Alle positieve veranderingen beginnen met een idee dat door de geascendeerde meesters naar buiten wordt gebracht

Lees de hele boodschap hier.

 

Nieuwe ideeën worden uitgebracht door de geascendeerde meesters
Dus je ziet dat iedere positieve verandering die op de planeet heeft plaatsgehad, is begonnen met een idee dat vanuit het rijk van geascendeerde meesters werd uitgegeven, dat vervolgens door de vier niveaus van het materiële universum – het identiteits-, het mentale, het emotionele en het fysieke rijk – afdaalde. Wij geven constant dergelijke ideeën uit, maar ze hebben fysiek geen effect tot één of meer mensen dat idee van de geascendeerde meester begrijpen met hun dagelijkse bewustzijn. En ze beginnen het tot uitdrukking brengen als een idee dat moet veranderen, of als een praktische innovatie, een praktische uitvinding, die ineens een bepaalde technologie oplevert die een revolutie teweegbrengt in een bepaald aspect van de maatschappij.

Dus waar wij naar zoeken, is natuurlijk dat steeds meer mensen in staat zullen zijn zich af te stemmen op de ideeën die wij uitbrengen. Want zoals Jezus 2000 jaar geleden heeft gezegd: “Wees niet bang kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.” Het grootste genoegen wordt door ons, de geascendeerde meesters, die met de mensheid op aarde werken, ten uitvoer gebracht. En ik kan je ervan verzekeren dat wij, de geascendeerde meesters, oplossingen hebben voor ieder probleem dat je op aarde tegenkomt. De kneep zit hem hierin dat die pas kunnen worden gegeven, als de mensen bereid zijn hun bewustzijn te veranderen. Want zoals wij al eerder hebben gezegd, kun je een probleem niet oplossen met hetzelfde bewustzijn dat het probleem heeft gecreëerd of dat er de aanleiding voor was. Dit is gewoon niet mogelijk. En daarom is het essentieel dat het bewustzijn verandert, zodat de mensen verder kunnen reiken dan de oude manier van kijken naar een bepaald probleem en dan open staan voor de oplossing.

Wat je in het verleden hebt gezien, is dat het kenmerkend was dat één persoon in staat was zijn of haar bewustzijn te verhogen, zich af te stemmen op de geascendeerde meesters en een idee te ontvangen – of het nu een politiek idee was of op spiritueel gebied, of een praktisch idee over een speciale uitvinding. Maar jullie hebben ook een paar keer voorbeelden gezien van dat mensen onafhankelijk van elkaar dezelfde ontdekking deden of met dezelfde uitvinding op de proppen kwamen. En waar wij naar op zoek zijn, is een situatie waarin heel veel mensen zich openstellen en zich afstemmen op de geascendeerde meesters, dat veel mensen zich op hetzelfde moment – overal op de planeet – op een specifiek idee afstemmen. En dit is natuurlijk vooral belangrijk wanneer het op ideeën aankomt die gaan over politieke veranderingen, of spirituele veranderingen, waardoor het niet genoeg is dat één persoon een technische uitvinding doet, maar waarvan veel mensen een idee moeten krijgen voor het idee invloed op de samenleving kan uitoefenen.

De Gouden Eeuw is een tijdperk van gemeenschap
Want het was een fenomeen uit het Vissentijdperk dat er maar één Christuswezen was, één persoon die overeind ging en beweerde dat hij de Zoon van God is en vanuit een hoger inzicht dingen uitspreekt. In het Aquariustijdperk is niet de matrix dat er één persoon opvalt tussen alle andere mensen. Want zoals je met Jezus hebt gezien, wanneer één persoon een nieuw idee naar buiten brengt – welnu dan zou die persoon, óf gedood, óf verafgood worden. En hoe het ook zij, er wordt een beperking opgelegd aan hoe het idee over de bevolking kan worden verspreid opdat mensen het kunnen internaliseren en het zich eigen maken.

In het Aquariustijdperk hebben wij duizenden, en tienduizenden, en miljoenen mensen nodig die zich zo afstemmen op de nieuwe ideeën die wij uitbrengen dat veel mensen dat idee opvangen zodra dat naar buiten komt en er onmiddellijk over beginnen te praten. Zodat het overal ter wereld in het bewustzijn als een paddenstoel uit de grond schiet dat er iets is veranderd, of iets moet veranderen in het bewustzijn. Omdat dat nieuwe bewustzijn er is en nieuwe vastberadenheid dat deze oude problemen niet meer acceptabel zijn en dat wij veranderingen willen en dat we die NU willen. Niet omdat iemand het zegt, maar omdat wij het zeggen, omdat wij in ons hart weten dat het waar is, dat dit goed is, dat dit nodig is.

Wij beschouwen het Aquariustijdperk niet als een tijdperk waarin wij een paar opmerkelijke leiders hebben, maar waarin er miljoenen opmerkelijke mensen zijn die overeind durven te komen en de waarheid te spreken die zij in hun hart al kennen. Zelfs al kunnen ze dat niet in rationele, analytische termen bespreken, of naar een autoriteit in de buitenwereld kijken, maar simpelweg vanuit hun hart spreken.

Vanuit jouw hart spreken
Je kunt natuurlijk naar de wereld van vandaag kijken en zeggen dat als één persoon vanuit zijn of haar hart begint te spreken, het maar weinig invloed op de maatschappij zal hebben. Maar ik kan je ervan verzekeren dat als steeds meer mensen vanuit hun hart beginnen te spreken – simpelweg de waarheid spreken en de noodzaak om te veranderen uitleggen – dan zal het invloed op de maatschappij beginnen te krijgen. En dan zul je een omslag zien die alle fantasieën van mensen te boven gaat. Omdat een deel van de programmering waar ik in het begin over sprak, precies dit idee is dat veranderingen door de machtige mensen tot stand worden gebracht, degenen die de macht hebben in de kerk, de regering, of de wetenschap, om het even wie. Dat elke nieuwe verandering in de samenleving uit dat rijk moet komen en alleen maar wat door de elite wordt goedgekeurd in de maatschappij wordt uitgevoerd. Terwijl ik jullie zeg dat de echte positieve veranderingen die op deze planeet hebben plaatsgevonden, altijd door de zogenaamd gewone mensen is gebeurd die het idee hebben omarmd.

Als George Washington of Thomas Jefferson, of één aparte persoon de onafhankelijkheidsverklaring had getekend, zou er niets gebeurd zijn, dat kan ik je wel verzekeren. Maar omdat vijftig mensen bereid waren die te ondertekenen en hun leven ervoor te riskeren, ontstond er een kettingreactie. En omdat veel meer mensen bereid waren dit dusdanig te steunen, dat zij hun leven ervoor zouden geven, creëerde dat toen een momentum die de Verenigde Staten van Amerika is geworden. Het eerste land dat echt werd gebaseerd op het concept dat menselijke wezens rechten hebben die niet door een autoriteit op aarde werden gedefinieerd – of het nu de koning, de keizer of de paus, was – maar die door een hoger gezag worden gedefinieerd die geen regering op aarde mag schenden.