Neem wat tijd om jouw Zelf te waarderen, jouw unieke individualiteit , die jij van God hebt gekregen

Lees hier de hele boodschap

Durf jezelf te waarderen
En waar ik nu op aanstuur, is de erkenning dat we niet graag willen zien dat iemand op aarde minder wordt, of zich minder maakt. We willen graag dat alle mensen méér worden. Wij, de geascendeerde meesters, beschouwen de mensen niet als slecht, niet als het kwaad, als het niet waard om naar een hoger niveau getild te worden. Wij hebben het volmaakte concept. We zien het potentieel dat allen verheven kunnen worden en daarom willen wij niet graag straffen. We willen niet graag dat mensen zich schamen. We willen niet graag een natie, geen enkel volk, betuttelen. Want we zien altijd verder dan de uiterlijke kenmerken. Zie je niet dat je niet aan het superioriteitsgevoel of het gevoel van gescheidenheid kunt ontstijgen door je minder te maken?

Er zijn mensen die denken, dat om hoogmoed te vermijden zij zichzelf nederig moeten maken. Maar zie je hoogmoed, is het ene uiterste. Nederigheid op de menselijke manier is het andere uiterste, de andere polariteit. Je ontsnapt niet aan de dualiteit door van de ene polariteit naar de andere te springen. Je ontsnapt aan de dualiteit door de middenweg te zoeken.

Ik vraag jullie elk individueel om wat tijd te reserveren in je drukke agenda en te gaan zitten; niet om rituelen te doen, niet om rozenkransen op te zeggen, ook niet om leringen te lezen, niet om te denken, niet om te analyseren. Maar wat tijd te nemen en gewoon te gaan zitten en te waarderen – te waarderen wie je bent, God te waarderen, de geascendeerde meesters te waarderen, de natuur te waarderen, andere mensen te waarderen, iets te waarderen wat je hart opent. En wanneer jij dan jouw hart hebt geopend, waardeer dan jezelf. Niet jouw ego, niet jouw gescheiden zelf, maar jouw ware Zelf als individuele uitdrukkingsvorm van God, als de absoluut unieke uitdrukkingsvorm van God. En erken dan dat jij méér bent dan jouw gescheiden zelf.

Het geheim om je ego te boven te komen
Jullie kennen allemaal de uitdrukking ‘De natuur verafschuwt een vacuüm’. Welnu, je kunt jouw gescheiden zelf, jouw ego, niet te boven komen door dat gescheiden zelf te vernietigen. Want je kunt niet leven zonder zelfgevoel. Dat is de prijs die je betaalt om een individuele, van zichzelf bewuste uitdrukkingsvorm van God te zijn.

Je moet een zelfgevoel hebben, en degenen die het zelf proberen te vernietigen, kunnen zelfs geen spirituele vooruitgang boeken. Zelfs al denken sommige van hen dat ze dat wel doen – het is niet zo. Je kunt geen spirituele vooruitgang boeken door van jezelf een vacuüm te maken. Je kunt alleen spirituele vooruitgang boeken door de dualiteit te overwinnen en te erkennen dat jij méér bent, omdat jij uit een groter spiritueel wezen voortkomt op het spirituele niveau dat net boven het materiële universum ligt. En dat spirituele wezen komt uit een nog groter spiritueel wezen en die Hiërarchie van Licht gaat helemaal door tot aan de Schepper.

Zo kun je het gescheiden zelfgevoel overwinnen door méér te Zijn. En daardoor zie je dat dit op individueel niveau werkt waardoor je niet je eigen gescheidenheid kunt overwinnen, maar het werkt zelfs nog meer zo op nationaal en zelfs op planetair niveau, omdat jij spiritueel niet kunt groeien als jij je in een vacuüm bevindt. Zoals je trouwens ziet bij veel mensen in Europa die de traditionele religie hebben opgegeven – en met een goede reden – maar er nog niet iets anders voor hebben gevonden. En daarom worden ze gemakkelijk heen en weer geslingerd tussen diverse extreme uitdrukkingsvormen die hen een identiteitsgevoel geven.

Want zie je niet dat het Nazisme en Hitler bepaalde mensen een heel duidelijk bepaald identiteitsgevoel aanbood, dat hen daarna op een gemakkelijke manier – de schijnbaar gemakkelijke uitweg – uit de staat van in een vacuüm zijn haalde, van geen duidelijke identiteit hebben, geen duidelijk gevoel over wie zij zijn? Dit is de aantrekkingskracht van alle totalitaire ideologieën – het Marxisme, het Nazisme, alle andere die je hebt gezien. Het is de aantrekkingskracht van het materialisme, het gevoel dat materiële dingen je god zijn en jouw doel in het leven. Het is de aantrekkingskracht van macht en degenen die macht zoeken. Alleen door iets te vinden dat boven de aarde staat – omdat je begint te erkennen dat jij méér bent dan deze materiële identiteit – pas dan kun je aan het gevoel ontsnappen van de materiële identiteit.

Maar om dit te doen, moet je de programmering te boven komen van zowel de kerk als niet-kerkelijke materialistische filosofieën dat jij geen spiritueel wezen bent – of tenminste geen uniek spiritueel wezen – en zeker geen zoon of dochter van God. En om dit te doen, moet je bereid zijn wat tijd te reserveren om in de spiegel te kijken – ik bedoel dit niet fysiek, maar als metafoor – in de spiegel van je ziel te kijken en te erkennen dat je echte Wezen méér is dan deze uiterlijke dingen.