Verklarende Woordenlijst O-P

Onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijke liefde
Het dualiteitsbewustzijn opereert door twee tegenstellingen te creëren. Merk op dat de oorspronkelijke polariteit van uitbreiden en samentrekken niet tegenovergestelden maar aanvullende krachten zijn. Maar wanneer deze concepten worden gekleurd door het dualiteitsbewustzijn, lijken ze het tegenovergestelde. Hier wordt dan een waardeoordeel aan gekoppeld, dat de ene tegenstelling als het goede labelt en de andere als het kwade. Dit geeft aanleiding tot al het oordelen en de discriminatie die je op aarde tegen komt.

Wanneer je het Christusbewustzijn krijgt, zie je dat alles een illusie is, omdat de onderliggende waarheid is dat al het leven één is en uit dezelfde bron voortkomt. Daardoor zie je dat het wezen van God boven alle voorwaarden en waardeoordelen staat dat door het dualiteitsbewustzijn wordt gedefinieerd. Het is moeilijk om de non-dualiteit met woorden te beschrijven, maar het meest gebruikelijke woord is zeggen dat Gods eigenschappen onvoorwaardelijk zijn, wat betekent dat ze boven alle dualistische voorwaarden staan.

Bijvoorbeeld, menselijke liefde is altijd voorwaardelijk. Mensen moeten iets juist doen en vermijden iets verkeerds te doen om de moeite waard te zijn om liefde te ontvangen. In Gods ogen ben jij het waard om Gods liefde te ontvangen, alleen al door het feit dat jij als verlengstuk van het Wezen van de Schepper werd geschapen. Dus hoef jij niets te doen om Gods liefde te ontvangen, en niets wat jij ook maar doet, maakt jou niet de moeite waard. Gods liefde is onvoorwaardelijk; staat boven alle voorwaarden.

Oordeel
Er bestaat een groep geascendeerde meesters die de Grote Karmische Raad heet, die globaal toezicht houden op planetaire groei. Eén van hun taken is te bepalen of levensstromen op aarde mogen incarneren en hoe lang. Wanneer een wezen tot de dualiteit vervalt, wordt het bepaalde tijd de opdracht je om te keren en het pad naar God terug op te gaan. Als een wezen echter de vrije wil van andere wezens schendt, kan die tijd verkort worden. Het wezen wordt dan beoordeeld op zijn eigen daden. De geascendeerde meesters onderrichten ook dat het gerechtigd is om het oordeel over gevallen wezens op te roepen. Als zulke wezens niet veranderen, dan kan de Karmische Raad de verwijdering uit de incarnatie autoriseren.

Merk op dat het concept oordeel niet hetzelfde is als een met waarde geladen oordeel dat wordt uitgeoefend door wezens die in het dualiteitsbewustzijn gevangenzitten. Zulke wezens oordelen op basis van hun eigen bewustzijnsstaat. En zij benoemen alles tot het kwaad wat zij niet begrijpen of het niet mee eens zijn. Dit heeft Jezus oordelen naar de uiterlijke schijn genoemd.

Pad
De meesters onderrichten dat het allerhoogste doel van het leven op aarde het Christusschap te manifesteren is, dat ons in staat stelt naar het spirituele rijk te ascenderen en geascendeerde meester te worden. Maar wij zijn oorspronkelijk met een veel lagere bewustzijnsstaat geschapen, en zodoende volgen wij een geleidelijk pad dat ons bewustzijn verhoogt naar het allerhoogste niveau. De meesters zeggen dat er 144 bewustzijnsniveaus mogelijk zijn voor de mensen op aarde. Je kunt pas ascenderen nadat je het honderdvierenveertigste niveau hebt bereikt.