Gautama Boeddha neemt al jouw onwil om te vergeven als jij die aan hem geeft door die echt los te laten

De hele boodschap staat hier.

De kans om de onwil om te vergeven los te laten
Mijn geliefden, vergeet in dit opzicht niet om in de spiegel te kijken en onvoorwaardelijke vergeving aan jezelf te schenken. Want er zijn natuurlijk heel veel onder jullie die het gemakkelijker vinden om anderen te vergeven dan zichzelf. Maar onvoorwaardelijke vergeving is onvoorwaardelijk. Het betekent dat het niet afhangt van enige voorwaarde op aarde. En om je naaste onvoorwaardelijk te vergeven, moet je bereid zijn verder te kijken dan zijn of haar tekortkomingen. En dus moet je dat ook bij jezelf doen.

Als vergeving onvoorwaardelijk is, aan welke voorwaarden zou jij dan moeten voldoen om die onvoorwaardelijke vergeving waard te zijn? Zien jullie hier de logica niet van in? Jij hoeft geen onvoorwaardelijke vergeving waard te worden. Jij bent het nu al waard.

En als verzegeling van deze verhandeling bied ik jullie dus de mogelijkheid om alle onwil om jezelf te vergeven– alle gevoelens van tekortschieten, van niet goed genoeg zijn, van een vergissing gemaakt hebben – beet te pakken en ik geef jullie de gelegenheid om dat allemaal aan mij te geven. Ik neem dat van jullie aan. Stel je voor hoe je deze tekortkomingen vanuit alle hoeken van je krachtveld, alle hoeken van je aura bij elkaar verzamelt. Je trekt eraan en je zou je kunnen voorstellen dat het zwarte draden zijn die zich met het weefsel van jouw wezen verweven hebben, maar je visualiseert hoe jij ze als zo vele zwarte draden uit jouw wezen trekt.

En je trekt ze samen en je trekt ze steeds strakker aan, in de richting van jouw hart. En in het licht van je hart begin je ze te zien. En je trekt ze samen tot een bal. En nu zie je hoe je die bal samenpropt en steeds steviger maakt, alsof het een klosje garen of touw is dat eerst wel wat warrig is, maar naarmate je blijft trekken, steeds compacter wordt, totdat het zo klein is dat je het in beide handen kunt houden.

En nu mijn geliefden, nodig ik jullie uit om je voor te stellen dat je die bal garen van de onwil om te vergeven in je handen houdt en hem in de brandende oven van mijn hartchakra werpt – die met zo’n fel licht brandt dat hij ogenblikkelijk alle imperfecties op aarde verbrandt. Mijn geliefden, maak je niet druk over mijn vermogen om deze substantie te verteren en te transmuteren. Want ben ik niet de Heer van de Wereld? Dus er is echt niets wat jij kunt hebben dat zo slecht is dat ik het niet zou kunnen verteren. Pak hem dus nu op en gooi hem in mijn hartchakra en zie hoe hij ogenblikkelijk verteerd wordt wanneer hij met het vuur in aanraking komt van mijn vurige liefde voor jullie.

En accepteer dan dat je bevrijd bent van deze onwil om te vergeven. Accepteer dat je die onvoorwaardelijke vergeving waard bent. Accepteer dat ik, Gautama Boeddha, de Heer van de Wereld, jou onvoorwaardelijk en volledig vergeven heb. En zoals Jezus zei: “Je zonden zijn je vergeven. Ga heen en zondig niet meer.” Ga niet terug naar de oude impulsen om jezelf weer niet te willen vergeven – zelfs als je bepaalde fouten blijft maken. Wanneer je die fout maakt, probeer er dan echt van te leren, maar vergeef jezelf dan in plaats dit te houden.

Juist het feit dat jullie openstaan voor deze leringen – de nieuwe leringen van de Christus en Boeddha voor het Aquariustijdperk – laat zien dat jullie het potentieel hebben om een van de voorlopers voor de Gouden Eeuw te worden. Maar hoe kun jij die missie vervullen als jij jezelf niet wilt vergeven? Hoe kun je anderen vergevingsgezindheid demonstreren als jij dat niet op jezelf toepast? Dus vergeef jezelf en laat de voorwaarden los die jouw ego en de krachten op deze wereld gebruiken om jou wijs te maken dat jij geen vergeving waard bent. Of die jou zelfs verleiden de eeuwenoude leugen van de kromme geest te geloven dat als jij eenmaal een bepaalde fout hebt gemaakt, jij dan voor eeuwig verdoemd bent en nooit gered kunt worden.

Ik zeg je, de waarheid is dat God alleen maar wil dat jij alle imperfecties op aarde ontstijgt en het Godvrije wezen wordt dat zo werd geschapen. Want zoals ik zei, wat van toepassing is op wereldschaal, is ook van toepassing op individuele schaal. Je kunt de fouten uit het verleden niet rechtzetten. Je kunt er alleen van leren en ze dan loslaten door jezelf onvoorwaardelijk te vergeven.

Hiermee, mijn geliefden, heb ik mijn gezegd wat ik wilde zeggen en ik verzegel jullie in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. En ik verzegel deze conferentie, want ik wil dat jullie weten dat jullie deze dispensatie verdiend hebben. Jullie hebben die voor heel Europa verdiend. En dit toont aan dat een paar mensen natuurlijk de voorlopers kunnen zijn om velen te verheffen. Dus laat je meevoeren op de muziek die afgespeeld wordt. Voel de Aanwezigheid van de Boeddha waar jij bent.

Wanneer alles de Boeddhanatuur is, dan ben jij de Boeddhanatuur. Wat inhoudt dat je de Boeddha al bent – als je het maar accepteert en dat dan onvoorwaardelijk accepteert. Want als jij de Boeddha al bent, hoe kunnen er dan voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen voor jij de Boeddha wordt? En denk dan nog eens na over de eeuwige waarheid die jouw ego en jouw intellect nooit kunnen doorgronden – dat je geen Boeddha kunt worden. Je kunt enkel de Boeddha ZIJN.