De uitdaging voor de aarde: Worden jullie MEER

De hele boodschap staat hier.

Ken Gods Licht in jou
Mijn geliefde harten, zelfs Jezus had zulke kinderangsten en was vaak bang om in het donker te slapen. Toch zeg ik je dat hij die angsten heeft overwonnen toen ik hem voor het slapen gaan een verhaaltje over God vertelde die een eeuwig licht in de hemel heeft, een licht dat in zijn eigen hart verankerd zat en dat altijd de duisternis in zijn gedachten kon verlichten, de duisternis die de echte oorzaak van zijn angsten was. Zelfs op zo jonge leeftijd begreep Jezus dit verhaal. Hij heeft contact gemaakt met dat goddelijke licht in zijn hart en sinds die tijd had hij zijn angst voor het donker overwonnen, omdat hij wist dat er licht binnenin hem was.

Mijn geliefden, ook jullie hebben een licht in je hart, in je hartchakra. Dit is de vlam van Gods liefde, wijsheid en kracht die in de duisternis schijnt. En hoewel de duisternis het niet begrijpt, kun jij het wel begrijpen en jij kunt rustig zijn in de wetenschap dat Gods licht in jou is. En zolang jij bereid bent dat licht te vermenigvuldigen, royaal weg te geven wat je royaal ontvangen hebt, zul jij méér worden. En wanneer jij in dat proces zit van méér worden, hoef jij de beperkingen op aarde, de onvolmaakte verschijnselen op aarde niet te vrezen.

Weet je, de beperkingen op aarde, ongeacht hoe onoverkomelijk of hoe onveranderlijk ze ook lijken, kunnen niemand tegenhouden die bereid is Gods licht – het licht in jouw hart – te vermenigvuldigen zodat jij het méér wordt. Mijn geliefden, het zou je misschien kunnen opvallen dat mijn nieuwe invocatie de term ‘MEER’ gebruikt en ‘het MEER’.

Het valt je misschien op dat het die term afgewisseld wordt met de term ‘Christus’. Dit is geen toeval, want de Christus is vertegenwoordiger van de bewustzijnsstaat die zich toelegt om het méér in actie te zijn op aarde, om al het leven op te tillen, om allen uit te dagen die vastzitten in het bewustzijn waardoor ze denken dat ze minder zijn. De Christus wijdt zich zelfs aan het aanvechten van de illusies van mensen, zodat ze verder kunnen zien en kunnen inzien dat zij niet in die illusies vastzitten. Ze zitten niet vast in hun angsten die hen bang maken de leugens van de geest van de antichrist te onderzoeken, die hen bang maken om méér te worden en zo de banden van hun beperkingen te doorbreken.

Mijn geliefde harten, als jullie je wijden aan het opzeggen van deze invocatie en nadenken over de woorden, zul je een nieuw gevoel van vrede, vreugde en troost in jou ontdekken, een nieuw gevoel van hoop dat jij echt de beperkingen in jouw eigen leven kunt transcenderen. En zo kun jij dat gevoel van beperkt worden door omstandigheden op deze wereld transcenderen. Je kunt elke angst transcenderen dat de wereld naar de hel gaat, zoals de populaire uitdrukking zegt. Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat de wereld niet naar de hel gaat. De wereld gaat naar de hemel, of beter, de wereld transcendeert het bewustzijn van de hel en stijgt op in de richting van het bewustzijn van de hemel.

De wezenlijke uitdaging op aarde
Daardoor zullen bepaalde gebieden, als het licht sterker wordt, donkerder lijken, omdat de schaduwen intenser worden als contrast van het licht. Maar laat dit je niet misleiden om tot een staat van pessimisme te vervallen. Want opnieuw, je moet inzien dat alles wat er gebeurt, zelfs de schijnbaar ernstigste wereldomstandigheden, gewoon deel uitmaken van de eeuwige uitdaging die in de invocatie beschreven wordt. Die uitdaging die zal blijven bestaan zolang er nog voldoende duisternis in dit universum over is om de krachten van de antichrist, het bewustzijn van de antichrist, hier te laten voortbestaan. Zolang deze krachten hier zijn, zullen ze je de uitdaging presenteren. Kies je ervoor hun leugens te geloven en daardoor minder te zijn? Of kies je ervoor de waarheid van Christus te geloven en daardoor meer te zijn?

Daarom zeg ik tegen jullie dat jullie, dat degenen die mijn rozenkransen en invocaties opgezegd hebben, ervoor hebben gekozen méér te zijn. En ik geef jullie als beloning voor jullie dienstbaarheid, een invocatie die voor velen van jullie een doorbraak naar een nieuwe bewustzijnsstaat kan betekenen, een nieuwe staat van verbondenheid met jouw eigen hogere wezen en met je God, een nieuw gevoel dat in jouw persoonlijke leven en op wereldschaal met God alles mogelijk is. Benut deze rozenkrans dus. Ren ermee. Laat je erop meevoeren. Geef de behoefte op om je gescheiden van de Rivier van Leven te voelen.

Dompel jezelf onder in die Rivier. Eis opnieuw je ware identiteit als echte zoon of dochter van God op. En aanvaard je rechtmatige plaats in Gods altijd in beweging zijnde, altijd transcenderende Rivier van Leven. Wees alles wat je bent. Wees hier beneden alles wat je Boven bent. En ga met mij mee, omdat ik verder ga met transcenderen en meer wordt dan alle beelden van Moeder Maria die de Katholieke Kerk of een andere spirituele lering of instelling op deze planeet van mij heeft.

Want het schenkt mij echt vreugde om elk moment méér te worden. En wanneer jij in de Rivier van Leven duikt, zul ook jij deze oneindige vreugde ontdekken, weten dat jij onderdeel van het Al bent dat jouw God is en het lichaam van jouw God op aarde. Zodoende verzegel ik jullie in de vrede van de oneindige vreugde van het MEER. Wees méér – tot in eeuwigheid.