Begrijpen wie positieve veranderingen in de samenleving kan brengen

De hele boodschap staat hier.

 

Bewustzijn op een schaal van hogere en lagere frequenties
Dit sluit dus heel erg aan op de lering die ik al een poosje geef, waarbij je de bevolking in de top tien procent kunt verdelen – of de meest spiritueel bewuste mensen – de onderste tien procent zijn de meest egocentrische, egoïstische mensen en de tachtig procent van de gewone bevolking, die er ergens tussenin zit. Dus wat ik graag wil dat jullie begrijpen, is dat het bewustzijnsniveau bepaalt waar mensen op deze schaal passen – dit is niet hun macht in de buitenwereld.

Vanzelfsprekend zitten de machtigste mensen niet beslist – in feite zelden – in de top tien procent. De top tien procent is niet op een of andere manier superieur aan anderen, want om de top tien procent in te gaan, moet jij de dualiteit en de behoefte om je beter dan anderen te voelen, overwinnen. Je moet niet tot valse nederigheid vervallen die het tegenovergestelde daarvan is, maar het realisme hebben waar wij in eerdere dictaten over hebben gesproken bij deze conferentie, door gewoon te beseffen wie jij bent, als medeschepper met God. Dat bepaalt of jij tot de top tien procent behoort, dus we geven hier niet een lering die het ego in een lering over superioriteit zou mogen veranderen om hoogmoed op te bouwen, want dan heb je de lering niet begrepen.

Het is zeker waar dat er mensen zijn die hun bewustzijn op hogere frequenties hebben afgestemd, op de hogere radiostations die de waarheid uit het octaaf van de geascendeerde meesters uitzenden. En zij kunnen daarna hun bewustzijn zo verhoogd hebben dat zij zich kunnen afstemmen op een ander radiostation dan de doorsneebevolking en in ieder geval dan de laagste tien procent die zich vaak afstemmen op het radiostation dat traditioneel de hel wordt genoemd.

Want zie je, de hel bestaat in het emotionele rijk, waar die wezens die totaal egoïstisch zijn geworden – zo verteerd worden door hun eigen boosheid op God, en hun boosheid op zichzelf, dat zij een rijk hebben gevormd waarin de boosheid zo intens, zo heet, wordt dat men die als een hel ervaart, met vlammen die jou door de eeuwige foltering verbranden. Want de wezens die hier gevangenzitten, worden eeuwig gekweld, zelfs al zien zij dit niet altijd, omdat zij zich zo op hun boosheid op God richten dat hun boosheid hun bewustzijn zodanig verteert dat zij zich zelfs niet kunnen realiseren dat het oncomfortabel voor hen is en dat ze er graag uit willen.

Bewustzijn als zwaartekracht
Wanneer je naar de schaal kijkt van de laagste tien procent, de top tien procent en de tachtig procent in het midden, zie je dat er veel verschillende niveaus op die schaal zijn. En als je dan van de mensen die geïncarneerd zijn, kijkt wie er deel uitmaken van de laagste tien procent, zie je dat er mensen zijn op het allerlaagste niveau die in een bepaalde bewustzijnsstaat belichamen en zij vormen een zwaartekracht die de geest van alle anderen naar beneden trekt naar hun bewustzijnsniveau.

Ze doen dit niet alleen met hun geest, ze doen dit met hun acties, waarbij ze proberen mensen bij oorlogen te betrekken, zodat wanneer mensen gevangenzitten in oorlogen, in de strijd gevangenzitten, sommige mensen in eer stijgen, terwijl anderen dierlijke neigingen gaan vertonen door iemand te doden die hen in de weg lijkt te lopen. Of een dorp veroveren en de vrouwen verkrachten, of op een andere manier totale minachting voor het leven tentoon te spreiden. En daardoor halen zij hen naar beneden naar dat dierlijke niveau en ze halen degenen naar benden die naar deze gruweldaden kijken en boos worden en wraak zoeken. Zo creëren ze een neergaande spiraal waarin de mensen steeds verder naar beneden getrokken worden.

