Verklarende Woordenlijst N

Niet geascendeerd wezen
Een wezen dat nog niet klaar is om te ascenderen en daarom niet in het spirituele rijk kan verblijven. Dit verwijst niet alleen naar menselijke wezens die geïncarneerd zijn. Er zijn niet-geascendeerde wezens in alle rijken van de materiële wereld. Bijvoorbeeld: veel zielen die banden op het astrale vlak hebben kunnen tussen twee incarnaties daarnaar afdalen of daar voorgoed vast komen te zitten, zodat zij niet in staat zijn weer te incarneren. Wij menselijke wezens kunnen oproepen doen om alle niet geascendeerde wezens los te snijden, zodat zij naar het volgende station op hun pad kunnen trekken.