De Componenten van het Zelf

Er is een oud axioma dat zegt:

‘Mens ken u zelve’

In deze sectie vind je leringen van de geascendeerde meesters over de verschillende componenten van jouw Zelf en hoe je die kennis kunt gebruiken om je daarvan bewust te zijn.

1     Waarom is het belangrijk dat jij jouw zelf kent?
2     Wat is de kern van jouw (lagere) wezen precies?
3     Jouw spirituele zelf
4     Jouw causale lichaam
5     De stroom ven energie tussen jouw spirituele zelf en lagere wezen.
6     Jouw Christuszelf
7     Jouw drievoudige vlam – en jouw zevenvoudige vlam
8     Een diepgaander inzicht in de ziel
9     Het vat van het zelf en jouw vier lagere lichamen
10   Het menselijke ego
11   De onderbewuste geest beheersen
12   Kennis van de componenten van het zelf gebruiken om jouw ervaring van het leven te transformeren