De Componenten van het Zelf

De sleutel om iedere situatie te transcenderen, is de componenten van het zelf kennen

‘Mens ken u zelve’

Dus jij wilt de beperkingen die jij in de buitenwereld tegenkomt transcenderen? Welnu, wat als de manier om dat te doen, is dat jij je aandacht niet meer richt op beperkingen buiten jou en je in plaats daarvan richt op wat er binnenin jou aan de gang is – binnenin jouw zelf.

Heb je ooit overwogen hoeveel onze moderne consumentensamenleving ons programmeert om altijd naar oplossingen buiten ons op zoek te gaan? Als je een probleem hebt, is de enige oplossing een expert of een product te zoeken dat het probleem tegen een bepaalde prijs kan oplossen.

Maar wat als de oplossing ‘niet te betalen’ is in die zin dat hij geen geld kost, maar in plaats daarvan van jou verwacht dat jij naar jouzelf kijkt. Als je per slot van rekening materiële beperkingen wil transcenderen, wat je dan eigenlijk zegt, is dat je de relatie die jouw zelf heeft met de buitenwereld wilt veranderen. Dus heeft het dan wel zin als jij alleen op de buitenwereld richt, en jij daardoor nooit de relatie tussen die twee kunt veranderen?

In deze sectie zullen we jouw Zelf en de diverse componenten daarvan, wat beter bekijken:

1     Waarom is het belangrijk dat jij jouw zelf kent?
2     Wat is de kern van jouw (lagere) wezen precies?
3     Jouw spirituele zelf
4     Jouw causale lichaam
5     De stroom ven energie tussen jouw spirituele zelf en lagere wezen.
6     Jouw Christuszelf
7     Jouw drievoudige vlam – en jouw zevenvoudige vlam
8     Een diepgaander inzicht in de ziel
9     Het vat van het zelf en jouw vier lagere lichamen
10   Het menselijke ego
11   De onderbewuste geest
12   Kennis van de componenten van het zelf gebruiken om jouw ervaring van het leven te transformeren