen daar een andere visie op krijgen.

Maar hoe kunnen wij de mensen bereiken wanneer zij het contact hebben verloren, het directe contact met hun spirituele leraren, en hen vertellen dat zij hun visie moeten veranderen? Dit is het centrale dilemma op planeet aarde. De vraag wordt dan: “Wat kan ooit de neerwaartse spiraal doorbreken als de mensen hun spirituele leraren de rug hebben toegekeerd?”

Welnu, het enige wat de neerwaartse spiraal kan doorbreken, is dat mensen hun visie veranderen. Maar omdat ze niet naar hun spirituele leraren willen luisteren en omdat het Ma-terlicht gehoorzaam hun mening uitvergroot weergeeft, is er iets anders nodig om de neerwaartse spiraal, de vicieuze cirkel te doorbreken. Wat is dat andere dan? Welnu, één mogelijkheid is dat wij een golf levensstromen op planeet aarde laten afdalen, een golf levensstromen die vanuit een heel andere achtergrond komt en daarom niet precies dezelfde mening heeft als de levensstromen die al op deze planeet zijn. Zodoende zullen deze twee golven levensstromen onvermijdelijk met elkaar botsen, wanneer ze met elkaar in aanraking komen. En hoewel dit botsen tot conflicten leidt, heeft dit het potentieel in zich dat het de starre denkwijze van beide golven levensstromen doorbreekt.

Zien jullie het essentiële principe dat ik hier aan het uitleggen ben? Wanneer jullie niet willen leren van jullie spirituele leraren, is het enige wat de mogelijkheid om te leren in zich heeft om jou je levenslessen te onderrichten, de school van de harde klappen. En hoe meer rigide een golf levensstromen wordt, hoe harder de klappen die nodig zijn om hun bolster te breken en ze opnieuw te laten nadenken over hun benadering van het leven.

De aarde zit in een opwaartse spiraal
Daarom werd lang gelden besloten dat de aarde niet meer de exclusieve sfeer zou zijn voor de oorspronkelijke wortelrassen. In plaats daarvan zouden veel levensstromen uit andere wereldsystemen, van andere planeten, uit andere zonnestelsels, worden toegelaten hier te incarneren. Dit betekent niet dat deze levensstromen in ruimteschepen hier naar het fysieke octaaf toe reisden. Dat was niet zo. Er zijn vele levensstromen op aarde die het gevoel hebben dat zij ergens anders vandaan zijn gekomen, uit andere zonnestelsels. En hoewel sommigen zichzelf misleiden met hun fantasieën, zijn er een paar die het bij het juiste eind hebben. Zij zijn wel ergens anders vandaan gekomen. Maar hun ziel werd toegestaan in een menselijk lichaam op aarde te incarneren. Ze werden niet hierheen getransporteerd op materiële, mechanische manieren.

Wanneer je tegenwoordig naar planeet aarde kijkt, zie je dat zij inderdaad het kruispunt is van veel verschillende levensstromen, met veel verschillende achtergronden, met veel verschillende houdingen en benaderingen van het leven. Het is bij wijze van spreken, een smeltkroes. En het hoogste potentieel voor een smeltkroes, is dat wanneer de mensen de diversiteit zien, zij van houding veranderen, zij iets van elkaar leren, zij de beste vorm van evolutie nemen en een cultuur opbouwen die evenwichtiger, in haar centrum, harmonieuzer is.

Natuurlijk bestaat er altijd het laagste potentieel, dat is dat de verschillende levensstromen zich op hun verschillen concentreren en dan conflicten creëren die tot fysieke oorlogen leiden. Dit heb je natuurlijk steeds maar weer op deze planeet gezien. Dus waarom hebben de geascendeerde meesters dit ingecalculeerde risico genomen door de aarde een smeltkroes te laten worden? Welnu, omdat de oorspronkelijke wortelrassen, als dit niet was gebeurd, zouden zijn doorgegaan met hun neerwaartse spiraal tot ze zichzelf hadden vernietigd.

Wat er in plaats daarvan is gebeurd, is dat – door het doorbreken van de rigide denkwijze van de oorspronkelijke wortelrassen – er inderdaad een opwaartse spiraal is gecreëerd. Deze opwaartse spiraal kun je zien wanneer je naar planeet aarde kijkt vanuit het perspectief en de visie van de geascendeerde meesters. Zelfs mensen die goed waarnemen en bereid zijn om naar de geschiedenis te kijken met de bedoeling op zoek te gaan naar tijdloze elementen van groei en transformatie, kunnen dit zien.

Deze elementen kun je in bijna iedere cultuur zien. In feite zijn er maar heel weinig culturen op deze planeet die niet door de verandering van wind zijn beïnvloed. In enkele gevallen zou je kunnen zeggen dat de verandering niet ten goede was. Maar zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, is iedere verandering eigenlijk een verandering ten goede wanneer een bepaalde cultuur vastzit in een starre denkwijze. Want enkel wanneer een starre denkwijze wordt doorbroken, bestaat de mogelijkheid om de neerwaartse spiraal om te keren en ware groei te creëren. Vanzelfsprekend slaagt dit potentieel niet altijd en een groep levensstromen, zelfs een hele cultuur, kan een nieuwe neerwaartse spiraal creëren in plaats van de oude neerwaartse spiraal.

Maar toch moet ik zeggen dat de hele planeet een opwaartse spiraal is ingegaan die de rigiditeit van de culturen op de hele aarde doorbreekt. En wanneer deze starheid wordt doorbroken, zijn de mensen vaak verbijsterd en vertwijfeld. Zij begrijpen niet wat er aan de hand is. Ze zien niet in dat dit een mogelijkheid tot groei is. In plaats daarvan beschouwen ze het als een bedreiging van hun traditionele levensstijl waar zij op de een of andere manier van zijn gaan geloven dat die perfect is of door God bevolen – ondanks de overduidelijke tekortkomingen en tegenstellingen daarin – en daarom ten koste van alles in stand moet blijven. Dit mijn geliefden, is tragisch. Maar het is een gebeurtenis is die geen weerstand kan bieden aan de de wind van verandering en de tand des tijds.