Laat de onvoorwaardelijke koestering van de Goddelijke Moeder alle delingen in jouw psyche verteren

Laat mij de onvoorwaardelijke liefde in mijn hart met jullie delen en jullie ervan verzekeren dat jullie geen spelletje hoeven te spelen om door mij geaccepteerd te worden, omdat mijn liefde voor jullie onvoorwaardelijk is, mijn liefde is totaal. Ik heb je lief zoals je bent, maar ik wil dat je vrij bent om ALLES te zijn wat jij bent – niet alleen wat je denkt dat jij nu op het moment bent.

Ik vraag jullie jezelf te observeren en uit te kijken naar die elementen in jezelf die voor verdeeldheid in je bewustzijn zorgen en je in je omgang met anderen tegen elkaar verdeelt. Ik wil dat jullie dit zien en loslaten, het in de vlam laten opgaan, het licht dat jullie met jullie rozenkransen oproepen, zodat jullie je zo getransformeerd en zo zuiver voelen dat jullie in staat zijn de volledig vrije keus te maken om nooit weer mee te doen aan het ego-spel dat jullie je hele leven al aan het spelen zijn.

Mijn geliefde harten, laat mij jullie een visualisatie geven om jullie te helpen deze spelletjes los te laten. Want wat houdt jullie er natuurlijk van af om die ego-spelletjes los te laten? Dat jullie je niet compleet en heel voelen, omdat jullie je niet gekoesterd voelen. Dus ben ik gekomen om jullie mijn onvoorwaardelijke koestering aan te bieden, als de Goddelijke Moeder.

Ik vraag jullie je het favoriete beeld voor te stellen van het Christuskind dat bij Moeder Maria op schoot, op mijn schoot, zit. En wanneer jij jezelf erop betrapt dat jij je enigszins verdeeld of niet op je gemak of niet in een harmonieuze en vredige gemoedstoestand voelt, jij je onmiddellijk terugtrekt uit die situatie. Laat het zich niet verder ontwikkelen, maar trek je terug in je hart en visualiseer dat jij dat Christuskind bent, dat op de schoot van Moeder Maria zit, gekoesterd wordt door mij, zodat jij je net zo kunt voelen als baby Jezus op mijn schoot. Voel je volledig gehuld in die liefde van de Goddelijke Moeder, zodat jij totaal geen zorgen op de wereld hebt die jou nog kunnen raken. Ze kunnen niet door de schil, het eenzijn – de cirkel van eenzijn – van mijn liefde heen die jij om jou heen hebt gelegd.

Mijn geliefde harten, laat jezelf die liefde voelen. Laat mij jou die liefde geven, zodat jij mijn totale liefde kunt voelen en jouw acceptatie van die liefde volledig kan zijn. Dit is mijn enige wens: dat jij je verdeeldheid loslaat en de liefde ziet van de Goddelijke Moeder die waarachtig de sleutel is voor jullie eenzijn hier beneden als het lichaam van God op aarde. Wij, die jullie geascendeerde broeders en zusters boven zijn, zien jullie al als dat Lichaam van God, samen één. En we willen dat jullie jezelf op die manier zien en we hopen dat wij jullie deze komende paar dagen uit het bewustzijn van verschillen kunnen halen opdat jullie één mogen worden buiten alle grenzen in de buitenwereld om, zelfs de grenzen van de taal, die geen barrière hoeft te zijn wanneer jullie vanuit je hart spreken.