Er zijn mensen in de onderste tien procent die in een bepaald universum leven dat jullie, de spirituele mensen, je nauwelijks kunnen voorstellen. En in feite moedig ik jullie ook niet aan om je voor te stellen hoe deze mensen het leven ervaren. Want ik ben zelf naar de hel afgedaald – wat inhoudt dat ik naar hun bewustzijnsniveau ben afgedaald om te proberen hen te verhogen – maar ik heb dit wel pas gedaan nadat ik weer opgestaan was en daarom het lichaam en het menselijke bewustzijn had afgeschud. En ik moedig jullie zeker niet aan naar dat niveau af te dalen zolang je nog een fysiek lichaam hebt. Dit is maar voor heel weinig mensen weggelegd en streef er dus naar om je bewustzijn te verhogen in plaats van dit te verlagen. Tenzij je natuurlijk naar beneden moet gaan om naar iets in je psyche te kijken uit vorige levens en een beslissing ongedaan moet maken die je op een lager bewustzijnsniveau hebt genomen. Maar je stemt je niet af op het bewustzijn van anderen, want jij hoeft niet de beslissingen teniet te doen die anderen hebben genomen – omdat zíj dat alleen maar kunnen.

De top tien procent moet positieve veranderingen aanbrengen
De boodschap die ik hier over wil brengen, is dat God de mensen de heerschappij heeft gegeven over de aarde. Je hebt mensen in de onderste top tien procent die blind zijn en zij zijn de blinden die proberen de blinden van de doorsneebevolking te leiden. Ze zijn agressief, ze zijn totaal egoïstisch en op zichzelf gericht en je kunt niet verwachten dat deze mensen ineens wakker worden en hun eigen bewustzijn en dat van de tachtig procent van de mensen beginnen te verhogen.

Ik zeg niet dat mensen uit de onderste tien procent niet ontwaakt zijn; het gebeurt wel, maar met slechts een klein percentage. Dus ik zeg dat je niet kunt verwachten dat positieve veranderingen op deze planeet van de laagste tien procent afkomen. Dus waar moeten die positieve veranderingen dan vandaan komen? Nu, als je naar de tachtig procent kijkt, zijn dat degenen die geneigd zijn anderen te volgen; ze hebben niet genoeg zelfgevoel om ergens tegenin te gaan, om te weigeren in de mal van de maatschappij te passen. En wie moeten er dan positieve veranderingen teweegbrengen? Nu dat kan alleen de top tien procent zijn, mijn geliefden, en dit moeten jullie je realiseren.

Als voorbeeld hiervan, kijk eens naar Europa in de Tweede Wereldoorlog. Het was een conflict dat miljoenen en miljoenen mensen op dit werelddeel heeft gedood. Miljoenen mensen hebben hun geliefden verloren, miljoenen mensen zagen hun huizen vernield, hun steden vernield, zelfs een natie vernield worden. Maar als je naar andere delen van het Europese werelddeel gaat, kun je mensen vinden die bijna een normaal leven hebben geleid tijdens die vijf jaar van de Tweede Wereldoorlog. En hoe kan dat, mijn geliefden? Omdat zij op een ander bewustzijnsniveau waren dan de mensen die direct bij de oorlog werden betrokken!

Geloof maar niet dat er zomaar dingen op een bepaalde manier gebeuren. Alles is een manifestatie van bewustzijn. Er is een reden waarom bepaalde mensen zich in dezelfde gebieden verzamelden en daar incarneerden, de geografische gebieden, waardoor zij direct in de oorlog verwikkeld raakten. Er is een reden waarom andere mensen in andere delen van Europa incarneerden waardoor zij er niet zo direct bij betrokken raakten. Daar bestaat een reden voor en dat is hun bewustzijnsniveau. Dus wat ik probeer uit te leggen, is dat je zelfs in een conflict dat zo ernstig is als de Tweede Wereldoorlog, ziet dat mensen op andere bewustzijnsniveaus, heel andere ervaringen van de fysieke gebeurtenissen hadden.

