Een hulpmiddel om de verleiding te weerstaan om je van het eenzijn af te keren

Dit is een passage uit een boodschap van Master More (El Morya) op 27 mei 2006. Lees de hele boodschap hier.

 

En als het zou kunnen, zou ik het heel fijn vinden om jullie allemaal die omschakeling te zien maken, die draai aan de afstemknop van het bewustzijn te geven waardoor jij – op dit moment – beseft dat je Eén met de WIL van God kunt worden – als jij maar bereid bent ieder aspect van de lagere wil van jouw ego op te geven.

Daarom zal ik jullie nog een hulpmiddel geven. Wanneer jullie het gevoel krijgen dat jullie met een bepaald denkbeeld, probleem in je psyche of een situatie of dwang in de buitenwereld te maken hebben, bedenk dan dat je door de prins van deze wereld in verzoeking wordt gebracht, zoals Jezus na zijn verblijf in de woestijn in verzoeking gebracht werd. Zie dat de prins van deze wereld en jouw ego vlak naast jou staan en iets in jouw oor fluisteren wat je uit dat gevoel van innerlijk Eenzijn haalt. Maak dan voor jezelf, afhankelijk van de situatie waar je mee te maken hebt, een affirmatie die teniet doet wat jouw ego en de krachten van misleiding jou brengen.

Maak een affirmatie of maak er een gewoonte van om met jouw aandacht naar jouw hart te gaan, zodat jij hun eigen strategie zich tegen hen laat keren. Zodat juist hun pogingen om je uit jouw concentratie op jouw hart weg te halen, een aansporing voor jou wordt om je extra in te spannen om je juist op jouw hart, het eenzijn met de Wil van God, te concentreren. Als het je helpt, visualiseer dan mijn Aanwezigheid bij jou in jouw hart als de Aanwezigheid van de Wil van God, de Meester van de Wil van God. Dan zal ik daar graag zijn en elke andere meester van de Zeven Stralen of elke meester waar jij op dat moment mee samenwerkt ook.

Maar zet het idee vast in jouw gedachten dat wanneer je ego en de krachten op deze wereld proberen jou uit dat Eenzijn te halen, jij dan juist hun eigen tactiek gebruikt om dichter bij het Eenzijn te komen, om je op die Eenwording te richten, om Eenzijn te ZIJN. En dan zul jij zien dat de duivel van je wegvlucht, zoals hij Jezus ontvluchtte toen hij besefte dat Jezus zich niet in verzoeking liet brengen.

Neem de duivel niet al te serieus
Dit, mijn geliefden, is natuurlijk een belangrijke sleutel. En wanneer jij hun eigen tactiek gebruikt om je op het Eenzijn te concentreren, kun jij de neiging overwinnen om jezelf, en de duivel, en jouw ego, al te serieus te nemen. En dan kun je gebruiken wat ik in mijn vorige levens heb gezegd, toen ik als Thomas More zei: “De duivel, die trotse geest, kan het niet verdragen bespot te worden.” En je kunt dan om de duivel lachen en hij zal wegvluchten, want hij kan niet tegen het geluid van lachen, vooral niet wanneer jij hem uitlacht.

Maar zelfs wanneer jij gelukkig bent en het van pure vreugde uitlacht, omdat jij op aarde leeft, vlucht de duivel. Want hij kan niet tegen mensen die blij zijn, die hun aandacht op hun hart richten en die in harmonie zijn. Zij verstoren hem! En dat is de reden dat sommigen van jullie in jullie leven wel eens merken dat jullie mensen ontmoeten die boos op jou zijn of jou iets verwijten zonder schijnbare reden. Maar jouw licht, jouw innerlijke licht, jouw vrede, jouw geluk, in wezen jouw Godvlam, heeft hen verstoord. En daardoor raakten zij geïrriteerd, omdat ze zagen dat als jij Meer kon zijn, zij ook Meer konden zijn. Maar omdat zij niet bereid waren te veranderen, wilden zij niet bij jou in de buurt zijn. Dus wilden zij jou in hun eigen ellende meeslepen, zodat zij een excuus hadden om zelf niet te veranderen.

Neem deze mensen niet zo serieus; zij hebben geen macht over jou. En dus zeg ik tegen jullie, ga op zoek naar een manier om je op het Eenzijn in jouw hart te concentreren. Zoek een manier om te lachen om de situaties die zo triest lijken. En laat niet toe dat jij in die vibratie waarin je denkt dat de wereld wel heel gemakkelijk naar de hel gaat, want ik verzeker jullie dat dit niet zo is.

Ongeacht de uitdagingen die deze planeet tegenkomt, gaat deze planeet op de Gouden Eeuw af. En dat zal gebeuren, omdat wij, de geascendeerde meesters Boven, niets minder accepteren dan het volmaakte concept voor het Gouden Aquariustijdperk dat in de geest van Saint Germain wordt gevisualiseerd. En we weten dat er voldoende aantallen mensen geïncarneerd zijn die ook niets minder zullen accepteren. En we hopen oprecht dat jullie je allemaal tot hen rekenen en daarom niet toelaten dat jij in die lagere vibratie komt die zich op de problemen concentreert en ze zo onoverkomelijk laat lijken dat jullie de kloof tussen waar de aarde nu is en de volmaaktheid van de Gouden Eeuw niet kunnen dichten.

De aarde is de laatste eeuw enorm vooruitgegaan. En hoewel er nog veel problemen zijn, is er onder het oppervlak natuurlijk zo’n immense vooruitgang die niet door de krachten van duisternis kunnen worden tegengehouden. Want als zij in staat waren dat tegen te houden, zouden ze dat tien, honderd, duizend of tienduizend jaar geleden al gedaan hebben. En juist het feit dat de aarde nog steeds bestaat, is het bewijs dat de duistere krachten niet de kracht hebben deze prachtige planeet te vernietigen. Want er zijn genoeg mensen die niet met hen ten onder willen gaan en op die manier de aarde in hun zelfgeschapen hel meeslepen.

Zo, mijn geliefden, ik heb mijn zegje gedaan en ik feliciteer jullie ook en betuig mijn dankbaarheid. Daarom verzegel ik jullie in de vrede die voortkomt uit het weten dat je Eén bent met de Wil van God. Laat het zo zijn!