Parallelle universums in bewustzijn
Tegenwoordig leven jullie, de spirituele mensen, bij wijze van spreken, in een parallel universum leven vergeleken met dat van de doorsneebevolking en de onderste tien procent. Denk eens na over het feit dat jullie juist hier in een kamer zitten, in een klooster van een bepaalde christelijke orde die al heel lang bestaat en een heel erg gesettelde, rigide georganiseerde traditie kent. Denk er eens over na dat jullie hier zitten te luisteren naar iemand die beweert een stem te geven aan de echte Jezus Christus, terwijl recht onder jullie de monniken van deze orde hun zondagse kerkdienst houden en beweren dat zij de echte Jezus aanbidden en geschokt zouden zijn als zij echt begrepen wat hier gebeurt. Zie je dat zelfs als jullie zo fysiek in de nabijheid zijn, jullie in een parallel universum in de geest leven?

Dus het idee van de kwantumfysica is niet fout, het zijn alleen geen fysiek parallelle universums – het zijn geen parallelle universums in het materiële vibrerende spectrum – het zijn parallelle universums in bewustzijn. En dit is de magie van planeet aarde in het materiële rijk – dat mensen laat bestaan – zoals Maitreya gedetailleerder uitlegt in zijn boek – op dezelfde fysieke locatie, maar toch in een parallel universum in bewustzijn.

Christusschap verschuift het hele spectrum van bewustzijn
Nu, wat dit betekent, is dat er een overeenkomst is tussen het parallelle universum waarin jullie leven als de spirituele mensen en het parallelle universum van de laagste tien procent. Het is een wet van God dat voor er een bepaalde manifestatie in de dualiteit – een bepaalde manifestatie van duisternis, van het kwaad – van de aarde verwijderd kan worden, er mensen in de top tien procent moeten zitten die hun bewustzijn naar een bepaald niveau hebben verhoogd, waardoor zij zichzelf van die aspecten van hun ego hebben bevrijd dat die manifestatie van duisternis uitvergroot.

Ze moeten zich bevrijden, maar zij moeten dan ook een standpunt innemen en zeggen: “Deze manifestatie van het kwaad is niet meer acceptabel in mijn wereld!” En alleen wanneer jij op de Rots van Christus staat – omdat jij bereid was de balk uit jouw eigen oog te verwijderen, dat aspect van jouw ego dat uitvergroot wordt als die manifestatie – pas dan, wanneer je op die Rots van Christus staat, heb je het gezag – of moeten we misschien zeggen, zul jij God het gezag geven – om die manifestatie van het kwaad van deze planeet te verwijderen en degenen te verwijderen die niet vrijwillig hun bewustzijn willen verhogen.

Begrijp je dat de vooruitgang op deze planeet zo gebeurt? Er moeten een paar mensen in de top tien procent zijn die het niveau van Christusschap hebben bereikt dat correspondeert met de vervorming van dat niveau bij de laagste tien procent. En pas wanneer die er zijn – een kritieke massa mensen met dat niveau van Christusschap – kan de vervorming van dat niveau verwijderd worden. En op die manier wordt het spectrum van bewustzijn naar omhoog verschoven. Als je naar het spectrum van het menselijke bewustzijn kijkt dat je op aarde ziet, zie je dat de manier waarop vooruitgang plaatsheeft, is doordat het hele spectrum naar boven verschuift. Het is dan mogelijk dat de top tien procent een stap hogerop komt, maar degenen in de laagste tien procent kunnen niet beneden een bepaald niveau gaan, anders worden zij van de aarde verwijderd.

Dit is de enige manier waarop vooruitgang kan plaatshebben; het kan niet op een andere manier. Het kan niet met geweld gebeuren. Het kan niet doordat een totalitaire natie de wereld verovert en het koninkrijk van God met geweld vestigt. Het kan niet doordat één religie de wereld verovert. Het kan alleen op een manier waardoor er een verschuiving in bewustzijn plaatsvindt, waardoor degenen die het potentieel hebben, hogerop moeten klimmen, hun Christusschap opeisen, hun eigen geest zuiveren van een bepaalde manifestatie van het dualiteitsbewustzijn; en met één stem, één geest, één hart verklaren dat dit moet ophouden, want genoeg is genoeg!